betygskriterier_fep_pf1_normativ etik

advertisement
Betygskriterier
Praktisk filosofi I - filosofi, ekonomi och politik
Normativ etik 6 hp
A
Fx
Studenten kan korrekt, uttömmande,
självständigt och kritiskt redogöra för de
centrala teorierna inom normativ etik samt de
viktigaste argumenten för och emot dessa
teorier.
Studenten kan i stort sett korrekt,
uttömmande, självständigt och kritiskt
redogöra för de centrala teorierna inom
normativ etik samt de viktigaste argumenten
för och emot dessa teorier.
Studenten kan i stort sett korrekt och kritiskt
redogöra för huvuddragen hos de centrala
teorierna inom normativ etik samt de
viktigaste argumenten för och emot dessa
teorier.
Studenten kan i stort sett korrekt och i viss
mån kritiskt redogöra för huvuddragen hos
de centrala teorierna inom normativ etik samt
de viktigaste argumenten för och emot dessa
teorier.
Studenten kan i stort sett korrekt redogöra för
huvuddragen hos de centrala teorierna inom
normativ etik samt de viktigaste argumenten
för och emot dessa teorier.
Studenten uppfyller inte helt kriteriet för E.
F
Studenten uppfyller inte alls kriteriet för E.
B
C
D
E
Download