Betygskriterier Praktisk filosofi I Metaetik 7.5 hp

advertisement
Betygskriterier
Praktisk filosofi I
Metaetik 7.5 hp
A
Fx
Studenten kan korrekt, uttömmande,
självständigt och kritiskt redogöra för de
centrala argumenten inom värdeteori, såsom
argumenten för och mot expressivism,
värdeobjektivism, värderealism, relativism
och kognitivism.
Studenten kan i stort sett korrekt,
uttömmande, självständigt och kritiskt
redogöra för de centrala argumenten inom
värdeteori, såsom argumenten för och mot
expressivism, värdeobjektivism,
värderealism, relativism och kognitivism.
Studenten kan korrekt och kritiskt redogöra
för huvuddragen hos de centrala argumenten
inom värdeteori, såsom argumenten för och
mot expressivism, värdeobjektivism,
värderealism, relativism och kognitivism.
Studenten kan i stort sett korrekt och i viss
mån kritiskt redogöra för huvuddragen hos
de centrala argumenten inom värdeteori,
såsom argumenten för och mot expressivism,
värdeobjektivism, värderealism, relativism
och kognitivism.
Studenten kan i stort sett korrekt redogöra för
huvuddragen hos de centrala argumenten
inom värdeteori, såsom argumenten för och
mot expressivism, värdeobjektivism,
värderealism, relativism och kognitivism.
Studenten uppfyller inte helt kriteriet för E.
F
Studenten uppfyller inte alls kriteriet för E.
B
C
D
E
Download