Betygskriterier Praktisk filosofi II Metodproblem i samhällsvetenskap

advertisement
Betygskriterier
Praktisk filosofi II
Metodproblem i samhällsvetenskap och humaniora 7.5 hp
A
Fx
Studenten kan korrekt, uttömmande,
självständigt och kritiskt redogöra för de
centrala positionerna och metoderna inom
humanioras och samhällsvetenskapens
filosofi, såsom spelteori, hermeneutik,
individualism och holism.
Studenten kan i stort sett korrekt,
uttömmande, självständigt och kritiskt
redogöra för de centrala positionerna och
metoderna inom humanioras och
samhällsvetenskapens filosofi, såsom
spelteori, hermeneutik, individualism och
holism.
Studenten kan i stort sett korrekt och kritiskt
redogöra för huvuddragen hos de centrala
positionerna och metoderna inom
humanioras och samhällsvetenskapens
filosofi, såsom spelteori, hermeneutik,
individualism och holism.
Studenten kan i stort sett korrekt och i viss
mån kritiskt redogöra för huvuddragen hos
de centrala positionerna och metoderna inom
humanioras och samhällsvetenskapens
filosofi, såsom spelteori, hermeneutik,
individualism och holism.
Studenten kan i stort sett korrekt redogöra för
huvuddragen hos de centrala positionerna
och metoderna inom humanioras och
samhällsvetenskapens filosofi, såsom
spelteori, hermeneutik, individualism och
holism.
Studenten uppfyller inte helt kriteriet för E.
F
Studenten uppfyller inte alls kriteriet för E.
B
C
D
E
Download