Vilka förhållanden rådde under den tid de antika stadsstaterna

Vilka förhållanden rådde under den tid de antika
stadsstaterna existerade? En jämförelse grekisk antik
tid - modern tid
Likheter
- En värld med många olika stater, flera olika kulturer
och religioner
- Kontakter utanför den egna ’världsdelen’
- Goda interna kommunikationsleder - Medelhavet,
Svarta Havet
- Väl utvecklad handel med såväl bas- som lyxvaror
- Penningekonomi
- Stora städer
- Skriftlig kultur - viss läskunnighet
- Intensivt gemensamt utvecklat vetenskaps- och
kulturliv; litteratur, filosofi, medicin, konst, arkitektur,
teknik
- Staterna har konstitutioner och lagar. Olika statsskick
existerar
- Mellanstatliga krig vanliga. Periodvis förkommer
inbördeskrig med en maktkamp mellan olika
konstellationer.
Olikheter
- Delvis skillnad i skala. De demokratiska polis-staterna
var små. Republiker och kungadömen kunde vara stora
som moderna nationalstater och imperier.
- I de demokratiska stasdsstaterna var demokratin direkt,
men hade stora exkluderade grupper, kvinnor, slavar och
bofasta främlingar, d.v.s. majoriteten av den vuxna
befolkningen.