Evert Taube - text vishäfte

Evert Taube invald i svenska Music Hall of Fame
Detta var juryns motivering
Ulf Lundell har sagt: ”Det svenska folkhemmet byggdes inte till tonerna av Internationalen. Det
byggdes till tonerna av Calle Schewens vals.”
Det går inte att ge sig ut på en resa genom svensk populärmusik utan kliva av och ett långt
uppehåll vid hållplatsen Evert Taube. En musikalisk matros som seglade runt på världshaven
och i kappsäcken tod med sig allt från argentinsk tango till provencalsk folkmusik. Evert Taubes
melodier och texter är en lika oersättlig del av Sverige som tallar och bryggor. Så länge skutan
kan gå kommer Taube att sjungas.
Svenska Music Hall of Fame är en musikalisk samlingsplats dedikerad svensk populärmusik.
Huset innehåller bland annat utställningar om svensk populärmusik, Hall of Fame och ABBA
The Museum.
Till Hall of Fame väljs musiker, artister, producenter eller andra som haft betydande inflytande
för populärmusikens utveckling i Sverige. Premiäråret 2014 valdes 12 svenska musikskapare
och artister, som gjort avgörande och bestående insatser för svensk musik, in i Hall of Fame.
Fortsättningsvis tillkommer ett mindre antal nya namn varje år. Det långsiktiga syftet med Hall
of Fame är att hylla de personer som lagt grunden för svensk populärmusik och därigenom
inspirera till nyskapande och utveckling inom musiken
Musik Hall of Fame ligger strax intill Gröna Lund på Djurgårdsvägen 68 i Stockholm och hit
kommer man enkelt med olika kommunala färdmedel som spårvagn från Norrmalmstorg, buss
från Cityterminalen vid Centralstationen, Djurgårdsfärja från Räntmästartrappan vid Slussen
eller från Nybroplan med mera. Passa på att göra ett besök näst gång du/ni kommer till
Stockholm!
Evert Taube 1890 – 1976
Evert Taube föddes i Göteborg den 12 mars 1890 och han var det fjärde barnet av tretton. Vid
sju års ålder fick han i locket till en cigarrlåda se en svartlockig flicka med en röd ros i barmen,
omgiven av skepp, palmer och tobaksblommor. Under flickan stod det ”Cigarros Puros de
Habana” och därför kallade han henne Puros de Habana. Han såg på henne med ögon fyllda
av häpenhet och glädje – och så fortsatte det livet igenom.
Som 18-åring packade Evert Taube sin sjömanskista och gick till sjöss för första gången.
Seglatserna förde honom så småningom till Argentina där han var bosatt åren 1910 – 15.
Upplevelserna och strapatserna under denna period satte djupa spår i hans diktning, liksom
sedermera också hans vistelser i och kärlek för Bohuslän, Roslagen och Italien.
Hur skulle vi se vår svenska sommar utan Evert Taube? Med hans dikter om tärnan med löjan i
näbben, solvärmen som dallrar kring holmar och skär, fjärden som ligger blank som ett nybonat
golv och om frugan som kommer ut på altanen med sin doftande kaffebricka? Visst fans väl den
svenska sommaren också innan Evert Taube – men hur såg man den då?
Evert Taube avled den 31 januari år 1976 på Saltsjöbadens Sjukhus vid nära 86 års ålder. Få är
väl de i vårt land som undgått hans visor, hans röst eller hans uppsyn via skivor, radio och tv.
Idag är Evert Taube glädjespridaren vid våra fester och högtider och han är en ständig
följeslagare i vår gnolande vardag. Han var Sjösalas och Malö Strömmars, såväl som Pampas
och Liguriens besjungare, liksom sjömannens tröst och ständige vän.
Evert Taube knöt som visdiktare och trubadur ett brokigt band mellan Bohusläns grå klippor
och det sirliga hovlivet i ett avlägset Provence, mellan Roslagens Calle Schewen och den unge
indianske herden Soloà i Guatemala. Han gav oss Fritiof Andersson och Rönnerdal liksom
Karl-Alfred och Ellinor. Han räckte oss halva världen och han diktade universum!
Evert Taube var i sin gärning unik och han har för alltid satt ett djupt avtryck i den svenska
visskatten och i vår svenska folksjäl.
Bo Sahlén
Rönnerdahl sitter på berget och målar
ås bortom ås bortom hägg och syren,
Johanssons unghäst på ängen prålar,
kalvarna dansar på skälvande ben,
gökarnas galan med vinden föres
tvärsöver fälten till Rönnerdahls berg,
ångbåten tutar, en motorbåt höres.
Rönnerdahl blandar sin färg.
Sommarmålning ur Strand och hav i öst och väst.