Integration och mångfald

advertisement
Integration och mångfald
•
•
•
•
•
Begreppen
Uppdragen
Vad gör vi?
Är detta viktigt?
Frågor
2007-05-15 Peter Stålnacke
”Integration”
• Förutsätter dikotomi; de som skall
integreras och de integrerade.
• Målet för integrationspolitiken är ”att
främja lika rättigheter, skyldigheter
och möjligheter för alla oavsett etnisk
och kulturell bakgrund samt att
förebygga och motverka etnisk
diskriminering, främlingsfientlighet och
rasism” (Proposition nr 1997/98:16).
2007-05-15 Peter Stålnacke
”Mångfald”
• Mänskligt kollektiv sammansatt av
individer av många enskilda etniciteter
(etnisk mångfald).
• Mångfald med avseende på variation i
kön, ålder, kompetens, etnisk bakgrund,
religion, funktionshinder, sexuell
läggning, etc. etc.
2007-05-15 Peter Stålnacke
Länsstyrelsens olika uppdrag
•
•
•
•
Integrationspolitik (uppdrag 3)
Mänskliga rättigheter (uppdrag 63)
Antidiskrimineringsstrategi (uppdrag 34)
Förhandla med kommuner om
mottagning av asylsökande och andra
skyddsbehövande (Regeringsbeslut,
fr.o.m. 1 juli 2007)
2007-05-15 Peter Stålnacke
Vad gör vi?
•
•
•
•
Integration – RÖK
Mänskliga rättigheter – Handlingsplan
Antidiskr.strategi – Personalfunktionen
Nya uppdraget – Rekrytering pågår
2007-05-15 Peter Stålnacke
Är detta viktigt?
Antal inskrivna i mottagningssystemet 070331:
Län
Kommun
NORRBOTTENS LÄN
ABO
EBO
Totalt
ARJEPLOG
2
2
ARVIDSJAUR
7
7
BODEN
782
14
796
GÄLLIVARE
349
9
358
HAPARANDA
3
3
KALIX
7
7
427
11
438
3
48
51
1
1
21
22
ÄLVSBYN
5
5
ÖVERKALIX
1
1
129
1691
KIRUNA
LULEÅ
PAJALA
PITEÅ
NORRBOTTENS LÄN
Totalt
1
1562
Källa: Migrationsverket
2007-05-15 Peter Stålnacke
Är detta viktigt?
”Personer med utländsk bakgrund kommer
2015 att utgöra 27 procent av den
arbetsföra befolkningen. (…) Gruppen
män med svensk bakgrund minskar med
94 000, medan kvinnor med svensk
bakgrund ökar med 13 000, män med
utländsk bakgrund med 126 000 och
kvinnor med utländsk bakgrund ökar
med 59 000.”
Alla lika olika – mångfald i arbetslivet, Ds 2000:69
2007-05-15 Peter Stålnacke
Är detta viktigt?
•
•
•
•
Kompetensförsörjning
Kunder/brukare
Verksamheten
Samhället
2007-05-15 Peter Stålnacke
Frågor/synpunkter
!
?
!
!
!
?
?
?
2007-05-15 Peter Stålnacke
?
?
?
?
!
!
?
?
!
!
!
!
?
!
!
!
!
?
!
!
?
!
?
!
?
?
?
?
?
!
?
!
?
?
?
Download