De största nyheterna samt förändringarna mellan

advertisement
Sjöfartsverkets e-tjänst för
farledsdeklaration och
lotsbeställning
De största nyheterna samt förändringarna
mellan gamla och nya Arrivals.
För detaljer se handledning
Utkast Version
03.4
1
O Anlöp
Ärendelistan, nu omdöpt till ”Anlöp”, följer
samma principer som den gamla. Kan
filtreras på kund m.m.
2
O Nya formulär via nya plus
Ny fartygsanmälan samt manuell farledsdeklaration och
manuell lotsbeställning görs via första raden.
Med manuell menas att den inte baseras på
fartygsanmälan utan är ny i tom beställning.
Ligger inte längre i menyval.
3
O Nytt popupfönster
I popupfönster [när muspekaren läggs över
beställningen] kan tider ändras och sparas, såväl
preliminärt som definitivt; eller bara om man ska spara
en beställning definitivt
4
O Flöde och snabbval
Två lotsningarna, in och ut i samma anlöp kan
nås via flödet!
O Betydligt förenklat beställningsfönster
Exemplet visar en redan definitiv
beställning, som är öppnad för editering.
5
O Snabbsök punkter
Som komplement till ”trappstegssök” finns nu Googletyp
av sök, skriv bara de tre första bokstäverna (eller fler för
mindre antal val) och välj.
6
O Visning leder
Aktuella leder och distanser visas
omedelbart (eller när operatör lagt in
dem manuellt för ovanliga lotsningar).
O Välj lotsningstyp direkt per led
Därmed möjligt att välja uppkörning
osv. på särskild led.
7
Övrigt
Expanderas vid behov.
En del uppgifter kan komma in från
Fartygsanmälan (SSNS).
O
Sida till kaj och för bordning
Nu kan även önskemål/information om bl.a. sida
till kaj anges.
8
O Meddelandelogg
Meddelanden mellan kund och
lotsbeställningen sker nu i form av en
chatliknande funktion.
I anlöpslistan visas symbol för att
meddelanden finns och nya inkomna
meddelanden. Där kan man även direkt
både hämta och skriva svar på
meddelanden.
O Händelselogg
De kostnadspåverkande
statusändringarna visas i en logg
9
O Meddelandesymbol
• Visas om det finns meddelanden i
beställningen.
• Vid nytt ankommet meddelande från
lotsbeställningen blinkar symbolen gult.
• Hela flödet av meddelandet kan utläsas
genom att lägga musen över symbolen.
Man kan även hämta och skriva nytt
meddelande i detta popupfönster
(! Obs, endast ”mouse over”; om man
klickar, så öppnas beställningens fönster,
där man förstås också kan skriva
meddelanden)
• I resp. lotsnings beställningsfönster kan
hela meddelande flödet följas och även
där skriva nya meddelanden.
10
Farledsdeklarationen följer samma principer som såväl ”gamla”
Arrivals som layoutmässigt lotsbeställningen här i nya. Lite lättare och mer
överskådligt.
O Avstå deklaration
Möjlighet att avstå en deklaration innan den är sparad.
(Om sparad, finns knappen ”Avstå deklaration” – se nästa bild)
Man använder funktionen ”Avstår att lämna deklaration” i de fall
deklaration ej skall lämnas pga tex skada last, annan kund gör deklaration
för anlöpet mm. Funktionen är till för att ärendet skall gå vidare till historik
då man avstått. Om man inte gör deklarationen men inte avstår, så ligger
ärendet kvar i aktuella anlöp för att man ej skall missa att göra
deklarationen. Detta händer i dagens Arrivals då den inställda tiden avgör
om ärendet ska visas eller försvinna till historiken. Det flödet som är idag
gör att kunder missat att lämna deklaration tex då man haft semester eller
varit sjuk. När man säger att man avstår måste man även ange varför man
avstår.
11
O Val av kund
Här väljs vilken kund man
vill arbeta som (tidigare
delad ärendelista)
O Infotjänst
Här väljer man om meddelanden ska gå till annan
e-post/SMS än de kontaktuppgifter som visas
under användaruppgifter (till vänster). Ändringen
gäller för hela kundnumret
12
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards