Flödesschema (pdf, nytt fönster)

advertisement
Bilaga 1
Dagvård på reumatologklinik i Jönköping
Endast patienter inskrivna på reumatologen kan vara aktuella för
dagvård
Teamet i Jönköping, Nässjö eller Värnamo
föreslår behandlingsformen dagvård
Patienten efterfrågar själv dagvård
Teamdiskussion i Jönköping
Patient bedöms som lämplig utifrån checklista:
Nydebuterad eller flerårig reumatisk sjukdom
Behov av tidiga rehabiliteringsinsatser
Behov av extra information och teamstöd
Behov av fysisk träning och samlad rehabiliteringsinsats
Tre veckor dagvård planeras med prioritet inom en
månad eller 6 månader
Dagvård i tre veckor för 4 patienter
Efter avslutad dagvårdsperiod återgår patienten till
sedvanlig behandling inom reumatolog klinik i Jönköping,
Nässjö, eller Värnamo
Patienten bedöms som ej
lämplig och
återgår till sedvanlig behandling
inom reumatolog klinik
Download