Tentamensfrågor - UU Studentportalen

advertisement
Tentamensfrågor vt 2012
Thornberg (2006)
Skolverkets allmänna råd (2009)
1. Vad gäller rent juridiskt då man på en skola ska utreda uppgifter om trakasserier och
kränkande behandling? (4)
2. Vilka funktioner kan normer ha i klassrummet? Utveckla. (4p)
3. Hur påverkar de olika stadierna i grupputvecklingsprocessen ledarskapet i praktiken
(4p)
4. Hur kan man som lärare/ledare motverka social loafing? Förklara tre vägar/metoder.
(3p)
5. Beskriv och problematisera sex olika deltagarroller i mobbning enligt valfri modell
som förekommer i boken ”det sociala livet i skolan”. (3p)
Tentamensfrågor vt 2012, omtentamen
1.Lös följande case; se frågeställningarna! (8p)
Fripassageraren
Bakgrund och situation
Jens, Hampus och Christian går tillsammans sista året på
samhällsprogrammets ekonomiska inriktning. Tillsammans nämns de tre
ofta under beteckningen ”de tre musketörerna”, då de ses som tre
oskiljaktiga vänner i vått och torrt, med Christian som ”frontfigur” och
Jens och Hampus som hans trogna vapendragare, både i nöjeslivet på
orten och i arbetet med studierna. Det har varit väldigt mycket
grupparbete under det gångna året. Vid det här laget – det är i mitten av
maj och sommaren närmar sig med stormsteg – känner de sig grundligt
trötta på just grupparbete, särskilt som en av gruppens medlemmar,
Christian, under resans gång har visat allt tydligare tendenser att vilja
”smita undan”. Särskilt gäller det vårterminen, då Christian åtagit sig
uppdraget som elevrådsordförande. Redan på ett tidigt stadium under det
gångna året har Jens och Hampus tagit upp den saken på tu man hand,
de var båda överens i sin irritation över Christians beteende, vilket i regel
yttrat sig i att han haft allehanda skäl för att smita undan de
gemensamma arbetsuppgifterna. För att undvika bråk har man dock inte
tagit upp saken med Christian själv, man vet att han kan ha ett
oberäkneligt humör och dessutom är det en person som de flesta känner
stor respekt inför. Förra gången skrev man helt enkelt, ”för att vara
bussiga” in Christians namn på försättsbladet då arbetet skulle lämnas in,
trots att Christian inte medverkat alls i arbetet.
De skira och ljusa vårfärgerna håller snabbt att förbytas i den tyngre och
mer mättade sommargrönskan. I solen på skolans gräsmatta ligger det
grupper av elever utsträckta med böcker och papper framför sig de
befinner sig i slutspurten av terminens studier. För det tre är allt inte så
avspänt som det synes vara. Läsårets sista gruppuppgift skall lämnas in
om en vecka och än har inte Christian hörts eller synts till. Men flera av
gruppens kamrater påstår sig ha sett denne festa runt på olika privata
fester i ett mer eller mindre berusat tillstånd. Jens och Hampus har
förgäves försökt nå Christian via hans mobil och per e-post, men inte fått
något svar. Nu gör de båda till sin lärare/handledare för att få hjälp.
Frågeställningar:
a.
Analysera situationen ur ett socialpsykologiskt perspektiv.
b.
Vad kan man dels som lärare, dels som gruppmedlem göra för
att förebygga att liknande situationer uppstår?
2. Beskriv de olika fostransstilar som tas upp i Thornberg
(3p)
3. Hur påverkar gruppstorleken förekomsten av social
loafing? (3p)
4. Redogör för fenomenet” groupthink” (4p)
Tentamensfrågor ht 2011
Thornberg (2006)
Skolverkets allmänna råd (2009)
1.Vilka fem olika slags regler särskiljer Thornberg. Ge ett konkret exempel på en vardera av
dessa. (5p)
2a. Vad är utmärkande för gruppens olika utvecklingsfaser (Tuckman)? (4p)
2b. Hur bör läraren/ledaren anpassa sin ledarroll i respektive fas? (2p)
3.Hur kan man som lärare motverka s k åskådareffekter i mobbningssituationer? Utveckla.
(4p)
4. Hur bör en kartläggning av den egna skolans verksamhet, med syfte att förebygga och
förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, vara utformad (Skolverkets
allmänna råd och kommentarer)? (4p)
Download