Månadsprogram

advertisement
Månadsprogram
Maj och Juni 2017
Fredag
Måndag
5/5
8/5
13.30 Se och minns; Resor i vår närhet
10.15 Vi har koll på årstiden. Samt lite läsning och musik
Onsdag
13.30 Kaffekokning och rullrån ute om vädret tillåter.
10/5 10.15 Ordspråk, Frågor, Minnen och Sång tillsammans.
Vi avslutar med enkla rörelser till allsången.
Om någon önskar så spelar vi lite boule innan vi skiljs åt.
Måndag
15/5 10.15 Vi har koll på årstiden. Samt lite läsning och musik
Fredag
Måndag
19/5 13.30 Uteaktiviteter om vädret tillåter.
22/5 10.15 Vi har koll på årstiden. Samt lite läsning och musik
Onsdag
13.30 Maths Nilsson
24/5 10.15 Ordspråk, Frågor, Minnen och Sång tillsammans.
Vi avslutar med enkla rörelser till allsången.
Om någon önskar så spelar vi lite boule innan vi skiljs åt.
Måndag
29/5 10.15 Vi har koll på årstiden. Samt lite läsning och musik
Fredag
Onsdag
2/6
7/6
10.15 Musik, frågor och spel.
10.15 Ordspråk, Frågor, Minnen och Sång tillsammans.
Vi avslutar med enkla rörelser till allsången.
Om någon önskar så spelar vi lite boule innan vi skiljs åt.
Måndag
12/6 10.15 Vi har koll på årstiden. Samt lite läsning och musik
Måndag
19/6 10.15 Vi har koll på årstiden. Samt lite läsning och musik
Måndag
13.30 Underhållning; Sara Karlsson
26/6 10.15 Vi har koll på årstiden. Samt lite läsning och musik
Vi reserverar oss för förändringar i programmet.
I samarbete med:
.
VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN
Träffpunkten Björkhem/Björnaborg
Bergforsvägen 34 GIDEÅ
073-270 98 57
Download