Mötesplats för dig som arbetar eller är engagerad i ungas fritid

Mötesplats för dig som arbetar eller är engagerad i ungas fritid!
Välkommen till årets konferens för dig som är fritidsledare, ungdomsarbetare,
verksamhetsansvarig, föreningsledare, organisatör och politiker.
Från vänster:  SM-mästaren i Poetry Slam Simon Matiwos från
”Förenade förorter”.  Författaren Ann Heberlein, teologie doktor i etik.  Artisten och
fritidsledaren Pa Modo. Debattören Roland Paulsen doktor i sociologi.  Ungdomar
från föreningen Brightful.  Surfa lugnt-pristagarna Isa Galvan och Linnea Holst
från Lund. Jens Ineland, universitetslektor, Umeå med fokus på unga med
funktionsvariationer. Unga från ungdomsstyrda mötesplatsen Fyrhuset. Medverkar
gör också forskare och ungdomsledare från Finland, Norge och Island. Och många, många fler.
Den fria tiden är en viktig förutsättning för
utveckling, självförverkligande och demokrati
i samhället.
Konferensen Ung. Fri. Tid. lyfter fram och diskuterar hur den fria
tiden främjar ungas livsvillkor och egen organisering.
Hur sociala, kulturella och demokratiska stödstrukturer kan utveckla
och stärka processer för lokal hållbar utveckling.
Vår framtid är beroende av många krafter – i samverkan – för att möta
samhällsutmaningarna. En grundförutsättning är lokalt engagemang och
trygghet. En kommun som säkrar förutsättningar för meningsfull fritid är
attraktiv att leva i. Fritidens möjligheter och utmaningar kräver ökad kunskap,
nya sätt att tänka och göra. Det ställer krav på strategier, ledarskap och
samarbete över alla möjliga och omöjliga gränser.
Konferensen sätter fokus på ungas självorganisering, ökat självbestämmande och
den viktiga lokala resursen – fritidsledaren – som stärker unga och samverkar
lokalt.
Kom och låta dig inspireras av intressanta föreläsare, ta del av spännande
satsningar och träffa kollegor som precis som du arbetar med och för unga.
Konferensfakta
Tid 20-21 oktober 2015
Plats Konferens “Odenplan 7A”, Norrtullsgatan 6, Stockholm. 5 minuter från
Stockholms Central. 100 meter från 7A Odenplans huvudentré nås tunnelbana och
flertalet stadsbussar. Parkeringsgarage i huset med direkthiss upp till mötesvåningen.
Pris 3 850 kr.
Lunch och fika ingår för båda dagarna
samt gemensam middag första kvällen
Information [email protected], 08-16 07 25
Anmälan www.fritidsforum.se
Arrangör Fritidsforum
Program
20/10
Tisdag 20 oktober
09.30 – 10.30
Registrering
10.30
Inledning:
10.40
Demokrati och lärande
Bengt Göransson, folkbildare, f.d. kulturminister och aktiv aktör i samhällsdebatten
med starkt engagemang för kultur, demokrati, frihet och folkrörelser.
11.00
Etik och ledarskap
Ann Heberlein, författare, teologie doktor i etik vid Lunds universitet
11.30
Paus
11.45
Sociala medier och psykisk hälsa
Per Johnsson, leg psykolog och universitetslektor vid Lunds universitet
12.20
Utbildningsradion satsning till stöd för fritidsledare
Jenny Reichwald, mediepedagog och Marie Nyberg, projektutvecklare
12.30
Lunch
13.30
15.00
Seminarie/workshop I
1A
Mötas på sociala medier
• Hur kan fritidsledare arbeta med sociala medier för att gynna ungas utveckling.
Per Johnsson, leg psykolog och universitetslektor vid Lunds universitet.
2015 års vinnare av Surfa lugnt-priset berättar om sitt framgångsrika arbete på
sociala medier. Isa Galvan och Linnea Holst från Polhemsskolan i Lund.
1B
Drömsamhället – från idé till action
• Idéverkstad kring drömlokalsamhället med Demokratikollektivet Watch it
2A
Fritid på lika villkor – en rättighet
• Så ökar unga med intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning sitt
inflytande och självbestämmande över sin fria tid. Konkreta tips på hur du som ledare
kan stödja ungas egenorganisering. Joel Söderström ordförande Fritidsförbundet,
nystartat riksförbund för barn och unga med funktionsvariationer, Marwa Chebil
förbundssekreterare, Anna Persson och Caroline Waldenborg fritidsledare Morris i Farsta.
2B
Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar
• Unga med funktionsvariation skall vara med och bestämma! Är det en rättighet eller?
Här får du möjlighet att på ett lustfyllt sätt få verktyg för att öka ungas kännedom om
sina rättigheter och möjligheter. Du får även svar på om skillnad på inflytande och
delaktighet. Deltagare från projektet Självbestämmande, Inkludering och Hälsa, Kristina
Ifwer, fritidsledare Värmdö samt Sofia Zackrisson, DemokratiAkademin.
3A
Fritidsledarens yrkesetik
• Om det gemensamma etiska förhållningssätt som framkommit i samtal med
fritidsledare. Det finns idag ingen uttalad yrkesetik men det behöver lyftas fram och
diskuteras för att synliggöra yrkesprofessionen. Ann Heberlein, författare, teologie
doktor i etik vid Lunds universitet, Diana Pettersson Svenneke,
koordinator/forskningsledare, Skarpnäcks KC (Kunskapscentrum).
3B
Fritidsledarens roll och historia
• Utifrån nedslag i vår historia utforskar vi i en workshop fritidsledarens roll i samhället
över tid. Staffan Lindqvist, Fritidsforum.
Fika
15.30 – 17.00
1C
Seminarie/workshop II
Ungdomsstyrd mötesplats
• Föreningen Fyrhuset – en ungdomsdriven förening för alla åldrar. Om när unga själva
styr över verksamheten och har majoritet i beslutsfattandet. Vuxenperspektivet: Om att
arbeta i en organisation där vuxna inte har majoritet att bestämma? Personal berättar
om arbetssättet. Ungas perspektiv: Två medlemmar i ungdomsstyrelsen om Fyrhuset
Bikepark m.m. Ungdomar och ledare från föreningen Fyrhuset, Värmdö. Ungas
självbestämmande i Angered en viktig förutsättning för lokal demokratiutveckling.
Ali Saidoun, processledare. Angered, Göteborg.
1D
Fri Tid - en grund för demokrati och lärande
• Paneldiskussion om egenorganisering, demokratisk skolning och civilsamhällets
nya utmaningar.
Agneta Fleicher och Mats Lodén, Studiefrämjandet, Alexander Hallberg
förbundsordförande Sverok, Marcus Olsson och Sanna Young från Lunds Skateboardoch Konstförening samt The Untouchables (f.d. föreningen Breaking Stars) från
Hässlehus fritidsgård i Borås.
2C
Hur svårt kan det vara?
• Om kommunal samordning för barn- och unga med funktionsvariationer.
Thomas Jansson ordförande riksorganisationen FUB, för barn, unga och vuxna med
utvecklingsstörning. Cathrin Vestergren, avdelningschef Umeå, Mazar Alijevski,
avdelningschef Jönköping, Synnöve Christiansson, enhetschef Halmstad.
2D
Det finns alltid ett sätt – om att jobba lösningsfokuserat
• Konkreta metoder för att jobba lösningsfokuserat och möta ungdomar med ADHD.
Johan Bysell – projektledare i Attention-Friprojektet. Johan har examen i kommunikation
och ledarskap och med mångårig erfarenhet av förändringsarbete.
3C
Områdesbaserat arbete
• Mötesplatsen som nav i den lokala utvecklingen. Said Mekahal, verksamhetsledare
Aktivitetshuset i Lindängen och Jörgen Andersson, Framtidens hus Malmö. Karin
Rahmberg, Aktivitetshus i Jordanien.
3D
Nordisk samverkan stärker yrkesrollen
• Professionens utveckling och utmaning i våra nordiska grannländer.
Elisabet Petursdottir, Fritidsledarnas yrkesförening på Island (FFF). Arni Gudmundsson,
utbildningsansvarig för fritidsledarutbildningen på universitetet Island. Pentti
Lemmetyinen, generalsekreterare Setlementtillitto, Finland, Heidi Anderssen-Dukes, PRansvarig, Ungdom & Fritid - Landsforeningen for Ungdomshus og Fritidsklubber, Norge.
17.10
Kulturorganisering och social mobilisering på gräsrotsnivå
• Introduktion till Förenade förorter. Medverkande, en av Förenade förorters grundare,
Saman Sokhanran samt SM-mästaren 2015 i Poetry Slam Simon Matiwos..
20.00
Gemensam middag (Hard Rock Café)
21/10
Onsdag 21 oktober
09.00
Mänskliga skyldigheter
• Att våga vilja välja väl. Hur unga i utanförskap själva kan påverka sina möjligheter.
Pa Modou Badije, fritidsledare och artist från Jordbro i Stockholm, medlem i
musikgruppen Panetoz.
Ungas relationer och nätverk – betydelsefullt för framtiden
• Ungdomsarbetslösheten – övergångsregimer, institutionell förändring och socialt
kapital. Peter Håkansson, postdoktor vid Malmö högskola.
Den fria tidens potential
• Potentialen för fri tid ökar ständigt i takt med att produktionen effektiviseras. Vad
är skälen till att fritiden inte ökar. Och vad skulle vi göra med all ledig tid? Blir man
inte sjuk av för lite arbete? Roland Paulsen doktor i sociologi vid Lunds universitet.
10.30
11.00
Fika
1E
Seminarie/workshop III
Ungas kulturorganisering
• Om ungas demokratiutveckling genom egna kulturuttryck, med språket som redskap.
En pröva på workshop i hur ungas röst kan stärkas. Saman Faramarzi, poet, aktivist och
fritidsledare samt unga poeter.
1F
Unga bygger nätverk
• Vad kan ungas nätverkande innebära för att bygga socialt kapital och hur kan det se
ut? Peter Håkansson, postdoktor vid Malmö högskola, Linda Peltonen chef Fryshuset
Skärholmen, Aida Kilim och Philip Österbo, föreningen Brightful, Malmö.
2E
Självbestämmande, inkludering och hälsa för unga med funktionsvariationer
• Presentation av Fritidsforums arvsfondsprojekt med fokus på ungas
självbestämmande. Ta del av metoder och processer för att nå en ökad kvalité.
Projektledarna Fredrik Thelander och Anette Pettersson delger, tillsammans med
deltagarna från åtta kommuner, erfarenheter för att nå ökat självbestämmande. Jens
Ineland universitetslektor Umeå Universitet Pedagogiska institutionen.
2F
Mänskliga skyldigheter
• Fördjupning och interaktiv workshop kring att våga vilja välja väl. Hur unga i
utanförskap själva kan påverka sina möjligheter. Pa Modou, fritidsledare och artist från
Jordbro i Stockholm, medlem i musikgruppen Panetoz.
3E
Områdesbaserat arbete
• Mötesplatsen som nav i den lokala utvecklingen. Said Mekahal, verksamhetsledare
Aktivitetshuset i Lindängen och Jörgen Andersson, Framtidens hus Malmö. Karin
Rahmberg, Aktivitetshus i Jordanien. Ali Saidoun, processledare. Angered, Göteborg.
3F
Stöd för fritidsledarens yrkesprofession
• Utbildningsradion (UR) till stöd för inventering av fritidsledarens utmaningar, dilemman
och möjligheter. Jenny Reichwald, mediepedagog och Marie Nyberg, projektutvecklare
12.30
Lunch
13.30
(Prel.) Paneldiskussion om fritidsledarens yrkesprofession Staffan Lindqvist,
Fritidsforum, Anette Pettersson, chef för DemokratiAkademin, Tom Jansson, Kommunal,
Eva Gullstrand, ordförande fritidsledarskolorna, Agneta Fleicher, Studiefrämjandet, Arni
Gudmundsson, utbildningsansvarig för fritidsledarutbildningen på universitetet Island.
14.15
Fritiden betyder allt mer för unga med funktionsvariationer
• Betydelsen av att vara med i ett större sammanhang och att få utveckla egna relationer
och nätverk. Jens Ineland, docent, Umeå universitet.
15.00
Avslutning
15.30
Fika och Hejdå!
Huvudarrangör
I samarbete med
SKÄRHOLMEN