Dietisterna i Örebro läns landsting
Giltig till 2013-12-01
Irritable Bowel Syndrom (IBS)
IBS kallades förr ofta colon irritable eller irritabel tarm. Diagnosen är vanlig och förekommer över
hela världen. IBS är inte farligt och leder inte till att man utvecklar andra sjukdomar. För den person
som drabbats kan det dock innebära mycket besvär. IBS innebär att man har en rubbning i magtarmkanalens rörelsemönster och en ökad kommunikation mellan hjärna och tarm.
Livsstilen spelar stor roll
Besvären från mag-tarmkanalen förvärras ofta vid rädsla, oro, ångest och stress.
Avslappningsövningar och även hypnos kan ge symtomlindring vid IBS. Be om råd angående detta
på din vårdcentral/mag-tarmmottagning.
IBS och det du äter
Symtomen vid IBS kommer ofta i samband med måltid och det är lätt att tolka det som att man inte
tål ett visst livsmedel. Ofta är det dock så att symtomen beror på att tarmarna börjar arbeta när det
kommer ner mat i magen, inte att den reagerar på en särskild typ av mat. Det är viktigt att inte
undvika livsmedel i onödan utan att vara säker på att det verkligen är de som orsakar besvären. Ofta
spelar faktorer som stress vid måltid eller oregelbundna matvanor en större roll vid IBS än
livsmedelsvalet.
Tänk på att:
Ha alltid lugn och ro vid måltiden, sitt
ner, stå/gå inte och prata inte i telefon
under måltiden
Ät alltid frukost
Ät tre huvudmål och två-tre mellanmål
varje dag
Drick en stund före eller efter maten
istället för under måltiden
Tugga maten noggrant. Tugga alltid med
stängd mun för att inte svälja ner luft
Undvik:
Att äta sent på kvällen
Att äta stora portioner, ät hellre ofta om
du behöver mycket mat
Att äta mat med mycket socker och/eller
fett
Livsmedel sötade med sötningsmedel
Livsmedel som ger ökad gasbildning som
kål, lök, baljväxter samt tuggummi.
Livsmedel med mycket laktos
Kaffe och kolsyrade drycker
Starkt kryddad mat
Förstoppningsdominerad IBS
Öka intaget av fiber och vätska. Fiber från vete t ex kruskakli kan ibland förvärra problemen. Fiber
från havre, råg och korn samt från frukt och grönt brukar tolereras bättre. Prata även med din läkare
angående farmakologisk behandling.
Diarrédominerad IBS
Minska intaget av fibrer (speciellt från sädeslag) och se till att tillföra vätska så du inte blir uttorkad.
Välj kokta grönsaker istället för råa. Vid kraftiga diarréer kan vätskeersättning användas, finns
receptfritt på apotek. Prata även med din läkare angående farmakologisk behandling.
www.orebroll.se
Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen 2, Örebro
Telefon 019-602 70 00 Telefax 019-602 70 08
1 (1)