Verksamhetsplan för verksamhetsåren 2016 Yrkesförbundet

advertisement
Verksamhetsplan för verksamhetsåren 2016
Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare
YSS
Portalparagrafen i förbundets stadgar säger att vårt yrkesförbund ska verka för ett
samhällsengagemang inom det socialpolitiska området. Förbundet ska på
demokratins och solidaritetens grund visa på betydelsen av de sociala, ekonomiska
och organisatoriska sammanhangen för ett generellt välfärdssamhälle.
Vårt förbund vill under verksamhetsåret 2016 ge medlemmarna känsla av
samhörighet, mötesplatser för personlig kontakt samt kunskap och utveckling inom
yrkesområdet genom att:
- med en ceremoni/uppvaktning uppmärksamma medlem, person eller organisation
som på ett särskilt utmärkande sätt bidragit till att utveckla och/ eller förnya det
sociala arbetet.
– vi i styrelsen har kontakt med förbundets medlemmar via vår webbsida
www.yss.nu
- verka för att öka användningen av webbsidan bland medlemmar, branschnära
verksamheter, andra organisationer och myndigheter.
- att under 2016 koncentrera YSS:s verksamhet till det Nordisk-Baltiska arbetet genom ett
utökat samarbete med NBO såväl genom att undervisa,
handleda och delta i större utsträckning i de Baltiska konferenserna. Nästa konferens blir i
LITAUEN sept 2016.
– rekrytera medlemmar till förbundet genom besök på högskolor och arbetsplatser.
– medverka och arbeta än mer i nordiska och internationella socialarbetarförbunden.
Inleda ett samarbete med de folkhögskjolor so har 2-åriga Ky-uybldningar som ger
behörighet som behandlingsassistent.
De har kontaktat oss och vi har träffats och skall fortsätta att träffas vidare under 20116
Falkenberg augusti 2015
Styrelsen
Download