Powerpoint Övning 1

advertisement
Rundtur
PowerPoint
Ett program som du använder till att:
– Göra bildspel
– Göra diplom och intyg
– Göra overheadbilder och diabilder
är bra till att:
– Ge dig stöd när du talar inför folk
– Hjälper dig att hålla en enhetlig grafisk profil
– Presentera komplicerad information på ett enkelt sätt
Bild 3
• Nu befinner du dig på bild 3. Det kan du se
dels i det vänstra området som kallas för
”bilder” eller ”disposition”. Eller nere i
statusfältet (i nedre vänstra hörnet).
Bläddra
Det här är en uppsättning bilder med nya uppgifter på
varje bild. Du kan bläddra på flera sätt i bläddringslisten
till höger.
Eller med tangenterna Page Up och Page Down.
Med Home och End kommer du till början respektive
slutet av presentationen. Du kan också skrolla med
musen.
Hur många bilder är det i det
här bildspelet?
Svara här:
Namnlisten
Högst upp på skärmen ser du namnlisten, här
ser du vilket program som är öppet och vad
den öppna presentationen heter.
Vad heter programmet?
Vad heter tillverkaren?
Vad heter övningsfilen?
Vad är det för filändelse?
Skriv ut
Nu kan du skriva ut den här övningen så att du kan
föra anteckningar samtidigt som du tränar.
Välj Office-knappen  Skriv ut. Istället för bilder ska
det stå åhörarkopior. Du ska välja 3 bilder per A4-ark
innan du bekräftar.
(detta gör att du sparar en hel del papper).
Disposition
Eftersom en presentation oftast består av flera
bilder är det möjligt att få en överblick i
dispositionen till vänster.
Uppgift. Gör
dispositionen större
och sedan mindre igen
genom att dra i listen
(muspekaren ska se ut
som på bilden)
Visningslägen
Långt ner till höger ser du tre små knappar
Klicka på den mittersta och du ser läget
bildsortering
Klicka på den längst ut till höger och du
sätter igång ditt bildspel, du matar fram
genom att klicka (tryck ned tangenten Esc
för att lämna bildspelet igen)
Vad kallas det förinställda visningsläget?
Svar:
Statusfältet
Längst ner i programfönstret ser du statusfältet.
Där kan du få lite nyttig information.
Vilken bild befinner du dig på nu?
Hur många bilder består presentationen av?
Vad kallas bildspelets tema?
Anteckningssidor
Allt du skriver i bilden visas för åskådaren. Men
viss information kanske du vill hålla för dig
själv. Sådan information skriver du i
anteckningsfältet under bilden - dina
stödanteckningar.
Uppgift. Bläddra till bild 8 och skriv ”Du
kan även visa anteckningssidor lite
större, men då går du via Visa Anteckningssidor
Bildlayout
Var platshållarna hamnar på sidan bestäms av bildlayouten
Om du klickar på Layout så kan du se vilka layouter som finns tillgängliga
Klicka på några av de olika layouterna och se vad som händer.
Spara som ny version
När du vill spara kan du trycka kortkommandot CTRL +
S. Men när du vill spara som en ny version, då väljer
du Office-knappen  Spara som… för att därefter
skriva in det nya namnet. Om du vill spara som
Webbsida väljer du webbsida under filformat.
Uppgift. Spara den här
presentationen under namnet
Rundtur i din mapp. Sedan kan du
stänga den här övningen och
fortsätta med nästa.
Vad är en powerpointfil?
En presentation som består av flera bilder.
Office-knappen – Nytt (eller
kortkommandot CTRL + N) öppnar en
helt ny Presentation om du klickar på
Skapa. Testa det. Men stäng sedan det
nya bildspelet igen (utan att spara)
Vill du ha en ny bild
(kortkommando är CTRL + M) i det
aktuella bildspelet tryck då på den
här knappen. TESTA.
Alla rätta svar
Bild 4. Presentationen består av 14 bilder
Bild 5. Programmet heter Powerpoint, tillverkaren heter
Microsoft, presentationen är döpt till powerpointdag1 och filändelsen är pptx
Bild 8. Normalläge
Bild 9. Bild 9 av 14. Office-tema.
Download