Lagesrapport 2_1.

advertisement
Lägesrapport för projekt:
”Smak av Gävleborg – livsmedels om identitet för hållbar utveckling”.
Dnr: REGX-2014-000007
Aktiviteter i projektet för redovisningsperioden september 2014. Vi redovisar här det som hänt i
projektet under september månad 2014.
1. Samverkansplattform för utvecklingsarbete/livsmedelsstrategi
Vi har under perioden påbörjat arbetet med att läsa in oss i nationella strategier och även i hur andra
Regioner arbetar med frågan. Vi har även börjat boka studiebesök i Skåne och Västra Götaland för
att se hur dessa regioner arbetar.
Hela projektgruppen deltog i MAT 2014, ett nationellt matevent samt SM i Mathantverk i Växjö i
början av september. (Se seminarieprogram). Vårt län tog hem 5 medaljer i SM i Mathantverk och
sammanstrålade med deltagande företag från vår region i Växjö. Vi hade i huvudsak tre syften med
vårt deltagande, 1: Knyta kontakter och få information om hur andra regioner arbetar med
livsmedelsfrågan i sina respektive regioner. 2: Stödja och ”se” de företag som deltog i SM i
Mathantverk från vår region 3: Prata med arrangören av Mat 2014 om hur de arbetar inför våra
tankar att ordna ett matevent hos oss under 2015. Vi delade upp oss i projektgruppen i att prata med
relevanta människor för vårt arbete samt vårt deltagande i seminarierna som erbjöds.
Tillsammans med Länsstyrelsen Gävleborg arrangerar vi en tävling för länets ”Skolkockar/Mattanter”
där vi har varit behjälpliga i upplägget av tävlingen och i att bedöma de recept som kommer in. Syftet
med vårt deltagande är att lyfta våra ”mattanter” så att de känner att de får det erkännande som de
förtjänar.
Projektgruppen har träffat Inköp Gävleborg och de företrädare som arbetar i deras
utvecklingsprojekt Innovationsupphandling X för att se om/hur vi kan ha ett samarbete/dra lärdom
av deras arbete gällande offentlig upphandling.
Några av våra livsproducenter satsade på att delta på ett event i Stockholm på ”Taverna Brillo” och
Linda Elverstig hos oss åkte ner och bevakade eventet samt skrev om det i en av våra
kommunikationskanaler (lindas matresa).
2. Produkter, marknadsföring, försäljning och distribution
Under september månad har vi arbetat fram ett underlag för vår regionala tävling i MatVerk (se
bifogat underlag). Vi har nu totalt 13 bidrag från länet som tävlar om att komma vidare till den
nationella finalen.
Hösten 2015 planerar vi ett stort matevent i Gävle i samarbete med ett flertal aktörer. Eventet är
tänkt att ha två huvuddelar. En del som handlar om seminarier och träffar kring livsmedel i länet och
den andra delen handlar om att locka människor i hela länet till Gävle för att uppleva den regionala
maten. Eventet är ett samarbete mellan oss, företagare i Gävle och Gävle Kommun och vi har testat
idén på några av våra större livsmedelsproducenter och de är mycket intresserade av att vara med.
3. Information & Kunskap
En offertförfrågan om att göra om att göra om en del på vår kommunikationsplattform är utskickad
och offerter har börjat komma in. Se separat offertförfrågan.
Vi har även arbetat fram en kommunikationsplan för hösten 2014. Fokus under september handlade
om att lyfta alla skördemarknader som ägde rum runt om i regionen både i våra egna kanaler och i
samarbete med andra. Vi gjorde en sammanställning av skördemarknader som ägde rum och bad
våra turistiska destinationer att sprida dessa vidare i sina digitala kanaler.
Uppdatering av våra texter och producenter pågår nu för fullt.
9 oktober 2014, Föreningen MatVärden
Ylva Olofsson
Projektledare
Download
Random flashcards
Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards