3000-3400 tecken inkl mellanslag

advertisement
Publicerad i Västra Nyland 23.06.2011 Andreas Brutemark Skribenten verkar som postdoktoral forskare inom Kustlandsteamet vid Aronia Grönt, men inte skönt? 1) Ogräs i rabatten, X) Sjösjuka människor, 2) Algblomningar? Förvisso kan man kryssa för fler än ett svar, men för denna kolumns del är 2) Algblomningar det rätta svaret! Högsommarvärmen närmar sig med stormsteg och snart är det dags för sol, bad och allt som hör sommaren och semestern till. En oönskad gäst är dock algblomningarna som i både sjöar och Östersjön kan bilda stora tjocka, gröna massor. Det är inte sällan vi under sommaren kan läsa tidningsrubriker som: ”Algerna kommer” eller ”Mördaralgerna anfaller”. Med algblomning menas att mikroskopiska alger bildar massförekomster och att vattnet då tydligt grumlas eller färgas. I Östersjön är det under sommaren vanligtvis blomningar av cyanobakterier som får de största rubrikerna och då främst den giftiga katthårsalgen (Nodularia spumigena). Cyanobakterierna är egentligen en sorts bakterier men de har stora likheter med alger, och har därför tidigare kallats för blågrönalger. Med andra ord är sommarens algblomning egentligen en bakterieblomning! För att kunna blomma behöver cyanobakterierna tillgång till näringsämnen där fosfat anses viktigast. Cyanobakterierna vill också ha ett soligt och vindstilla väder. I första hand blommar de i juli och augusti när vattentemperaturen stiger över +15°C. Olyckligtvis är det precis det väder vi människor vill ha under vår semester vilket kan orsaka mycket frustration och stora ekonomiska förluster för turism och annan verksamhet utmed våra kustområden. Om vi nu tittar in i spåkulan och ställer frågan: får vi en stor algblomning sommaren 2011? Tyvärr finns det inget säkert svar, men i dagarna kom rapporter om höga fosfathalter i vattnet vilket gynnar cyanobakterierna. Får vi en varm och skön sommar är därmed risken relativt stor att vi också får omfattande algblomningar i Finska viken. Algblomningar är inte på något vis ett nytt fenomen. Produktion av små alger är naturligt förekommande och utgör basen för allt liv i havet, precis som växterna på land. Algblomningar kan i stort sett dyka upp när som helst på året men det är blomningarna av potentiellt giftiga alger under sommaren som är vanligast och som uppmärksammas mest. Blomningar av cyanobakterier är på inget sett heller ett nytt fenomen i Östersjön, de förekom redan i samband med att Östersjön blev ett brackvattenshav för ungefär tiotusen år sen. Allt som glimmar är inte guld! Allt som är grumligt är inte alger! Det finns flera orsaker till att vatten kan vara grumligt och likna en algblomning, det kan vara pollenansamlingar, losslitna stora alger som blåstång, alternativt sand och lera som grumlats upp. Vad ska man då göra om vattnet ser otrevligt ut? Jag vill påstå att det viktigaste är att använda sitt sunda förnuft, om vattnet ser obehagligt ut finns det ingen anledning att hoppa i! Däremot bör man ha uppsikt över barn och husdjur, som inte är lika uppmärksamma och saknar vuxnas erfarenhet. Om någon visar sjukdomssymptom efter att ha simmat bör man kontakta läkare eller i husdjurens fall veterinär. Glad sommar och simma lugnt! 
Download