Hudtumörer Typfall T7 En 78 årig kvinna söker på eget initiativ

advertisement
Hudtumörer
Typfall
T7
En 78 årig kvinna söker på eget initiativ till hudmottagningen. Hon har en symtomlös, stationär
förändring ovanpå hö överläpp.
Hur skulle du beskriva förändringen om du gör en journal anteckning?
En 78 årig kvinna söker på eget initiativ till hudmottagningen. Hon har en symtomlös, stationär
förändring ovanpå hö överläpp.
Hur skulle du beskriva förändringen om du gör en journal anteckning?
Ca 1 cm över höger överläpp finns en ca 1 cm x 0,7 cm stort brun-svart pigmeterad tumör med
central ulceration och vallartad kant. I förstoringen ses lateralt kranialt inslag av lönnlövsliknande
brun pigment.
Vilka kompletterande frågor har du till patienten?
En 78 årig kvinna söker på eget initiativ till hudmottagningen. Hon har en symtomlös, stationär
förändring ovanpå hö överläpp.
Hur skulle du beskriva förändringen om du gör en journal anteckning?
Ca 1 cm över höger överläpp finns en ca 1 cm x 0,7 cm stort brun-svart pigmeterad tumör med
central ulceration och vallartad kant. I förstoringen ses lateralt kranialt inslag av lönnlövsliknande
brun pigment.
Vilka kompletterande frågor har du till patienten?
Hur länge har tumören funnits och hur snabbt har den vuxit?
Har någon annan i familjen haft hudtumörer?
Har eller haft patienten själv andra liknande tumörer?
Vilka läkemedel tar patienten i övrigt?
Hur ser patientens solbeteende ut?
Vad är din arbetsdiagnos och vad har du för andra diagnosförslag?
En 78 årig kvinna söker på eget initiativ till hudmottagningen. Hon har en symtomlös, stationär
förändring ovanpå hö överläpp.
Hur skulle du beskriva förändringen om du gör en journal anteckning?
Ca 1 cm över höger överläpp finns en ca 1 cm x 0,7 cm stort brun-svart pigmeterad tumör med
central ulceration och vallartad kant. I förstoringen ses lateralt kranialt inslag av lönnlövsliknande
brun pigment.
Vilka kompletterande frågor har du till patienten?
Hur länge har tumören funnits och hur snabbt har den vuxit? Har någon annan i familjen haft
hudtumörer? Har eller haft patienten själv andra liknande tumörer? Vilka läkemedel tar patienten i
övrigt? Hur ser patientens solbeteende ut?
Vad är din arbetsdiagnos och vad har du för andra diagnosförslag?
Nodulärt, pigmenterad basalcellscancer. Som differentialdiagnos får man tänka på malignt melanom
och skivepitelcarcinom.
Vilka andra typer av basalcellscancer känner du?
En 78 årig kvinna söker på eget initiativ till hudmottagningen. Hon har en symtomlös, stationär
förändring ovanpå hö överläpp.
Hur skulle du beskriva förändringen om du gör en journal anteckning?
Ca 1 cm över höger överläpp finns en ca 1 cm x 0,7 cm stort brun-svart pigmeterad tumör med
central ulceration och vallartad kant. I förstoringen ses lateralt kranialt inslag av lönnlövsliknande
brun pigment.
Vilka kompletterande frågor har du till patienten?
Hur länge har tumören funnits och hur snabbt har den vuxit? Har någon annan i familjen haft
hudtumörer? Har eller haft patienten själv andra liknande tumörer? Vilka läkemedel tar patienten i
övrigt? Hur ser patientens solbeteende ut?
Vad är din arbetsdiagnos och vad har du för andra diagnosförslag?
Nodulärt, pigmenterad basalcellscancer. Som differentialdiagnos får man tänka på malignt melanom
och skivepitelcarcinom.
Vilka andra typer av basalcellscancer känner du?
Yttliga BC, sklerodermiforma BC, ulcus terebrans
Vad är dina nästa steg, hur handlägga du patienten?
En 78 årig kvinna söker på eget initiativ till hudmottagningen. Hon har en symtomlös, stationär
förändring ovanpå hö överläpp.
Hur skulle du beskriva förändringen om du gör en journal anteckning?
Ca 1 cm över höger överläpp finns en ca 1 cm x 0,7 cm stort brun-svart pigmeterad tumör med
central ulceration och vallartad kant. I förstoringen ses lateralt kranialt inslag av lönnlövsliknande
brun pigment.
Vilka kompletterande frågor har du till patienten?
Hur länge har tumören funnits och hur snabbt har den vuxit? Har någon annan i familjen haft
hudtumörer? Har eller haft patienten själv andra liknande tumörer? Vilka läkemedel tar patienten i
övrigt? Hur ser patientens solbeteende ut?
Vad är din arbetsdiagnos och vad har du för andra diagnosförslag?
Nodulärt, pigmenterad basalcellscancer. Som differentialdiagnos får man tänka på malignt melanom
och skivepitelcarcinom.
Vilka andra typer av basalcellscancer känner du?
Yttliga BC, sklerodermiforma BC, ulcus terebrans
Vad är dina nästa steg, hur handlägga du patienten?
Du klär av patienten och undersöka hela integumentet. Du remittera patienten antingen till ÖNH
eller genomför en kirurgisk excision själv. Diskutera Px tagning i pigmenterade tumörer. Diskutera
andra icke-kirurgiska behandlingsmöjligheter för hudtumörer.
Nämn de vanligaste hudtumörer och resonera kring deras typiska egenskaper och utseende?
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards