Övningsuppgifter på E-nivå inför prov 1 om ekosystem Förklara vad

advertisement
Övningsuppgifter på E-nivå inför prov 1 om ekosystem
1. Förklara vad följande ord innebär:
a. Näringskedja
b. Näringsväv
c. Producent
d. Konsument
e. Evolution
f. DNA
g. Ekosystem
2. Förklara varför en art (ett djur eller en växt) ökar i antal visa år, och minskar i antal visa år.
3. Vilket av följande påståenden är rätt?
a. De giraffer som råkat föddas med längre hals har haft större möjlighet att hitta mat,
och därmed större möjlighet att överleva och sprida sina gener.
b. Giraffen har utvecklat en lång hals för att kunna nå blad högt upp.
c. Isbjörnen har utvecklat en vit päls för att kunna synas mindre i ett vitt landskap.
d. De björnar som råkat föddas med vit päls har haft större chans att överleva i et vit
landskap och därmed större chans att få ungar och sprida sina ”vit päls” gener.
4. Vilka av följande räknas som bevis för evolutionen?
a. Fossiler, likheter mellan levande och utdöda djur
b. Att isbjörnen har vit päls
c. Att alla organismer (växter och djur) har DNA
d. Att fosterutvecklingen ser nästan likadan ut för djuren
e. Att fåglar kan flyga
5. Förklara orden:
a. Hypotes
b. Teori
c. Objektiv
6. Vad är smog för något?
7. Vad gör vi människor för att försura miljön?
8. Vilka konsekvenser har försurning?
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Vilken nytta har vi av ozonlagret?
Förklara hur växthuseffekten fungerar.
Vad gör vi människor så att temperaturen stiger på jorden?
Vilka negativa effekter blir det av att temperaturen på jorden stiger?
Skriv upp formeln för fotosyntesen.
Vilken nytta har vi av växterna?
Download