September

advertisement
Styrelsen informerar
September 2013
Tävlingskommittén (TK)
Sponsorer för tävlingar är nästan ett måste för att få
tävlingsekonomin att gå ihop. Styrelsens diskuterar bl.a.
 Laxhoppets vara eller inte vara
 Banunderlag; gräs eller grus
 Kostnader för tävlande ekipage. Vad skulle kunna
sponsras för att dra ner kostnader för ryttare och
därmed kunna öka antalet tävlande
 Lokala tävlingar på nya banan
 OM Laxhoppet 2014 startas bör det finnas mera
service kvällen före och kanske en ryttarfest
Ridskolechef
Personalplanering
Föreningens mål är att bli ackrediterade utifrån Svenska
Ridsportförbundets krav. Det innebär bl.a. att instruktörerna
ska vara utbildade enl. SvRsF krav. Därför planerar styrelsen att
utannonsera en 75 % -tjänst instruktör/stallpersonal. Denna
tjänst kommer att ersätta nuvarande timanställningar.
Hästbeståndet
Tjorven galopperade in i hästhimlen den 23 september.
Ridskolan har t v fått låna en islandshäst.
Rambo har varit lite knackig och ska kollas av veterinär
Bus, som varit till salu under året har haft en spekulant
Oliver går kvar men …
Luciashow den 7 dec. Har du uppslag kontakta Lotta Backlund
Invigning av banan. Kan den bli klar till Lucia för invigning?
Antal ridande
Idag finns det 189 ridande. Målet är att ha minst 200 ridande.
Det har varit många som ring och vill börja rida, mest barn.
Det är möjligt att en knattekurs kan starta på fredagar 17.30 –
18.20. Det innebär att dressyrgruppen måste flyttas till 18.20 –
19.10. Det finns även lektionsplats på torsdagar 19.10 -20.00
”Broschyr att sticka i handen” är på väg till tryckeriet
Material och utrustning
Schabrak, nya borstar, elband, isolatorer mm är inköpta. Nya
stolpar är också inköpta och samtliga hagar ska synas för
stolpbyte.
Det finns önskemål att köpa in en jordborr. Kostnaden är ca
6000 kr. Styrelsen beslutar dock att avvakta inköp tills vidare.
1
Styrelsen informerar
September 2013
Ridhusunderlag är påfyllt två gånger.
Ekonomi
Ekonomisk rapport
Kostnaderna är fortfarande högre än inkomster.
Boxströ används i mindre omfattning jämfört med 2012.
Hö/silage som inte är bra lämnas tillbaka och dras av på nästa
faktura.
Det är önskvärt att öka intäkterna med minst 200 000 kr till/år
för ha en säkerhet för oförutsedda händelser samt bygga upp
eget kapital.
Svenska Spel
Vi är med i Svenska Spel. Du som spelar/tippar kan därför ge ett
stöd till föreningen.
Övrigt
Föreningen behöver en ny dator till expeditionen samt en
bärbar till Jessica för att ha till de dokument som inte alla ska
se.
Föreningen har sökt medel för aktiviteter till ensamkommande
flyktingbarn och ungdomar.
Aktuella ärenden
Efter stora grusbanans renovering kommer den att bli lite
större.
Prioriteringslistan. Det gör genomgång görs varje vecka.
Rust av stallet
Nya tag att söka medel. Efter tips kommer ansökan om medel
sökas os Boverket.
De som stödjer klubben måste vi ge uppskattning. Två förslag:
bjuda till ett julbord alt något i samband med när nya banan
invigs. Alternativen diskuteras vidare.
Övrigt
Cafeterian är öppen alla dagar. Alla lektionsryttare är uppsatt
på rullande lista. Byt gärna datum med varandra om det inte
passar
Styrelsens nästa möte är söndag den 10 nov.
2
Download