PowerPoint-presentation

advertisement
För vävnad med hög specifik ledningsförmåga t ex
muskulatur (med ledningsförmågan 0,2 S/m)
Blir vid fält med dB/dt = 1 T/s
de inducerade strömtätheterna i storleksordningen:
•10 mA/m2 i huvudet med 20 cm diameter
•15 mA/m2 i bålen med diametern 30 cm.
De inducerade strömmarna bli tillräckligt höga för att
stimulera exciterbara celler och vävnad, t ex perifera
nerver.
Då en person rör sig i ett statiskt magnetfält av
100 ìT induceras i kroppen strömtätheter mellan
5 och 50 A/m2
(om man förutsätter 30 cm radie och att
kroppens ledningsförmåga är 0,2 S/m).
Blodet är ju elektriskt ledande (ca 0,5
S/m) och flödet i aortabågen inducerar i samma
fält en strömtäthet på ca 40  A/m2 i
kärlväggarna.
Under en 400 kV kraftledning kan den
magnetiska flödestätheten av 50 Hz
magnetfält uppgå till 10–30 ìT.
I bostäder som ligger nära kraftledningen
(10–30 m) orsakar denna 50 Hz magnetfält
mellan 1–10T.
På ett avstånd av 100 m är bidraget från
kraftledningen 0,01–0,2 T.
Elektriska fält vid BILDSKÄRMAR
Det elektriska växelfältet från
bildrepetitionsenheten kallas ofta för det
bildfrekventa fältet.
Typiska värden för monokroma skärmar är 4–7
V/m och för färgskärmar 13
V/m.
Typiska värden på linjefrekventa fält är för
monokroma skärmar 1–2 V/m och för
färgskärmar 2–4 V/m men värden upp till 200
V/m har uppmätts.
I många organ i människokroppen förekommer
helt naturligt strömtätheter i storleksordningen
1 mA/m2 i hjärtat och hjärnan kan strömtätheter
upp till 10 mA/m2 förekomma.
Detta motsvarar en magnetisk flödestäthet av
ungefär 100 T vid 50 Hz.
Download