Barocken (1600-1750)

advertisement
KLASSISK MUSIKHISTORIA DEL 2
BAROCKEN (1600-1750)
Efter renässansen kom barocken. Det var en tid, när furstar och stormän
var angelägna om att visa sin makt. De älskade pråliga utsmyckningar med
guld och krusiduller och byggde enorma slott med Ludvig XIV:s Versailles
som förebild. Man ville imponera och göra intryck och allt skulle vara
dramatiskt, storstilat och mäktigt. Sådana stildrag finns i all konst och musik
från denna tid.
MUSIKEN UNDER BAROCKEN
Under barocken uttryckte musiken starka , mäktiga och dramatiska känslor. Vi, som har hört
t.ex. hårdrock tycker nog inte att musiken under Barocken låter speciellt dramatisk och
känsloladdad, men då ansågs musiken så annorlunda att man kallade den ”barock”.
Operan och baletten utvecklades som populära musikformer att både skriva och lyssna till.
Exempel på en barockopera är Julius Caesar av Händel och ”Ballet de la nuit” av Lully är ett
exempel på en balett som skrevs under barocken.
Även kyrkomusiken blomstrade under den här tiden. Johan Sebastian Bach var anställd i en
kyrka och skrev mycket kyrkomusik. T.ex. Johannes Passionen
Under den här epoken utvecklades musikinstrumenten genom skickliga instrumentbyggare. Till
exempel började den italienska familjen Stradivarius bygga fioler. Fiolerna fick samma namn
som familjens efternamn och anses vara de finaste stråkinstrument som någonsin skapats. Idag
kan en ”Stradivarius” som byggdes på 1600- eller 1700-talet kosta över $3,5 miljoner dollar!
GEORG FRIEDRICH HANDEL
(1685-1759)
Händel var kosmopolit (=bodde i flera olika
länder):
Han föddes i Tyskland, var utbildad i Italien
och tillbringade större delen av sitt liv i England.
Trots att Händel var tysk räknas han som en av de
största kompositörerna inom den brittiska
musikhistorien.
GF Händel skrev många operor och körverk.
Kända verk: Messias, Water music, Fireworks music,
Julius Caesar
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Johann Sebastian Bach föddes och levde hela sitt liv i Tyskland. Han var
kompositör och organist. Hans musik glömdes bort under 100 år, men
återupptäcktes av Mendelssohn. Idag spelas hans musik ofta i kyrkor
över hela världen och räknas som en av barockens viktigaste
kompositörer
Kända verk av Johan Sebastian Bach:
Air, Toccata och fuga, Brandemburg konserterna och
Johannes Passionen.
ANTONIO VIVALDI (1680-1741)
Antonio Vivaldi, föddes i Italien 1680 och dog i
Wien i Österrike. Han var en italiensk violinist
och tonsättare.
Vivaldi var populär under sin samtid men glömdes liksom många
andra barockkompositörer bort med tiden. Idag är Vivaldi den mest
spelade barockkompositören vid sidan av Bach och Händel. Hans
” De fyra årstiderna” är en av den klassiska musikens ”superhits”.
JOHAN HELMICH ROMAN –
EN SVENSK KOMPOSITÖR UNDER BAROCKEN
Johan Helmich Roman (1694 – 1758), svensk
kompositör. Roman brukar ofta kallas den svenska
musikens fader.
 J.H. Romans mest kända verk är
Drottningholmsmusiken:

DEL 2 INSTUDERINGSFRÅGOR






Under vilken tidsperiod inföll Barocken?
Vad kännetecknar barocken?
Nämn något om hur barockmusik skulle låta.
Vad hette familjen i Italien som byggde fantastiska
fioler under barocken?
Vilka två musikformer utvecklas under barocken?
Nämn två viktiga barockkompositörer.
Download