hälsa, kondition ht13

advertisement
Hälsa och
Kondition
Vad är hälsa?
• Kan man vara frisk och må dåligt eller
vara sjuk och må bra?
Världshälsoorganisationen
•
”Hälsa är inte bara
frånvaro av sjukdom
eller handikapp, utan
högsta möjliga
välbefinnande för den
enskilda individen,
fysisk, psykiskt och
socialt.”
Hälsa
• Fysisk
• Psykisk
• Social
Fysisk hälsa
• Fri från sjukdom
• Kroppen är i bra fysisk kondition
oberoende av det psykiska och sociala
Psykisk hälsa
• ”Att må bra”
• Positiv grundinställning
• Ser möjligheter istället för hinder
• Har ork och energi att göra saker
• Fungerar bättre i relation till andra
• Har en känsla av att man kan påverka
sin situation
Social hälsa
• Trivsel i det sociala livet mellanmänskliga relationer
Samband mellan de tre?
• Alla de
tre sorters hälsa hänger samman:
• T.ex. När du tränar frigörs endorfiner som
• gör att du känner dig glad = är du glad är det
samtidigt lättare att umgås med andra.
Hälsa & Fysisk aktivitet
• Människan är byggd för rörelse
• Nu: En omodern kropp i en modern
värld
• Förr: En modern kropp i en omodern
värld
• Dagens bekväma levnadssätt leder till
minskad rörlighet, ledbesvär,
belastningsskador mm
Effekter av fysisk aktivitet
•
Du får avkoppling och omväxling
•
Du stressar av
•
Du blir vän med din kropp
•
Du får bättre självförtroende
•
Du träffar kompisar och lär känna nya människor
•
Du får bättre kondition och orkar mer både fysisk och psykiskt
•
Du återhämtar dig snabbare efter ansträngande arbete
•
Du blir starkare i muskler, leder och skelett
•
mindre ryggbesvär
•
Du får bättre rörlighet, balans, koordination
•
Mindre ryggbesvär
* Ökar förutsättningarna för
ett aktivt liv som äldre
* Håller vikten lättare
* Håller hjärta och kärl friska
Lagom motion gör att du- tillsammans med andra
goda hälsovanor:
- stärker immunförsvaret och får bättre
motståndskraft mot infektioner
- De som motionerar regelbundet är mindre
sjukskrivna än de som inte rör sig.
Kondition
En förutsättning för god hälsa
Förmåga att motstå trötthet över tid
En färskvara som inte lagras i kroppen
utan måste underhållas regelbundet
Vad är skillnaden på:
• Fotbollsspelare
• 400-meterslöpare
• Marathonlöpare
Två sorters uthållighet
• Aerob uthållighet
• Anaerob uthållighet
Aerob uthållighet
• Aerob uthållighet är maratonlöparen
som springer sakta men väldigt långt.
• För att kunna utföra detta arbete krävs
det mycket syre till kroppen.
• Restprodukt: värme och koldioxid.
Anaerob uthållighet
• Anaerob uthållighet är 400m-löparen
som springer väldigt snabbt men inte så
långt.
• För att kunna utföra detta arbete krävs
inte lika mycket syre.
• Restprodukt: mjölksyra.
• Konditionsträning hamnar under
kategorin aerob uthållighet eftersom det
handlar om att kunna springa/jogga så
länge som möjligt och bli så lite trött
som möjligt.
Två sorters intensitet
• Högintensiv
• Lågintensiv
Lågintensiv
• Som namnet antyder innebär det att du
tränar på en lägre intensitet som inte är
så ansträngande för dig.
• Promenader i rask takt eller cykling i
lugnt tempo är exempel på lågintensiv
träning.
Högintensiv
• Effektivare än lågintensiv men det
innebär också större risk för skador.
• Till exempel kort-korta intervaller.
Hur vet jag vad som är vad?
• Om du vill träna lågintensivt bör du
ligga inom ett pulsintervall som
motsvarar ca 50-70% av din maxpuls.
• Medelintensiv/Högintensiv träning
motsvarar ca 70-95 % av din maxpuls.
Borg-skalan
• Ett sätt att mäta
intensitet.
• Mäter den upplevda
ansträngningen.
• Motsvarar pulsen
60-200 slag/minut.
Effekter
(av träning)
•
Man kan hålla högre tempo under en längre period.
•
Man återhämtar sig snabbare från träning och matcher.
•
Man kan hålla en bra teknik under längre period. Det är lätt att man
slarvar om man blir trött.
•
Hjärtat blir starkare.
•
Vilopulsen blir lägre.
•
Kondition gör att i upplever vardagens påfrestningar mycket lättare.
•
Stärker skelettet.
•
Mindre mjölksyra.
•
God blodcirkulation.
Effekter
(av träning)
• Bättre sömn
• Effektivt mot sjukdomar
• Bra humör och stort socialt nätverk
• Öka förbränningen
• Du orkar mer
• Kom ihåg! Motionen skall vara en del av vår vardag
och bestå livet ut vilket gör det väldigt viktigt att man
utövar den motionen man trivs med!
SLUT
Download