Bilaga 2, Samverkan kring barn och unga med

advertisement
Länet
Kommun
Bilaga 2
Gem Styrning
Samverkan i prakt
Tillgänglighet
Ök/handlingsplan
Struktur
1.a linjen
Specialistnivå
Lt övergripande
Samverkansavtal om
ansvarfördelning
Ök Psynk
ÖK FamC
LänsLAKO, pol
KOLA, tj mannanivå
Barndialogen
FoUrum
Barnhälsovård hög
tillgänglighet 0-6 år
Barnhabilitering klarar i
stort sett vårdgarantin.
BUP.s länsresurs förlagd
till Ryhov
Höglandets
sjukvårdsomr
Samverkansavtal och
handlingsplan med
Eksjö
Andersgruppen
tillsammans med Eksjö
(både pol och tjänstemän)
Fam C
Psynk
Barnhälsovård hög
tillgänglighet 0-6 år i hela
området
BUP klarar vårdgarantin.
Mottagning finns i Eksjö,
Nässjö och filial i Tranås
Aneby
ÖK FamC
Eksjö
Tranås
Samverkansavtal och
handlingsplan inom
Psynk
ÖK FamC
ÖK FamC
Fam C
Psynk (skuggning)
Fam C
Psynk (drivande)
Nässjö
ÖK FamC
Fam C
Psynk (skuggning)
SIP
Sävsjö
ÖK FamC
Fam C
God tillgänglighet till IFO
och elevhälsa.
God tillgänglighet till IFO.
Väntetid till
psykologutredning i övrigt
god tillgänglighet.
God tillgänglighet till IFO.
Väntetid till
psykologutredning ca 6
månader.
God tillgänglighet till IFO.
Väntetid till
psykologutredning 12
månader för vissa barn, i
övrigt god tillgänglighet.
God tillgänglighet till IFO.
God tillgänglighet till
elevhälsan, men psykolog
köps externt.
Andersgruppen (både pol
och tjänstemän)
Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa
PwC
Fam C
oktober 2013
1
Länet
Kommun
Lt övergripande
Bilaga 2
Gem Styrning
Samverkan i prakt
Ök/handlingsplan
Struktur
Samverkansavtal om
ansvarfördelning
Ök Psynk
ÖK FamC
LänsLAKO, pol nivå
KOLA, tj mannanivå
Värnamo
sjukvårdsomr
Gislaved
Barndialogen
FoUrum
Tillgänglighet
1.a linjen
Specialistnivå
Barnhälsovård hög
tillgänglighet 0-6 år
Barnhabilitering klarar i
stort sett vårdgarantin.
BUP.s länsresurs förlagd
till Ryhov
Psynk (skuggning)
ÖK FamC
BUP klarar
vårdgarantin,
verksamheten förlagd
till Värnamo
Fam C öppnar under
2013
Psynk (skuggning )
God tillgänglighet till IFO.
Väntetid till
psykologutredning ca 4
månader, i övrigt god
tillgänglighet till
elevhälsan
Gnosjö
Psynk (skuggning)
VITS
God tillgänglighet till IFO
och elevhälsan
Vaggeryd
Psynk (skuggning)
God tillgänglighet till IFO
och till elevhälsan.
Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa
PwC
oktober 2013
2
Länet
Kommun
Bilaga 2
Gem Styrning
Samverkan i prakt
Ök/handlingsplan
Struktur
Samverkansavtal om
ansvarfördelning
Ök Psynk
ÖK FamC
Samverkansavtal och
handlingsplan med
Jönköping och Habo
LänsLAKO, pol
KOLA, tj mannanivå
Jönköping
Samverkansavtal och
handlingsplan inom
Psynk
Styr- och beredningsgrupp
SBU och BBU, kn och lt
Lokala samverkansgrupper
Mullsjö
ÖK BUH
Habo
Samverkansavtal och
handlingsplan
ÖK BUH
ÖK Fam C
Lt övergripande
Jönköpings
sjukvårdsomr
Barndialogen
FoUrum
Styr- och beredningsgrupp
SBU och BBU, kn och lt
Lokala samverkansgrupper
Pol styrgrupp, övrig
struktur påbörjad
Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa
PwC
Tillgänglighet
1.a linjen
Specialistnivå
Barnhälsovård hög
tillgänglighet 0-6 år
Barnhabilitering klarar i
stort sett vårdgarantin.
BUP.s länsresurs förlagd
till Ryhov
BUP klarar
vårdgarantin,
verksamheten förlagd
till Ryhov
Barnhälsovård hög
tillgänglighet 0-6 år
Barn och ungdomshälsa 718 år finns i Huskvarna
Fam C
BUH
VITS
SIP
BUH
Psynk (drivande)
BUH
VITS?
BUH
VITS
God tillgänglighet till IFO.
God tillgänglighet till
elevhälsa.
God tillgänglighet till IFO.
God tillgänglighet till
elevhälsa, psykolog köps
externt.
God tillgänglighet till IFO.
God tillgänglighet till
elevhälsa.
Oktober
3
Download