Terminsplanering arbetslag B, höstterminen 2015

advertisement
Terminsplanering arbetslag B,
höstterminen 2015
6B
7B
8B1
8B2
NO:
NO:
NO:
NO:
Levande livet
Djur, ekologi, cellen
och matspjälkning
samt grund-läggande
kemi och
kemisäkerhet
Ekologi
Ekologi
Människokroppen
Människokroppen
Matte:
Matte:
Matte:
Matte:
Decimaltal
Tal, enheter samt
geometri
Tal
Tal
Geometri
Geometri
Algebra
Algebra
Ämnens
egenskaper
Vatten, luft och
väder
Procent och
sannolikhet
Geometri
Koordinatsystem
Algebra
Svenska:
Svenska:
Svenska:
Svenska:
Intro: tala, läsa,
skriva
1a. Skriva korta
berättelser utifrån
givna instruktioner.
Podcast
Podcast
Podcast och klassiker
Podcast och klassiker
Klassiker
Klassiker
Dikter och kärlekstema
Dikter och kärlekstema
Läsning och boksamtal
Läsning och boksamtal
Djurtema
Film djur
Språkkunskap
Film
1b. Läsa en bok, ha
boksamtal i små
grupper vid sex
tillfällen med fokus på
olika delar varje
gång.(Inledning,
personbeskrivning,
handling osv.)
2. Samarbete med SO.
Antikens mytologi,
drama
Engelska:
Engelska:
Engelska:
Engelska:
Skriva
Läsa
Tala
Tala
Lyssna
Lyssna
Skriva
Skriva
Tala
Skriva
Läsa
Läsa
läsa
Tala
Lyssna
Lyssna
Terminsplanering arbetslag B,
höstterminen 2015
SO:
samhällskunskap
Religion
Geografi
SO:
SO:
SO:
Religion- Judendomkristendom prov
fredag vecka 40
1. Religion- Islam
1. Religion- Islam
2. Hinduism-buddhism
2. Hinduism-buddhism
3. Projekt
identitet/reklam.
Samarbete
samhällskunskap-bild
3. Projekt identitet/reklam.
Samarbete samhällskunskapbild
Historia- Samarbete
med svenska. Antiken
4. Historia- revolutioner,
ideologier(liberalism,
konservatism, socialism),
mänskliga
rättigheter(demokrati/dik
tatur)
4. Historia- revolutioner,
ideologier(liberalism,
konservatism, socialism),
mänskliga
rättigheter(demokrati/diktatur)
Teknik:
Teknik:
Teknik:
Teknik:
Uppfinningar
Överlevnad
De enkla maskinerna
De enkla maskinerna
Aktuella teknikhändelser
Aktuella teknikhändelser
Industriella revolutionen
Industriella revolutionen
Franska:
Franska:
Tala
Tala
Skriva
Skriva
Läsa
Läsa
Lyssna
Lyssna
Idrott & hälsa:
Idrott & hälsa:
Idrott & hälsa:
Idrott & hälsa:
Rörelseaktiviteter
på gräs
Rörelseaktiviteter på
gräs
Rörelseaktiviteter på gräs
Rörelseaktiviteter på gräs
Styrka och kondition
Styrka och kondition
Skogslekar
Orientering i känd
terräng - teori,
praktik +
tävlingsbana
Styrka och kondition
Orientering i okänd
terräng - teori, praktik +
tävlingsbana
Orientering i okänd terräng teori, praktik + tävlingsbana
Friidrott
Rörelseaktivitet lagbollspel
Simning och
Orientering i okänd
terräng - teori, praktik
+ tävlingsbana
Rörelseaktiviteter på
gräs Rörelseaktivitet lagbollspel
Hälsa och livsstil teori och praktik
Teknikutveckling med
kamratbedömning
Träningslära - teori och
praktik Träningsprogram
- Hälsa & livsstil, mål &
planering och
Teknikutveckling med
kamratbedömning
Träningslära - teori och
praktik
Träningsprogram - Hälsa &
livsstil, mål & planering och
Terminsplanering arbetslag B,
höstterminen 2015
nödsituationer
Dans
Dans
Lekar
Simning/livräddning
och nödsituationer
Hälsa och livsstil teori och praktik
Fotboll + turnering
Lekar och juldanser
Lekar och juldanser
skadeförbyggande
träning
Buffertvecka
Simning/livräddning och
nödsituationer
Eget val + juldanser
skadeförbyggande träning
Buffertvecka
Simning/livräddning och
nödsituationer
Eget val + juldanser
Download