Lilla antibiotikaguiden – Antibiotikaval i fickformat

Version 2013-06-06
* Vid mer än ett dygns behandling, se Antibiotikaguide på Infektionsklinikens hemsida för fortsatt dosering
<20
1gx2
400 mg x 1
1gx2
1gx3
0,5 g x 1
0,5 g x 2
1,5 mg/kg
0,25 g x 2
0,5 g x 2
4gx2
4gx2
0,25-0,5 g x 2
0,5 g x 2
20-40 1gx2
400 mg x 1 1 g x 3 1gx3
0,5 g x 2 0,5 g x 3 2,2 mg/kg x 1 0,5 g x 2 0,5 g x 3 4gx3
4 g x 3
0,5 g x 2-3 0,5 g x 3 41-80 1gx3
400 mg x 2 1gx3
2gx3
1gx2
1gx3
4,5 mg/kg x 1 0,5 g x 3 0,5 g x 4 4gx3
4 g x 4
0,5 g x 3 0,5 g x 4 >80 1-3 g x 3 400 mg x 2 1gx3
2gx3
1gx3
1gx4
4,5-6 mg/kg x 1 0,5 g x 3 0,5 g x 4 4gx3
4 g x 4
0,5 g x 3 0,5 g x 4 Kreatininclearance Bensylpenicillin Ciproxin iv Claforan Ekvacillin Fortum Fortum, neutropeni Nebcina* Meronem Meronem, neutropeni Tazocin Tazocin, neutropeni
Tienam Tienam, neutropeni dosering vid nedsatt njurfunktion
Se även Antibiotikaguide på Infektionsklinikens hemsida
• En målsättning är att undvika selektion av multiresistenta
bakterier genom en minskad användning av kinoloner och
cefalosporiner.
• Kontakta gärna infektionsläkare vid immunsuppression,
nosokomial smitta, misstanke om multiresistenta bakterier,
graviditet eller vid andra frågor.
• Vid misstanke om livshotande infektion kontakta omedelbart
infektions- och narkosläkare.
• Blododla alltid före insättandet av iv-antibiotika och säkra
odlingar från andra relevanta lokaler t ex urin, sputum, sår.
Kom ihåg
Nedanstående riktlinjerna gäller samhällsförvärvade infektioner hos
vuxna utan immunosuppression och avser initial akut behandling.
Antibiotikaval vid svår sepsis/septisk chock berörs ej här.
Behandlingen avser de första dygnen tills specifik diagnos alternativt
odlingssvar erhållits.
Empirisk antibiotikabehandling i slutenvården
– Antibiotikaval i fickformat
Lilla antibiotikaguiden
Preliminär diagnos
Pneumoni och
KOL-exacerbation
Terapi
T. Kåvepenin 1 g x 3 x VII
T. Amoxicillin 500 mg x 3 x VII
(vid KOL)
Inj. Bensylpenicillin 1-3 g x 3 iv
(gäller även vid KOL!)
Nedre
urinvägsinfektion
Asymtomatisk bakteriuri
behandlas endast vid graviditet eller inför urologisk
kirurgi.
Febril
urinvägsinfektion
Pc-allergi typ 1
K. Dalacin 300 mg x 3 x VII
Inf. Clindamycin 600 mg x 3 iv
vid KOL:
T. Doxyferm 100 mg x 1 x VII
(200 mg x 1 första dygnet)
T. Bactrim Forte 1 x 2
Kvinnor:
T. Selexid 200 mg x 3 x V
T. Furadantin 50 mg x 3 x V
Män:
T. Selexid 200 mg x 3 x VII
T. Furadantin 50 mg x 3 x VII
T. Ciprofloxacin 500 mg x 2 x VII
Kvinnor:
T. Furadantin 50 mg x 3 x V
T. Ciprofloxacin 500 mg x 2 Inj. Claforan 1 g x 3 iv
Inj. Nebcina* 4,5-6 mg/kg x 1 iv
T. Ciprofloxacin 500 mg x 2
T. Bactrim Forte 1 x 2
Inj. Nebcina* 4,5-6 mg/kg x 1 iv
Män:
T. Furadantin 50 mg x 3 x VII
T. Ciprofloxacin 500 mg x 2 x VII
Total beh. tid 7-10 dgr kvinnor,
10-14 dgr män
Preliminär diagnos
Terapi
Pc-allergi typ 1
Erysipelas
(streptokocker)
T. Kåvepenin 1 g x 3 x X
Inj. Bensylpenicillin 1 g x 3 iv
K. Dalacin 300 mg x 3 x X
Inf. Clindamycin 600 mg x 3 iv
Hud- & mjukdelsinfektion
(staf aureus)
T. Heracillin 1 g x 3 x VII – X
Inf. Ekvacillin 2 g x 3 iv
K. Dalacin 300 mg x 3 x VII – X
Inf. Clindamycin 600 mg x 3 iv
Bukinfektion
Inj. Claforan 1 g x 3 iv +
Inf. Flagyl 1,5 g x 1 iv (1 g x 1
fr.o.m. dag 2) alt.
Inf. Tazocin 4 g x 3 iv alt.
Inf. Ciproxin 400 mg x 2 iv +
Inf. Clindamycin 600 mg x 3 iv
Svår bakteriell
infektion/sepsis
med oklart fokus
Inj.Bensylpenicillin 1-3 g x 3 iv +
Inj. Nebcina* 4,5-6 mg/kg x 1 iv
alt. Inj. Claforan 1(-2) g x 3
Inf. Clindamycin 600 mg x 3 iv +
Inj. Nebcina* 4,5-6 mg/kg x 1 iv
* Koncentration tobramycin (Nebcina*) i form av 8-timmarsvärde bör mätas vid
> 1 dygns behandling. 8-timmarsvärdet bör ligga mellan 1,5-4.
Vid nedsatt njurfunktion se baksidan för dosering av intravenösa preparat, för perorala medel se FASS.