I FOKUS: Evighetsperspektivet

advertisement
25. att de som tycks leva under hopplosa forhallanden ska
finna hopp i Jesus Kristus. Be att de ska fa hora om fralsningen
genom Jesus Kristus. Men ängeln sade: "Var inte rädda! Jag bär
bud till er om en stor glädje för hela folket: I dag har en Frälsare
fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren . (Luk 2:10–11)
26. for kvinnor som lyssnar pa Women of Hope (WoH)program, besoker Hannas Hus eller ar med i en bonegrupp. Be
att Herren ror vid deras hjartan sa att evangeliet talar till dem
och att de far ett personligt mote med Jesus Kristus.
27. att WoH- programmen ska bli till stod och uppmuntran for
uppgivna kvinnor; uppratta de fallna; utmana de friska att
hjalpa behovande; inspirera alla lyssnare att vandra nara Herren; paminna isolerade trossyskon att de inte ar ensamma.
28. att kvinnor ska vara beredda att forandra sina prioriteringar, planer, relationer och annat som kan hindra dem fran att
folja Herren. Herre, visa mig dina vagar, lar mig dina stigar.
Led mig i din sanning och lär mig, för du är min frälsnings Gud,
på dig hoppas jag alltid. (Ps 25:4-5)
29. att kvinnor ska avsatta mer tid till att lara kanna Guds tankar och vagar genom att studera hans Ord. Be att de efter hand
som de far kunskap om vem Gud ar, far omsorg om det som
han har omsorg om, sorjer over det han sorjer over och glader
sig at det som glader honom.
30. for kvinnor som lever under svara forhallanden som fattigdom, skilsmassa, promiskuitet, prostitution, HIV/AIDS. Be att
de ska omslutas av Guds rattfardighet. Om någon är i Kristus är
han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har
kommit. (2 Kor 5:17)
31. om Guds ledning under det nya aret da TWR WoH (Projekt
Hanna) forkunnar hopp och lakedom till kvinnor over hela
varlden och over generationsgranserna.
Oversattning: Kerstin Hanberger
Foto: TWR
I FOKUS:
Evighetsperspektivet
Livet ar kort, evigheten ar lang. Ett vet vi som ar sakert: Alla
ska vi en gang do. Overallt ar kvinnor upptagna av vardagens
sysslor: vad vi ska ata, vad vi ska ha pa oss, var vi ska bo. Att
forbereda sig for evigheten ar vida mer angelaget men det tanker vi inte sa ofta pa.
Den kristna synen pa evigheten innefattar den heliga treenigheten (Gud Fadern, Sonen och den helige Ande). Gud har skapat allt och uppenbarar sig i sin skapelse. Nar vi dor, lever sjalen
vidare i himmel eller helvete.
Manniskorna valde att forkasta Gud och sa kom synden in i
varlden. Eftersom Gud inte bara ar helig utan ocksa barmhartig och karleksfull, lat han Jesus Kristus (Sonen) fodas som
manniska for att leva ett liv utan synd pa jorden och sedan do
for att betala for var synd. Nar vi tar emot Guds fralsningsgava
genom Jesu dod och uppstandelse, ser Gud inte langre var synd
utan han ser oss som rattfardiga genom Jesus. Genom Jesus
lever vi varje dag i en fornyad gemenskap med Gud.
Den helige Ande tar sin boning i varje sann Jesu efterfoljare. Sa
lange vi fortfarande lever har pa jorden lar oss Guds Ord
(Bibeln) och den helige Ande att vara Jesu sanna efterfoljare.
Nar en kristen manniskas jordeliv ar slut, far hon leva i Guds
narvaro i all evighet.
Gud alskar oss var och en och vill att alla ska tillbringa evigheten med honom. Gud uppmanar oss att vara vittnen, att beratta
for andra om hans karlek och hur man kan ateruppratta forbindelsen med honom genom Jesus. Livet ar kort. Lat oss
skynda att bara ut budskapet.
Be ...
1. att kvinnor ska inse att Gud har skapat allt, inklusive dem
sjalva, for att uppenbara sin makt och harlighet. Ma sedan
denna kunskap leda dem till visshet om att han ar vardig deras
tillbedjan. Vardig ar du, var Herre och Gud,att ta emot lov och
ära och makt,för du har skapat allt. Genom din vilja kom det till
och blev skapat. (Upp 4:11)
2. att kvinnor ska bli overtygade om att Gud uppenbarar sig
for oss genom sin skapelse. Himlarna vittnar om Guds harlighet, himlavalvet forkunnar hans handers verk. (Ps 19:1); Ä nda
från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom de verk
han har skapat. Därför är de utan ursäkt. (Rom 1:20)
3. att kvinnor ska erfara att Gud alskar dem och vill att de alltid ska tillhora hans familj och darigenom arva himmelriket.
Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far! I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda
fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan
förstöras, fläckas eller vissna och som förvaras åt er i himlen.
(1 Petr 1:3-4)
4. att kvinnor ska inse att alla har syndat och att synden skiljer
oss fran en helig Gud. Älla har syndat och saknar harligheten
från Gud (Rom 3:23); Syndens lon ar doden, men Guds gava ar
evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. (Rom 6:23)
5. att kvinnor ska forsta att en helig Gud hatar synd och att all
synd ar emot Gud. Mot dig, just mot dig, har jag syndat och
gjort det som är ont i dina ögon. (Ps 51:6)
6. att kvinnor ska ta till sig att Gud alskar var och en av oss sa
hogt att han foddes till jorden i mansklig gestalt som Jesus
Kristus, Sonen, for att betala for vara synder och do i vart
stalle. Men Gud bevisar sin karlek till oss genom att Kristus
dog för oss medan vi ännu var syndare. (Rom 5:8)
7. att kvinnor blir medvetna om att det ar genom Jesus, Guds
son, som vi blir fralsta. Jesus sade: ”Jag är vägen, sanningen och
livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. (Joh 14:6);
Tro på Herren Jesus så blir du frälst. (Apg 16:31)
8. att kvinnor ska ta till sig budskapet att Jesus dog pa korset
for deras synder, blev begravd och sedan uppstod fran de doda
och nu ar i himlen. Var och en som akallar Herrens namn ska
bli frälst. (Rom 10:13)
9. att kristna kvinnor ska gladja sig i vissheten om att Jesus
bereder en plats for dem i himlen. I min Fars hus finns manga
rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort
för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder
plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för
att ni ska vara där jag är. (Joh 14:2-3)
10. att kvinnor ska inse att de ar syndare och vanda sig bort
fran ett liv i synd och i stallet be den helige Ande att bo i dem
och undervisa dem om Guds vagar. Omvand er och lat er alla
döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni
den helige Ände som gåva. (Apg 2:38)
11. att kristna kvinnor ska veta att deras kroppar ar den helige
Andes tempel och att de ska varda och ara Gud med sina kroppar. Vet ni inte att ni ar Guds tempel och att Guds Ände bor i
er? (1 Kor 3:16)
15. att kvinnor ska ta till sig Guds Ord sa att de lar kanna Guds
tankar och garningar. Mina tankar ar inte era tankar, och era
vägar är inte mina vägar, säger Herren. (Jes 55:8)
16. att kristna kvinnor ska kunna tacka och tillbe Gud: Jag vill
sjunga till Herren sa lange jag lever, jag vill lovsjunga min Gud
sa lange jag ar till. (Ps 104:33)
17. att kvinnor ska ara Gud genom sitt tal, sina tankar och attityder. Låt min muns ord och mitt hjärtas tankar behaga dig,
Herre, min klippa och återlösare (Ps 19:15)
18. att kvinnor ska bli ivriga att beratta for andra vad Gud har
gjort for dem. Vi for var del kan inte halla tyst med vad vi har
sett och hört. (Apg 4:20)
19. att kvinnor ska kunna leva som vittnen for andra om Guds
stora karlek. Varje dag fortsatte de att undervisa i templet och i
hemmen och förkunna evangeliet att Jesus är Messias. (Apg
5:42)
20. att kvinnor ska halla fast vid sanningen i karlek (Ef 4:15)
och lata den helige Ande overbevisa varlden om synd och rattfärdighet och dom. (Joh 16:8)
21. att det kristna budskapet ska na ut: Sa alskade Gud varlden
att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på
honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. (Joh 3:16)
12. att kvinnor ska komma till insikt om att de inte kan gora
nagot for att fralsa sig sjalva utan deras fralsning kommer av
Guds nad. Äv nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva.
Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska
berömma sig. (Ef 2:8-9)
22. att kristna i karlek ska formana andra. Den som tror pa
honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd,
eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn. (Joh 3:18)
13. att kvinnor ska forsta att de ar skapade i Kristus Jesus till
goda gärningar. (Ef 2:10)
23. for kvinnor vars kulturella och religiosa overtygelse hindrar dem fran att oppet ta del av budskapet om Guds karlek och
hoppet genom Jesus Kristus. Men manga lyssnar i hemlighet
hemma pa radioprogram for att fa veta mer om Jesus.
14. att kvinnor ska fa upp ogonen for Guds Ord, sa att de lever
enligt Skriften i sina tankar, beteenden och handlingar. Var
ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva.
(Jakob 1:22)
24. att kvinnor ma fira julens budskap om gladje, fred och
hopp genom att beratta for andra vad Gud har gjort i deras liv.
Download