kompressorer ren och tyst - Jun-Air

advertisement
kompressorer
ren och tyst
företagsprofil
Sedan introduktionen av den första
kompressorn 1958, har JUN-AIR
blivit en ledande tillverkare av tysta
kompressorer.
antal applikationer och finns
i laboratorier, dentalkliniker,
medicinsk, grafisk och industriella
applikationer världen över.
Kontinuerlig utveckling av produkter
och tillverkningsmetoder gör det
möjligt för JUN-AIR att upprätthålla
ett gott anseende på kvalitet
och tillförlitlighet. Detta är en av
anledningarna till varför JUN-AIR
har mer än 500.000 nöjda kunder
världen över.
De senaste åren, har företaget
utvidgat möjligheterna att leverera
kundanpassade kompressorer och
utveckla JUN-AIR produkterna för
kundens individuella behov.
Som ett internationellt företag, är
JUN-AIR angelägen om världsmiljön
och strävar efter att tillverka
produkter som erbjuder fördelar för
miljön. Genom åren, har ett antal
förbättringar introducerats, som
resulterat i de mest energieffektiva
kompressorerna på marknaden,
vilket indirekt leder till, att reducera
växthusgasens spridning genom
minskad energikonsumtion.
JUN-AIR är en del av IDEX
koncernen, som har en omsättning
av 1 miljard USD. IDEX aktier är
registrerade på New York’s och
Chicago’s aktiebörs under symbolen
”IEX”.
JUN-AIR’s produkter säljs till mer
än 70 länder genom dotterbolag och
distributörer.
Vänligen besök www.jun-air.se för
vidare information om JUN-AIR’s
distributörer världen över.
De tysta kompressorerna är
designade för ett oräkneligt
JUN-AIR fabriken i Danmark
vänligen besök www.jun-air.se
index
tyst och pålitlig
4
ren luft nödvändig för örnen som för en halv miljon nöjda JUN-AIR kunder
den rena luften
6
oljefria JUN-AIR kompressorer levererar 100% ren tryckluft
ren luft – motor delar
8
modeller på olika motortyper inom den oljefria serien
den torra luften 10
torksystem finns, om behovet är 100 % ren och torr luft
torr luft – principer
12
modeller på adsorptionstorkare
ren luft i kabinett
14
kompressorer inbyggda i metallkabinett reducerar ljudnivån
oljefritt program
16
teknisk information och flödeskurvor på oljefria modeller
den tysta luften 22
tysta oljesmorda kompressorer med mycket låg ljudnivå
tyst luft – motor delar 23
modeller på motorer inom den oljesmorda serien
oljesmort program
24
teknisk information och flödeskurvor på oljesmorda modeller
olika tillbehör 26
ett stort antal tillbehör finns för att ge den optimala lösningen
kundanpassade kompressorer
28
kundanpassade kompressorer utvecklas i samarbete med kunderna
globala framsteg distributörer världen över handhar försäljning, service och support
30
tyst och pålitlig
Ren luft är absolut nödvändigt för
örnen lika väl som för en halv miljon
nöjda JUN-AIR kunder världen över.
De tar tyst drift och hög luftkvalitet
för givet.
JUN-AIR presenterade den första
kompressorn för nästan 50 år sedan
och har utvecklat teknik och design,
vilket har gjort det naturligt, att
använda komprimerad luft för ett
ökande antal av applikationer. Inom
dentalkliniker, laboratorier, mat,
dryck, grafik, dörröppnare, medicinoch hälsoutrustning – bara för att
nämna några.
JUN-AIR investerar i den senaste
teknologin och kompressorn har en
kompakt och elegant design med
betoning på kvalitet. Den är därför
högst lämplig för direktinstallation.
Utförande och design spelar stor
roll vid utvecklingen. Samtidigt, läggs
det stor vikt vid miljöförhållanden,
låg energiförbrukning, minimalt
underhåll och användarvänlig drift
prioriteras.
JUN-AIR levererar ren och tyst luft
– en komplett tryckluftsanläggning.
den rena luften
Modell OF302-25B
KN
.ED G
RËN
FÚRDETRE
MËNSK S
LIGAÚRAT
R
MË
D"!M
USIK
CKM
2O
S
ËN
TGR
3
Ljudnivå för oljefria kompressorer
ING
-O
TORC
YKE
L
/B
LJU EH
D
A
GLIG
3K
T
DE AD
TI OR
NR P
E Í
ÚR
AT
6IS
Den optimala lösningen är Mserien med ett metallkabinett som
reducerar ljudnivån med ca 75%.
AL
.ORMIVÍ
N
SAMTALS
Flexibilitet är en av oljefria seriens
specialiteter. Serien erbjuds som en
separat enhet eller komplett
lösning. Den kompakta OF300
serien kan placeras i alla plan och
har justerbara fötter för anpassning
till befintliga installationer. Flera
utgående portar, justerbara fötter
och flera monteringspositioner gör
OF-serien till det perfekta valet för
integrerade kundanpassade lösningar.
Alla luftbehållare till oljefria
kompressorer är pulverlackerade
invändigt för att motverka
korrosion, vilket samtidigt
ökar luftkvaliteten väsentligt.
Vi har uppnått lägsta ljud- och
vibrationsnivån på marknaden.
JUN-AIR kompressorer är idealiska
för direktinstallation på eller nära
användningsstället.
T
GN
,U SKAP
D
LAN
Avancerad användning av ren och
torr kompressorluft i laboratorier,
inom dental och medicinsk industri
resulterar i ökade krav på hög
kvalitet på oljefria luftkompressorer.
JUN-AIR’s kompressorer används
för ett flertal applikationer och står
för företagets traditionella värden,
låg ljudnivå, pålitlighet och lång
livslängd. Ett minimalt underhåll,
unikt kylsystem och motståndskraftiga kolvringar garanterar
100% kontinuerlig drift, även under
extrema förhållanden och min. 8000
driftstimmar.
Modell 2xOF1202-150BD6
(ÚRSELSKYDD
BÚRANVËNDA
S
/RKES
TER
Modell OF1201-40B
*ETFLYG
Modell OF301 motor
Högt tryck
Specialversioner av OF-serien är
lämpliga för applikationer som
kräver mer än 8 bar, (max. tryck på
standard klass).
OF302 finns i en speciell 10 bars
version.
OF322 är en 2-stegs kompressor,
som erbjuder ett max. tryck av
12 bar.
Dubbel frekvens
JUN-AIR gör livet lättare för kunder,
som exporterar utrustning med
inbyggda kompressorer globalt.
De flesta modeller levereras nu
i en 50/60 Hz version, som ökar
flexibiliteten hos kunder och
användare världen över.
Högt flöde
För applikationer som kräver ett
högre flöde än som är möjligt med
standardkompressorer, levererar
OF311 och OF312, 10-12% mer än
OF301 och OF302. Maximalt tryck
på dessa höga flödesenheter
är 6 bar.
Modell OF1201-25HBD2
(Z (Z
(Z
(Z
(Z
(Z
motor delar
OF302, OF302, OF311 och
OF312 motor
Kapaciteten på OF301 och OF302
varierar från 54-138 l/min och max.
tryck är 10 bar.
insugningsfilter
ventilplatta
kolvtätning
Kapaciteten på OF311 och OF312
varierar från 67-168 l/min och max.
tryck är 6 bar.
Kompressorn är utrustad med ett
antal utgående portar (OF302) med
anslutningar i olika riktningar.
De justerbara fötterna underlättar
placeringen av motorn på befintliga
enheter. Vidare kan motorn
monteras horisontellt med hjälp
av en speciell konsol. OF 300
kompressorn är det självklara valet
för integrerade lösningar och OEMapplikationer.
kolvstång
fläkt
vibrationsdämpare
justerbara fötter
rotor
stator
Alla OF300 kompressorer levereras
med dubbel frekvens.
OF1201 och OF1202 motor
Kapaciteten på OF1201 och OF1202,
varierar från 146-328 l/min och
ett max. tryck på 10 bar. Det gör
OF1202 till den mest kraftfulla
enheten inom JUN-AIR serierna.
insugningsfilter
ventilplatta
kolvtätning
Kompressorn är utrustad med ett
antal utgående portar med anslutningar i olika riktningar. Det är det
optimala valet för integrerade lösningar och OEM-applikationer.
kolvstång
Alla OF1200 kompressorer levereras med dubbel frekvens.
fläkt
stator
vibrationsdämpare
rotor
OF322 högtrycksmotor
För applikationer som kräver mer
än 10 bar, är OF322 det perfekta
valet. Detta är en 2-stegs oljefri
kompressor med ett max. tryck av
12 bar.
ventilplatta (3)
hög tryckcylinder (4)
kopplingsplint
insugningsfilter (2)
ventilplatta (3)
kolvtätning
kolvtätning
Kapaciteten på OF322 är 67 l/min
(50Hz) och 84 l/min (60Hz).
Arbetsprincip för OF322
När kolvstången på insidan av den
lägre tryckcylindern (1) rörs nedåt,
dras den atmosfäriska luften in till
cylindern genom insugningsfiltret (2)
och ljudet reduceras till ventilplattans
kammare(3). När kolvstången rör
sig uppåt på insidan av den lägre
tryckcylindern, rör sig kolvstången i
den högre tryckcylindern (4) nedåt
och drar komprimerad luft från
den lägre tryckcylindern genom
anslutningsröret till den högre
tryckcylindern. Eftersom kolvstången
på den högre tryckcylindern rör sig
uppåt, kommer den komprimerade
luften att vidare komprimeras till ett
tryck av 12 bar innan den töms
från kompressorenheten genom
utgången.
kolvstång
kolvstång
låg tryckcylinder (1)
fläkt
vibrationsdämpare
justerbara fötter
stator
rotor
den torra luften
Atmosfärisk luft innehåller
vattenånga, vilken kondenseras till
vattendroppar när komprimerad
luft kyls. Vatten i komprimerad
luft orsakar stor irritation för
användaren, eftersom det kan
skada utrustningen, som är ansluten
till kompressorn. På samma gång
orsakar fukt och värme från
tryckluften gynnsamma villkor för
tillväxten av mikroorganismer. Om
den komprimerade luften kommer i
direktkontakt med människor, djur,
matrester eller medicinsk utrustning
uppstår hygieniska problem.
10
För att garantera både ren och torr
tryckluft, erbjuder JUN-AIR två typer
av torksystem: adsorptionstorkare
och membrantorkare. De är – till
skillnad från många andra torksystem
på marknaden – designade för
kontinuerlig användning.
Adsorptionstorken avlägsnar
vattenånga före ansamlingen av torr
komprimerad luft i behållaren –
och absolut tryckdaggpunkt på
-40°C. Bakterier blir inaktiva vid en
tryckdaggpunkt under -23°C
och elimineras därefter. Risken för
korrosion elimineras vid -30°C.
Membrantorken är fysiskt mindre
och kräver mindre service.
Membrantorken kanske är att
föredra, när daggpunkten endast
behöver vara lägre än den
atmosfäriska temperaturen. Detta
garanterar torr luft.
D2 adsorptionstorkare, cut-away
D2, D3 och D6 adsorptionstorkare
DA membrantorkare, cut-away
DA, DB och DC membrantorkare
JUN-AIR erbjuder ett
kombinationsfilter i enlighet med
EU Standard för inandningsluft
(Pharmacopeia) och med andra
internationella standarder för
klassificering av komprimerad
luftkvalitet.
Modell 2xOF302-40BD2 monterad med torksystem
11
torr luft - principer
atmosfärisk luft (1)
radiator (2)
torkare (4)
mikrofilter (5)
förfilter (3)
tank (6)
dräneringsflaska
varm och fuktig luft
12
kall och fuktig luft
kall och torr luft
vatten
D2 adsorptionstorksystem
Principer för JUN-AIR
adsorptionstorksystem
(Se ritning på motsatta sidan):
Atmosfärisk luft (1) är komprimerad
till 8 bar / 120 psi. Under denna
kompression, upphettas luften.
För att kondensera så mycket
vattenånga som möjligt innan luften
når torkaren, leds tryckluften genom
en radiator (2), för att minska
temperaturen till en nivå nära den
atmosfäriska temperaturen.
Luften går genom ett förfilter (3)
med en filtreringsgrad av 0,01 mikron,
där fasta och flytande partiklar
avlägsnas. Efter reningen leds luften
till en adsorptionstorkare (4), som
består av två kammare,
innehållande aktivt aluminium. I två
minuter, flödar den komprimerade
luften upp genom den första
kammaren, där resterande fuktighet
adsorberas. Samtidigt återgenereras
den andra kammaren, genom
att torr luft leds den motsatta vägen
genom torkmedlet och för ut den
adsorberade luften i det fria.
Modell OF1202-40BD3 med torksystem
En taktgivare skiftar varannan minut
mellan kamrarna, vilket medför att
det alltid levereras torr luft. Efter
torkningen, passerar luften ytterligare
ett 0,01 mikrofilter (5), som fångar
upp ev. lösa torkmedelspartiklar.
(Observera, att den minsta
partikelstorleken, det mänskliga ögat
kan se, är 50 mikrons).
Till sist, förs den nu helt rena och
torra luften till en behållare (6), som
invändigt är behandlad mot rost, för
lagring och/eller annan användning.
13
ren luft i kabinett
De oljefria JUN-AIR kompressorerna kan användas inbyggda
i metallkabinett. Kabinettet
reducerar ljudnivån från redan
tysta kompressorer till nästan en
tredjedel av ljudnivån på standard
kompressorer. Kabinettet är
designat individuellt för varje modell
med tanke på estetiskt utseende
och användning, hygieniskt likaväl
som minimalt underhåll. Alla
kabinett av M-serien är utrustad
med gummihjul, som möjliggör lätt
installation och sålunda har en hög
fllexibilitet.
Metallytan är behandlad
med en icke-glänsande
lätt struktur av puderbeläggning som endast
kräver lätt rengöring.
Färgen på kabinetten är
RAL 9002, vilket gör att
kompressorerna integreras
naturligt med utrustningen
i de flesta laboratorier,
medicinkliniker och andra
områden.
Modell OF302-4S
14
Lätt åtkomlighet genom ett mynt
Öppna locket utan verktyg
Designen garanterar lätt underhåll
Alla kompressorer med kabinett är
utrustade med effektiv ventilation
och kylsystem för att garantera
en kontinuerlig drift.
Modell OF1202-40MD3
15
oljefritt - OF301 program
Modell
OF301 motor
OF311 motor
OF301-4B
OF301-4M
OF301-4MD2
Spänning
V
230
230
230
230
230
Frekvens
Hz
50
50
50
50
50
Motor
HP
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
kW
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
-
Flöde
FAD @ 8 bar
Max. arbetstryck
l/min
54
67
54
54
CFM
1.91
2.37
1.91
1.91
-
l/min
20
266)
20
20
163)
CFM
0.71
0.926)
0.71
0.71
0.573)
bar
8
6
8
8
8
psi
120
90
120
120
120
Strömförbrukning
A
2.1
2.6
2.1
2.1
2.1
Behållare
litres
-
-
4
4
4
gallon
-
-
1.1
1.1
1.1
kg
10
10
19
37
42
lbs
22
22
42
82
93
Ljudnivå
dB(A)/1m
65
70
65
47
47
Dimensioner
mm
230 x 140 x 240
230 x 140 x 240
390 x 310 x 350
720 x 460 x 420
720 x 460 x 420
(l x w x h)
inch
9.0 x 5.5 x 9.5
9.0 x 5.5 x 9.5
15.5 x 12.5 x 13.5
28.0 x 18.0 x 16.5
28.0 x 18.0 x 16.5
Vikt
Beräknat värde. Min.tryck för användning av torksystem: 6 bar
FAD @ 6 bar
3)
6)
cu.ft/min. Ltr./min.
cu.ft/min. Ltr./min.
Modell OF301
2,0
Modell OF311
60
3,5
3,0
50
80
2,5
1,5
40
1,0
100
2,0
1,5
30
60 Hz
20
1
0
2
20
3
40
4
6
5
60
7
100
80
40
60 Hz
1,0
50 Hz
20
50 Hz
0
60
8
bar
0
120
psi
0
1
2
20
3
40
4
100
80
8
bar
120 psi
cu.ft/min. Ltr./min.
cu.ft/min. Ltr./min.
cu.ft/min. Ltr./min.
Modell OF302
4,0
7
6
5
60
Modell OF312
5,0
100
Modell OF322
3,0
6,0 170
120
80
150
2,5
70
130
3,0
4,0
80
2,0
3,0
60
60
2,0
110
50
90
60 Hz
60 Hz
70
60 Hz
50 Hz
40
0
0
1
2
20
3
40
4
60
6
5
80
7
100
2,0
1,5
40
50 Hz
50 Hz
50
30
8
bar
0
120
psi
0
1
2
20
3
40
4
60
6
5
80
7
100
8
bar
0
120 psi
0
2
4
40
6
80
8
120
12
10
160
13
200
14
bar
240 psi
Rätt till ändringar förbehålles
16
oljefritt - OF302 program
Modell
OF302 motor
OF312 motor
OF322 motor
OF302-4B
OF302-4M
OF302-4MD2
Spänning
V
230
230
230
230
230
230
Frekvens
Hz
508)
508)
508)
508)
508)
508)
Motor
HP
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
kW
0.44
0.44
0.44
0.44
0.44
0.44
-
Flöde
l/min
108
134
67
108
108
CFM
3.81
4.73
2.37
3.81
3.81
-
l/min
38
586)
407)
38
38
303)
CFM
1.34
2.056)
1.417)
1.34
1.34
1.063)
bar
8
6
12
8
8
84)
psi
120
90
175
120
120
1204)
Strömförbrukning
A
3.4
3.4
3.8
3.4
3.4
3.4
Behållare
litres
-
-
-
4
4
4
gallon
-
-
-
1.1
1.1
1.1
kg
13
13
13
22
45
52
lbs
29
29
29
49
99
115
Ljudnivå
dB(A)/1m
65
72
72
65
47
47
Dimensioner
mm
315 x 140 x 240
320 x 140 x 240
320 x 140 x 240
390 x 320 x 350
720 x 460 x 420
720 x 460 x 420
(l x w x h)
inch
12.5 x 5.5 x 9.5
12.5x 5.5 x 9.5
12.5x 5.5 x 9.5
15.5 x 12.5 x 13.5
28.0 x 18.0 x 16.5
28.0 x 18.0 x 16.5
FAD @ 8 bar
Max. arbetstryck
Vikt
4)
4)
4)
4)
4)
4)
Beräknat värde. Min.tryck för användning av torksystem: 6 bar
Lämplig vid användning när det krävs max. tryck på 10 bar / 145 psi, fås på begäran. Observera att högre tryck påverkar livslängden.
FAD @ 6 bar
7)
FAD @ 12 bar
8)
Arbetar vid både 50 och 60 Hz
3)
4)
6)
Modell
OF302-4S
OF302-15B
OF302-25B
OF302-25BD2
OF302-25M
OF302-25MD2
Spänning
V
230
230
230
230
230
230
Frekvens
Hz
508)
508)
508)
508)
508)
508)
Motor
HP
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
kW
0.44
0.44
0.44
0.44
0.44
0.44
l/min
108
108
108
-
108
-
CFM
3.81
3.81
3.81
-
3.81
-
l/min
38
38
38
30
38
303)
CFM
1.34
1.34
1.34
1.06
1.34
1.063)
bar
8
8
8
8
8
84)
psi
120
120
Strömförbrukning
A
3.4
3.4
Behållare
litres
4
15
25
25
25
25
gallon
1.1
4.0
6.6
6.6
6.6
6.6
kg
44
25
28
33
78
83
lbs
97
55
62
73
172
183
Ljudnivå
dB(A)/1m
61
65
65
65
47
47
Dimensioner
mm
252 x 614 x 617
380 x 380 x 530
380 x 380 x 610
510 x 460 x 610
720 x 460 x 860
720 x 460 x 860
(l x w x h)
inch
9.9 x 24.2 x 24.3
15.0 x 15.0 x 21.0
15.0 x 15.0 x 24.0
20.0 x 18.0 x 24.0
28.0 x 18.0 x 34.0
28.0 x 18.0 x 34.0
Flöde
FAD @ 8 bar
Max. arbetstryck
Vikt
4)
4)
4)
3)
4)
4)
3)
4)
4)
120
120
120
1204)
3.4
3.4
3.4
3.4
4)
4)
4)
Beräknat värde. Min.tryck för användning av torksystem: 6 bar
Lämplig vid användning när det krävs max. tryck på 10 bar / 145 psi, fås på begäran. Observera att högre tryck påverkar livslängden.
8)
Arbetar vid både 50 och 60 Hz
3)
4)
Rätt till ändringar förbehålles
17
oljefritt - OF302 program
Modell
2xOF302-40B
2xOF302-40BD2
2xOF302-40M
2xOF302-40MD2
Spänning
V
230
230
230
230
Frekvens
Hz
508)
508)
508)
508)
Motor
HP
1.20
1.20
1.20
1.20
kW
0.88
0.88
0.88
0.88
l/min
216
-
216
-
CFM
7.63
-
7.63
-
l/min
76
613)
76
613)
CFM
2.68
2.153)
2.68
2.153)
bar
8
8
8
84)
psi
120
120
Strömförbrukning
A
6.8
6.8
Behållare
litres
40
40
40
40
gallon
10.6
10.6
10.6
10.6
Flöde
FAD @ 8 bar
Max. arbetstryck
Vikt
4)
4)
4)
4)
4)
120
1204)
6.8
6.8
4)
kg
46
59
107
112
lbs
101
130
236
247
Ljudnivå
dB(A)/1m
68
68
50
50
Dimensioner
mm
560 x 450 x 610
560 x 540 x 630
670 x 650 x 860
670 x 650 x 860
(l x w x h)
inch
22.0 x 18.0 x 24.0
22.0 x 21.0 x 25.0
26.0 x 25.5 x 34.0
26.0 x 25.5 x 34.0
Beräknat värde. Min.tryck för användning av torksystem: 6 bar
Lämplig vid användning när det krävs max. tryck på 10 bar / 145 psi, fås på begäran. Observera att högre tryck påverkar livslängden.
Arbetar vid både 50 och 60 Hz
3)
4)
8)
cu.ft/min. Ltr./min.
cu.ft/min. Ltr./min.
Modell 2xOF302
8,0
Modell OF1201
150
240
5,0
140
130
200
6,0
4,0
120
110
160
100
4,0 120
3,0
90
60 Hz
80
60 Hz
0
0
1
2
20
3
40
4
60
6
5
80
50 Hz
70
50 Hz
80
7
100
8
bar
0
120
psi
0
1
2
20
3
40
4
60
6
5
80
7
100
8
bar
9
Rätt till ändringar förbehålles
18
10
120 psi 140
oljefritt - OF1201 program
Modell
OF1201-25HB
OF1201-25HBD2
OF1201-25M
OF1201-25MD2
Spänning
V
230
230
230
230
230
Frekvens
Hz
508)
508)
508)
508)
508)
Motor
HP
1.22
1.22
1.22
1.22
1.22
kW
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
-
Flöde
l/min
146
146
-
146
CFM
5.16
5.16
-
5.16
-
l/min
65
65
523)
65
523)
CFM
2.30
2.30
1.843)
2.30
1.843)
bar
8
8
8
8
84)
psi
120
120
120
120
1204)
Strömförbrukning
A
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
Behållare
litres
-
25
25
25
25
gallon
-
6.6
6.6
6.6
6.6
kg
23
43
53
88
98
lbs
51
95
117
194
216
Ljudnivå
dB(A)/1m
77
77
77
58
58
Dimensioner
mm
351 x 180 x 326
634 x 413 x 626
634 x 566 x 626
720 x 460 x 860
720 x 460 x 860
(l x w x h)
inch
13.8 x 7.1 x 12.8
25.0 x 16.3 x 24.6
25.0 x 22.3 x 24.6
28.0 x 18.0 x 34.0
28.0 x 18.0 x 34.0
FAD @ 8 bar
Max. arbetstryck
Vikt
3)
OF1201 motor
4)
4)
4)
4)
4)
4)
4)
4)
Beräknat värde. Min.tryck för användning av torksystem: 6 bar
Lämplig vid användning när det krävs max. tryck på 10 bar / 145 psi, fås på begäran. Observera att högre tryck påverkar livslängden.
Arbetar vid både 50 och 60 Hz
4)
8)
Modell
OF1201-40B
OF1201-40BD2
Spänning
V
230
230
Frekvens
Hz
508)
508)
Motor
HP
1.22
1.22
kW
0.90
0.90
l/min
146
-
CFM
5.16
-
l/min
65
523)
CFM
2.30
1.843)
bar
8
84)
psi
120
1204)
Strömförbrukning
A
6.2
6.2
Behållare
litres
40
40
gallon
10.6
10.6
Flöde
FAD @ 8 bar
Max. arbetstryck
Vikt
4)
4)
kg
49
59
lbs
108
130
Ljudnivå
dB(A)/1m
77
77
Dimensioner
mm
556 x 443 x 678
556 x 579 x 678
(l x w x h)
inch
21.9 x 17.4 x 26.7
21.9 x 22.8 x 26.7
Beräknat värde. Min.tryck för användning av torksystem: 6 bar
Lämplig vid användning när det krävs max. tryck på 10 bar / 145 psi, fås på begäran. Observera att högre tryck påverkar livslängden.
8)
Arbetar vid både 50 och 60 Hz
3)
4)
Rätt till ändringar förbehålles
19
oljefritt - OF1202 program
Modell
OF1202 motor
OF1202-40B
OF1202-40BD3
OF1202-40M
OF1202-40MD3
Spänning
V
230
3x4002)
230
3x4002)
230
3x4002)
230
3x4002)
230
3x4002)
Frekvens
Hz
508)
508)
508)
508)
508)
508)
508)
508)
508
508)
Motor
HP
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
kW
1.47
1.47
1.47
1.47
1.47
1.47
1.47
1.47
1.47
1.47
-
Flöde
l/min
290
290
290
290
-
-
290
290
-
CFM
10.24
10.24
10.24
10.24
-
-
10.24
10.24
-
-
l/min
130
130
130
130
1043)
1043)
130
130
1043)
1043)
CFM
4.59
4.59
4.59
4.59
3.673)
3.673)
4.59
4.59
3.673)
3.673)
bar
8
8
8
8
8
8
8
8
8
84)
psi
120
120
120
120
120
120
120
120
120
1204)
Strömförbrukning
A
8.0
5.0
8.0
5.0
8.0
5.0
8.0
5.0
8.0
5.0
Behållare
litres
-
-
40
40
40
40
40
40
40
40
gallon
-
-
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
10.6
kg
34
34
59
59
70
70
116
116
121
121
lbs
75
75
130
130
154
154
256
256
267
267
Ljudnivå
dB(A)/1m
76
76
76
76
76
76
60
60
60
60
Dimensioner
mm
446 x 180 x 326
556 x 443 x 678
(l x w x h)
inch
17.6 x 7.1 x 12.8
21.9 x 17.4 x 26.7 5)
FAD @ 8 bar
Max. arbetstryck
Vikt
4)
4)
4)
4)
4)
4)
4)
4)
4)
5)
4)
4)
4)
4)
4)
4)
4)
4)
4)
5)
556 x 581 x 678
720 x 650 x 860
720 x 650 x 860
21.9 x 22.9 x 26.75)
28.0 x 25.5 x 34.0
28.0 x 25.5 x 34.0
Nolledare nödvändig
Beräknat värde. Min.tryck för användning av torksystem: 6 bar
Lämplig vid användning när det krävs max. tryck på 10 bar / 145 psi, fås på begäran. Observera att högre tryck påverkar livslängden.
5)
3-fas kompressor är ca 100 mm bredare än 1-fas kompressor.
8)
Arbetar vid både 50 och 60 Hz
2)
3)
4)
cu.ft/min. Ltr./min.
Modell OF1202
11,0
10,0
9,0
300
250
8,0
7,0 200
6,0
5,0
60 Hz
150
50 Hz
4,0
100
0
0
1
2
20
3
40
4
60
6
5
80
7
100
8
bar
9
10
120 psi 140
Rätt till ändringar förbehålles
20
Modell
2xOF1202-40M
2xOF1202-40MD6
2xOF1202-90B
2xOF1202-90BD6
2xOF1202-150B
2xOF1202-150BD6
Spänning
V
230
3x4002)
230
3x4002)
230
3x4002)
230
3x4002)
230
3x4002)
230
3x4002)
Frekvens
Hz
508)
508)
508)
508)
508)
508)
508)
508)
508)
508)
508)
508)
Motor
HP
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
kW
2.94
2.94
2.94
2.94
2.94
2.94
2.94
2.94
2.94
2.94
2.94
2.94
-
Flöde
l/min
580
580
-
-
580
580
-
-
580
580
-
CFM
20.48
20.48
-
-
20.48
20.48
-
-
20.48
20.48
-
-
l/min
260
260
2083)
2083)
260
260
2083)
2083)
260
260
2083)
2083)
CFM
9.18
9.18
7.353)
7.353)
9.18
9.18
7.353)
7.353)
9.18
9.18
7.353)
7.353)
bar
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
84)
psi
120
120
120
120
120
120
120
120
120
Strömförbrukning
A
16.0
10.0
16.0
10.0
16.0
10.0
16.0
10.0
16.0
Behållare
litres
40
40
40
40
90
90
90
90
150
150
150
150
gallon
10.6
10.6
10.6
10.6
23.7
23.7
23.7
23.7
39.6
39.6
39.6
39.6
kg
162
162
179
179
115
115
132
132
129
129
146
146
lbs
357
357
395
395
253
253
291
291
284
284
322
322
Ljudnivå
dB(A)/1m
63
63
63
63
79
79
79
79
79
79
79
79
Dimensioner
mm
661 x 774 x 856
661 x 774 x 856
1000 x 530 x 850
1000 x 750 x 850
1272 x 530 x 871
1272 x 619 x 8715)
(l x w x h)
inch
26.0 x 30.5 x 33.7
26.0 x 30.5 x 33.7
39.4 x 19.7 x 33.55)
39.4 x 29.5 x 33.55)
50.1 x 20.9 x 34.35)
50.1 x 24.4 x 34.35)
FAD @ 8 bar
Max. arbetstryck
Vikt
4)
4)
4)
4)
4)
4)
4)
4)
4)
4)
4)
4)
4)
5)
4)
4)
4)
4)
5)
4)
4)
4)
120
120
4)
1204)
10.0
16.0
10.0
4)
5)
Nolledare nödvändig
Beräknat värde. Min.tryck för användning av torksystem: 6 bar
Lämplig vid användning när det krävs max. tryck på 10 bar / 145 psi, fås på begäran. Observera att högre tryck påverkar livslängden.
5)
3-fas kompressor är ca 100 mm bredare än 1-fas kompressor.
8)
Arbetar vid både 50 och 60 Hz
2)
3)
4)
cu.ft/min. Ltr./min.
Modell 2xOF1202
22,0
20,0
18,0
600
500
16,0
14,0 400
60 Hz
12,0
10,0
300
50 Hz
8,0
200
0
0
1
2
20
3
40
4
60
6
5
80
7
100
8
bar
9
10
120 psi 140
Rätt till ändringar förbehålles
21
den tysta luften
Modell 3 motor
Modell 18-40
JUN-AIR’s oljesmorda kompressorer, är det perfekta valet, när
det är nödvändigt med en säker,
kontinuerlig tillgång på tyst
komprimerad luft. Ljudnivån är så
låg som 35 dB(A) – långt under
normal samtalsnivå.
De tysta, vibrationsfria och pålitliga
kompressorerna har en kompakt
design och är lättplacerade
på användningsstället.
60
kn
ing
80
40
Ned gr
än
för detre
mänsk s
liga örat-
100
usik
ckm
Ro
140
0
s
n
rä
tg
är
Sm
1200
20
De oljesmorda kompressorerna
levereras färdiga att användas med
en rad olika storlekar på behållaren.
Mo
torc
yke
l
O
lju beh
Sk d aglig
t
de ad
t i or
nr p
e å
ör
at
al
Normivå
n
samtals
t
gn
Lu skap
d
lan
Vis
Hörselskydd
bör använd
as
Orkest
er
Modell 6-25
Jetflyg
160
dB(A)/1m
Ljudnivå för oljesmorda kompressorer
22
Kompressorerna finns även för
leverans med olika typer av tillbehör,
inkl. körvagnar och olika filter
för att avlägsna olje- och
smutspartiklar lika väl som ev.
oljedimma och lukt för att förbättra
luftkvaliteten.
motor delar
Oljesmorda
JUN-AIR oljesmorda kolvkompressorer har – i motsats till
traditionella kompressorer
– ej kolvringar. Istället har
avståndet mellan kolven och
cylindern minskats, för att
minimera värmeutvecklingen och
energiförlusten.
Den unika syntetiska SJ-27 oljan är
tillverkad speciellt för JUN-AIR och
ger optimal smörjning av oljesmorda
kompressorer. Vidare är den
invändiga motordelen monterad i ett
slutet motorhus, för att ytterligare
minska ljudnivån. Beroende på
motorns design, skall oljan även kyla
motorn.
Motorn är monterad på fjädrar i
motorhuset för att vibrationerna
ej skall vidarebefordras till
omgivningen. Två ljudkammare på
insugssidan och två ljudkammare
på trycksidan garanterar låg
ljudnivå. Kompressorn levereras
med gummifötter, för att förhindra
vibrationer till monteringsbeslagen
och underlaget.
vevstake
insugningsljudkammare
lock för tryckljudkammare
vevaxel
huvudlager
topplager
kolv
tryckrör
ventilplatta
insugningsfilter
lock med
kylflänsar
topplock
o-ring
motorskydd
upphängningsfjäder
luftutgång
kopplingsdosa
motorhus
startrelä
rotor
startkondensator
stator
oljesugrör
vibrationsdämpare
Ljudnivån för oljesmorda
kompressorer är så låg som 35
dB(A) – under kylskåpets ljudnivå.
Oljesmorda kompressorer kan
därför installeras direkt på
användningsplatsen.
Trycket på oljesmorda kompressorer är inställt på 8 bar – max.
tryck kan fås upp till 16 bar.
Oljan minimerar slitaget på vitala
delar i kompressorn, förlänger
livslängden och garanterar låga
underhållskostnader.
23
oljesmort program
Modell
3 motor
3-4
6 motor
6-4
6-15
6-25
Spänning
V
230
230
230
230
230
230
Frekvens
Hz
508)
508)
508)
508)
508)
508)
Motor
HP
0.18
0.18
0.46
0.46
0.46
0.46
kW
0.13
0.13
0.34
0.34
0.34
0.34
Flöde
FAD @ 8 bar
l/min
17
17
50
50
50
50
CFM
0.60
0.60
1.77
1.77
1.77
1.77
l/min
11
11
32
32
32
32
CFM
0.39
0.39
1.13
1.13
1.13
1.13
bar
81)
81)
81)
81)
81)
81)
psi
120
120
Strömförbrukning
A
0.9
Behållare
litres
gallon
Max. arbetstryck
120
120
120
1201)
0.9
2.9
2.9
2.9
2.9
-
4
-
4
15
25
-
1.1
-
1.1
4.0
6.6
kg
9
18
14
23
26
29
lbs
20
40
31
51
57
64
Ljudnivå
dB(A)/1m
35
35
45
45
45
45
Dimensioner
mm
290 x 190 x 210
384 x 333 x 342
280 x 190 x 240
384 x 333 x 342
378 x 378 x 485
378 x 378 x 555
(l x w x h)
inch
11.4 x 7.5 x 8.3
15.1 x 13.1 x 13.5
11.0 x 7.5 x 9.4
15.1 x 13.1 x 13.5
14.9 x 14.9 x 19.1
14.9 x 14.9 x 21.9
12-25
12-40
18-40
24-40
36-150
Vikt
1)
1)
1)
1)
1)
Högre tryck kan fås på begäran
Arbetar vid både 50 och 60 Hz
1)
8)
Modell
Spänning
V
230
230
230
230
3x4002)
3x4002)
Frekvens
Hz
508)
508)
508)
508)
508)
508)
Motor
HP
0.92
0.92
1.38
1.84
1.84
2.76
kW
0.68
0.68
1.01
1.35
1.35
2.03
l/min
100
100
150
200
200
300
CFM
3.53
3.53
5.30
7.06
7.06
10.59
Flöde
FAD @ 8 bar
l/min
64
64
96
128
128
192
CFM
2.26
2.26
3.39
4.52
4.52
6.78
bar
81)
81)
81)
81)
81)
81)
psi
120
120
Strömförbrukning
A
5.8
5.8
Behållare
litres
25
40
40
40
40
150
gallon
6.6
10.6
10.6
10.6
10.6
39.6
kg
45
48
62
84
84
164
lbs
99
106
137
185
185
362
Ljudnivå
dB(A)/1m
48
48
50
56
56
58
Dimensioner
mm
425 x 275 x 595
556 x 446 x 581
556 x 446 x 557
556 x 446 x 623
1287 x 454 x 775
(l x w x h)
inch
16.7 x 10.8 x 23.4
21.9 x 17.6 x 22.9
21.9 x 17.6 x 21.9
21.9 x 17.6 x 24.5
50.7 x 17.9 x 30.5
Max. arbetstryck
Vikt
1)
1)
120
120
1)
120
1201)
8.7
11.6
5.8
8.7
1)
1)
Högre tryck kan fås på begäran
Nolledare nödvändig
8)
Arbetar vid både 50 och 60 Hz
1)
2)
Rätt till ändringar förbehålles
24
cu.ft/min. Ltr./min.
0,7 20
cu.ft/min. Ltr./min.
60
2,0
Modell 3
cu.ft/min. Ltr./min.
120
4,0
Modell 6
50
0,6
1,5
15
Modell 12
100
3,0
40
60 Hz
80
60 Hz
0,5
60 Hz
1,0
0,4
30
50 Hz
2,0
10
20
0
1
0
2
20
3
40
4
6
5
60
7
100
80
cu.ft/min. Ltr./min.
180
6,0
50 Hz
40
8
bar
0
120
psi
0
8,0
5,0 140
7,0
120
2
20
3
40
4
6
5
60
8
bar
0
120
psi
0
220
12,0
200
10,0
0
1
2
20
3
40
4
60
6
5
80
7
100
3
4
6
5
60
40
7
100
80
8
bar
120
psi
Modell 36
320
280
240
160
60 Hz
200
60 Hz
5,0
0
2
20
cu.ft/min. Ltr./min.
360
Modell 24
50 Hz
80
1
9,0
6,0
100
7
100
80
180
60 Hz
4,0
1
cu.ft/min. Ltr./min.
240
Modell 18
160
3,0
60
50 Hz
140
8,0
50 Hz
160
50 Hz
8
bar
0
120
psi
0
1
2
20
3
40
4
60
6
5
80
7
100
8
bar
0
120
psi
0
1
2
20
3
40
4
60
6
5
80
7
100
8
bar
120
psi
25
olika tillbehör
Eftersom applikationerna fortsätter
att växa, ökar också behovet för
högre luftkvalitet och fler automatiska funktioner.
JUN-AIR har ett brett program av
kompressortillbehör att komplettera
med för olika behov, som ger ökad
användning och effektivitet.
Det breda sortimentet av filter
– separat eller kombinerat med
torksystem – garanterar den
komprimerade luftkvaliteten som
behövs för det aktuella behovet.
För att underlätta service, kan både
26
filter och kompressor levereras
med automatisk dränering och
dräneringsflaska för dränering och
uppsamling av kondensvatten. Dessa
avlägsnar effektivt föroreningar och
är ett annat exempel på JUN-AIR’s
ansvar för miljön.
Under drift, genereras värme och
för att garantera optimal prestanda
och livslängd av oljesmorda
kompressorer, kan de levereras med
en yttre ventilator. Det är speciellt
lämpligt vid användning under
extrema temperaturer eller driftsförhållanden.
Resultatet blir att kompressorn kan
arbeta längre perioder vid högre
belastning. Den maximala driften
på oljesmorda kompressorn
utan yttre ventilator är 50% av
kapaciteten.
Flexibilitet och rörlighet vid
placering av kompressorn sparar
både tid och investeringar. Därför,
levereras M-serien med hjul som
standard. Alla andra modeller
levereras med hjul som alternativ för
bättre rörlighet.
Filter monterad på en kompressor
Automatisk dränering
Dräneringsflaska för kondensat
Ventilator monterad på en kompressor
Körvagn T-modell
Körvagn
kontakta JUN-AIR
för övriga tillbehör
27
kundanpassade kompressorer
Som kameleonten har utvecklat
en metod att anpassa sig till sin
omgivning, har även JUN-AIR
anpassat sig till olika krav från OEM
kunder.
JUN-AIR tillverkar kompletta
designade kundlösningar världen
över för att anpassa sig till olika
applikationer, vilken modell eller
storlek, så är den designad för er.
Fler och fler kunder har individuella
krav för sina tryckluftsbehov, låg
ljud- och vibrationsnivå är absolut
nödvändigt, för att bygga en
28
kompressor, som levererar luft till
kunders utrustning. JUN-AIR’s
samarbete med i huvudsak OEMprojekt sträcker sig från den
inledande kontakten, till design och
slutlig installation av kompressorn.
Efter ett halvt sekel som tillverkare
av kompressorer, har JUN-AIR en
stor erfarenhet och kännedom
om många applikationer. Det har
utvecklats ett produktsortiment för
kundanpassade lösningar, där
vi använder de senaste avancerade
framstegen i kompressorteknologi
och det har hjälpt till att öka
utförandet av kundprodukter
världen över.
Kundanpassad modell 3-4
Kundanpassad modell OF302-4S
Kompressorer till dryckesfördelning
Modell OF302-8,5B vägghängd
JUN-AIR levererar ren och tyst luft
– en komplett tryckluftslösning.
utveckling av
OEM-modeller
Kundanpassad modell OF302-8,5B
29
globala framsteg
JUN-AIR’ produkter säljs till mer än
70 länder. Nätverket av JUN-AIR
distributörer och servicepartners
garanterar tillgängligheten på
kompressorer, reservdelar och
service för kunder världen över.
JUN-AIR har ett världsomfattande
erkännande av kompressorer och
tryckluftsbehållare för att garantera
säker och laglig användning av
produkterna globalt. Detta är en
fördel för kunder världen över, som
har en JUN-AIR kompressor inbyggd
i sin utrustning.
30
Alla produkter täcks av en 2-årig
garanti (och en 5 års garanti på
behållarna). De är CE-märkta
och godkända av Demko, Gost, CSA
och UL. ASME godkännande är inkl.
för de flesta tryckluftsbehållarna,
som en del av sortimentet.
För ytterligare information och guidning på specifika applikationer och
tekniska detaljer på alla produkter,
vänligen gå in på vår hemsida
www.jun-air.se
vänligen besök vår hemsida
www.jun-air.se för vidare information
31
Telefon: +45 96 32 36 00
Telefax: +45 96 32 36 01
E-mail: [email protected]
Internet: www.jun-air.dk
England
GAST GROUP Ltd
A Unit of IDEX Corporation
Unit 11, The I O Centre
Nash Road
Redditch, B98 7AS
England
Telefon: Telefax: E-mail: Internet: +44 (0)1527 50 4040
+44 (0)1527 52 5262
[email protected]
www.gastmfg.com
www.jun-air.com
USA
JUN-AIR USA Inc.
2550 Meadowbrook Road
Benton Harbor
MI 49022
USA
Frankrike
JUN-AIR France S.A.S.
Village Entreprises Saône Mont d'Or
444, rue des Jonchères
69730 Genay
Frankrike
Telefon: Telefax: E-mail: Internet: Telefon: Telefax: E-mail: Internet: +1 269/926-6171
+1 269/925-8288
[email protected]
www.jun-air.com
+33 (0)4 37 40 82 70
+33 (0)4 37 40 82 79
[email protected]
www.jun-air.fr
Holland
JUN-AIR Benelux B.V.
Gelderlandhaven 5 B
3433 PG Nieuwegein
Holland
Tyskland
JUN-AIR Deutschland GmbH
Kornkamp 16
22926 Ahrensburg
Tyskland
Telefon: Telefax: E-mail: Internet: Phone: Telefax: E-mail: Internet: +31 (0)30 608 3010
+31 (0)30 608 3015
[email protected]
www.jun-air.nl
+49 4102 4953 0
+49 4102 4953 45
[email protected]
www.jun-air.de
6191505 - v.08 - 05.2009
Danmark
JUN-AIR International A/S
Sundsholmen 3-5
Postboks 214
9400 Nørresundby
Danmark
Download