11. Leda
transnationella projekt
Att leda transnationella projekt
• Det är bäst om partnerna möts innan
ansökan görs
• Det är mycket viktigt att komma överens
med sina partners om gemensamma mål
för projektet
• …och ännu mer viktigt att komma överens
om de aktiviteter varje partner skall göra i
projketet
Att leda transnationella projekt
• Man behöver möta sina utländska partners
åtminstone två gånger om året
• Ett bra ledningssystem är väsentligt
• ..och måste ta hänsyn till geografiska
avstånd samt språkliga och kulturella
olikheter.
• undvik att arbeta med partners där ni inte
har något gemensamt språk.
Kommunikation med partners
• E-post är det bästa sättet att kommunicera
- särskilt när parterna är i olika tidszoner
• Web konferens är ett bra sätt att ordna
ledningsmöten när konkreta beslut ska tas
• Men beräkna god tid för dessa möten.
timmar är ett absolut minimum
• Och det tar lite tid att vänja sig vid hur
möten på webben fungera
Två
Kommunikation med partners
• Telefonkonferens går fortare
• och fungerar bra när man har ett fåtal av
individuella deltagare (1 person per
telefon)
• Eller med grupper om man har
konferenstelefoner
Att leda transnationella projekt
• Kom ihåg att attityder till myndigheter
varierar mellan olika länder
• Man måste ha en projekthandbok
• Som projektledare måste du se till att
reglerna om arkivering och tillåtna
kostnader efterlevs
• Ett transnationellt möte i början av
projektet bör användas till utbildning om
EU:s fondvillkor
Överenskommelse med
era partners
• Man bör
ha en skriftlig
överenskommelse mellan partnerna
• Överenskommelsen bör ha formen av
ett kontrakt
eller åtminstone utbyte av brev
Att leda transnationella projekt
• Kom ihåg att seder och bruk
beträffande ekonomi och
administration är olika i olika länder.
• I INTERREG kan man stipulera att EU
pengarna endast betalas ut av
koordinatorn mot betalda räkningar.
• I Sektorsfonderna, som betalar i
förskott går inte detta
Några tips för att överleva
• Du måste vara intresserad av dina
partners
• Det svenska sättet är inte alltid det bästa
• Var öppen och villig att lära dig av dina
partners (det är hela poängen med
transnationella projekt)
• Du måste bli god vän med era partners
Kom ihåg att ni måste komma
överens om de rapporter som
sänds in till Kommissionen och
programkontoret eller
Kommissionen
Alla partners måste få ut
något av projektet
Det är viktigt att ta sig tid att ha
roligt med sina partners och att
äta tillsammans
Måltider i samband med
partnermöten är nästan alltid en
tillåten kostnade
(inklusive vin)
Det är viktigt att ta sig tid att ha
roligt med sina partners och att
äta tillsammans
Måltider i samband med
partnermöten är nästan alltid en
tillåten kostnade
(inklusive vin)
Det är jobbigt att leda och
delta i transnationella
projekt,
men det är också roligare
än något annat!