Provkoder och klartext vid beställning av

advertisement
Provkoder för beställning av mikrobiologiska analyser i VAS 130412
Provkod Analys/analyser
Provtyp
Kommentar
ANA
ANAscreen ANA+ENA+dsDNA
Blod / serum
Biobank
AMASMA
AMA + SMA
Blod / serum
Biobank
ANAscl
ANAscreen vid frågeställning systemisk
skleros/sklerodermi
ANCA (anti-MPO, anti-PR3)
Blod / serum
Biobank
Blod / serum
AST
ANCA+GBM (anti-MPO, anti-PR3 och antiGBM)
AST
Blod / serum
Skickas till Lund
Bodl
Blododling: Odling av bakterier
Blod
2 flaskor grön +
orange
BodlSv
Borrel
Blododling: Odling av bakterier + odling
svamp
Borrelia IgM+ IgG
Blod / serum
Biobank
CaliPC
Calicivirus (Norovirus) PCR
Faeces, uppkastning
CCP
Anti-CCP
Blod / serum
ChlaGC
Urin, Cervix, Urethra
Clotox
Chlamydia trachomatis + Neisseria
gonorrhoeae PCR
Clostridium difficile toxin
Dmikro
Direktmikroskopi bakterier
Ledvätska, likvor, etc
EBVCMV
Blod / serum
Endtox
EBV (Epstein Barr virus) + CMV
(cytomegalovirus)
Endotoxin
FHKoll
Faeces hälsokontroll, PCR
Vattenprov från
dialysavd
Faeces
Finhsm
Faeces inhemsk smitta, PCR
Faeces
Fmask
Faeces mikroskopi mask/maskägg
Faeces resp tejpprov
Futlsm
Faeces utlandssmitta, PCR
Faeces
FusoPC
Fusobacterium necriphorum PCR
Svalg
FVhyg
Vårdhyg. screen MRGN, VRE mfl
GC
Gonokockodling
HBVDNA
Hepatit B DNA påvisning
Faeces, urin, sårsekret Vårdhyg screen
etc
Cervix, Urethra,
Rectum, Ögon,
Konjuktivalsekret
Blod/plasma
Skickas till Malmö
HBVHCV
Hepatit B + Hepatit C
Blod / serum
HCVRNA
Hepatit C RNA påvisning
Blod / plasma
HeliAg
Helicobacter pylori antigen
Faeces
HeliAk
Helicobacter pylori serologi
Blod / serum
HemoV
Hemodiafiltrationslösning
Prov från dialysavd
HepA
Hepatit A
Blod / serum
HepABC
Hepatit A + Hepatit B + Hepatit C
Blod / serum
HepB
Hepatit B (HBsAg)
Blod / serum
HepBc
Hepatit B (HBc)
Blod / serum
HepBs
Hepatit B immunitet (HBc)
Blod / serum
ANCA
ANCAGB
Klin. Mikrobiologi Halland
Blod / serum
Faeces
1(3)
Skickas till Malmö
Biobank
2013-04-12
HepC
Hepatit C (HCV)
Blod / serum
HIV
HIV (Combo antigen o antikroppar)
Blod / serum
HIVBC
HIV + Hepatit B (HBsAg) + Hepatit C
Blod / serum
HIVHep
HIV + Hepatit B (HBsAg)
Blod / serum
HIVRNA
HIV RNA påvisning
Blod / Plasma
HPVPC
HSHZPC
Humant papillomavirus
Herpes simplex + Herpes zoster virus PCR
ThinPrep
HSVPC
Herpes simplex virus PCR
HTLV
HTLV
HZVPC
Herpes zoster virus PCR
InflPC
Influensavirus PCR
InflRS
Influensa A + B, RSV och hMPV PCR
LegiAg
Legionellaantigen
LegiPC
Legionella PCR
Likvor
Likvor odling
Sputum,
Trachealsekret, BAL,
Bronkborste,
Bronksköljvätska, sterilt
borstprov
Likvor
MgenPC
Mycoplasma genitalium PCR
Urin, Urethra, Cervix
MRGN
MultiResistentGramNeg screen
Faeces
MRSA
MRSA,
MycoAk
Mycoplasma pneumoniae serologi
Näsa, Perineum,
Svalg, Sår
Blod / serum
MycoPC
NeuBor
Mycoplasma pneumoniae + Chlamydophila
pneumoniae PCR
Neuroborrelia
Nph-aspirat, Nph,
Svalg
Likvor
Nph
Nasopharynx: odling av bakterier
Nasopharynxsekret
NphSv
Nasopharynx: odling av bakterier och svamp
Klin. Mikrobiologi Halland
2(3)
Blodsmittescreening
Skickas till Malmö
Blåsor, sekret från
misstänkta lesioner
Blåsor, sekret från
misstänkta lesioner
Blod / serum
Blåsor, sekret från
misstänkta lesioner
Nph-aspirat, Nph,
Svalg
Nph-aspirat, Nph,
Svalg
Urin
Vårdhygienisk
screening
Vårdhygienisk
screening
Blodprov för borrelia
måste skickas in
samtidigt
Biobank
2013-04-12
Odling
Odling av bakterier
OdlSv
Odling av bakterier och svamp
PertPC
Bordetella pertussis PCR
PneuAg
Pneumokockantigen
Sårsekret,
Abscess,
Aschitesvätska
BAL,
Benbanksbit,
Bihålesekret,
Biopsi,
Bronkborste,
Bröstmjölk,
CAPD vätska
Cervixsekret,
CVK,
Fostervatten,
Kateterspets,
Konjuktivalsekret,
Ledvätska,
Peritonealdialysvätska
Pleuravätska
Sinussekret,
Sputum,
trachealsekret,
Urethra,
Vaginalsekret,
Vävnadsbitar,
Ögon,
Öron
Nph-aspirat, Nph,
Svalg
Urin
RA
RA-test
Blod / serum
RACCP
RA + Anti-CCP
Blod / serum
RotaAd
Rotavirus + Adenovirus
Faeces
ROvatt
RO-vatten från tappställe
Prov från dialysavd
RSPC
RS-virus+ hMP-virus PCR
Rubell
Rubella-immunitet
Nph-aspirat, Nph,
Svalg
Blod / serum
Svalg
Svalg: odling av bakterier (streptokocker)
Svalgsekret
SvalSv
Svamp
Svalg: odling av bakterier (streptokocker) +
odling av svamp
Svamp dermatofyt: PCR resp odling
Hud och nagelskrap
SvampJ
Svampodl jästsvamp slemhinna
Cervix, Mun, etc
Syfili
Syfilis
Blod / serum
tTgGli
Transglutaminas IgA + Gliadin IgG
Blod / serum
Uodl
Urin:odling av bakterier
Urin
UodlN+
Urin nitritpositiv: odling av bakterier
UodlSv
Urin: odling av bakterier + odling av svamp
Urin med positiv
nitritsticka
Urin
UodlUP
Urin: odling av bakterier + ureaplasma PCR
Urin
UreaPC
Ureaplasma PCR
Urin, Fostervatten
VRE
VRE (VankoMycinResistenta Enterokocker) Faeces, KAD-urin, sår
Klin. Mikrobiologi Halland
3(3)
Biobank
direktmikro.ingår i
odling
Biobank
vårdhygienisk
screening
2013-04-12
Download