Internatskolan Lundsberg befinner sig i hetluften

advertisement
KuSE1 HT 2013
Seminarium Onsdag 18/9
Kl. 13.15-14 Grupp 1: Efternamn Axelsson-Kinnander
Kl. 14.15-15 Grupp 2: Efternamn Klawatsch-Reutermo
Kl. 15.15-16 Grupp 3: Efternamn Sandström-Öngün
OBS! Sal 2-K1029
Läsförberedelse inför seminariet:
”Skolinspektionen stänger Lundsberg” Nyhetsartikel i SvD 2013-08-28/29
”Internatskolans anda ska fostra makthavare” Debattartikel i SvD 2011-12-05
”Klasshat och avundsjuka stängde Lundsberg” Debattartikel i SVT.se/Debatt
Ehn, Billy & Löfgren, Orvar 1996: Vardagslivets etnologi. Avsnitten ”Problematisera”
(s.101-113) samt ”Klass och kulturbygge” (s.59-63)
Internatskolan Lundsberg befinner sig i hetluften sedan en tid tillbaka och
har väckt starka känslor för respektive emot en stängning. Läs de tre
angivna artiklarna (en nyhetsartikel och två debattartiklar) och besvara
följande uppgifter:
1. Beskriv och förklara de olika synvinklar som internatskolan Lundsberg framkallar. Du
bör kunna definiera och förklara åtminstone 3 olika perspektiv för hur vi kan förstå
behoven att antingen lägga ned eller bevara en internatskola som Lundsberg i Sverige
enligt artiklarna.
2. Utgå från Ehn/Löfgrens Vardagslivets etnologi s. 103-113;59-63 och identifiera ämnet
etnologi utifrån artiklarnas ämne. Vad bidrar ett etnologiskt perspektiv med för vår
förståelse av artiklarna? Hur kan artiklarna förstås utifrån ett etnologiskt perspektiv?
Vad är ett etnologiskt perspektiv?
Download