Här hittar du en pdf

advertisement
Islamistiska extremister har beslutat sig för att utplåna
kyrkan i Mellanöstern. Men många kristna har bestämt
sig för att stanna på platsen och vara en källa till hopp
för sina samhällen. Nu ber de oss, sin familj, om hjälp.
Nedan följer flera böneämnen, men också tacksägelseämnen, från kristna i Mellanöstern:
Hjälp i rätt tid
“Vi vill tacka för er generositet och för ert bidrag till att
hjälpa oss i rätt tid. Vi har mött många svårigheter den
senaste tiden: En organisation som tidigare stöttade
oss slutade göra det. Detta orsakade ett extremt behov för oss att finna en annan organisation som kunde
hjälpa de behövande familjerna. Ni var ett betydande
stöd för dem och vi kunde lita på er regelbundna support under de svåra omständigheter som familjerna
levde under. Vi ber att vår Herre ska välsigna er, vara
med er och skydda er. Ni är en Guds representant på
jorden eftersom ni vägrade att bara stå och titta på era
bröder och systrar som befann sig i nöd. Ni stod sida
vid sida och gjorde tillvaron lättare för dem.”
Bön om kraft och uthållighet
Pastor Edward är ledare för Allianskyrkan i Damaskus.
Tillsammans med sin fru Ranaa vittnar han om hur
Gud är närvarande och verkar i Syrien.
“Genom vårt flyktingarbete har Herren verkligen berört hjärtan och använt kyrkan. Många människor
flyttar, antingen från en del av Damaskus till en annan eller utomlands. Men otroligt nog så kommer nya
människor när andra flyttar. Många som vill uppleva
fred och hopp i den här krisen har sökt sig till kyrkan.
Så vi är mycket glada och tacksamma att Herren använder kyrkan, inte bara vår kyrka utan många kyrkor i
landet, i tider som dessa.”
Be för teamet på omkring 30 personer i pastor Edwards
församling, som hjälper flyktingar att hitta en bostad.
Ibland hjälper de till med att betala en del av hyran, de
delar ut mat- och hygienpaket och besöker flyktingar,
för att uppmuntra och lyssna på dem. Totalt stöttar de
omkring 2 000 familjer.
Be även för Edward och andra pastorer i liknande situationer. “Ibland känner jag att jag inte kan fortsätta,
att jag är emotionellt utpumpad och inte kan stötta
en annan familj eller klara av det här trycket. Men jag
tackar Gud att han genom sin nåd gör detta möjligt för
oss på ett fantastiskt och gudomligt sätt. Herren verkar
i landet och när vi ser och upplever hur han ingriper
i vår situation ger det oss mycket kraft och energi. Vi
känner att vi verkligen samarbetar med Herren, genom den Helige Andes kraft, och detta ger oss energi
och kraft att fortsätta. Jag vill också berömma min fru
och alla pastorsfruar: de är verkligen ett stort stöd för
oss”, berättar pastor Edward.
Tack från Aleppo, Syrien
“Vi vill tacka för ert obegränsade stöd. Det är en stor
ära för oss att förstå och känna er kärlek. Ärligt talat
har vi aldrig samarbetat med en organisation som behandlar oss med så mycket kärlek och tillit som den ni
ger oss. Ert stöd underlättar arbetet så att vi kan möta
människors behov, inte bara dem som är intresserade
av mat eller materiell hjälp utan även dem som har
andliga behov.”
Bön för Syrien
Denna bön har skrivits av en ung syrisk man. Han är
gift och har ett barn.
Tack Herre för allt du har gjort och
fortsätter att göra.
Jag litar på att din vilja alltid är god och
att du till slut ska besegra ondskan.
Jag vet du inte är tyst utan tålmodig,
men hur länge ska det ta Herre?
Jag ser fram emot en ny början för
människorna i Syrien.
Min egen önskan är att ondskan ska
upphöra och att vi ska få se din härlighet
skina igen i mörkret.
Jag längtar efter läkande återuppbyggnad.
Jag ropar ut till dig Herre!
Jag längtar efter en ny generation som
tar sin plats i ditt rike, som är ljus och salt
för landet.
Hjälp mig att se min roll i den här
förändringen, skydda mig och var med mig.
Bär mig dag för dag.
Många barn går inte i skolan
Livet för miljontals syriska barn har förändrats radikalt i jämförelse med hur de levde före mars 2011 då
konflikten i landet startade. “Krigets påverkan på barnen fortsätter att eskalera. Under det senaste året har
antalet drabbade syriska barn ökat från 7,6 miljoner
till 8,4 miljoner”, säger George*, en kristen arbetare i
Syrien. “Många barn påverkas direkt av våldet, lider av
fysiska och psykiska trauman samt tvingas lämna sina
hem.”
I en av de rapporter Open Doors nyligen tog del av, om
ett så kallat ”barnvänligt område” kan vi läsa: “Mer än
6 000 skolor har stängts och enbart under 2015 har
40 attacker mot skolor dokumenterats … 2,8 miljoner syriska barn i regionen har inte längre tillgång till
utbildning. Dessutom har barn varit måltavlor för våld
och skadats av explosiva vapen och skottlossning.“
Be för barnen i Syrien. Be för de ”barnvänliga” områdena i regionen, att barnen ska få den uppmärksamhet
de behöver och kunna få vara just barn igen. Be för alla
människor som är involverade i det arbetet, att Gud
ska ge dem vishet och att de ska kunna urskilja hur de
kan stötta barnen på bästa sätt.
Nästa generations ledare
Tacka Gud för de utbildningar Open Doors arrangerar.
Nyligen kunde vi erbjuda en fem dagar lång ungdomsledarutbildning till 24 syrier från nio olika protestantiska samfund, från åtta olika städer i Syrien. Ämnen
som: personlig uppföljning och lärjungaskap, effektiv
kommunikation, kristen ledare och personlig relation
med Herren, samt hur man handskas med sina känslor
och hur man hanterar traumatiserade ungdomar, var
några av ämnena under utbildningen.
En av deltagarna berättar: “Det var en utmärkt utbildning, med ett tydligt budskap som vi verkligen får användning för.”
En ung man säger: “Det var en fantastisk utbildning,
jag lärde mig hur man hanterar sina känslor och varför
många ledare inte avslutar sin tjänst på ett bra sätt.
Sexualundervisningen var också givande och utmanande. “
En annan deltagare berättar: “Många nya idéer hjälper
oss betjäna ungdomarna på ett bättre sätt. Jag lärde
mig hur jag kan utveckla ett team och att det är viktigt
för mig som ungdomsledare att leva nära Gud”.
Be för att ungdomsledarna ska kunna applicera sina
lärdomar nu när de tillbaka i sina hemförsamlingar i
Syrien. Be att Gud ska använda dessa unga ledare som
förebilder för unga kristna i deras städer och uppmuntra dem att bygga den syriska kyrkan.
till honom och andra medhjälpare för att prata om vad
de varit med om, eller vad de för tillfället går igenom.
Han hoppas nu att de som är involverade i att ge traumavård ska tjäna som ”frön” till en växande medvetenhet om behovet, eftersom han ser hur traumarådgivning hjälper människor att hantera sin situation.
På frontlinjen i Irak
Han berättar att behovet av traumavård fortfarande
är stort: “Jag ser att många människor kämpar hårt för
att hålla sig sysselsatta, för att undvika att tänka på sin
situation. Deras flykt är ett svårt minne, och att leva i
ett flyktingläger skapar också spänningar.”
Be om välsignelse över arbetet med traumatiserade
människor.
Be för människorna som bor nära frontlinjen. För dem
är kriget en verklighet de möter varje dag. Att lägga
sina barn inför nattens vila med ljudet av bombningar
i bakgrunden är något man aldrig vänjer sig vid. Striderna har varit hårda och en av de kristna städer som
tidigare befriats, togs nyligen tillbaka av IS igen. Detta väcker rädsla hos kristna och kan få dem att förlora
hoppet.
En av prästerna som verkar nära frontlinjen säger: “Om
jag säger att jag är rädd ljuger jag. Om jag säger att
jag inte är rädd ljuger jag också. Jag är inte orolig för
mig själv men jag är orolig för mitt folk och vad som
kan hända med vårt arv. Tron är allt för oss i den här
situationen. Det är som berättelsen om Jesus i båten.
Vi befinner oss i en svår situation men han är med oss
i stormen.”
Be att kristna ska få känna frid i sina hjärtan och sinnen. Be att de ska fatta kloka beslut. Be om ett slut på
kriget.
Trauma: En växande medvetenhet
Medvetenheten om behovet av traumavård ökar bland
kristna i Irak. En av församlingsledarna som vi har kontakt med berättar att fler och fler människor kommer
Migration: rädslan för att tappa tron
Be för alla kristna som lämnar Irak. Resan kan vara
farlig och förhållandena i flyktinglägren utomlands
är ofta svåra. Anpassningen till en ny kultur kan också
vara utmanande. Kyrkoledare i Irak fruktar att församlingsmedlemmar som emigrerar ska komma bort från
Gud när de förlorar kontakten med hemförsamlingen.
Be om välsignelse och beskydd för de som flyr. Be att
de ska få möta gästfrihet. Be framförallt att de ska
fortsätta hålla sig nära Gud, var de än är.
*Namnet har ändrats av säkerhetsskäl.
Download