Lundbeck lanserar internetbaserad KBT

advertisement
Pressmeddelande
13 juni 2011
Kostnadsfritt för patienter som behandlas med Cipralex:
Lundbeck lanserar internetbaserad KBT
Läkemedelsföretaget Lundbeck lanserar eKBT genom Deprexis®, ett internetbaserat program
för KBT-behandling för patienter som behandlas med det antidepressiva läkemedlet Cipralex®.
Programmet innehåller individanpassade övningar och har dokumenterad effekt vid
behandling av depression hos patienter som är över 18 år. 1
Depression är i dag en av våra stora folksjukdomar. Man räknar med att 25 procent av alla
kvinnor och 15 procent av alla män någon gång i livet kommer att drabbas av en depression som
kräver behandling. Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en etablerad behandlingsform som är
effektiv vid depressioner. Denna behandling bör enligt Socialstyrelsens riktlinjer prioriteras vid
lindriga och medelsvåra depressioner. I dag råder det dock stor brist på KBT-terapeuter i Sverige
vilket gör att många patienter måste vänta länge innan de får hjälp. Socialstyrelsen
rekommenderar därför eKBT som behandling vid lindriga och medelsvåra depressioner. 2
-
eKBT är ett bra och viktigt komplement i vården som kan bidra till att korta vårdtider och
hjälpa fler patienter. Det är samtidigt viktigt att framhålla att denna behandling sker i
samråd med läkare och på ett strukturerat sätt för att undvika att någon patient faller
mellan stolarna, säger Maj-Liz Persson, medicinskt ledningsansvarig överläkare vid
BeroendeCentrum på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge i Stockholm.
Ökad livskvalitet
Med hjälp av eKBT-verktyget Deprexis slipper patienten vänta på att få tid hos en terapeut och
kan i lugn och ro gå igenom behandlingen när det passar honom eller henne. Programmet
innehåller individanpassade övningar i form av text, bilder, ljudinspelningar och arbetsblad. Det
är behandlande läkare som avgör vilken behandling som är bäst för varje enskild patient och om
läkaren bedömer att Deprexis är ett bra alternativ får patienten en kod som ska användas. Det är
enkelt att logga in på www.deprexis.se med hjälp av en dator som har internetuppkoppling.
Deprexis gör det möjligt att tillgodogöra sig terapin hemma eller på någon annan valfri plats.
Patienten kan därmed slippa långa resor som ibland krävs för samtal med en terapeut, speciellt
om man bor på en mindre ort. För en del patienter kan det också vara skönt att genomföra
övningarna på egen hand då kontakten med en terapeut kan utgöra ett stressmoment i sig.
– Med eKBT breddar Lundbeck utbudet av terapier. Genom att komplettera klassiska läkemedel
som Cipralex med nya metoder hoppas vi kunna hjälpa fler patienter att få ökad livskvalitet,
säger Björn Velin, vd på Lundbeck AB.
Om Deprexis
Deprexis innehåller individanpassade texter, ljudinspelningar, grafer och bilder samt arbetsblad
för nedladdning och utskrift. Allt material väljs automatiskt fram under terapins gång utifrån de
svar patienten ger under övningarna. Patienten kan själv följa sin utveckling från gång till gång
via regelbundna kontroller som ingår i programmet. Varje övningstillfälle tar 20-30 minuter och
en hel serie innehåller 15-20 övningstillfällen. Allt innehåll är på svenska.
eKBT med Deprexis är kostnadsfri för patienter som behandlas med det antidepressiva
läkemedlet Cipralex (escitalopram). Läkare kan också rekommendera Deprexis till patienter som
inte behandlas med Cipralex.
Om Cipralex
Cipralex hör till en grupp antidepressiva läkemedel som kallas selektiva
serotoninåterupptagshämmare (SSRI) som ökar serotoninnivåerna i hjärnan. Cipralex innehåller
escitalopram och används för behandling av depressioner och ångestsjukdomar.
Om KBT
KBT utgår ifrån att patientens problem grundar sig i hur han eller hon uppfattar sig själv och sin
omgivning och hur personen i fråga reagerar på detta. Målet med behandlingen är därför att
aktivt förändra de tankemönster och beteenden som orsakar problemen. Metoden är effektiv
vid behandling av bland annat ångestsyndrom, depressioner, ätstörningar och sömnproblem. 3
Om depression
Depression är en av de stora folksjukdomarna och omkring fem procent av Sveriges befolkning
lider i dag av tillståndet. Det finns studier som tyder på att depressioner har blivit vanligare
under de senaste 50 åren, och att människor insjuknar i lägre åldrar än tidigare. Man räknar med
att 25 procent av alla kvinnor och 15 procent av alla män någon gång i livet kommer att få en
depression som kräver behandling. 4
Depression är en psykisk sjukdom, men gränsen mellan vanlig nedstämdhet och sjuklig
depression är inte alltid skarp. Nedstämdhet drabbar alla då och då och särskilt vanligt i olika
övergångsperioder i livet, till exempel när man flyttar hemifrån eller går i pension. Att bli av med
sitt jobb eller förlora en anhörig är andra händelser som kan göra att man blir nedstämd en tid.
Man brukar säga att det handlar om depression om nedstämdheten håller i sig i mer än två
veckor.
Utöver att man blir ledsen och inte känner glädje eller intresse för någonting kan depressionen
även ge symptom som orkeslöshet, dålig självkänsla och förlorad matlust. Många deprimerade
får också ångest och svårt att sova. Vid en djup depression kan patienten drabbas av
självmordstankar.3
Kontakt:
Lundbeck: Richard Wikner, Sälj-och marknadsdirektör, tel. 042-25 43 02, [email protected]
Media: Camilla Wernersson tel. 08-599 085 00, [email protected]
Om Lundbeck
H. Lundbeck A/S (LUN.CO, LUN DC, HLUKY) är ett internationellt läkemedelsföretag med stort
engagemang för att förbättra livskvaliteten för människor som lider av sjukdomar i centrala
nervsystemet (CNS). Därför bedriver Lundbeck forskning, utveckling, produktion, marknadsföring
och försäljning av läkemedel över hela världen. Företagets produkter riktar sig mot sjukdomar
som depression och ångest, schizofreni, sömnstörningar, epilepsi, Huntingtons sjukdom,
Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom.
Lundbeck grundades 1915 av Hans Lundbeck i Köpenhamn, Danmark. I dag har företaget
omkring 5 900 anställda över hela världen. Lundbeck är ett av världens ledande
läkemedelsföretag inom sjukdomar som drabbar centrala nervsystemet. År 2010 uppgick
företagets omsättning till 14,8 miljarder DKK (ungefär 2,0 miljarder EUR eller 2,6 miljarder USD)
För mer information besök gärna www.lundbeck.se
Referenser
1. Meyer B, Berger T, Caspar F et al, Effectiveness of a Novel Integrative Online Treatment
for Depression (Deprexis): Randomized Controlled Trial, J Med Internet Res 2009, vol. 11,
iss. 2, e15, p. 1
2. Socialstyrelsen, 2010, Nationella riktlinjer för vård av depression och ångestsyndrom.
3. www.vårdguiden.se 20110509
4. www.lakemedelsverket.se 20110509
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards