HÖGMÄSSA
Elfte söndagen
efter trefaldighet
Tema: Tro
‫األحد الحادي‬
‫عشر بعد الثالوث‬
och liv
‫الحياة وااليمان‬
Kollekten går till:
Svenska kyrkans internationella arbete.
För kollekten i Berga är
1234 67 44 46
Texterna står på sidan 1506-1507 i psalmboken.
BERGA KYRKA 2016-08-07
‫المقدمـــــة‬
‫‪Inledningen‬‬
Psalm 752
Inledningen
Över berg och dal som en mjuk koral
drar sommarn över vårt land.
Livet flödar fram såsom sav i stam,
såsom bäck emot havets strand.
Så lev Guds nu. Av Guds nåd får du ta
mot var stund ur hans hand.
Livet flödar fram såsom sav i stam,
så som bäck emot havets strand.
1 (3)
Inledningen
Minns att var sekund är en liten stund
av evigheten hos Gud,
och när dagen lång du hör fåglars sång,
hör du himmelens egna ljud.
Så lev Guds nu. Av Guds nåd får du ta
mot var stund ur hans hand.
Och när dagen lång du hör fåglars sång,
hör du himmelens egna ljud.
2 (3)
Inledningen
Och när dagens ljus från Guds eget hus
nu flödar över din dag,
minns att rätt och frid i vår egen tid
ska få spegla Guds kärleks lag.
Så lev Guds nu. Av Guds nåd får du ta
mot var stund ur hans hand.
Minns att rätt och frid i vår egen tid
ska få spegla Guds kärleks lag.
3 (3)
Inledningen
Herre förbarma dig
Helige Herre Gud.
Helige starke Gud.
Helige barmhärtige
Frälsare, du evige
Gud. Förbarma dig
över oss.
‫برحمتك يارب‬
.‫قدوس انت يارب‬
.‫قدوس وعظيم اسمك‬
، ‫قدوس برحمتك ومنقذنا‬
.‫لك هللا كل االبدية‬
.‫انعمنا برحمتك‬
Inledningen
Alla:
Herre, förbarma
dig över oss
Kriste, förbarma
dig över oss
Herre, förbarma
dig över oss
:‫الجمـــع‬
‫يا ربنا ارحمنا‬
‫يا يسوع ارحمنا‬
‫يا ربنا ارحمنا‬
Inledningen
Lovsången
Ära åt Gud i
höjden och frid
på jorden bland
människor som
han älskar.
‫ترانيم الثناء‬
‫المجد هلل في العُلى‬
‫وعلى األرض السالم‬
‫والرجاء الصالح لبني‬
‫البشر‬
Inledningen
Dig, vår Fader,
stor i nåd, ofattbar i
makt och ära, och
din sanne, ende
Son, tillbedd intill
jordens ändar och
din Ande, Hjälparen,
sänd till oss från
himmelen.
‫ايها االب العظيم الرحمة‬
‫الالمحدود في قوته‬
‫الوحيد االبن في‬، ‫ومجده‬
‫المعبود في تخوم‬،‫حقيقته‬
‫ارسل روحك‬.‫االرض‬
‫القدوس المعزي الينا من‬
. ‫سماء عليائك‬
Inledningen
Dagens bön
‫صالة اليــــوم‬
Ordet
‫الكلمة‬
‫جلوس‬
Vi s i t t e r n e r
Gamla testamentet
Amos
5:21-24
Ledare:
Alla:
‫قراءة من العهد القديم‬
‫سفــــر عــامــوس‬
24-21:5
...så lyder Herrens ord.
Gud vi tackar dig.
‫الكلمة‬
‫قراءة من العهد الجديد‬
‫الرسالة الى اهل روميـــــة‬
‫‪25-14:7‬‬
‫‪Ordet‬‬
‫‪Epistel‬‬
‫‪Romarbrevet‬‬
‫‪7:14-25‬‬
‫‪ 14‬فاننا نعلم ان الناموس روحي واما انا فجسدي مبيع تحت‬
‫الخطية‪ 15 .‬الني لست اعرف ما انا افعله اذ لست افعل ما‬
‫اريده بل ما ابغضه فاياه افعل‪ 16 .‬فان كنت افعل ما لست‬
‫اريده فاني اصادق الناموس انه حسن‪ 17 .‬فاالن لست بعد‬
‫افعل ذلك انا بل الخطية الساكنة في‪ 18 .‬فاني اعلم انه ليس‬
‫ساكن في اي في جسدي شيء صالح‪.‬الن االرادة حاضرة‬
‫عندي واما ان افعل الحسنى فلست اجد‪ 19 .‬الني لست افعل‬
‫الصالح الذي اريده بل الشر الذي لست اريده فاياه‬
‫افعل‪ 20 .‬فان كنت ما لست اريده اياه افعل فلست بعد افعله انا‬
‫بل الخطية الساكنة في‪ 21 .‬اذا اجد الناموس لي حينما اريد ان‬
‫افعل الحسنى ان الشر حاضر عندي‪.‬‬
‫‪ 22‬فاني اسر بناموس هللا بحسب االنسان الباطن‪ 23 .‬ولكني‬
‫ارى ناموسا اخر في اعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني‬
‫الى ناموس الخطية الكائن في اعضائي‪ 24 .‬ويحي انا االنسان‬
‫الشقي‪.‬من ينقذني من جسد هذا الموت‪ 25 .‬اشكر هللا بيسوع‬
‫المسيح ربنا‪.‬اذا انا نفسي بذهني اخدم ناموس هللا ولكن‬
‫بالجسد ناموس الخطية‬
‫‪...så lyder Herrens ord.‬‬
‫‪Gud vi tackar dig.‬‬
‫‪Ledare:‬‬
‫‪Alla:‬‬
Psalm 228 vers 1-3
Ordet
I tro under himmelens skyar
har fäderna skördat och sått,
och än genom städer och byar
går väckelseropet de fått.
1a (3)
Se tiden är fullbordad,
Ordet
för Herren Krist giv rum,
gör bättring ifrån synden,
tro evangelium.
Än räckes Guds frälsning,
än räckes Guds frälsning,
till den som ångrar sig och tror.
1b (3)
Gud mötte med nåden oss alla
Ordet
i dopets välsignade stund,
med ordet Han än vill oss kalla
och tukta och trösta i grund.
2a (3)
Kring helga nattvardsbordet Ordet
Han samlar än sitt folk,
där möter Han de sina,
en evig kärleks tolk.
Än räckes Guds frälsning,
än räckes Guds frälsning,
till den som ångrar sig och tror.
2b (3)
Den eld som vår frälsare tände
Ordet
skall föras från vän och till vän,
till alla Han budskapet sände,
som själv Han ju bjuder oss än:
3a (3)
Gå ut i hela världen,
Ordet
förkunnande mitt ord
för allt som Fadern skapat,
för folken på vår jord.
Än räckes Guds frälsning,
än räckes Guds frälsning,
till den som ångrar sig och tror.
3b (3)
‫‪Ordet‬‬
‫االنجيــــل‬
‫انجيـــــل متـــــــــــى‬
‫‪31-28:21‬‬
‫‪Evangelium‬‬
‫‪Matteusevangeliet‬‬
‫‪21:28-31‬‬
Ordet
Ledare:
Så lyder det
heliga
evangeliet.
Alla:
Lovad vare du
Kristus.
:‫القـــارء‬
‫هذا مايتضمنه‬
‫االنجيل المقدس‬
:‫الجمـــع‬
‫كل المجد للمسيح‬
Ordet
Halleluja, halleluja.
‫هاليلويا هاليلويا‬
Tacka Herren vår Gud.
‫نشكر الرب إلهنا‬
Halleluja, halleluja.
‫هاليلويا هاليلويا‬
Tacka Herren vår Gud.
‫نشكر الرب إلهنا‬
Ordet
Predikan
‫كرازة الكاهن‬
Trosbekännelsen
Ordet
‫قانون‬
‫االيمان‬
Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.
Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande,
Ordet
född av jungfrun Maria, pinad
under Pontius Pilatus, korsfäst,
död och begraven, nederstigen
till dödsriket, på tredje dagen
uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen, sittande på
allsmäktig, Gud, Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma
levande och döda.
Ordet
Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas
förlåtelse, de dödas
uppståndelse och ett evigt liv.
‫‪Ordet‬‬
‫الصـــــالة‬
‫برحمتك يا ربنا‬
‫الجمـــع‪:‬‬
‫استجب لصالتنا‪.‬‬
‫‪Förbön‬‬
‫‪...i din barmhärtighet.‬‬
‫‪Alla:‬‬
‫‪Hör vår bön.‬‬
Nattvarden
Offertoriepsalm 396
‫تقديم القربان على المذبح‬
1234 67 44 46
Här är rymlig plats. Här är Guds bord,
ett stråk av himmel och en doft av jord,
ett rop ur mörkret och ett svar ur tro.
Gud är en av oss vid detta bord.
Gud är en av oss vid detta bord.
1 (5)
1234 67 44 46
Inga avstånd mer ej främlingskap,
och tiden genomträngd av Guds ”i dag”,
med Abraham är du och jag kamrat.
Gud är en av oss vid detta bord.
Gud är en av oss vid detta bord.
2 (5)
1234 67 44 46
Ej ens tre änglar anar eller vet
de djup som ryms i Guds barmhärtighet:
den frid som han en skuldtyngd
mänska ger.
Gud är en av oss vid detta bord.
Gud är en av oss vid detta bord.
3 (5)
1234 67 44 46
Kring sitt eget håller ingen vakt.
Här släpper oron. Allt vårt självförakt,
vår rädsla för varandra mist sin makt.
Gud är en av oss vid detta bord.
Gud är en av oss vid detta bord.
4 (5)
1234 67 44 46
Närhet, ljus, och ingen utanför,
en fattigmåltid, enkelt vin och bröd,
en kärleks fest med himmelskt överflöd.
Gud är en av oss vid detta bord.
Gud är en av oss vid detta bord.
5 (5)
Nattvarden
Nattvarden
‫صالة للغفران‬
Ledare:
Herre av det som du
gett oss, ger vi
Tillbaka åt dig:
Vi ger dig brödet
och vårt arbete.
:‫القـــارئ‬
‫ربنا نعيد لك االشياء‬
, ‫التي منحتها لنا‬
.‫ونقدم الخبز وعملنا‬
‫‪Nattvarden‬‬
‫ربنا نعيد لك االشياء‬
‫التي منحتها لنا‪.‬‬
‫‪Vi ger dig vinet‬‬
‫‪och vår kärlek.‬‬
‫ونقدم لك النبيذ‬
‫ومحبتنا ‪ ,‬صالتنا‬
‫وحياتنا‬
‫‪Vi ger dig våra‬‬
‫‪böner och våra‬‬
‫‪liv.‬‬
Nattvarden
Alla:
Tag emot oss och
våra gåvor för Jesu
Kristi skull.
:‫الجمـــع‬
‫نشكرك على هباتك من‬
. ‫خالل يسوع المسيح‬
Nattvarden
Bön om förlåtelse
‫صالة المغفرة‬
Gud åt dig ger vi
också det som gått
sönder:
missbrukade gåvor,
förslösade
möjligheter.
‫ونقدم لك ايها‬
‫االب عطايانا التي‬
‫تعطلت والمواهب‬
‫التي ساء‬
‫استخدامها‬
.‫والفرص الضائعة‬
Nattvarden
Förlåt oss när vi
‫اغفر لنا عندما نفعل الشر‬
gör det onda. Ha
tålamod med oss
‫وتحلى بالصبر عندما ننسى‬
när vi glömmer din
vilja.
.‫ارادتك في حياتنا‬
Upprätta oss och
‫اصلحنا وامنحنا الثقة‬
ge oss ny tro, nytt
hopp och ny kärlek. .‫واالمل والمحبة من جديد‬
Nattvarden
Förlåtelsen
‫الغفــــران‬
Nattvarden
Tackbön
Alla:
Gud vår Fader.
Vi tackar dig för
syndernas förlåtelse
genom Jesus Kristus
vår Herre. Amen
‫صالة الشكر‬
:‫الجمـــع‬
‫نشكرك يا أبانا‬
‫على غفران‬
‫الخطايا من خالل‬
‫ربنا يسوع‬
‫ آمين‬.‫المسيح‬
Lovsägelsen
Nattvarden
Präst: ‫الكاهن‬
Upplyft era hjärtan till Gud
Alla:
‫الجمـــع‬
Vi upplyfter våra hjärtan
Präst: ‫الكاهن‬
Låt oss tacka Gud vår Herre
Alla:
‫الجمـــع‬
Allena han är värd vårt tack och lov
Präst:
…Därför vill vi med
dina trogna i alla
tider och med hela
den himmelska
härskaran prisa ditt
namn och
tillbedjande
sjunga.
:‫الكاهن‬
‫ولذلك نريد خالصك وتمجيد‬
‫ ودُعينا لنرنم‬، ‫اسمك‬
‫بصالتنا معا في كل االوقات‬
‫لاللتقاء واالرتقاء الى‬
.‫السماوات‬
Helig
Alla:
Helig, helig, helig,
Herre Gud Sebaot.
Himlarna och jorden
är fulla av din
härlighet Hosianna i
höjden.
Välsignad vare han
som kommer, i
Herrens namn.
Hosianna i höjden.
‫قدوس‬
:‫الجمـــع‬
‫ قدوس‬، ‫ قدوس‬، ‫قدوس‬
‫االله الصباؤت السماء و‬
‫االرض مملؤتان بمجدك‬
‫العظيم اوشعنا في االعالي‬
، ‫مبارك اآلتي باسم الرب‬
‫اوشعنا في االعالي‬
Nattvarden
Nattvardsbön
‫صالة القـــــداس‬
Nattvarden
Instiftelseorden
‫الكالم الجوهري‬
Nattvarden
Präst:
Därför firar vi detta
trons mysterium
Alla:
Din död förkunnar
vi Herre. Din
uppståndelse
bekänner vi, till
dess du kommer
åter i härlighet.
:‫الكاهن‬
‫لذلك نحن نحتفل‬
‫بسراإليمان‬
:‫الجمـــع‬
‫نعلن موتك يارب‬
، ‫ونعترف بقيامتك‬
.‫لتأتي الينا بمجدك‬
Nattvarden
Präst:
... idag och alla
dagar.
Alla:
från evighet till
evighet.
Amen.
:‫الكاهن‬
‫االن و كل أوان‬
:‫الجمـــع‬
‫و الى ابد االبدين‬
‫أمين‬
Vår Fader
Nattvarden
Vår Fader, du som ...‫ابانا الذي في السماوات‬
är i himlen. Låt ditt
namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på
jorden så som i
himlen. Ge oss idag
det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra
skulder,
Nattvarden
liksom vi har förlåtit
dem som står i
skuld till oss.
Och utsätt oss inte
för prövning, utan
rädda oss från det
onda.
Ditt är riket, din är
makten och äran, i
evighet. Amen.
Nattvarden
Brödsbrytelsen
Präst:
Brödet som vi
bryter är en
delaktighet av
Kristi kropp.
‫كسر الخبز‬
:‫الكاهن‬
‫الخبز الذي نكسره هو‬
‫المشاركة في جسد‬
‫يسوع‬
Nattvarden
Alla:
Så är vi fastän
många, en enda
kropp, ty alla får
vi del av ett och
samma bröd.
Präst:
Herrens frid
vare med er.
:‫الجمـــع‬
‫وبالرغم من اننا كثيرون‬
‫لكن جسده واحد‬
‫ونتقاسمه جميعا‬
‫كخبز واحد‬
:‫الكاهن‬
‫سالم الرب‬
‫معكم جميعا‬
Fridshälsningen
O Guds Lamm
‫لنتبادل الســـــالم‬
‫يا حمــل هللا‬
O Guds Lamm som borttager världens
synder, förbarma dig över oss.
O Guds Lamm som borttager världens
synder, förbarma dig över oss.
O Guds Lamm som borttager världens
synder, giv oss din frid.
‫ ارحمنا‬، ‫يا حمل هللا الحامل خطايا العالم‬
‫ اعطنا سالمك‬، ‫يا حمل هللا الحامل خطايا العالم‬
Nattvarden
Alkoholfritt vin i keramikbägaren
‫النبيذ الخالي من الكحول في الكأس الخزفي‬
Psalm 689
Nattvarden
Jag är livets bröd. Jag är livets bröd.
Den som kommer till mig
skall aldrig hungra.
Jag är livets bröd.
Jag är levande vatten.
Jag är levande vatten.
Den som tror på mig
skall aldrig törsta.
Jag är levande vatten.
1 (1)
Psalm 767
Nattvarden
Möt mig nu som den jag är,
håll mitt hjärta nära dig,
gör mig till den jag ska bli
och lev i mig.
1 (1)
Nattvarden
Präst:
Vi har nu tagit
emot Herren
Jesus Kristus.
Alla:
Han bevare oss
till evigt liv.
:‫الكاهن‬
‫نحن اآلن نلتقي الرب‬
‫يسوع المسيح‬
:‫الجمـــع‬
‫أنه يباركنا للحياة االبدية‬
‫‪Nattvarden‬‬
‫صالة الشكر بعد تناول‬
‫القربان المقدس‬
‫‪Bön efter‬‬
‫‪måltiden‬‬
‫االرسال بمباركة‬
‫‪Sändningen‬‬
Psalm 769
Sändningen
Gud, i dina händer
vilar jag i tro,
vilar i din värme och din ro.
Varje brustet hjärta,
varje skadad själ
famnar du i nåd
och gör den hel.
1a (4)
Sändningen
Nära vill jag leva,
nära dig, min Gud,
i din omsorg finner själen ro.
Nära vill jag leva,
nära dig, min Gud,
i din kärlek kan min kärlek gro.
1b (4)
Sändningen
Gud, i dina händer
vilar jag i bön,
växer glädjens tro
och hoppets frön.
Du har oss försonat:
Jesu Kristi död
räddar oss till liv i överflöd.
2a (4)
Sändningen
Nära vill jag leva,
nära dig, min Gud,
i din omsorg finner själen ro.
Nära vill jag leva,
nära dig, min Gud,
i din kärlek kan min kärlek gro.
2b (4)
Sändningen
Gud, i dina händer
får jag gråta ut,
gråten delar du tills den tar slut.
Gud, du känner ondskan
i din egen kropp.
Att du delar smärtan
ger mig hopp.
3a (4)
Sändningen
Nära vill jag leva,
nära dig, min Gud,
i din omsorg finner själen ro.
Nära vill jag leva,
nära dig, min Gud,
i din kärlek kan min kärlek gro.
3b (4)
Sändningen
Gud, i dina händer
lägger jag mig ned.
När jag går till vila är du med.
Dina händer bär mig
genom rum och tid.
Jag förblir i ljuset i din frid.
4a (4)
Sändningen
Nära vill jag leva,
nära dig, min Gud,
i din omsorg finner själen ro.
Nära vill jag leva,
nära dig, min Gud,
i din kärlek kan min kärlek gro.
4b (4)
‫‪Sändningen‬‬
‫البركــــــة‬
‫الجمـــع‪ :‬أميــــــــــــن‬
‫الكاهن‪:‬‬
‫أمضو بسالم‬
‫الجمـــع‪:‬‬
‫بأسم ربنا‬
‫يسوع المسيح‪.‬‬
‫‪Välsignelsen‬‬
‫‪Amen‬‬
‫‪Alla:‬‬
‫‪Präst:‬‬
‫‪Låt oss gå i frid.‬‬
‫‪Alla:‬‬
‫‪I vår Herres Jesu‬‬
‫‪Kristi namn.‬‬
Tema: Tro
och liv
‫الحياة وااليمان‬
Svenska kyrkan
BERGA FÖRSAMILING 2016