att byta pacemakerdosa

advertisement
Patientinformation
ATT BYTA
PACEMAKERDOSA
ATT BYTA PACEMAKERDOSA
Vanligaste orsaken till att man behöver byta sin pacemaker är att
batteritiden närmar sig slutet. Bytet görs i god tid innan batteriet tar
slut för att säkerställa en god funktion av pacemakern.
De elektroder som förbinder pacemakern med hjärtat har i regel
betydligt längre livslängd än pacemakern. De byts endast om man
har iakttagit några problem med dem i samband med de regelbundet återkommande pacemakerkontrollerna.
Förberedelser
Du förbereder dig genom att duscha kroppen och tvätta håret med
en bakteriedödande tvål (Descutan) som du får på sjukhuset vid
inskrivningstillfället. Detta görs i hemmet kvällen före operationen
samt på operationsdagens morgon på sjukhuset. Duschningen är
mycket viktig för att undvika sårinfektion i efterförloppet. Du ska inte
ha makeup, nagellack eller smycken på dig till sjukhuset.
Du måste vara fastande inför ingreppet och får inte äta eller dricka
efter kl 24.00 kvällen före operationen. Du tar dina morgonmediciner med lite vatten, dock inte vätskedrivande eller blodförtunnande
medicin. Om du behandlas med insulin ska du ta ta den morgondos
som inskrivande läkare har ordinerat.
På operationsdagen får du en tunn plastslang i ett litet blodkärl i ena
armen. Genom denna venkateter ges läkemedel och vätskedropp i
samband med operationen.
Operationens genomförande
På operationssalen får du ligga på en brits. Man tvättar bröstkorgen
med sprit och klär in dig med sterila dukar för att säkerställa hygienen. Läkaren inleder med att ge en spruta med lokalbedövningsmedel. Efter det inledande sticket är det inte meningen att du ska känna
smärta. Om du ändå har ont så tala om det för operationspersonalen. Man kan då ge mer bedövningsmedel eller komplettera med
andra läkemedel.
Ett snitt görs i det ärr du har sedan föregående pacemakeroperation. Man plockar ut den gamla pacemakerdosan och undersöker att
elektrodsladdarna är välfungerande, därefter ansluts en ny pacemaker. Huden sys ihop med stygn som löser upp sig själva. Utanpå
sätter man ett förband som utgörs av en genomskinlig plastfilm.
Skulle man upptäcka att någon av elektrodsladdarna inte är välfungerande lägger man under ingreppet även in en ny elektrod.
Efter operationen
Den nya pacemakern börjar fungera omedelbart. Innan du går hem
kommer en pacemakersköterska/läkare och gör en funktionskontroll och programmering av pacemakern som är anpassad för dig.
Du kommer att erbjudas kaffe/te och smörgås. Du skrivs ut av läkare och får gå hem samma dag. Det är lämpligt att du ser till att ha
Alvedontabletter (Paracetamol) hemma eftersom man eventuellt kan
behöva ta det under de första dagarna efter operationen p.g.a. smärta
i operationsområdet.
Eftervård i hemmet
Förbandet (plastfilmen) över såret ska avlägsnas efter 14 dagar. Detta
kan du göra själv eller besöka din distriktssjuksköterska för hjälp. Det
finns inga stygn som ska tas bort. Det går bra att duscha med förbandet men man ska inte bada bastu eller badkar med tanke på risken för
läckage.
Viss försiktighet med stora rörelser av den opererade sidans arm under de första två veckorna rekommenderas, för att såret ska läka fint.
Detta är speciellt viktigt om du fått en ny elektrod.
Komplikationer efter operationen
Det är mycket ovanligt med allvarliga komplikationer efter byte av
pacemakerdosa. Vissa patienter får dock en mindre blodutgjutning i
operationsområdet. Det visar sig som en blåaktig missfärgning i skinnet och lindrig svullnad. Om det blir besvärande så ring till pacemakermottagningen för råd.
En allvarlig men ovanlig komplikation är sårinfektion i området kring
pacemakerdosan. Det kan ge sig till känna som rodnad, ömhet och
svullnad samt ibland även sekretion från såret. Kontakta pacemakermottagningen snarast för bedömning och eventuell behandling om du
iakttar sådana symtom.
Om du även har fått en ny elektrod inopererad och drabbas av smärta
i bröstet ska du omgående kontakta mottagningen då det kan innebära
att läget av elektoden är olämpligt.
Pacemakerkort
Du kommer att få ett nytt pacemakerkort med dig hem eller postat till
dig med aktuella uppgifter om din nya pacemaker. Kassera det gamla
kortet.
Uppföljning
I samband med pacemakerkontrollen efter operationen får du besked
om när vi kommer att kalla dig för nästa kontroll. Vanlig uppföljningstid är 12-18 månader. Om en ny elektrod opererats in kallas du efter
två månader.
Kontaktuppgifter:
Om du har du frågor eller funderingar kontakta
pacemakersjuksköterskorna på Södersjukhusets
pacemakermottagning.
Södersjukhusets pacemakermottagning
Telefon: 08-616 37 21
Måndag-fredag kl. 09.00-12.00
Fotogruppen Jan 2016
Under kvällar och helger, kontakta 1177 Vårdguiden,
tel 1177
SJUKHUSBACKEN 10, 118 81 STOCKHOLM, TEL 08-616 10 00
SL Buss 3, 4, 164, PENDELTÅG STOCKHOLM SÖDRA
WWW.SODERSJUKHUSET.SE
Download