PROTOKOLL
1
Medlemsmöte i Bostadsrättsföreningen Ångpannan 15
den 22 november 2007
1. Mötet öppnades av Olle Setterberg.
2. Fastslogs att mötet utlysts i stadgeenlig ordning.
3. Dagordningen godkändes.
4. Olle Setterberg valdes till mötesordförande.
5. Louise Wiker valdes till sekreterare.
6. Birgitta Eriksson och Astrid Holmgren valdes till justeringsmän.
7. Närvarande på mötet:
Olle Setterberg
Anders Schager
Louise Wiker
Birgitta Eriksson
Laila Alm
Astrid Holmgren
Daniel Emanuelsson
Sara Sahlén
Johan Westermark
Katarina Borevius
Maria Karlsson
Ann Rungardt
Bibbi Setterberg
Taito Rautiainen
Reijo Piltonen
Marina Hill
Jessica Eriksson
Tomas Thiel
Kristina Bylund
8. Information från styrelsen
Nya medlemmar i föreningen 2007
Plan 1
Katarina Borevius och Johan Westermark
Plan 2
Jonathan Martin
Ann Rungardt
Plan 3
Daniel Emanuelsson och Sara Sahlén
Maria Karlsson
Plan 4
lgh 104 – 21 mars
lgh 106 – 1 feb
lgh 113 – 30 mars
lgh 115 – 22 mars
lgh 118 – 19 sep
PROTOKOLL
Sara Backlund
Anders Holmlund
Plan 5
Therese Ottosson
Lokaler
Sara Hammarström, Hårfrisör
Indian Inn
2
lgh 122 – 20 aug
lgh 127 – 23 aug
lgh 136 – 8 aug
f.om 1/8-07 – 30/9 - 2010
f.om 1/11-07 – 31/10 - 2012
Lägenhet 118 på plan 3 har varit hyresrätt men har nu sålts och blivit
bostadsrätt.
Vi har höjt hyran på våra lokaler – Indian Inn betalar nu 1800 / kvm /år och
fastighetsskatten. När de får en separat vattenmätare kommer de även att få
betala vattnet.
Frisörsalongen har oförändrad hyra men måste även betala fastighetsskatt.
Det har varit olägenhet med ventilationen i huset. Styrelsen har varit i
kontakt med fastighetsförvaltaren POS men det har inte hänt någonting. Det
lades 46 000 kronor på en mätning som Indoor gjorde. Denna kan ej
användas, den är för gammal.
Vi kommer nu att genomföra en ny obligatorisk ventilationskontroll OVK.
Styrelsen har nu anlitat Peter Sotare för ombesiktning. Styrelsen och Peter
Sotare måste få tillgång till alla lägenheter. De som ej släpper in dem i sina
lägenheter kommer att debiteras med 480 kr / timme + moms.
Styrelsen kommer även att ta till lagliga medel om man inte släpper in dem i
sin lägenhet.
Peter Sotare kommer även att rensa kanalerna. Besiktningen beräknas vara
klar innan jul, senast i slutet på januari.
Man får ej ansluta kolfiltsfilterfläktar till befintlig ventilationskanal.
Det har kommit nya EU direktiv innan den 20 dec 2008 måste alla
fastigheter inneha en energideklaration som består av en enirgideklaration,
OVK och radonmätning-ar. Om det ej finns får man kraftiga böter. Vi har
kontrakt med Anticimex och de garanterar att det kommer att ske inom rätt
tid. Detta kostar 20 000 kr. Anticimex kommer att föreslå förbättringar men
de kommer att åtgärdas av en annan firma. Genom att göra detta kommer vi
inom sikt att kunna spara 60 % av kostnaderna.
Styrelsen har gått över våra avtal. Deras plan är att säga upp alla avtal för
omförhandling.
SBC – ekonomiska förvaltare – ej sagt upp – kommer att göras nästa år.
POS – har sagts upp för omförhandling
Rahms – nytt städavtal.
Styrelsen letar efter nya bolag för den tekniska förvaltningen.
Söderkyl – avtal för tillsyn av tvättutrustning.
OTIS – hissen, löpande avtal.
Kabel Tv – Tele2 Vision. Långt avtal, som är svårt att bryta utan att det
skulle kosta mycket.
El – Energi Fortum – fast pris.
Vatten – Bundna.
PROTOKOLL
3
Norrplåt – Ta bort istappar.
Marina Hills son kommer att sanda och skotta utanför portarna.
Lån – sätts om när vi kan.
Fettömning – avser Indian Inn. De är ej nöjda med det kontraktet och
styrelsen ser över nya avtal med andra.
Styrelsen har ett avtal med Cinnamon att ha sina månadsmöten där.
Styrelsen ska undersöka Indian Inns tillstånd på uteserveringen. Det är en
sanitär olägenhet, råttor och duvor.
Grovsoprummet kommer att stängas fr.om den 1 januari 2008. Pga av tre
skäl:
1. Miljöproblem – det läggs elektriska apparater där trots att man inte
får, vilket gör att sophämtarna hämtar ingenting istället.
2. Dyrt med grovsopor – 24 500 kr / år.
3. Kommer att finnas mer utrymme för barnvagnar och cyklar.
Det efterlyses ökad information från styrelsen till medlemmarna. Styrelsen
ska se om de kan börja lägga ut stämmoprotokoll på hemsidan.
9. Beslut om nya andelstal
Medlemmarnas andel styrs av den ekonomiska planen från 1992 när
föreningen bildades.Andelstalet styrs av den storlek/yta på lägenheten som är
angiven i den ekonomiska planen. I och med att lgh 118 på våning 3 gick
från hyresrätt till bostadsrätt förändrar det andelstalen – en till med att dela
på kakan. Andelarna minskar för alla. Stämma och beslut på de nya
andelstalen. Avgiften styrs av andelstalen.
Förslaget om de nya andelstalen antagos av stämman – se bilaga för nya
andelstal.
10. Föredragning av föreningens ekonomi samt budget 2008
F.om den 1 januari 2008 finns det nu en öppning i bugeten att sänka
avgifterna med 5 % pga av försäljning av hyresrätt och höjning av hyror på
lokalerna.
En del kostnader sticker ut – Städning har fått en kraftig höjning. Här kan vi
inte snåla om vi vill ha en bra städning.
OVK - 100 000 kr.
Totalt beräknas fastighetskostnaderna öka 2008 med över 140 000 jämfört
med 2007, mest beroende på OVK.
Lån på 9-10 miljoner.
Föreningen har god ekonomi.
11. Frågor från medlemmarna
Porten – kod fungerar ej och den stängs inte ordentligt. Ring POS. Felanmäl
själva. Det ligger ej i styrelsens uppdrag.
PROTOKOLL
4
Olle Settterberg hade en uppmaning – detta är en ekonomisk förening och
den står och faller med aktiva medlemmar. Det finns få intresserade att driva
styrelsen. Uppmanar alla om de kan delta aktivt i styrelsen – kontakta då
någon i styrelsen.
12. Mötesordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
…………………………..
Birgitta Eriksson
(justeringsman)
……………………………..
Louise Wiker
(sekreterare)
…………………………………..
Astrid Holmgren
(justeringsman)