Örebrobostäder – Hyresgästnära energieffektivisering

Hyresgästnära
energieffektivisering
Linus Larsson
Miljöchef
ÖrebroBostäder AB
ÖrebroBostäder AB
23 341 lägenheter
1 070 lokaler
1 599 mkr hyresintäkter
420 medarbetare
Ca 42 600 hyresgäster
Skenande vattenförbrukning
Stora kampanjer
Riktade åtgärder
Tvingande åtgärder
Stoppa Onödan
Resultat
0
uppmärksammat
kampanjen
44%89%
säger
sig ha ändrat beteendet
50% funderat över sitt beteende
Tvingande åtgärder
Individuell mätning och debitering
•  Sänker hyran
•  Alla betalar för sin egen förbrukning
Varför?
Vad avgör om det är lönsamt?
Vad tycker hyresgästerna?
•  85 procent positiva
•  Hyressänkningen stämmer väl överens med kostnad
•  Mycket frågor
Verktyg
Hur påverkas förbrukningen?
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Varmvatten
Kallvatten
Studentlägenheter – Rudbecksgatan 40
Före
VV (l/mån)
2340
KV (l/mån)
4310
Kostnad
196 kr/mån
Efter
1800
2340
138 kr/mån
VV - 23 procent
KV - 46 procent
Installation cirka 4000 kr per lägenhet
Besparing ca 700 kr per lägenhet och år
Information och kunskap
Tvättstugor
Liknande system
Betalar utifrån elförbrukning
Ca 7000 lgh
Hur mycket tvättas det?
Statistik för 3 månader
Från 0 till 100 på en månad
Snitt 11 maskiner/lgh, månad
Effekt?
Energiförbrukning, minus 30 procent
Fler lediga tider
Färre maskiner på sikt?
Hur ska man lyckas?
Svårigheter och problem
Kommunikationen är svår
Förankra en modell med HGF
Hitta en teknisk lösning som är rätt för er
Kallt och varmt?
Tack för mig!