Vad är retorik? Jag satt i somras på ett kafferep med min farmor och

advertisement
Vad är retorik?
Jag satt i somras på ett kafferep med min farmor och hennes väninnor. De är alla
runt 80 år och var otroligt nyfikna på vad ”den lilla tösen” gör nu. Jag talade om
att jag pluggar i Lund, och att jag pluggar retorik. Tanterna rynkade bekymrat på
ögonbrynen och började viska om Hitler, propaganda och frågade om jag skulle
bli politiker eller om jag möjligtvis hade bekymmersamma framtidsvisioner. En
förklaring var alltså nödvändig.
Jag börjar alltså med att förklara att retorik är konsten att i varje enskilt tillfälle
hitta vad som är bäst lämpat att övertyga. Retorik handlar då inte om att till varje
pris få sin vilja igenom genom att ha övertalat någon om att man har rätt.
Retoriken har blivit väldigt smutskastad genom att människor som haft gåvan att
framhäva sig väl i tal också har missbrukat detta grovt, framförallt genom
propaganda. Vi känner ju alla till Hitler.
Jag anser att retorikens grund handlar om pistis. Pistis betyder förtroende eller
tillit och är det viktigaste inom retoriken, har ingen förtroende eller känner tillit
för dig kan du inte heller argumentera väl för din sak. Detta handlar också ett av
mina favorituttryck om, vir bonus dicendi peritus – god man talar väl. Alltså, en
god rättrådig moral i samverkan med en teknisk talarförmåga gör den bäste
talaren.
Retorikens, enligt mig, tre stöttepelare är ethos, pathos och logos. Ethos handlar
om hur jag som talare uppfattas av publiken, i form av min karaktär. Man vill
alltså framstå som en ”hyvens” tjej eller kille. Pathos är den reaktion min
handling får av publiken, i känslomässig väg, och hur mitt intresse för ämnet
framstår. Logos handlar om förstånd, att jag lägger fram korrekt fakta för min
sak och kommer med information som förstås av publiken.
I retoriken finns oändliga typer av former, argumentationstyper och stilsätt man
kan använda till sin fördel. För att ha tid at nämna ytan av allt detta skulle jag
behöva många fler timmar på mig att förklara, men det hinns inte med idag
tyvärr. Retoriken är en konst som springer från antiken, men den har utvecklats i
takt med samhället. Det är inte som sagt inte ett trick för att övertala någon om
vad som helst, inte heller handlar det om mossiga gamla gubbar som sitter i
Grekland och pratar och pratar och pratar. Det är en konst lika modern idag som
en dator, och så borde den också bli behandlad. När någon förkastar retoriken
som en övertalningsform hoppas jag att ni kommer säga emot dem nu. Om ni
anser att så är fallet naturligtvis. Som jag.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards