West Nile fever (WNF) West Nile fever, är en virussjukdom som

1 (1)
Smittskyddsläkaren
2012-12-17
West Nile fever (WNF)
West Nile fever, är en virussjukdom som överförs till människa via infekterade myggor. Ett
stort antal fågelarter kan fungera som reservoar, inte minst många flyttfåglar. Sjukdomen
kan också drabba hästar. Sjukdomen kan ej spridas direkt från människa till människa,
eller från häst till människa.
Symtom, komplikationer, behandling och diagnostik
•
•
•
•
Inkubationstiden är 3-14 dgr
De flesta humana infektionerna är asymtomatiska
Sjukdomen är oftast lindrig med influensaliknande symtom som feber, huvud- och
muskelvärk. I ungefär hälften av fallen ses också ett rödflammigt utslag. En
okomplicerad infektion läker på 3-6 dagar.
Allvarliga former av sjukdomen med tecken på hjärnhinneinflammation,
hjärtmuskelinflammation och fulminant leversvikt inträffar i en omfattning på
mellan 1/140 – 1/320 infekterade.
Någon specifik behandling finns inte utan terapin får inriktas på att lindra patientens
symtom.
Diagnostiken är oftast serologisk och grundar sig på att antikroppar mot West Nile-virus
påvisas i patientens blod.
Utbredning
WNF är utbredd över hela världen och utbrott ffa i Syd- och Östeuropa har förekommit i
ökad omfattning under senare år. Sverige har inget rapporterat fall.
Förebyggande åtgärder
Det finns inget vaccin mot sjukdomen. Genom att skydda sig mot myggstick kan man
minska risken för West Nile fever liksom för andra insektsöverförda smittor. Man bör
särskilt på kvällarna, den tid då myggorna dock främst biter – bära långärmade tröjor och
långbyxor.
Man bör också smörja in huden med myggmedel och till natten kan man ligga under
myggnät. Fläkt eller luftkonditionering håller i viss mån även borta myggen.
Vattensamlingar (där myggor kan kläckas) i närheten av bostadshus kan vara viktiga ur
smittspridningssynpunkt.
Har man vistats i ett område med spridning av WNF får man inte ge blod inom 28 dagar.
Åtgärder vid inträffade fall och/eller utbrott
Sjukdomen är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen som Viral meningoencefalit.
Den sjuke behöver inte isoleras.
För ytterligare information
www.ecdc.europa.nu
Stockholm 2012-12-17
Ingela Berggren
Bitr smittskyddsläkare
Smittskydd Stockholm
Box 17533
118 91 Stockholm
Telefon: 08-737 39 00
Fax: 08-31 57 67
E-post: [email protected]
Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.smittskyddstockholm.se
Besök oss: Magnus Ladulåsgatan 63 A. Kommunikationer: T-bana Medborgarplatsen, pendeltåg Södra Station
Smst jan -13/ib
Fllik 09