West Nile Virus

advertisement
West Nile Virus
REK-mässan 2016
Mattias Waldeck
Biträdande smittskyddsläkare
West Nile Virus
• Reservoar: Fåglar
• Vektor: myggor av Culex-släktet
West Nile Fever
• Oftast asymtomatisk infektion, 70-80%
• Om symtom
–
–
–
–
–
Feber
Huvudvärk
Muskel och ledvärk
Gastrointestinala symtom
Makulopapulärt utslag (25-50%)
• <1% av infekterade får West Nile Neuroinvasive
Disease (WNND)
WNND
• Meningit
– som vid serös meningit
• Encefalit
–
–
–
–
personlighetsförändring
kramper
fokal neurologi
medvetandesänkning
• Myelit
– Akuta slappa pareser, så
som vid polio
• Stor risk för bestående
skador
• Mortalitet ca 10 %
• Störst risk hos äldre och
personer med comorbiditet
Diagnostik
• Blodprov för antikroppspåvisning
• Risk för korsreaktivitet med andra
flavivirus
( TBE, dengue, japansk encefalit, gula febern, zika)
• Positivt prov verifieras med
neutralisationstest
Konsekvenser för
• Blodgivningsverksamhet
• Organtransplantationer
WNV i Amerika
•
•
•
•
•
Aug-sept 1999, NY City
Kråkfåglar dör
Ökat antal fall av encefalit
Tropiska fåglar på Bronx Zoo dör
Under 1999 i NYC, 59 fall av WNND varav
7 dödsfall
WNV i USA
• 1999-2014
– 41 762 fall av WNF varav 18 810 WNND
– 1 765 dödsfall
• 2015
– 2 060 fall av WNF varav 1 360 WNND
– 119 dödsfall
– 332 asymptomatiska blodgivare pos i
screening
Utbredning och epidemier
• Upptäcktes i Uganda 1937
• Afrika, Mellanöstern, Indien, Europa
• 1996, Sydöstra Rumänien, 352 WNND, 17
dödsfall
• 2010-2011, Grekland , > 250 WNND,
mortalitet 15%
Kan WNV komma till Skåne?
•
•
•
•
Fåglar 
Culex pipiens myggor 
Flyttfåglar 
Kommande klimatförändringar i södra
Sverige kan öka risken för sjukdomsutbrott
– Högre virus replikering i myggan vid varmare klimat
– Större myggpopulation
– Ökad, effektivare smittspridning till fåglar
Hur kan man övervaka om WNF
kommer till Skåne?
• Diagnostik av humanfall
• Diagnostik av hästar med neurologiska
symtom
• Analys av döda fåglar?
• Provtagning av djur
– Sentinel hästar
– Sentinel fåglar
• Analys av myggor
Beredskap - medvetenhet
Dagvattenhantering och
våtmarker
• Strategi att möta klimatförändringar med
ökad och kraftig nederbörd
MEN
• Öppet stillastående vatten bra
äggläggningsplats för myggor.
Om WNV dyker upp i Skåne
• Planer för hur minska myggpopulation
• Information om personlig myggprofylax
• Testning av blodgivare
Zika
Zika-virus
•
•
•
•
Upptäcktes bland apor i Uganda 1947
Tropisk viros i Afrika och Sydostasien
2007 epidemi på ön Yap i Mikronesien
2013-2014 epidemi i Franska Polynesien
– Ökat antal fall av Guillian Barré syndrom
• Våren 2015 Brasilien
– Hösten 2015 rapport om microcefali
• 1 febr 2016 Public Health Emergency of International
Concern (WHO)
Zika - symtom
• 4 av 5 får inga symtom
• Inkubationstid: 2-7(12) dagar
• Symtom
– Feber
– Konjunktivit
– Ledvärk/muskelvärk
– Huvudvärk
– illamående
– Hudutslag
• 2-7 dagar
Smittvägar
• Myggor, Aedes aegypti (finns ej i Sverige)
– Aedes albopictus
• Vertikalt, mor-barn
• Sexuellt, från infekterad man till kvinna
• Blodtransfusion, från infekterad givare
Rekommendationer
• Gravida eller kvinnor som planerar
graviditet bör allvarligt överväga att skjuta
upp resa till område där Zikavirus sprids
• Manlig resenär som varit i område där
Zikavirus sprids bör under 28 dagar efter
utresan använda kondom vid sexuell
kontakt med kvinna som är eller kan bli
gravid.
I Skåne
• Gravid kvinna med misstänkt Zika-virus infektion
hänvisas till infektionsklinik för diagnostik ( flera
diff-diagnoser att överväga)
• Gravid kvinna som varit i område där Zika sprids
eller har haft symtom förenliga med Zika-virus
infektion och som önskar provtagning för Zika
hänvisas till sin Barnmorskemottagning.
• Tack!
Download