Det röda ögat - Sveriges Kontaktlinsförening

advertisement
NORDIC
VETENSKAPLIG TIDSKRIFT
FRÅN SVERIGES
KONTAKTLINSFÖRENING
Nr.
5
2006
Guld
Det röda ögat i sikte
• Korrigering av aberrationer
– framtidens
• Profilen: John Godoy
optiker
• SKLFs svar till Socialstyrelsen under luppen
• Kongressnytt
• Tema: forskning
• Nya marknader
C260828_NordicVision_5_06.indd 1
06-11-02 13.25.45
Foto: Tord Olsson
Innehåll Nr 5/2006
Medlemstidning för
Sveriges Kontaktlinsförening (SKLF)
ANSVARIG UTGIVARE
OCH REDAKTÖR:
Kurt Östlund, ordförande SKLF
tel 073-960 53 40, [email protected]
SKRIBENTER I DETTA NUMMER:
Kurt Östlund
Jan Bergmanson
Maren Isecke
Maria Hedström
Caroline Jarkö
Anita Robertson
Olof Nesterud
Johan Östlund
John Godoy, mannen bakom organisationen ”Vision for All”, som startade i Sverige
1995. Född i Lima, Peru, uppvuxen i Boston, och numer bosatt i Sverige. Sid 18 – 21.
3
5
6
8
12
18
23
34
36
38
C260828_NordicVision_5_06.indd 2
LEDARE
Mot nya mål?
NYHETER I KORTHET
REMISSVAR
Optikerns yrkesroll
OUTLOOK
Christmas Shopping in Texas
VETENSKAPLIGT
Det röda ögat
PROFILEN
Ledordet är humanitet!
EXAMENSARBETEN
– Förekomst av Meibomian Gland Dysfunction
– Vågfrontslinsen, en tänkbar lösning för sfärisk aberration
KONTAKTOLOGI
–
–
–
–
When Thinner is not Better
Ortopediska skäl att använda kontaktlinser
Kliniska erfarenheter av endagslinser med inbyggd fuktningsförmåga
Tänkbara orsaker till torrhetssymptom hos kontaktlinsbärare
ANNONSBOKNING:
Display i Umeå, tel 090-711 500
Patrik Sandström,
[email protected]
Johan Sandberg,
[email protected]
PRODUKTION/PROJEKTLEDNING:
Citat Journalistgruppen
Strandbergsgatan 20
Box 30159, 104 25 Stockholm
tel 08-610 20 00
Projektledare: Ingrid Båvsjö,
[email protected]
SVERIGES KONTAKTLINSFÖRENING:
Isafjordsgatan 22 B, 5 tr,
164 40 Kista
tel 08-35 05 00,
fax 08-35 94 90
[email protected], www.sklf.se
ANNONSÖRER I DETTA NUMMER:
Consol AB
Johnson & Johnson, Vision Care
Nordiska Lins AB
Specsavers Blic Franchise AB
SRAT
Topcon Scandinavia AB
PRODUKTNYHETER
OMSLAGSFOTO:
Maud Lindahl
SKLF
BILDTEXT:
Allergisk konjunktivit – överkänslighetsreaktion på antigen i luften.
– Kalendarium
– Information från SKLFs styrelse
06-11-02 13.26.04
Mot nya mål?
i de t ta n u m m e r kan du läsa Sveriges Kontaktlinsförenings svar på de frågor som
Socialstyrelsen ställde till de olika remissinstanserna i och utanför branschen.
Frågorna är inte nya och egentligen inte svaren heller. Optiker i Sverige har, åtminstone de
senaste fyrtio åren, strävat efter ökade befogenheter och målsättningen har hela tiden varit att
uppnå samma akademiska plattform som i England och USA. Målen är alltså inte nya, men
utgångsläget för att nå högre höjder är ett annat nu än tidigare.
Nyckelordet är fortfarande utbildning. Den gamla rundgången i resonemanget att inga
nya befogenheter kan ges om inte utbildningen blir bättre, vilket bemötts med det
logiska resonemanget att ingen ökad utbildning behövs eftersom befogenheterna ändå är
begränsade, har nu uppenbarligen brutits.
Att uppnå ett mål enligt ovan måste kännas härligt, men större befogenheter innebär
också större ansvar. Att arbeta under större ansvar ger dock en annan dimension och en
annan tillfredsställelse. En tillfredsställelse över att ha förmåga att hjälpa även patienter
med svåra och speciella synproblem. Känslan av att som person vara respekterad för
sina kunskaper tror jag är långt mera värd än lyckan över en ökad rabattförsäljning.
De nya målen i svensk optometri måste vara en faktisk höjning av yrkesskickligheten,
något som ger respekt och efterfrågan. Vi i Sverige behöver inte bli bäst i Europa, men vi
kan bli lika bra som den bäste. Det är inte något dåligt mål.
på hö s t e n bru k a r m a n göra en del reflektioner över den gångna säsongen.
Fusariumutbrottet har nu resulterat i ett slags facit över vad som egentligen hände. Det
man kan konstatera är att bruk av kontaktlinser och kontaktlinsvätskor inte är riskfyllt,
utan det är missbruk som är det. Ingen nyhet precis. Den som inte följer skötselanvisningarna för vätskor och den som inte byter sina kontaktlinser i tid löper alltid en risk
att få problem.
Betydelsen av rätt kombination mellan linser, främst silikonhydrogellinser, och skötselsystem har fått stort genomslag bland praktiker. Tester på lämpligheten av olika kombinationer görs nu på flera håll och den slutliga sanningen är ännu inte fastställd.
Frustrationen är stor hos många kontaktlinspraktiker över dödläget när det gäller den
ohämmade internetförsäljningen av kontaktlinser. Många praktiker tycker att myndigheterna inte lever upp till sin roll som allmänhetens röst. Det anses att en låg
skaderapportering är ett tecken på få skador. Det anser inte jag.
•
•
•
T i l l s i s t v i l l jag på m i n na om Kontaktlinskongressen i Göteborg,
16 – 18 mars 2007. Det kommer att bli en höjdare, jag lovar.
Tag vara på hösten!
Kurt Östlund
Ordförande i
Sveriges Kontaktlinsförening
[email protected]
NORDIC VISION 5·2006 3
C260828_NordicVision_5_06.indd 3
06-11-02 13.26.11
LÄS MER PÅ :
specsaversb
lic.se/
partner
7 317074 936924
C260828_NordicVision_5_06.indd 4
06-11-02 13.26.14
NYHETER I KORTHET
Istockfoto
Restriktioner mot kontaktlinsvätskor
E f t e r et t t e r ror i s t ho t i somras,
med möjlig sprängning av flygplan över
Atlanten, förbjöd de Brittiska myndigheterna passagerare och besättningar att ta
ombord alla typer av vätskor, inklusive kontaktlinsvätskor. Kontrollerna var extra nog-
Konsten att
stirra länge
granna när det gällde Atlant-flygningar.
Undantag kunde ges för endagslinser i förseglade förpackningar, dock högst två par.
Månadslinser fick tas ombord om de förvarades i sitt etui med minimal mängd
vätska.
Explosiva lösningar är dock ingenting
nytt. Terrorister detonerade 1994 en flaska
avsedd för kontaktlinsvätska, fylld med nitroglycerin, ombord på ett Filippinskt flygplan.
En passagerare dödades i attentatet.
Piloterna på British Airways har kritiserat
myndigheterna och menar att åtminstone de
borde vara undantagna från bestämmelserna
och kunna ta ombord sina kontaktlinsvätskor.
I U S A h a r m a n tävlingar i att stirra så
länge som möjligt, utan att blinka. Tävlingarna går ut på att två personer står och stirrar
på varandra, och den som blinkar först har
förlorat. Tiden för att lyckas hålla ögonen
öppna utan att blinka brukar vara ca 20
minuter. Professor Kelly K. Nichols, OD,
Ohio State University College of Optometry,
ger några tips till den som tänker prova på
”sporten”:
– Fokusera på en liten detalj i
motståndarens ansikte.
– Försök att minimera ögonrörelser,
eftersom dessa kan locka fram en
blinkning.
– Använd helst glasögon för att
undvika drag.
– Om du använder kontaktlinser måste
de vara fräscha. Fukta med droppar
en timme innan tävlingen.
– Överväg användning av Omega-3.
– Bjud din motståndare på en drink
före tävlingen.
– Om du är under press, undvik kollaps.
Lycka till!
(BCLA News Update, 30/8, 2006)
Därför är kornea transparent
endotelet i lymfkärl och blodkärl, mycket
starkt bundet till korneas epitel och motverkar inflammatoriska nybildningar av kärl.
Faktorns funktion kan liknas vid ett sänke
som binder eller neutraliserar tillväxtfaktorer för kärlbildning.
(Contact Lens Spectrum, augusti, 2006).
(Denna studie publicerades i
”Proceedíngs of the National
Academy of Sciences”, 25 juli 2006).
Ögonskador vid
orthokeratologi
Istockfoto
for sk a r e vid ”The Harvard Department
of Opthalmology´s Schepens Eye Research
Institute” och ”Massachusetts Eye and Ear
Infirmary” har funnit orsaken till att kornea
är transparent och fri från blodkärl, ett unikt
fenomen som gör att ögat kan se. Nyckeln,
säger forskarna, är den oväntade närvaron
av stora mängder av tillväxtfaktorn för endotelets protein (VEGFR-3) på ytan av epitelet i
normala friska ögon. Enligt de fynd som
gjorts är VEGFR-3, som normalt finns på
Svår allergisäsong
I en undersökning som genomförts av
Vistakon visar det sig att under de dagar när
en särskilt svår allergisäsong är som intensivast, har 54 procent av kontaktlinspatienter
med allergiska ögonbesvär mycket svårt att bära
sina linser.
Av dessa slutar 42 procent att använda sina
linser över huvud taget och använder glasögon
i stället.
Av de ögonallergiska patienterna besökte 40
procent sin optiker eller ögonläkare på grund
av sina symptom. 41 procent övervägde att
börja använda endagslinser, om de nu alls
kunde ha linser under allergisäsongen.
(Contact Lens Spectrum,
augusti, 2006).
Si ng a p or e Nat iona l E y e C e n t r e
(SNEC) meddelar att sex barn i åldern 8 – 14
år fått permanenta ögonskador på grund av
komplikationer vid orthokeratologi under
de senaste två åren. Man anser att bättre
utbildade praktiker och mer komplett
patientinstruktion skulle göra att liknande
problem undviks i framtiden.
(BCLA News Update, 30/8, 2006).
I förra numret föll dessvärre namnen på
fotograferna vid examensdagarna bort. I
Kalmar fotograferade xxxxxx, i Stockholm
xxxx och i Norrtälje var det xxxxx som stod
bakom
kameran.graferade
xxxxxx,
i StockI förra
numret föll dessvärre
namnen
holm
xxxx och i Norrtälje
var det xxxxx som
på fotograferna
vid examensdagarna
stod
bakom
kameran.
bort.
I Kalmar
fotograferade Yvonne
Information
som föll bort
Norman, i Stockholm Anders Pleijel
och i Norrtälje var det Daniel Jeminen
som stod bakom kameran.
NORDIC VISION 5·2006 5
C260828_NordicVision_5_06.indd 5
06-11-02 13.26.15
REMISSVAR
Optikerns yrkesroll
Sveriges Kontaktlinsförenings svar på Socialstyrelsens undersökning
Sveriges Kontaktlinsförening
tackar för förtroendet att vara
remissinstans avseende Socialstyrelsens uppdrag att utreda om
nuvarande regler om behörighet
att utföra synundersökning och
tillhandahålla synhjälpmedel och
att förskriva eller tillhandahålla
kontaktlinser är ändamålsenliga
och tillräckliga.
Angående de specifika frågor
som ställts angående optikerns
yrkesroll lämnar Sveriges Kontaktlinsförening nedanstående
svar och kommentarer.
1
Föreligger särskilda risker att i samband
med hälso- och sjukvård vidröra hornhinnan, i andra fall än vid kontaktlinsutprovning? Behöver optikern i sin yrkesutövning i annat fall vidröra hornhinnan?
Att vidröra hornhinnan medför alltid en
potentiell risk, men utöver det som påkallas
vid kontaktlinsutprovning, finns bara ett
ytterligare skäl och det är vid användning av
vissa moderna, oftast bärbara, tonometrar av
”lätt touch teknik”, alltså inte Javal-Schiötz
eller Goldmanns tonometri.
Är det optikerns arbetsuppgift att
utföra oftalmoskopi, att titta in i ögat
med ett instrument? Behövs för detta ändamål möjlighet för optikern att använda
diagnostiska läkemedel vid sådan undersökning? Är det tillräckligt att optikern
hänvisar till läkare när optikern i samband
med synprövning finner någon form av
synrubbning/synstörning? På vilka områden skulle optikern kunna gå vidare med
kompletterande undersökningar? Finns det
instrument för dessa extra undersökningar
som en optiker bör kunna hantera på ett för
patienten säkert sätt? (SOSFS 1995:4, 2§)
Enligt SOFS 1995:4 (M), 4§ ”får optikern
utföra de undersökningar som behövs för
bedömningen av vilka synhjälpmedel patienten behöver och för ställningstagandet om
patienten behöver hänvisas till läkare…”
2
Oftalmoskopi är en sådan undersökning
som är nödvändig för att med större säkerhet
kunna upptäcka avvikelser från det normala.
I normalfallet är direkt oftalmoskopi fullt
tillräckligt, men en vidgad pupill underlättar
bedömningen av ögonbottens periferi och
när patienten har grumliga medier.
Sveriges Kontaktlinsförening anser inte
att det är tillräckligt att hänvisa en patient
till läkare, det böra vara ögonläkare.
Vid behov bör kompletterande undersökningar göras med avseende på ögats tryck,
synfält, färgseende och kontrastseende.
Inom dessa områden finns moderna instrument som kan hanteras på ett för patienten
säkert sätt.
3
Är det optikerns uppgift att pröva en
patients färgseende, kontrastseende
eller synfält?
Även en optiker bör ha till uppgift att
pröva färgseende, kontrastseende och synfält. Den sistnämnda undersökningen kan
lämpligen ske i form av screening.
För den vanliga synundersökningen
som skall ligga till grund för utprovning av optiska synhjälpmedel behöver
optikern några ytterligare hjälpmedel än
tavla/provningsglas? Särskilda apparater
som mäter styrkan på befintliga glas?
Retinoskopi (skiaskopi) i tillägg till den
subjektiva refraktionen ökar säkerheten i
beslutet av den slutliga ordinationen. Mätning i autorefraktor kan också vara till
hjälp. Subjektiv refraktion görs huvudsakligen med hjälp av en phoroptor, sällan med
vanliga provglas. Moderna provtavlor projiceras på en skärm av en projektor. Optotyperna kan varieras med avseende på ljus
och kontrast.
Hornhinnans topografi kan mätas tämligen noggrant med en keratometer eller en
topografisk analysator (t ex en Keratron) och
ge värdefull information inför beslutet av den
slutliga ordinationen, särskilt i de fall där
hornhinnan är mycket oregelbunden. I den
bedömningen måste som alltid hänsyn tas
till de befintliga glasstyrkorna. Dessa mäts i
en vertometer, ett modernt instrument som
mäter styrkorna automatiskt.
4
5
Finns tillräckliga medicinska skäl för
att optikern skall behöva mäta ögontrycket? Tryckmätningsmetod med luftpelare (undersökningsmetod där hornhinnan
inte mekaniskt vidrörs), är den tillräcklig?
Det medicinska skälet för att optiker skall
mäta ögontrycket är att fånga in patienter
med begynnande eller utvecklat glaukom.
En höjning av trycket i ena eller båda ögonen
under en viss tidsperiod (exempelvis 5 år),
stor skillnad i trycket mellan ögonen och
tryckvärden över ca 30 mm/Hg, kan vara
indikationer på ett begynnande glaukom.
Tonometri bör göras rutinmässigt på alla
patienter senast vid 45 års ålder, främst för
att få ett utgångsvärde på tensionen. Utan
tryckmätning finns risk att många patienter
med glaukom inte upptäcks i tid.
Kompletterande information om upptäckt
synfältsinskränkning och papillexkavation
ger en ökad tyngd i remissförfarandet och
även patienter med lågtrycksglaukom kan
upptäckas.
Tonometri med luftpelare har visat sig
vara mycket tillförlitlig och mätningar kan
även göras med en mjuk kontaktlins i ögat.
6a
Finns det skäl att optikern skall
kunna ge patienten smärtstillande
droppar i samband med synundersökning/
utprovning av optiska synhjälpmedel?
Nej, inte under normala förhållanden.
6b
Behöver optikern vid kontaktlinsutprovning kunna ge antiinflamatoriska läkemedel?
Nej, inte under normala förhållanden.
7
Bestämmelser om förbud för vissa
åtgärder (4 kap. LYHS) innehåller ett
förbud för den som inte är hälso- och sjukvårdspersonal att prova ut eller tillhandahålla kontaktlinser (se 4 kap. 2 § 6). Bestämmelserna i 4 kap. gäller inte för hälso- och
sjukvårdspersonalen i deras yrkesutövning. Om en optiker utan kontaktlinsbehörighet provar ut kontaktlinser ligger
detta så långt utanför yrkesutövningen att
optikern i det fallet inte kan anses tillhöra
hälso- och sjukvårdspersonalen eller är det
6 NORDIC VISION 5·2006
C260828_NordicVision_5_06.indd 6
06-11-02 13.26.19
REMISSVAR
att se som att optikern överskrider sin
yrkeskompetens? Vad gäller om en sådan
optiker tillhandahåller kontaktlinser om
patienten/kunden a) uppvisar ett giltigt
recept, b) inte har någon sådan handling?
En optiker utan kontaktlinsbehörighet skall
inte prova ut eller tillhandahålla kontaktlinser.
Om sådant ändå görs, överskrids yrkeskompetensen. En optiker utan kontaktlinsbehörighet skall a) inte heller tillhandahålla kontaktlinser om patienten uppvisar ett recept,
b) än mindre göra detta om recept saknas.
Utlämnande av glasögon till anhörig (inte persolig inställelse) med
giltigt recept (jämför med regler för receptbelagda läkemedel på apotek)?
Glasögon till anhörig kan utlämnas mot
uppvisande av giltigt recept, under förutsättning att vanlig legitimationshandling företes
av såväl den anhörige som den som hämtar
ut glasögonen.
8a
8b
Kontaktlinser mot recept – vilken
kompetens krävs för att kontrollera
receptet?
Kontroll av recept på kontaktlinser kan
bara göras av optiker med kontaktlinsbehörighet. Detta har blivit än mer betydelsefullt
i dag, eftersom det är viktigt att linser tillverkade av nya material, såsom silikonhydrogel,
kombineras med rätt skötselsystem.
9
Utlämnande av plusglas är i princip
helt fritt. Personer som behöver minusglas och som inte går till optiker, vilken
skaderisk föreligger? Behövs reglering från
patientsynpunkt?
Användning av felaktiga minusglas innebär ingen direkt skaderisk, men kan ge obehag i form av dubbelseende, huvudvärk och
ackommodationsspasm. Någon särskild reglering förefaller inte vara nödvändig.
10a
Skall optikerns behörighet
kunna avse undersökning och
utprovning av barn under åtta år?
Optikerns behörighet bör i framtiden även
kunna avse undersökning och utprovning
av synhjälpmedel till barn under åtta år. Förutsättningen är att optikerutbildningen
kompletteras för detta ändamål och att samverkan i normalfallet sker med den etablerade ögonvården.
Vilka kompletteringar/utvidgningar av optikerutbildningen
skulle detta kräva?
Den kompletterande utbildningen bör i
huvudsak inriktas på ökade kunskaper i
objektiva undersökningsmetoder, diagnostiska ögonpreparat, ögonsjukdomar hos
barn, binokulära avvikelser, motorisk och
sensorisk samsyn samt synskärpans utveckling hos barn.
10b
Med nuvarande optikerutbildning bör
emellertid gränsen för undersökning av barn
kunna sänkas till fem år. Då är fyraårskontrollen gjord och eventuella glasögonbehov
framkallade av exempelvis närsynsproblem
i förskolan kan hanteras av optiker.
11
Finns det övriga kommentarer till
optikerföreskriften SOSFs 1995:4?
Den nya optikerföreskriften måste utformas på ett klart och entydigt sätt, så att inga
vidlyftiga tolkningar kan göras.
Kommentarer i övrigt.
Sveriges Kontaktlinsförening bistår
gärna Socialstyrelsen med ytterligare synpunkter i det fortsatta utredningsarbetet, om
så önskas.
Styrelseledamoten i Sveriges Kontaktlinsförening, Birgitta Nordin, ögonläkare, reserverar sig emot skrivningen under punkt 10,
samt att optiker skall få rätt att använda
andra tonometrar än lufttonometrar.
12
Stockholm 2006-09-17
Kurt Östlund
Ordförande
NORDIC VISION 5·2006 7
C260828_NordicVision_5_06.indd 7
06-11-02 13.26.20
OUTLOOK |XJAN
X X BERGMANSON
Christmas Shopping
in Texas
I am inviting you to fly to Houston, Texas, and
attend our 23rd Cornea, Contact Lenses and
Contemporary Vision Care Conference,
December 1 to 3, 2006.
T h i s i s a h igh qua l i t y meeting and one of
the oldest ones in the US. Our meeting was started by
the legendary pioneer in the contact lens field, Professor
Montague Ruben, who made his fame at Moorefield
Eye Hospital in London and rounded off his illustrious
career at University of Houston College of Optometry.
I have enjoyed the chairmanship of this meeting for the
last 18 years or so and it is attended by some 300 optometrists, which makes it
a good sized meeting by
”As presenters we are inviting
our standards. Our sucsome of the leading researchers cess and longevity in the
tough US meeting marand clinicians in the field, but
ket with, if anything, too
they also must be great speakers. many educational programs, is based upon
At this meeting you will get the
quality and content. As
latest research findings and
presenters we are invitsome of the leading
newest product developments.” ing,
researchers and clinicians in the field, but they
also must be great speakers. At this meeting you will get
the latest research findings and newest product developments straight from ‘the horse’s mouth’. That is why
you should come! And, if you come, you can do all your
christmas shopping here in Texas and your travel
expenses will be paid for!! We only pay 8.25 per cent in
moms – not 25 per cent – and on top of that everything
is cheaper here.
W h at ’s on ou r m e n u t h i s y e a r? First of
all we have the inimitable and incomparable Professor
Brien Holden, who loves Texas and its big steaks.
Patrick Caroline, well known to visitors of the old ERS
symposia organized by Bausch & Lomb, is presenting
a lecture this year and he is still making the fitting of
gaspermeable lenses seem easy and making a lot of
sense. One of our most popular speakers, Dr. John
Goosey, is back to tell you the latest in corneal surgery.
Dr Goosey was a great success at the recent SKLF conference and was invited back to Scandinavia last summer
to talk to Danish surgeons. He is going to discuss some
new surgical developments, of which we may wish to
be aware. This is a different topic to that he presented
at the SKLF conference last spring.
Earl Smith, OD, PhD, Dean of our College and a
world renowned myopia researcher, will discuss his
most recent work on this huge public health issue. We
also have a mini-symposium on ocular allergies with
several prominent speakers. Every year we present an
award to a worthy researcher or clinician in our field
and this year our awardee is Mark Willcox, who is an
outstanding researcher in the field of corneal infective
disease. He comes out of the University of New South
Wales in Sydney, Australia.
I a m pl e a se d to tell you that we have enlisted other
incredible speakers presenting on relevant and interesting topics. We have an optometrist, who is also a malpractice trial lawyer, who mesmerizes, if not putting
fear, in the audience. At one time he was one of my
brightest students, but now he is a practicing lawyer!
We have in the program, as always, some colleagues
from University of Houston College of Optometry,
who present some of their interesting work on contact
lenses, tears, pre- and post-op care and ocular therapeutics.
W e sta rt on t h e F r i day a f t e r no on with
some lectures and workshops at our university clinics
and on Saturday and Sunday we have our lectures presented at the Omni Hotel, one of the best hotels in
Houston. The meeting rate for a room in this luxury
hotel, where celebrities like Clint Eastwood chooses to
stay, is about 100 dollars. Yes, one hundred bucks!!!
Where in Stockholm can I stay for that amount of
money? Under which bridge? In addition, this hotel is
literally next door to the Galleria, one of the greatest
shopping centers in the world! Indeed, I have friends
from various countries in the world who arrive here
with empty suitcases!!
N ow, d o n o t g e t m e s ta rt e d o n f o od
– one of my passions – but in Houston you have internationally acclaimed restaurants offering a wide variety
of cuisines. I promise, we have a lot more to offer than
BIG steaks. Check out our unique Texas pit smoked
barbeque, the tasty TexMex cuisine and the fabulous
seafood from the Gulf of Mexico. Add to that all the
8 NORDIC VISION 5·2006
C260828_NordicVision_5_06.indd 8
06-11-02 13.26.23
OUTLOOK | JAN BERGMANSON
XXX
trappings of a big city, cheaper drinks and California
(and Texas) wines and you are not going to walk away
unhappy or undernourished from Houston.
T h e b o t t om l i n e is that it will not cost you
much, you’ll have a good time and, above all, you’ll
learn something – hopefully a lot! If this is not enough
to convince a few of you to come for a visit I will drop
the registration fee for you, my Swedish colleagues, by
100 dollars to somewhere in the neighborhood of 200
dollars.
The University of Houston College of Optometry
continuing education (CE) program is an important
link between us and our profession. One of our priorities
is to serve our profession, but our CE department has to
be profitable. Our Cornea meeting is traditionally our
biggest program both in terms of attendance and profit.
The success of this meeting is one reason I can give our
Viking visitors a break on the registration fee.
no money, free services to the tune of half a million
dollars! We help poor people, members of our society
without insurance, citizens in financial straights, hurricane victims etc. We turn nobody away! I hear
sometimes, when visiting Sweden, that doctors in the
US are only interested in money and, if you, the patient,
don’t have money or insurance, you are out of luck.
Now you know that this is a lie, or as we say in Texas,
it is ‘BULLSHIT’. This year, by being more efficient and
promoting our services better, we took in an extra cool
million dollars! Who says that state institutions must
cost the taxpayers a lot of money?
Ta l k i n g a b ou t mo n e y brings to my mind
another aspect of our operations, our clinical program.
Our clinical program must be solvent – it must not cost
the tax payer money for me to examine a patient. We
are a teaching institution, so we are not going to be a
high volume clinic, but we must be efficient and fiscally
responsible. Indeed, if we can do better than just break
even we will make money that we can use to buy new
equipment and to support education and research. The
latest figures on the income of our clinic activities have
just come in and I will here share with you some interesting numbers.
A n i m p orta n t a spe c t of our clinical program
is not only to provide excellent patient care and clinical
training of tomorrow’s practitioners, but also to teach
our young clinicians to charge for their services. We
must request payment for the care we provide. The
State of Texas does not permit us to give away services
and material. However, when patients do not have the
means to pay for these services or materials, such as
spectacles, contact lenses and medications, we have
programs to help out. Most of our income is derived
from insurance, both federal and private. To get to that
money we must file the claims correctly, which is a
huge subject area itself. Our records must back up whatever we ask to receive and, in the case of federal money,
it is a felony (read likely imprisonment) to file a false
claim. This is a serious business our student clinicians
must learn and running our clinics as a private entity
is a very good lesson for them to take with them into
practice after completing the qualifications for a
license.
Ou r c l i n ic s e a r n e d between 4 to 5 million
dollars last year and while accomplishing this feat we
managed to give away more than 500 000 dollars to
indigent care. That is right – we gave people, who had
F i na l ly, c om e t o T e x a s and enjoy our hospitality, do some Christmas shopping and most
importantly receive great continuing education by the
best in the business!
University of Houston College of Optometry invites you to their 23rd Cornea. Contact Lenses and Contemporary Vision Care Conference.
NORDIC VISION 5·2006 9
C260828_NordicVision_5_06.indd 9
06-11-02 13.26.24
Sveriges Kontaktlinsförenings
KONTAKTLINSKONGRESS
I GÖTEBORG
16 – 18 mars 2007
Elite Park Avenue Hotel
Det är bäddat för succé i mars nästa år. Fyra av föreläsarna ser du här.
I nästa nummer av Nordic Vision presenteras fyra till.
JAN BERGMANSON
E R I C PA PA S
NORMAN LE ACH
RON BEERTEN
Programmet är som förut mixat och omfattar bland annat:
Internationella föreläsare • Intressanta workshops • Paneldiskussioner
Leverantörsutställning • Mingelbuffé • SKLFs årsmöte
En seriös föreläsning mest på skoj • Festmiddag med dans och uppträdanden
Du får helt enkelt inte missa årets höjdpunkt för tillpassande praktiker.
Boka in denna helg redan nu! Anmäler dig gör du när du fått din inbjudan i brevlådan.
Varmt välkommen!
10 NORDIC VISION 5·2006
C260828_NordicVision_5_06.indd 10
06-11-02 13.26.26
C260828_NordicVision_5_06.indd 11
06-11-02 13.26.34
VETENSK APLIGT
Det Röda Ögat
Författare: Maren Isecke
Översättning: Anita Robertson
Foton: Fotograf Maud Leindahl, S:t Eriks Ögonsjukhus
Detta arbete tillkom under en termins
praktik på Optometri-Institutet Cagnolati. Praktiktiden utgör 5:e terminen av
utbildningen optik/optometri vid den
tekniska högskolan i Berlin.
Kunskaperna i anatomi och patologi
kunde nu användas i praktiska livet.
Ofta kommer en patient till oss och
beklagar sig över röda ögon.
Optometristen måste då fråga sig:
Vad beror det på? Måste det behandlas? Är det akut? Följande sidor ger
en överblick över de oftast förekommande orsakerna till röda ögon.
BILATERALT
Hordeolum
Preseptal Cellulit
Orbital Cellulit
Chalazion
Keratit
Episklerit
Sklerit
Främmande kropp
Akut trångvinkelglaukom
Subkonjunktival blödning
Konjunktivit (v, a, b)
Blefarit (b, s, m)
Torra ögon
Irit
Hordeolum Episklerit
Fr. kropp Subkonj.
blödning
Akut
Trångvinkel
Glaukom
Behandling: Om behandlingen hos
optometrist inte hjälper remitteras
patienten till ögonläkare.
SMÄRTA
Sklerit
Keratit
Subjektiva symptom: Kan vara asymptomatiska. Smärta, brännande känsla,
främmande kropps känsla, grus i ögonen,
tårflöde.
Objektiva symptom: Röda främre ögonlockskanter, fnasiga ögonlockskanter,
mucopurulent sekret. Långvariga
problem kan ge upphov till felställning
av ögonfransarna (Trichiasis) och
Hordeulum.
SMÄRTA
Stark
Ingen
Medel
Konjunktivit Blefarit
Torrt öga
Fr. kropp
Stark
–
Terapi: Ögonlockshygien, antibiotikasalva, steroider mot inflammationerna
om det behövs, tårsubstitut, varma
kompresser.
Subkonj.
blödning
Chalazion
Preseptal
Cellulit
Främre blefarit
(Seborrhoe)
Orbital
Cellulit
SEKRET
Oljigt
Slemmigt
Varigt
Vattnigt
Inget
Blefarit (s, m) Konjunktivit (a) Konjunktivit (b) Konjunktivit (v) Irit
Blefarit (b)
v = Virus
Blefariter kan indelas i 3 grupper: Främre
Blefarit (Stafylokocker), Främre Blefarit
(Seborrhoe) och Bakre Blefarit.
Orsaker: Infektion orsakad av Stafylokocker runt omkring ögonfransfästen
ger kroniskt irriterade ögon framför allt
hos människor med hudproblem.
UNILATERALT
Ingen
Inflammationer i
ögonlockskanterna
Främre blefarit
(Stafylokocker)
DET RÖDA ÖGAT
Medel
BLEFARIT
b = Bakteriell konjunktivit
a = Allergisk
m = Meiboms Körtlar s = Bakteriell Blefarit
Orsaker: Defekter i Zeiss´ körtlar uppträder hos människor med dermatit
som orsakas av seborrhoe.
Subjektiva symptom: Kliande ögon,
främmande kropps känsla.
Objektiva symptom: Röda främre
ögonlock, vita, feta mjäll mellan ögonfransarna som gör att de klibbar ihop,
12 NORDIC VISION 5·2006
C260828_NordicVision_5_06.indd 12
06-11-02 13.26.34
VETENSK APLIGT
oljig tårfilm, oljigt sekret. Långvariga
problem kan ge upphov till felställning
av ögonfransarna (Trichiasis) och
Hordeulum.
Behandling: Om behandlingen hos
optometrist inte hjälper remitteras till
ögonläkare.
Terapi: Ögonlockshygien, antibiotikasalva, steroider, tårsubstitut, varma
kompresser.
CHALAZION
Kronisk lipogranulomatös
inflammation.
Orsaker: Blockerade Meiboms körtlar
vilket stoppar upp sekretionen. Förkommer ofta hos patienter med Acne Rosacea
och dermatit orsakad av seborrhoe.
Hordeulum
Subjektiva symptom: Ej smärtsamt,
kronisk svullnad.
Objektiva symptom: Fasta små knutor
som kan flyttas, svullnad.
Behandling: Optometrist kan behandla.
Remitteras till ögonläkare om det ej blir
bättre.
PRESEPTAL
CELLULIT /
ORBITAFLEGMONE
Terapi: Spontan tömning är möjlig. Kan
tas bort kirurgiskt.
Inflammation i orbita
framför septum
Blefarit
Orsak: Bakteriell infektion. Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes,
Streptococcus pneumoniae. Vid sår
orsakade av bett från människor eller
djur finns anaeroba bakterier som
peptostreptokocker.
Bakre blefarit
(Meiboms körtlar)
Orsaker: Felfunktion i Meiboms körtlar.
Förekommer ofta hos patienter med Acne
Rosacea eller dermatiter orsakade av
Seborrhoe.
Subjektiva symptom: Torra ögon,
svullna ögonlockskanter.
Objektiva symptom: Ögonlocken är
röda på insidan och svullnar om problemen är långvariga. Små oljiga pärlor på
ögonlockskanten vid körtelöppningarna,
oljigt sekret ur körtlarna, oljig tårfilm,
otillräcklig vätning av ögat.
Behandling: Optometrist kan behandla
men ögonläkare konsulteras om antibiotika behövs.
Terapi: Ögonlockshygien, systematisk
antibiotikabehandling, tårsubstitut,
varma kompresser, mjuk massage av
ögonlocken.
Chalazion
Objektiva symptom: Rött och svullet
ögonlock.
EXTERNT
HORDEULUM
Bakteriell inflammation i ögonlockskanternas körtlar
Orsak: Inflammation i Zeiss eller Molls
körtlar på ögonlockskanterna. Orsakas
av stafylokocker. Nedsatt motståndskraft.
Subjektiva symptom: Smärta, svullna
ögonlockskanter, spänningskänsla,
kliande känsla.
Objektiva symptom: Rött på ett begränsat område på ögonlockskanten, svullnad,
varig svullnad.
Behandling: Eventuellt oftalmologisk
behandling och internistisk utredning.
Posterior blefarit
Subjektiva symptom: Smärta i ögonlocket, patienten kan inte öppna ögat.
Terapi: Ögonlockshygien, varma kompresser, antibiotika oralt, vänta, epilering
av de närmaste ögonfransarna.
Behandling: Till ögonläkare omgående
(för att utesluta orbital cellulit).
Terapi: Systematisk antibiotika.
ORBITAL CELLULIT
/ORBITAFLEGMONE
Inflammation i orbita
bakom septum
Orsaker: Mikrobiell infektion (t ex på
grund av bett). Oftast spritt från näshålan
eller tänderna. Staphylococcus aureus,
Streptcoccus pyogenes, Streptococcus
pneumoniae och Haemophilus förkylningsvirus (hos barn).
Subjektiva symptom: Betydande smärta
vid beröring, diplopi, feber /patienten
känner sig sjuk, nedsatt syn på grund
av förhöjt tryck på synnerven av varig
orbital abcess.
NORDIC VISION 5·2006 13
C260828_NordicVision_5_06.indd 13
06-11-02 13.26.34
VETENSK APLIGT
Objektiva symptom: Rött och svullet
ögonlock, inskränkt bulbmotilitet,
avvikande pupillreflex, proptos
(ögongloben trycks framåt).
Behandling: Akut till ögonläkare då
det finns risk för att infektionen sprids till
Sinus Cavernosus, i det centrala nervsystemet, vilket kan ge livshotande trombos.
Terapi: Systematisk antibiotika
KONJUNKTIVIT
Inflammation i bindehinnan
Indelas i bakteriell konjunktivit, viruskonjunktivit, konjunktivit orsakad av
klamydia, allergisk konjunktivit, GPC
och andra konjunktiviter.
Viruskonjunktivit
Orsaker: Adenovirus och Herpes Simplex.
Subjektiva symptom:
Adenovirus: tårflöde, ljuskänslighet,
bilateral irritation.
Herpes Simplex: tårflöde, ensidiga blåsor
och lätt svullnad.
Objektiva Symptom:
Adenovirus: rött öga, vattnigt sekret,
foliklar, subkonjunktival blödning,
regional svullnad och lymfknutor.
Herpes Simplex: rött öga, vattnigt sekret
herpes-blåsor, foliklar på bindehinnan.
Behandling: Optometrist kan behandla
men var försiktig. Adenovirusmitta överförs lätt.
Terapi: Regleras av sig självt. Hygienen
är viktig! Tårsubstitut, ibland profylaktisk antibiotikabehandling.
Orsaker: Grampositiva bakterier som
t ex Staphylococcus Epidermidis,
Staphylococcus Aureus, Streptococcus
Phneumoniae. Gramnegativa bakterier
som t ex Haemophilus influenzae,
Moraxella Iacunata.
Objektiva symptom: Akut rodnad
först i fornika sedan vid limbus. Kladdiga ögonlock som kan vara svullna.
Sekret som är vattnigt i den första fasen
och blir slemmigt/varigt efter en eller
två dagar. Hornhinnan drabbas i
sällsynta fall (punctata epitheliopathy).
Behandling: Optometrist kan behandla.
Om anibiotika krävs kontaktas ögonläkare.
Terapi: Går över av sig själv inom 10 – 14
dagar. Ögonlockshygien, antibiotikadroppar eller -salva.
Orsaker: Överkänslighetsreaktion på
antigen i luften såsom pollen, damm, päls.
Subjektiva symptom: Kliande ögon,
sekret.
Objektiva symptom: Röda ögon,
tårflöde, nysningar, svullna ögonlock,
bindehinnan mjölkig eller rosa.
Terapi: Antihistaminer och inflammationshämmande medicinering om
det behövs.
KCE
Klamydiakonjunktivit
Orsaker: Chlamydia trachomatis typ D
till K. Förekommer mest hos yngre
personer. Hos 50 procent finns även
en venerisk infektion som är asymptomatisk.
Subjektiva symptom: Sekret, svullna
ögon.
Objektiva symptom: Röda ögon, mest
ensidigt men kan vara på båda ögonen,
slemmigt, varigt sekret, svullna ögonlock, på den tarsala bindehinnan först
papiller sedan foliklar, mest i övre fornix,
små infiltrat vid limbus.
Behandling: Snabbt till ögonläkare.
Terapi: Systematisk antibiotika. Kan
pågå under 3 – 12 månader om det inte
behandlas. Partnern medicineras också.
Bakteriell konjunktivit
Allergisk konjunktivit
Behandling: Om tillståndet är akut och
om behandling krävs remitteras till
ögonläkare.
Bakteriell konjunktivit
Subjektiva symptom: Gruskänsla,
brännande känsla, kladdiga ögonlock
efter uppvaknandet.
Klamydia-konjunktivit
Allergisk konjunktivit
GPC
Orsaker: Kronisk mekanisk belastning.
Reaktion på belagda kontaktlinser.
Allergisk läggning.
Subjektiva symptom: Kontaktlinserna
är inte längre så bekväma. Ögonen gör
ont när linserna tagits ut.
Objektiva symptom: Röda ögon,
slemtrådar, Papiller uppstår på tarsala
bindehinnan, blir större och ger till slut
jättepapiller.
Behandling: Om det är betingat av
kontaktlinsbruk kontrolleras det av
optometrist. Om det inte orsakats av
kontaktlinsbärande eller inte blir bättre
efter några dagar remitteras till ögonläkare.
14 NORDIC VISION 5·2006
C260828_NordicVision_5_06.indd 14
06-11-02 13.26.51
VETENSK APLIGT
Terapi: Avvara kontaktlinserna eller
använd endagslinser, antihistaminer,
intensivrengöring av linserna.
Objektiva symptom: Röda ögon, klibbigt sekret, liten mängd tårvätska, avlagringar i tårvätskan, skummande tårvätska, torra ställen, stipplings, uppruggad,
ojämn hornhinneyta.
Behandling: Till ögonläkare.
GPC 3
Andra konjunktiviter
– Adult gonococcal
keratoconjunctivitis (bakteriell).
– Neonatal gonococcal
keratoconjunctivit (bakteriell).
– Moluscum Contagiosum
Conjunctivitis (viral).
– Trachom (vanligaste orsaken till
blindhet i underutvecklade länder
med sämre hygien).
KERATOCONJUNCTIVIT SICCA
Torra ögon
Orsaker: Ögondroppar som antiallergika, kärlsammandragande som gör att
ögat ser vitt ut och som ofta används
okontrollerat.
Störningar i tårfilmens sammansättning genom systematisk påverkan av
medikament, ämnesomsättningsstörningar, brist på vitamin-A.
Lokala störningar i tårfilmens sammansättning av ögondroppar, inflammatoriska förändringar, ärr i bindehinnan.
Inskränkningar i ögonlockens funktioner såsom ektropion eller entropion.
Pterygium förhindrar vätningen.
Psykosomatiska aspekter.
Nervförlamning.
Subjektiva symptom: Ögonen bränner
eller kliar, tårflöde, främmande kropps
känsla, trötta ögon, smärta, sekret,
fotofobi, ögonlocken känns tunga. De
subjektiva besvären står ofta inte i förhållande till de objektiva fynden.
Terapi: Minst 95 procent med medikament som tårsubstitut och eventuellt
salva för natten.
Mekaniska åtgärder som punctum
pluggar, sidoskydd på glasögonen, förband i form av fuktig kammare.
Operativa åtgärder som att försluta
tårkanalerna eller göra rima mindre.
Avsluta kortisonbehandling och ställa
om annan medikamentös behandling.
SUBKONJUNKTIVAL
BLÖDNING
Blödning under bindehinnan
(stafylokocker/ streptokocker).
Slemmiga-variga exudat.
Om det orsakas av pseudomonas
kan hornhinnan perforeras inom 4 – 8
timmar.
AKUT!
Smärtan är starkare än man förmodar utifrån objektiva fynd.
Behandling: Genast till ögonläkare
Terapi: Bredbandsantibiotika. Cycloplegica för att förhindra synekier.
Keratitis pseudomonas aeruginosa.
Svampkeratit
Orsaker: Plötsligt ökat tryck på ögat
som av press eller lyft. Ett av bindehinnans blodkärl spricker.
Orsaker: 2 grupper: filamentös keratit
av mögelsvamp och candida keratit av
jästsvamp.
Subjektiva symptom: Asymptomatiskt.
Subjektiva symptom: Liknande som
vid bakteriell keratit.
Objektiva symptom: Skarpt avgränsad
blödning i bindehinnan
Behandling: Optometrist kan hantera
Terapi: Regleras av sig själv.
Objektiva symptom: Rött öga, gråvit
ulcus med oskarpa kanter med lätta
infiltrat , som fingeravtryck i angränsande stromavävnad. (filamentös)
Gulvit ulcus med varbildning (candida).
Behandling: Genast till ögonläkare.
KERATIT
Inflammation i hornhinnan
Terapi: Diagnostiseras i laboratorium.
Antimykotika. Avskrapning av epitelet.
Uppdelas i bakeriell keratit, svampkeratit, acanthamöbakeratit, viruskeratit
och andra.
Bakteriell keratit
Orsaker: Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas
aeruginosa, Enterobacteriaceae.
Svampkeratit
Subjektiva symptom: Smärta, främmande kropps känsla, fotofobi, nedsatt
visus.
Objektiva symptom: Rött öga, stromala
infiltrat samt oval gulvit varbildning i
stroma omgivet av klar corneavävnad.
NORDIC VISION 5·2006 15
C260828_NordicVision_5_06.indd 15
06-11-02 13.27.09
VETENSK APLIGT
Objektiva symptom: Icke nekrotiserande:
utbrett rött öga, icke förskjutbar knuta.
Nekrotiserande: Vävnadsskador (Staphylom), nekros av hornhinnan (keratit).
Acanthamöbakeratit
Orsaker: Acanthamöba protozoer,
förväxlas ofta med herpes eller
svampinfektion.
Behandling: Genast till ögonläkare.
Subjektiva symptom: Försämrad visus,
stark smärta (står inte i paritet med
objektiva fynd).
Objektiva symptom: Under 1 – 4 veckor
små oregelbundna infiltrat i främre
delen av stromat. Epitetelet utanpå
infitraten uppvisar lätt punctata.
Infiltraten utvidgas och växer samman
och bildar en central eller perifer ring
(icke varig). Möjligen kan ett hypopion
bildas.
Behandling: Genast till ögonläkare.
Terapi: Medikament, senare keratoplastik.
Terapi: Inflammationshämmande
medikament/steroider. Behandling av
den systematiska sjukdomen.
Keratitis dendritica
Andra
– Marginalkeratit
– Rosacea keratit
– Systematiska kollagen och
kärlsjukdomar (t ex artrit)
EPISKLERIT
Orsaker: Mest idiopatiska, ofta recidiverande, ofta hos unga vuxna.
Orsaker: Inflammations och immunprocesser, följd av systematiska sjukdomar
som reumatism och toxoplasmos (ett
tidigt tecken på autoimmun sjukdom).
Acanthamöba-keratit
Viruskeratit
Behandling: Optometrist kan behandla.
Orsaker: Herper Simplex, Herpes Zoster.
Terapi: Inflammationshämmande
medikament, limiteras av sig själv.
Behandling: Genast till ögonläkare.
Terapi: Virustatika (Aciclovir). Smärtstillande puder och salva.
Främre uveit : Irit.
Mellanuveit: Iridocyklit (tas inte upp här).
Bakre uveit: Chorioidit, Chorioretinit
(tas inte upp här).
Främre uveit
Objektiva besvär: Enkel form: rodnad
i en sektor. Nodulär form: något upphöjd, avgränsad, förskjutbar knuta.
Objektiva symptom: Rött öga, nedsatt
känsel i cornea, grenformad, infärgbar
förändring i cornea, (Keratitis Dendritica) (epitelial form av Herpes Simplex).
Diskusformad grumling i stromat (Keratitis Disciformis) (stromal form av Herpes
Simplex). Ödem i epitelet med förtjockning av stromat (Keratitis Disciformis).
Vid Herpes Zoster finns samma tecken
som vid t ex konjunktivit, episklerit,
sklerit eller keratit.
Inflammation i Uvea
Inflammation i läderhinnan
Subjektiva symptom: Ringa besvär,
ensidigt, tårflöde, fotofobi.
Subjektiva symptom:
Herper Simplex: Influensa symptom,
via Nervus Ophtalmicus, främmande
kropps känsla, kliande, brännande
känsla till stark smärta, tårflöde.
Herpes Zoster: Visusförlust
UVEIT
Subjektiva symptom: Fotofobi,
pulserande smärta som strålar ut och
som tilltar vid ackommodation,
synförsämring.
Objektiva symptom: Rött öga, retningsmios, percipitat i corneas endotel,
inflammationsceller i kammarvätskan,
bakre synekier.
Behandling: Snabbt till ögonläkare.
Terapi: Mydriatika (för/emot synekierna), kortison, behandling av
ursprungliga sjukdomen, inflammationshämmande droppar.
Nodulär episklerit
SKLERIT
Inflammation i läderhinnan
Orsaker: Följd av systematiska sjukdomar. 2 arter: icke nekrotiserande och
nekrotiserande.
Subjektiva symptom: Icke nekrotiserande, liknande som vid episklerit,
något starkare besvär. Nekrotiserande:
Starka smärtor, synnedsättning.
Uveitis Ciliare Injektion
Akut primärt
trångvinkelglaukom
Högt intraokulärt tryck då kammarvätskan har svårt att rinna ut.
16 NORDIC VISION 5·2006
C260828_NordicVision_5_06.indd 16
06-11-02 13.27.21
VETENSK APLIGT
Orsaker: Trång främre kammare, iris
ligger nära cornea, trång kammarvinkel
som kan blockeras.
Terapi: Ta bort skräp/främmande
kropp, antibiotisk salva för profylax om
det finns ett sår.
Subjektiva symptom: Snabb synförsämring, häftig smärta, illamående och
kräkningar.
Objektiva symptom: Plötsligt starkt
förhöjt intraokulärt tryck, rött öga,
cornealödem med epitelblåsor, grund
främre kammare med perifer iridocorneal kontakt, pupillen inte helt rund och
reagerar inte på ljus och vid ackommodation.
cornea redan efter kort tid (basiska
ämnen).
Behandling: Genast till ögonläkare.
AKUT.
Terapi: Spola ögonen, vänd, drag bort
ögonlocken från ögat, ta bort synliga
partiklar med bomullspinne.
Brännskador
Främmande kropp i cornea
Orsaker: Öppen flamma, het ånga,
hett vatten, starkström, fyrverkerier,
UV-strålning (blixt).
Behandling: Genast till ögonläkare.
AKUT.
Subjektiva symptom: Stark smärta,
fotofobi, starkt nedsatt syn, tårflöde.
Terapi: Sänkning av det intraokulära
trycket med medikament eller kirurgi.
Främmande kropp i konjunktiva
Objektiva symptom: Ögonfransar och
ögonbryn bortbrända, blåsbildning på
konjunktiva och ögonlock, mer eller
mindre utpräglad grumlig cornea, röd
konjunktiva, med fluorescein infärgbara
epiteldefekter.
Trubbigt våld mot ögat
Behandling: Genast till ögonläkare.
AKUT.
Orsaker: knytnävsslag, tennisboll eller
dylikt.
Terapi: Inte skölja. Täcks med ett löst
liggande sterilt förband.
Galukomanfall. Akut trångvinkelglaukom
Subjektiva symptom: Ofta lite symptom, mera besvär, smärta, nedsatt syn.
TRAUMA
Objektiva symptom: Rött öga, subkonjunktival blödning, Skadad iris, linsluxation, pupilen inte helt rund, enoftalmus/
exoftalmus.
Främmande kropp, Trubbigt våld mot
ögat. Frätskador. Brännskador.
Behandling: För att utesluta komplikationer remitteras till ögonläkare
Främmande kropp
Terapi: Dubbelsidigt sterils förband för
att stilla.
Orsaker: Damm/partiklar i ögat eller
under kontaktlinser, olyckor med t ex
metallsplitter.
Subjektiva symptom: Främmande
kropps känsla. Smärta som är stark och
ihållande om det är cornea som är drabbad. Försvinner snabbt om det handlar
om skräp under en kontaktlins men kan
ge försämrad visus om det ligger kvar på
eller har fastnat i cornea. Om smärtan
försvinner utan att synen försämras kan
skräpet ligga kvar utanför de brytande
medierna. Kliande känsla.
Irisskada efter trubbigt våld
Frätskador
Orsaker: Syror, basiska ämnen, tårgas.
Subjektivt: Stark smärta, synnedsättning.
Objektiva symptom: Främmande
kropp, rött öga, skrapspår på epitelet
eller djupare, exoftalmus.
Objektivat: Konjunktival retning och
skorvbildning på ögonlocken (syror).
Behandling: Genast till ögonläkare
Blekt öga och gråvita grumlingar i
NORDIC VISION 5·2006 17
C260828_NordicVision_5_06.indd 17
06-11-02 13.27.39
I september i år samlade
man in begagnade glasögon
för återanvändning. Det
blev två hela containrar.
John Godoy rengör begagnade
glasögon tillsammans med
Guatemalas ambassadör
Susana Barrios Beltranena.
Efter denna hjälpinsats är
hon och hennes man nu
medlemmar i Vision for All
och planerar ett femårigt
projekt i Guatemala.
18 NORDIC VISION 5·2006
C260828_NordicVision_5_06.indd 18
06-11-02 13.27.56
PROFILEN
Kunder som kommer in i Synoptik-butiken i Varuhuset Nyckeln
i Nyköping kommer troligen att träffa en av Sveriges mest unika
optiker. Han heter John Godoy och blev legitimerad optiker
i Borensberg 1992. Det unika är dels att John föddes i Lima,
Peru och växte upp i Boston, USA dels att han är mannen bakom
organisationen ”Vision for All”, som startade i Sverige 1995.
Text: Kurt Östlund foto: tord olsson
JOHN GODOY
Ledordet
är humanitet!
Johns far var från Peru och hans mor från USA. De träffades på Massachusetts Institute of Technology i Boston,
USA. Johns far ville att barnen skulle få bättre utbildningsmöjligheter. Efter en period i Perus huvudstad
Lima flyttade familjen till USA. John var åtta år när han
tillsammans med sina tre bröder kom till Boston.
John studerade vid Dartmouth College i fyra år och
avlade en Bachelor of Art i historia samt en lärarexamen.
Efter utbildningen åkte John 1980 till Europa som
utbytesstudent. Under ett år bodde han i Frankrike och
Italien och undervisade amerikaner i franska och
italienska – själv pratar han fem språk.
Åren 1982 till 1984 arbetade John som volontär i
Nicaragua för att lära analfabeter att läsa och skriva.
i en liten tvårummare där en salvadoransk familj på
tolv personer redan bodde.
Du bekostade själv insatsen och bodde tillsammans
med tolv flyktingar från El Salvador i ett litet hus.
Varför gav du dig ut på ett sådant äventyr?
– På Boston College studerade jag tillsammans med en
berömd brasiliansk pedagog, Paulo Freire, och han
gjorde att jag blev intresserad av att lära fattiga människor läsa och skriva, men också intresserad av att lära
av fattiga människor. Efter att diktatorn Somoza hade
störtats i Nicaragua 1979 startades ett program för att
bekämpa analfabetismen. Jag ställde upp frivilligt som
lärare, och i staden Estelí lärde jag salvadoranska flyktingar att läsa och skriva. Jag fick bo i ett hörn på golvet
Du startade också en spansk skola för utlänningar i
Nicaragua. Varför då?
– Jag är mycket intresserad av språk, historia och kultur.
Med många volontärer från många olika länder, till
exempel amerikaner, svenskar, fransmän och tyskar,
och därmed många olika språk, fanns ett behov av
undervisning i spanska. Jag skrev också en bok i spansk
grammatik, Una Sola Trinchera, med tillhörande arbetsbok, vilka fortfarande används.
I Nicaragua kom du i kontakt med många människor
som inte kunde lära sig att läsa och skriva på grund
av för dålig syn. Hur tänkte du när du konfronterades
med detta problem?
– Då jag inte själv använde glasögon förstod jag inte
varför många äldre människor, men även en del yngre,
inte kunde läsa i sina arbetsböcker eller se texten på
svarta tavlan. Genom diskussion med andra volontärer,
bland annat från Sverige, kunde vi identifiera problemet. Att inhandla glasögon visade sig dock vara alldeles
för dyrt.
FÖDD:
18 november 1957.
YRKE:
Legitimerad optiker.
UTBILDNING:
Bachelor of Art,
Teachers Certificate,
1980, legitimerad
optiker, 1992, kontaktlinsbehörighet, 1996
FAMILJ:
Hustru Marita,
barnen Tania, 22,
Cecilia, 20 och
David, 19.
BOR:
Ljungsbro.
ARBETE:
Synoptik, Nyköping
och Älmhult.
Ordförande i
”Vision for All”.
INTRESSEN/HOBBYS:
Har inte tid.
ÄTER HELST:
Strömming.
LÄNGSTA RESA:
Amazonas djungel.
SENASTE FILM:
Modigliani.
SENASTE LÄSTA BOK:
E = mc2,
av David Bodanis.
DRÖMMER OM:
Att fortsätta arbetet
med undervisning
inom optik i Sverige
och utomlands.
Det hände mycket i Nicaragua under de här åren.
Du kom bland annat i kontakt med en svensk sjuk-
NORDIC VISION 5·2006 19
C260828_NordicVision_5_06.indd 19
06-11-02 13.28.10
XXX
Vision for All reser regelbundet
runt till fattiga länder och
hjälper folk som inte själva har
råd med synundersökning och
glasögon. Här kommer alla
insamlade glasögon till nytta.
sköterska som arbetade i samma område. Hur kom
det sig?
– I den spanska skolan studerade man på förmiddagen
och gjorde frivilligt arbete på eftermiddagen. På det
sättet gick det att överbrygga gapet mellan att bara vara
intellektuell eller att bara arbeta ute på fälten.
På sjukhusets akutmottagning arbetade en svensk
sjuksköterska, Marita från
Torekov. Vi träffades när vi var
”Men kom ihåg att detta är ett med och målade väggarna runt
och BB-avdelningen,
lagarbete med 650 medlem- akuten
som var helt grå, i varma färger. Marita arbetade även som
mar inblandade och med
lärare på sjukhuset.
support från tusentals andra
De bord som på förmiddagarna
användes för att bland
personer och företag.”
annat tvätta såväl döda soldater som patienter på rengjordes och användes som skolbänkar när personalen på
eftermiddagarna lärde sig att läsa och skriva. Marita
ansvarade för den undervisningen. Hur kan man inte
bli kär i en sådan kvinna?
Maritas kontrakt var slut 1984 och ni flyttade till
Sverige. Varför det?
– När Maritas kontrakt gick ut och hon måste återvända
till Sverige hade jag redan flyttat in i hennes våning,
eftersom 21 flyktingar nu bodde i min första bostad.
Hon bad mig följa med till Sverige eftersom vi planerade att bilda familj.
Efter två år i Sverige med bland annat undervisning
i Malmö bestämde du dig för att studera till optiker.
Samma år flyttade du och Marita med era två döttrar
till Ljungsbro i Östergötland. Vad var anledningen
till den flytten?
– Efter endast ett år i Sverige sökte jag till optikerutbildningen i Borensberg, och kom in. Ljungsbro ligger
nära Borensberg och för att hålla ihop familjen medan
jag studerade flyttade vi dit.
Du gav ett löfte att om du lyckades med dina optikstudier skulle du återuppta ditt internationella solidaritetsarbete. Du tog din optikerexamen 1992 och
1996 blev du också behörig kontaktlinsoptiker. Har
du levt upp till ditt löfte?
– Ja, det tycker jag. För mig som humanist var det en
stor utmaning att studera vetenskapliga ämnen som
biologi, matematik och dylikt. Mina kunskaper i optometri har jag i stor utsträckning använt i utvecklingsländer, och genom ”Vision for All” tänker jag fortsätta
att göra så.
20 NORDIC VISION 5·2006
C260828_NordicVision_5_06.indd 20
06-11-02 13.28.17
Över 70 medlemmar samlades
för att tvätta och mäta upp de
insamlade glasögonen.
Du startade organisationen ”Vision for All” 1995. I
dag är ni 650 medlemmar och har hjälpt över 36 000
fattiga människor i elva länder att se bättre. Du måste
vara mycket nöjd med den utvecklingen.
– Ja, det är jag. Men kom ihåg att detta är ett lagarbete
med 650 medlemmar inblandade och med support från
tusentals andra personer och företag. Det är en fortsättning på en lång och stolt tradition bland optiker att
arbeta i solidaritetens tecken. ”Vision for All” har genom
sin upparbetade organisation gjort det enklare för olika
organisationer som vill skänka glasögon till fattiga människor i fattiga länder.
Du har uppenbarligen en stark humanistisk känsla
och ser insatserna för god syn åt fattiga människor
som ditt viktigaste projekt.
– Ja, jag ser det som ett privilegium att ha en bra utbildning och ett arbete. Jag är stolt över att ha med den svenska
flaggan varhelst de svenska optometristerna med sina
medhjälpare gör sina frivilliga insatser. I september i år
samlades över 70 medlemmar i ”Vision for All” i Ljungsbro för att tvätta och mäta upp begagnade glasögon som
samlats in i två stycken sju meter långa containrar.
Ungefär hälften av glasögonen måste av olika skäl kasseras, men trots det har vi nu progressiva, bifokala och
trifokala glasögon att ta med på kommande resor.
Vart tänker ni åka nästa gång?
– Våra nu planerade resor går till Tanzania (november),
Nicaragua (december), Chile (januari), Peru (februari),
Litauen (mars), Eritrea (april), Bolivia (maj) och Kuba
(juli).
”Vision for All”
•”Vision for All” har ett mycket bra arbetskoncept, som kan vara
värt att lägga på minnet:
– Att hjälpa fattiga människor att se är att ge hjälp till självhjälp.
– Kan du se, kan du lära dig skriva och läsa.
– Kan du skriva och läsa, kan du utbilda dig.
– Kan du utbilda dig, kan du få ett värdigare liv.
•”Vision for All” har en styrelse där John Godoy är ordförande. Såväl en-
skilda medlemmar som organisationer betalar en årsavgift. Den som vill
stödja ”Vision for All” kan sätta in pengar på ett 90-konto (PG 90 06 61-0).
• Nordic Vision lovar att stödja arbetet för de fattiga i världen, och SKLF
ser också fram emot medverkan från ”Vision for All” på nästa kontaktlinskongress, som äger rum i Göteborg, 16-18 mars 2007.
• John kan nås via e-post: [email protected]
Webbadress: www.visionforall.org
NORDIC VISION 5·2006 21
C260828_NordicVision_5_06.indd 21
06-11-02 13.28.21
XXX
NY
endagslins
en fuktig och fräsch känsla
från morgon till sen kväll
Nu utökat
styrkeomfång
+6,00 D till
-12,00 D
1• DAY ACUVUE® MOIST™ kombinerar på ett unikt sätt det beprövade materialet Etafilcon A med
en fuktrik ingrediens som innesluts i linsen. Detta skapar en långvarig, silkeslen fuktande kudde
NORDIC VISION 5·2006
genom22hela
linsen som får dina patienters ögon att kännas fräscha och sköna hela dagen.
ACUVUE® och 1•DAY ACUVUE® MOIST™ är varumärken som tillhör Johnson & Johnson Vision Care. ©JJVC 2006
C260828_NordicVision_5_06.indd 22
06-11-02 13.28.27
EX AMENSARBETE
Förekomst av
Meibomian Gland Dysfunction
hos kontaktlinsbärare och icke-kontaktlinsbärare
Text: Maria Hedström
Examensarbete 10 poäng. Optikerprogrammet 120p.
Högskolan i Kalmar, Institutionen för kemi och biomedicinsk vetenskap
Handledare: Peter Gierow, docent. Examinator: Catarina Ericson, universitetsadjunkt.
SAMMANFATTNING
Torra ögon är ett vanligt förekommande problem som kan leda till
kontaktlinsintolerans hos kontaktlinsbärare. En orsak till detta kan vara en
icke fungerande tårvätska som har
många viktiga funktioner för ögats
hälsa bland annat genom näringsutbyte och som ett skyddande lager.
Då den består av olika lager med
olika funktioner, har jag inriktat mig
på funktionen hos de meibomska
körtlarna. De meibomska körtlarna
ligger längs de bakre ögonlockskanterna och har till huvuduppgift att
producera ett sekret till tårfilmens
yttersta oljelager. Detta lager hjälper
till att minska avdunstningen av tårarna och att skapa en jämn hinna av
tårvätskan för att den optiska brytningen ska bli så bra som möjligt. Vid
nedsatt funktion ökar avdunstningen
och ger en minskad tårstabilitet som i
sin tur leder till symtom som torrhetskänsla och irritation. Det finns olika
definitioner och orsaker till detta tillstånd. En definition är att det är ett
Meibomian Gland Dysfunction (MGD),
Definition
Det finns ingen klar definition av MGD.
Tillståndet har bland annat definierats av
olika forskare som icke-inflammatoriskt,
där utseendet på lipiderna förändras från
ett normalt klart skick, till ett mer visköst
och grumligt skick. Det är ett tillstånd där
en infektion förekommer, men det innebär inte att en inflammation är närvarande.
MGD kan också ses som ett förstadium
icke-inflammatoriskt tillstånd där lipiderna förändras från ett normalt klart
skick till ett mer visköst och grumligt
skick. Symtomen kan variera från inga
till uttalade besvär. Hyperkeratinisering
och hormonella förändringar är några
av de orsaker som nämns i litteraturen.
Syftet med studien var att jämföra förekomsten av meibomian gland dysfunction (MGD) hos 60 personer, kontaktlinsbärare respektive icke-kontaktlinsbärare och med en uppdelning mellan
grupperna och könen. Undersökningarna utfördes med hjälp av biomikroskopi och deltagarna besvarade även
en enkät angående eventuella orsaker
till tillståndet eller besvären. Resultatet
visade ingen betydelsefull skillnad i
förekomst av MGD mellan de båda
grupperna. Slutsatsen av detta är att
kontaktlinser inte orsakar MGD, men
åkomman kan innebära stor risk för
kontaktlinsintolerans. Därför är det
viktigt att upptäcka MGD vid synundersökningen, då symtomen kan lindras
genom behandling.
till blefarit, en vanligt förekommande
inflammation och/eller infektion på ögonlocken som både kan vara akut eller kronisk. Skillnaden mellan MGD och blefarit
är dess uppkomst, då MGD har en ickeinflammatorisk etiologi, medan blefarit ofta
orsakas av inflammation eller infektion.
MGD kallas även för meibomit eller meibomianit, men då det inte alltid är en
inflammation inblandad, anses det lämpligt att kalla den för meibomian gland
dysfunction.
Etiologi
Det finns olika teorier om orsaken till MGD,
men en hyperkeratinisering har visat sig
vara en bakomliggande orsak. En ökad halt
av keratinproteiner i oljan har hittats hos
dem som lider av MGD. En teori är att
keratinisering av epitelväggarna på körtlarnas mynningar ökar hos vissa, av okänd
orsak. Det leder till att mynningarna blir
tilltäppta av keratinerat epitel och att
utflödet av sekret hindras. Dessa keratinproteiner ger oljan dess gulaktiga färg.
Bredden på körtlarna minskar med
åldern eftersom antalet körtlar minskar
och det kan vara orsaken till att förekomsten av MGD också ökar med åldern. Liksom morfologiska förändringar och rubbning av körtelöppningarna.
Tillslutning av de meibomska körtlarna
kan även bero på hormonella förändringar,
då oljan blir tjockare genom ökning av östrogenhalten. Antiandrogener, läkemedel som
motverkar manliga könshormoner, samt
östrogener sänker produktionen av sekret.
Det har visat sig att personer med hudinflammationer som seborrhea och acne
rosacea ofta har MGD, då det kan vara relaterat till systemsjukdomar.
Vid infektion på ögonlockskanterna kan
bakterier, ofta staphylococcus epidermidis
och staphylococcus aureus, ansamlas och
producera lipidnedbrytande ämnen som
påverkar tårfi lmsstabiliteten negativt
genom att lipidskiktet blir skadat. Därför
är det viktigt att behandla infektionen och
dess orsak.
Flera läkemedel, speciellt de som påverkar de parasympatiska nerverna, kan
minska sekretionen från exokrina körtlar
som de meibomska. Konserveringsmedel
NORDIC VISION 5·2006 23
C260828_NordicVision_5_06.indd 23
06-11-02 13.28.29
EX AMENSARBETE
som finns i vissa ögonläkemedel, till exempel benzalkoniumklorid, kan vara toxiska
för epitelceller och kan bland annat upplösa
lipidlagret i tårfilmen.
Symtom
Bristen av lipider i tårvätskan leder till torra
ögon på grund av ökad avdunstning och
minskad tårstabilitet. Det ger förlust av
smörjning och skador på epitelet på okulära
ytan, vilket ger symtom. Eftersom symtomen ofta uppkommer vid synkrävande situationer, till exempel läsning, besöker patienten optikern i första hand för att korrigera
synen. En okorrigerad felsynthet kan ge liknande besvär. Ibland uppkommer varken
symtom eller avvikelser på ögonlockskanten
förrän tårfilmen blir påverkad av exempelvis kontaktlinser.
De symtom som kan uppkomma vid
MGD är ofta okulära, såsom torrhet, röda
ögon, instabil synskärpa, suddig syn, ögontrötthet, smärta, främmande kroppskänsla,
irritation, brännande känsla, klåda och
kontaktlinsintolerans. Den tunna, lite
ojämna tårfilmen minskar ljusreflektionen
och ögonen kan därför även se matta ut.
Fynd som upptäcks vid undersökning
kan variera från mild till svår och är ofta
bilaterala. Om inflammation förekommer
syns det på bakre ögonlockskanten och
på den palpebrala konjunktivan, som vitgula, grumliga och tjocka utsöndringar
vid körtlarnas mynning. Vid nedre ögonlockskanten kan skum uppkomma i tårmenisken.
Vid långvarig och allvarlig MGD kan
andra tecken ses, till exempel förtjockning
eller formförändring, som hack och oregelbundenhet av ögonlockskanterna. En
utvidgning av körtlarna, mild till måttlig
papillär hypertrofi, kärlförändringar och
kronisk chalazion kan förekomma. Körtlarna kan vara malplacerade och dess mynningar minskade eller ökade i antal. Sekretet är ofta stelnat och vid tryckning på
körteln kan utsöndringen vara tjock eller
tandkrämsliknande. Då körtlarna är helt
blockerade ger tryckningen inget sekret
alls. En förstorad körtel eller ingen alls kan
synas vid evertering.
Andra objektiva undersökningar med
biomikroskopet kan visa färgning av kornea
eller konjunktiva med Rose Bengal eller lissamine green. En metod att mäta tårstabiliteten är genom tear film breakup time
(BUT), som visar hur lång tid det tar för
tårfilmen att spricka upp. Tiden kan minska
med MGD.
Behandling
Det går inte att behandla orsaken till MGD,
men det finns olika metoder att lindra symtomen.
Varma kompressorer: Bomull eller handduk som är upphettad av kokt vatten kan
användas till att massera stängda ögonlock
eller läggas på ögonlocken i tio minuter.
Detta gör att stelnat sekret mjukas upp.
Nackdelen är att resultatet är varierande
och det kan ta tid att få en tillfredsställande
minskning av symtomen och patienterna
avbryter därför oftast behandlingen.
Ögonlocksrengöring: Rengöring hindar
att skräp blockerar öppningarna på körtlarna och att kontaminering sker så att
risken för infektion ökar. Man bör helst
rengöra ögonlockskanterna morgon och
kväll med exempelvis en ren blöt handduk.
Det går också att använda tops som är
indränkta i milt babyschampoo. Rengöringen minskar risken att MGD utvecklas
till chalazion, en inkapslad inflammation
i ögonlockets talgkörtlar.
En kombination av varma kompresser
och rengöring visade sig i en undersökning
av Paugh et al. ge en betydlig förbättring av
kvaliteten på tårfilmen efter två veckor.
Även T-BUT ökade och komforten förbättrades.
Mekanisk utpressning: Tillsammans
med varma kompressorer och rengöring
ges större möjligheter för körtlarna att
utsöndra olja om man masserar eller
trycker försiktigt på ögonlockskanten.
Antibiotika: Systematisk medicinering
med t ex Tetracyklin tar död på bakterier
som normalt delar lipider till fettsyror.
Fettsyror är mer hydrofila och bildar ej
någon oljefilm och kan dessutom ha en
denaturerande effekt på proteiner samt
störa membraner.
Tårsubstitut: Vätande droppar ger lindring av symtomen genom ökning av tårvolymen. Därigenom förlängs tiden som
tårfilmen täcker linsen och den okulära
ytan, vilket minskar torrhetskänslan.
Ytrengöring av kontaktlinser: Normalt
räcker en multi-purposelösning för de
flesta kontaktlinsbärare, men för dem som
lider av MGD, där lipidavlagringarna är
avvikande, kan dessa lösningar vara så
svaga att det behövs ett effektivare komplement till ytrengöringen. Detta kan lindra
symtomen på suddig syn. Vid allvarligare
fall rekommenderas att använda ytrengöringsmedel var fjärde timme för att få
bättre syn och ökad komfort. Lipider kan
då sätta sig på linser på bara några minuter
eller några få timmar. Byte av linser oftare,
till exempel endagslinser, brukar inte ge
något resultat.
Prognos
Det kroniska tillståndet går inte att bota,
men genom att använda behandlingarna
intensivt under några veckor kan symtomen lindras. Om detta lyckas kan man
uppnå bra komfort och syn. Det är även
viktigt att fortsätta att sköta hygienen och
behandla akuta problem, med exempelvis
varma kompresser.
Relation MGD och kontaktlinser
Det är inte känt om kontaktlinser utlöser
MGD men tillståndet kan leda till kontaktlinsintolerans. En studie av klinikern BeeLeng Ong, där avsikten var att undersöka
om kontaktlinser hade någon skadlig effekt
på de meibomska körtlarna, visade att förekomsten av MGD hos ett antal kontaktlinsbärare och icke-kontaktlinsbärare inte
innebar någon statistisk skillnad av betydelse. Detta pekar på att kontaktlinsbärande inte ger upphov till MGD. Många
problem som kan uppkomma vid kontaktlinsbärande kan dock bero på att tårfilmen
inte fungerar och där kan MGD vara en
orsak.
Hur kontaktlinser påverkar ögat
Kontaktlinser kan orsaka flera fysiologiska
förändringar på ögat. En ständig skavning
mot ögonlocken när man blinkar kan ha en
effekt på de meibomska körtlarna som leder
till hyperkeratinisering. De försämrar utbytet av tårvätskan framför kornea och delar
tårfilmen så att den blir tunnare. Detta ökar
osmolariteten av tårvätskan och det påverkar hälsan på den okulära ytan negativt.
Tårfilmen på den främre ytan av kontaktlinsen bryts snabbare upp än på kornea,
speciellt om linsmaterialet är hydrofobt.
Detta märks inte alltid som torrhetskänsla
utan kanske som en synförsämring. Repor
på linsen kan medföra att lipider lättare kan
kontaminera mucus och därmed bryta upp
tårfilmen.
24 NORDIC VISION 5·2006
C260828_NordicVision_5_06.indd 24
06-11-02 13.28.30
EX AMENSARBETE
Vid dålig funktion av tårfilmen kan
avlagringar på linserna öka vilket ger en
ökad mekanisk belastning på ögat och risken ökar för kontaktlinsallergi och giant
papillary conjunctivitis (GPC). En studie har
visat att en behandling av MGD även förbättrar GPC och minskar kontaktlinsintoleransen.
Förändringarna varierar beroende på
linstyp, material och tjocklek. Vid hydrogellinser har ett tunnare lipidlager upptäckts och ju tunnare linsen är desto instabilare blir lipidmönstret. Även högvätskehaltiga material kan orsaka ett mindre
stabilt och tunnare mönster. PHEMA-linser
har det tjockaste och stabilaste mönstret.
Hur MGD påverkar kontaktlinsbärande
Kontaktlinsintolerans är vanligt vid MGD.
Kontaktlinser ökar avdunstningen hos tårfilmen, vilket förvärrar symtomen hos
patienter som redan har problem med lipidlagret, vilket i sin tur också ökar avdunstningen.
SYFTE
Syftet med denna studie är att jämföra förekomst av meibomian gland dysfunction hos
kontaktlinsbärare och icke-kontaktlinsbärare. I vissa fall kan dessa körtlar, om de är
tilltäppta, medföra att symtom liknande dem
vid torra ögon kan uppstå. Därför är det viktigt som optiker att vara observant vid kontaktlinstillpassningen för att undvika eventuella drop-outs som beror på nedsatt komfort, eftersom behandling av detta tillstånd
för att lindra symtomen är möjligt.
Examensarbetets mål
– Att undersöka förekomsten av
meibomian gland dysfunction
på 60 personer, kontaktlins- och
icke-kontaktlinsbärare.
– Att jämföra de två olika grupperna,
som i sin tur är uppdelade efter
kön, för att eventuellt hitta något
intressant samband .
– Att fördjupa mig i de meibomska
körtlarna och deras påverkan på
tårfilmen och därmed också kontaktlinsbärandet.
– Att ta reda på om eventuell rengöringsvätska (kemisk inverkan) kan påverka
de meibomska körtlarna.
För att bedöma förekomsten av meibomian
gland dysfunction använde jag Efrons graderingsskala:
– Grad 0 (normal): Blek ögonlockskant,
öppningarna synliga, klara ögonfransar.
– Grad 1 (spår): Rosa ögonlockskant,
grumlig utsöndring på vissa körtelmynningar.
– Grad 2 (mild): Röd ögonlockskant, mjölkig utsöndring på de flesta körtel-mynningar, ökat tårflöde.
– Grad 3 (måttlig): Röd ögonlockskant, gul
utsöndring på alla körtelmynningar,
utsöndring börjar komma kontinuerligt.
– Grad 4 (svår): Tjock, krämig, gul utsöndring i alla körtelmynningar. Ständig
utsöndring. Röd bulbär konjunktiva.
RESULTAT
Förekomst av MGD.
Tabell I. Totalt hos kontaktlins- och
icke-kontaktlinsbärare
Grad
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
Tot antal
Antal
Hö öga
Vä öga
21
19
4
3
7
10
4
5
1
0
37
37
Procent
54%
9%
23%
12%
1%
Tabell I visar förekomst av MGD hos båda
grupperna på 46 procent, varav hälften
hade grad 1,0.
Jämförelse mellan kontaktlinsbärare och
icke-kontaktlinsbärare.
Tabell II.
Totalt hos kontaktlinsbärare
Grad
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
Tot antal
Antal
Hö öga
Vä öga
12
11
2
2
2
3
1
1
0
0
17
17
Procent
68%
12%
15%
6%
0%
Tabellerna II och III visar en högre förekomst av MGD hos icke-kontaktlinsbärare.
Procentuellt var skillnaden 25 procent.
Graden av tillståndet var även högre för
denna grupp.
Tabell III.
Totalt hos icke-kontaktlinsbärare
Grad
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
Tot antal
Antal
Hö öga
Vä öga
9
8
2
1
5
7
3
4
1
0
20
20
Procent
43%
8%
30%
18%
3%
Enkätstudie
Enkäten besvarades av 17 kontaktlinsbärare, varav 10 kvinnor och 7 män. Tjugo
var icke-kontaktlinsbärare, varav hälften
kvinnor och hälften män. Kvinnornas ålder
varierade mellan 16 och 61 år, med en
medianålder på 22 år. Männens ålder varierade mellan 16 och 52 år, med en medianålder på 25 år.
Vid besvär eller förekomst av MGD skulle
frågesammanställningen kunna visa något
samband mellan de olika faktorerna som
kan orsaka torra ögon.
De första elva frågorna var riktade till
både kontaktlinsbärare och icke-kontaktlinsbärare. Fråga 12 till 18 var enbart riktade
till kontaktlinsbärare.
Fråga: Har du några besvär i ögonen nu
i form av klåda, torrhet, smärta, brännande
känsla, skav, irritation, röda ögon, sveda,
ljuskänslighet, ögontrötthet, dimsyn eller
igenklistrade ögon på morgonen? I så fall
vad och i vilket öga?
Tabell IV.
Besvär hos icke-kontaktlinsbärare
Antal
Grad
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
Procent
Ja
1
0
2
1
1
25
Nej
5
1
7
2
0
75
Tabell V.
Besvär hos kontaktlinsbärare
Antal
Grad
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
Procent
Ja
3
0
2
0
0
29
Nej
9
1
1
1
0
71
NORDIC VISION 5·2006 25
C260828_NordicVision_5_06.indd 25
06-11-02 13.28.31
EX AMENSARBETE
Skillnaden mellan besvären hos kontaktlinsbärare och icke-kontaktlinsbärare
var 6 procentenheter, vilket är marginellt.
Besvären hos kontaktlinsbärarna var mest
klåda och torrhet. En person led även av
irritation och röda ögon. Samma besvär
återfanns hos icke-kontaktlinsbärarna men
även ögontrötthet och igenklistrade ögon
på morgonen hos två personer. En ickekontaktlinsbärare med grad 1,0 led av kroniska vaglar och hade besvär som rinnande
ögon och dimsyn.
Av de som hade besvär hade 60 procent
någon grad av MGD, med minst grad 0,5 på
ett utav ögonen.
DISKUSSION
Syftet med denna studie var att jämföra förekomsten av MGD hos kontaktlinsbärare och
icke-kontaktlinsbärare. Målet var att göra
60 undersökningar, med jämn fördelning
mellan grupperna och könen, men det gick
ej att uppnå på grund av att svårigheter att
hitta försökspersoner som uppfyllde kriterierna. Ingen svarade på intresseanmälan.
Det totala deltagandet blev därför 37 personer, 20 kvinnor och 17 män. Alltså undersöktes totalt 74 ögon. Fördelningen på
männen blev ojämn i de två grupperna,
med ett bortfall på tre hos kontaktlinsbärarna. Detta skulle kunna vara en felkälla då studien skulle vara mer tillförlitlig
om antalet försökspersoner hade varit fler.
Resultatet av undersökningarna visade
ingen betydelsefull skillnad mellan före-
komst av MGD hos de båda könen inom
grupperna. Däremot var förekomsten
högre hos kontaktlinsbärarna , både totalt
och hos de båda könen. Mellan männen
fanns dock en betydligt mindre skillnad än
hos kvinnorna. Enkätfrågorna gav inga
direkta samband, men gav intressanta uppgifter som överensstämde med litteraturen.
Ett exempel är de två patienter som hade
hudsjukdomen rosacea och som hade högre
grader av MGD och uttalade besvär. Symtomen varierade hos dem med MGD, från
inga till uttalade besvär.
Resultatet kan ifrågasättas då undersökarens brist på erfarenhet kan medföra
att bedömningen av ögonlockskanterna
och eventuell dysfunktion i dessa körtlar
blir felaktiga.
Ong´s studier visade en förekomst av
MGD hos 43 procent av hans försökspersoner,
av dessa var 49 procent kontaktlinsbärare
och 39 procent icke-kontaktlinsbärare.
Hans resultat visade ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan de båda grupperna.
Andra studier av bl a Korb & Henriquez,
som studerade 38 kontaktlinsbärare som
hade utvecklat kontaktlinsintolerans utan
någon självklar orsak, hittade en betydelsefull link mellan sekretionen från de meibomska körtlarna och kontaktlinsintolerans. I Ong´s artikel nämns Larke som
påstår att 1/3 av etablerade kontaktlinsbärare utvecklar MGD.
Problemet med dessa studier är att graderingen av MGD och definitionen varierar
mellan forskarna och därmed blir resultaten olika. Diagnosen är även svår att ställa
då det inte alltid handlar om inflammation
eller andra synliga tecken. Diagnosen kan
bara vara baserad på hur lipiderna i utsöndringen ter sig.
Slutsatsen av detta arbete är att kontaktlinser inte orsakar MGD, men kan leda till
kontaktlinsintolerans och andra besvär
som torrhet och irritation. Litteraturen
visade inget samband mellan kontaktlinsvätskor och MGD. Vissa konserveringsmedel har en toxisk effekt på epitelceller
och eftersom det är en beståndsdel i vissa
kontaktlinsvätskor, hade det varit intressant att undersöka detta närmare. Det får
i så fall bli i ett annat arbete!
Meibomian gland dysfunction är ett
vanligt kroniskt tillstånd, liksom torra
ögon, och bör därför uppmärksammas hos
patienter med symtom som påminner om
torra ögon. Någon orsak till detta har dock
inte kunnat påvisas i detta arbete. Faktorer
som miljö, hormonstatus och ofullständig
blinkning kan påverka tårfilmen som därmed är svår att bedöma. Därför är det viktigt att mäta T-BUT, bedöma tårfilmen och
ögonlockskanterna vid synundersökning
för att kunna bedöma om patienten kan ha
kontaktlinser.
Anm. Uppsatsen är ej helt i originalversion. Viss redigering har gjorts inför
publicering i denna tidskrift.
The simple and proven contact lens
fitting system for keratokonus
Complex lens geometry, combined with the enhanced benefits of Boston materials,
makes the Rose K lens the better fit for superior patient comfort and visual acuity
Nordiska Lins AB
Box 9053 • SE-400 92 Göteborg
Tel. 031-748 49 40
[email protected]
www.nordiska-lins.se
26 NORDIC VISION 5·2006
C260828_NordicVision_5_06.indd 26
06-11-02 13.28.32
C260828_NordicVision_5_06.indd 27
06-11-02 13.28.33
”Frihet är att slippa
känslan av torra
linser, var man än är.”
Kajsa Bergqvist, världsstjärna i höjdhopp
Händer det att dina ögon känns
torra när du bär kontaktlinser?
Prova den nya kontaktlinsen som
förblir fuktig och fräsch även i
krävande miljöer.
28 NORDIC VISION 5·2006
ACUVUE®, ACUVUE® OASYS™, HYDRACLEAR™ och ULTRA COMFORT SERIES™ är varumärken som tillhör Johnson & Johnson Vision Care. ©JJVC 2006
C260828_NordicVision_5_06.indd 28
06-11-02 13.28.34
EX AMENSARBETE
Vågfrontslinsen, en tänkbar
lösning för sfärisk aberration
Text: Caroline Jarkö
Examensarbete 10p. Optikerprogrammet 120p. Karolinska Institutet, Institutionen för Neurovetenskap.
Handledare: Anna Lindskoog-Pettersson, Universitetsadjunkt, Leg.Optiker, Linda Lundström,
Doktorand KTH, Peter Unsbo, Universitetslektor KTH.
Examinator: Rune Brautaset, Programdirektor, MPhil, PhD.
SAMMANFATTNING
Ögat är ett komplext system. Synkvalitén beror både på optiken i ögat och på
retinas upplösning. För att få en bra bild
på retina ska det vara så lite optiska
störningar som möjligt. Att korrigera
ett myopt, hyperopt eller astigmatiskt
öga har länge varit möjligt, men nu kan
också aberrationer till viss del korrigeras. Undersökningens syfte var att
tillpassa en standardiserad aberrationskontrollerad kontaktlins, Definition
AC, och undersöka vad som hände med
aberrationerna och jämföra det med en
vanlig endagslins, Dailies. Aberrationerna mättes i Zywave och kontrastkänsligheten mättes med en VisTechtavla. Kontrastkänsligheten undersöktes för att se om den ändrades när
sfärisk aberration ändrades. Resultaten
visade att det inte var fallet. Det okorrigerade ögat hade en positiv sfärisk
aberration. Efter korrektion med kontaktlinserna sjönk sfärisk aberration till
nära noll med Dailies, vilket är det som
eftersträvas, och till ett negativt värde
med Definition AC. Exempelvis en pupillstorlek på 4 mm gav följande medelvärden: 0,02 μm för det okorrigerade
ögat, 0,00 μm med Dailies och -0,02 μm
med Definition AC. För sfärisk aberration fanns statistiskt säkerställda
skillnader mellan det okorrigerade ögat
och det med kontaktlinser korrigerade
ögat, samt mellan de båda kontaktlinstyperna.
Kontrastkänslighetsmätningens
resultat gav ingen statiskt säkerställd
skillnad mellan Dailies och Definition
AC och det blev heller ingen märkbar
skillnad i visus.
1. INTRODUKTION
Ett öga har en mängd olika optiska begränsningar bland annat defokus, diffraktion och
aberration. Defokus är vanlig myopi,
hyperopi och astigmatism och detta korrigeras med sfär- och cylinderglas genom
en vanlig refraktionering. Synen begränsas
också av retinas upplösning, som beror på
avståndet mellan tapparna i fovea. Detta
medför att hur bra man än gör optiken
begränsas synen ändå av retina. Syftet med
undersökningen var att jämföra en standardiserad aberrationskontrollerande
endagslins med en vanlig endagslins och
undersöka om det blev någon skillnad på
sfärisk aberration och kontrastkänslighet
mellan kontaktlinserna. Minskade aberrationen borde kontrastkänsligheten bli
bättre.
Figur 1.1 Bilden illustrerar hur synskärpan
begränsas av de olika faktorerna.
1.1 Aberration och diffraktion
I det mänskliga ögat finns det optiska
begränsningar som vanligtvis inte mäts
med dagens instrument och då heller inte
korrigeras. Diffraktion är en av dessa
begränsningar och den ökar när pupillen
minskar. Diffraktion kan liknas vid en våg
som kommer in till en smal öppning.
Vågorna före pupillen är raka och parallella
och kommer att böja av och ge upphov till
en suddig bild. En större pupill medför att
diffraktion inte längre är den begränsande
faktorn för ett ögas optiska kvalité. Vid
ökad pupillstorlek, gränsen går oftast vid
2 – 3 mm kommer diffraktionen att minska
och den suddiga fläcken på retina på grund
av diffraktion blir liten. Bilden kommer nu
istället att begränsas av aberration. En
större pupill reducerar diffraktionen, men
de perifera strålarna ger istället upphov till
aberration, både högre och lägre ordningens
aberration. Diffraktion är inget man kan
korrigera, det är den fysikaliska gränsen
för hur bra en avbildning kan bli. Aberrationer beror på optiska ojämnheter i ögat
och på att strålarna bryter olika perifert
jämfört med paraxialt.
Aberration finns i alla ögon och är individuella vilket medför att påverkan på
synen skiljer sig från person till person.
Ackommodation, pupilldiameter och ålder
påverkar och förändrar aberrationerna
(Eisenberg, 2004). Aberrationsfria ögon
finns inte, men det finns ögon som har
mindre aberrationer än andra. Lägre ordningens aberrationer utgör ca 80 procent
av de optiska aberrationerna (prisma, myopi,
hyperopi och astigmatism). Dessa mäts och
korrigeras med vanlig refraktionering.
Högre ordningens aberrationer är bland
annat tredje ordningens aberrationer coma
och trefoil och fjärde ordningens aberrationer sfärisk aberration, sekundär astigmatism och quadrafoil Det finns både kromatiska och monokromatiska aberrationer.
De kromatiska aberrationerna beror på att
olika våglängder (färger) bryter olika och
detta uppstår så fort ögat tittar i vitt ljus
Exempelvis har blått ljus sin fokalpunkt ca
NORDIC VISION 5·2006 29
C260828_NordicVision_5_06.indd 29
06-11-02 13.28.35
EX AMENSARBETE
Figur 1.3 PSF i pupillstorlekar från 1 mm till
8 mm, läses från höger till vänster.
Figur 1.4 Hartmann-Shack sensor.
Figur 1.5 En punktkälla ger en perfekt
sfärisk vågfront, som i sin tur ger en
skarp bildpunkt.
Figur 1.6 Zernike polynom i en pyramid.
1 D framför retina och rött ljus har sin
fokalpunkt ca 0,25 – 0,50 D bakom retina i
ett avslappnat öga (Millodot, 2004). Kromatiska aberrationer mäts eller korrigeras
inte för det mäskliga ögat, då det antas att
ögat kan kompensera för dessa störningar
(Freeman et. al., 2003). Den monokromatiska aberrationen mäts vid gröna ljusets
våglängd 587,6 nm (Rabbetts et al., 1998).
har generellt mer sfärisk aberration
(Eisenberg, 2004). Bryter strålarna i periferin mindre än de paraxiala strålarna
kallas det negativ sfärisk aberration, överkorrigerad sfärisk aberration. Bryter de
perifera strålarna mer kallas det positiv
sfärisk aberration, okorrigerad sfärisk
aberration (Unsbo, 2006).
Positiv sfärisk aberration anses vara en
av anledningarna till att man blir mer närsynt på kvällen, så kallad nattmyopi (Eisenberg, 2004) Sfärisk aberration blir mer
positiv med ökad åldern.
1.1.2 Sfärisk aberration
Till skillnad från kromatisk aberration är
den sfäriska aberrationen olika från person till person (Rabbetts et al., 1998). Sfärisk aberration beror på att strålarna i
periferin bryts mer eller mindre än de
paraxiala strålarna. De perifera och de
paraxiala strålarna har olika infallsvinkel
och får därför olika fokalpunkter. Eftersom de perifera strålarna har en större
infallsvinkel stämmer inte approximationen
av Snells lag (sin i × n = sin i’× n’). Ju större
pupillen är desto mer avviker de perifera
strålarnas brytningsvinkel från de paraxiala strålarnas (Millodot, 2004). Personer
som har större pupilldiameter än 6 mm
1.1.3 Vågfrontsaberrationer
Låter man en perfekt plan vågfront träffa
en perfekt konvex lins, utan avbildningsfel,
kommer den plana vågfronten att ändra
form och bli helt sfärisk. Eftersom ingen
lins är perfekt kommer det att bli en ljusspridning i avbildningspunkten. Detta
kallas Point Spread Function (PSF). PSF
visar hur en ljuspunkt avbildas i ett optiskt
system. Exempelvis hos en person med
mycket coma kommer ljuspunkten att se
ut att ha en svans och hos en person med
hög sfärisk aberration kommer det att se
ut som en halo runt ljuspunkten.
En vanlig metod att mäta och avbilda
vågfrontsaberrationer är med en Hartmann-Shack sensor. Denna metod är
objektiv och går till så att en ljuspunkt placeras på näthinnan och mäter vågfronten
på ljuset som kommer tillbaka ut genom
systemet. Genom att jämföra den vågfronten som kommer tillbaka ut ur ögat med en
perfekt plan vågfront, en referens- vågfront, får man en kartläggning av aberrationerna i det uppmätta ögat.
Principen är kortfattat att en tunn laserstråle koncentreras på näthinnan för att
skapa en punktkälla. Den tillbakagående
strålen upplever alla aberrationer och avvikelsen avläses av en linsmatris och en CCD
detektor. Genom detta kan vågfrontens
utseende bestämmas.
Andra metoder att mäta vågfronstaberrationern är Tschering och Laser ray tracing.
1.1.4 Vågfrontsanalys
Den vanligaste och allmänt använda meto-
30 NORDIC VISION 5·2006
C260828_NordicVision_5_06.indd 30
06-11-02 13.28.36
EX AMENSARBETE
den att mäta syn är den subjektiva refraktioneringen. Fördelen med denna metod
är att den innefattar hela synprocessen hos
patienten, både optiken i ögat, nervprocessen, och den psykosociala uppfattningen.
Begränsning med denna metod är att
endast sfärisk korrektion i två meridianer
90 grader mot varandra används. Synkvalitén handlar inte bara om att synskärpan
ska vara 1,0 eller högre utan också om kvaliteten på seendet. En vågfrontsmätning
kan ge den informationen, då den ger ett
mått på ögats aberrationer.
En vågfrontsaberration är avståndet
mellan den uppmätta vågfronten och en
referensvågfront. För god bildkvalitet bör
de monokromatiska aberrationerna vara
små och skillnaden mellan den uppmätta
vågfronten och en referensvågfront vara
liten.
En perfekt punktformad ljuskälla som
placeras i linsens fokalpunkt kommer att ge
en perfekt plan vågfront om linsen är felfri.
Mätning av formen på vågfronten ger ett
mått på den optiska kvaliteten. All avvikelse från den perfekta vågfronten kommer
att bero på aberrationer i det optiska systemet. Jämförs en perfekt vågfront med en
vågfront som kommer ut från ett uppmätt
öga kan man skapa en karta över den optiska
aberrationen i just det ögat. Aberrationer
illustreras ofta i en pyramid, där 0:te ordningen är högst upp och ökande ordningar
nedåt i pyramiden. För att beskriva de
optiska aberrationerna och specificera
behovet av korrektion används Zernike
polynom, som beskriver vågfronten matematiskt.
Varje lodrätt rad representerar en typ
av aberration. Vågrätt syns den radiella
frekvensen. Den översta raden kallas nollraden, 0:te ordningens aberrationer. Den
har ingen egentlig optisk funktion, är bara
en konstant.
Nollraden är en utgångspunkt för att
kunna skapa en skala. Andra raden kallas
1:a ordningens aberrationer och visar prismatiska effekter, även kallat tilt. Vanligtvis
är inte första och andra raden visade i pyramiden eftersom det inte har någon inverkan på bildkvaliteten. På tredje raden hittar
man defokus, Z-4, och astigmatism, Z-3 och
Z-5, dessa tre kallas 2:a ordningens aberrationer. Z-3 visar sned astigmatism och
Z-5 visar horisontell astigmatism. Denna
rad representerar vanligt sfäriskt refraktionsfel. Den femte raden innehåller fem
termer, varav den ena, Z-12 är sfärisk aberration, dessa tillhör 4:e ordningens aberrationer.
För att lägga ihop värdet på vågfronten
brukar Root Mean Square error (RMS)
beräknas. RMS ger en uppfattning om systemet har mycket eller lite aberrationer.
Kortfattat kan man säga att RMS jämför den
uppmätta vågfronten med en perfekt vågfront och beräknar ett värde som anger
skillnaden mellan dessa. Vanligtvis bortser
man från lägre ordningens aberrationer.
Ett lågt RMS är oftast bättre är ett högt.
1.1.5 Zywave
Zywave från Bausch & Lomb är en Hartmann-Shack aberrometer som mäter ögats
optiska aberrationer. Zywave mäter hela
ögat, från lins till retina och det är de
monokromatiska aberrationerna som mäts.
Zywave ger en känsla av att titta på ett
objekt långt bort i oändligheten, vilket ger
ett så avslappnat öga som möjligt. För att
beräkna vågfrontsaberrationen används
Zernicke polynom. Zywave mäter på våglängden 785 nm och räknar om resultaten
för en våglängd på 555 nm.
1.1.6 Aberrationskontrollerande linser
Definition AC (aberration-control) från
Biolens är en standardlins baserad på mätningar i en vågfrontsanalysator, Wavefront
anylyzer KP9000PW. För maximal aberrationskontroll är den asfäriska kurvan i
varje lins individuellt anpassad för varje
styrka. Linsen ska kunna korrigera högre
ordningens aberrationer med upp till
75 – 80 procent. Linsen har en och asfärisk,
elliptisk geometri på den främre ytan. Det
är samma styrka i hela linsen och ju högre
minus det är på linsen, desto större effekt
på aberrationskontrollen. Aberrationskontrollen gör att cylindern minimeras och
kan maskas med upp till en dioptri.
Definition linserna är, enkelt förklarat,
vågfrontslinser utan en vågfrontsanalysator.
Optical Connection i San José, USA har
använt sig av vågfrontsteknologin i sin
design med resultatet av ett medelöga som
bas.
1.2 Kontrastkänslighet
För att få ett mer fullständigt mått på ögats
synskärpa kan kontrastkänsligheten i ögat
mätas och bestämmas. Vanligtvis görs
detta genom att låta försökspersonen titta
på ett randmönster, som har mjuka övergångar från svart till vitt och alla gråskalor
däremellan, ett ”sinusmodulerande” randmönster med varierad spatiell frekvens och
kontrast. Tätheten i randmönstret kallas
spatiell frekvens och uttrycks i cykler per
grad synvinkel, där en cykel är ett svart och
ett vitt band. Mönstren blir tätare och
tätare ju högre spatiell frekvens som mäts
och kontrasten justeras tills försökspersonen inte kan se något mönster, detta är den
så kallade kontrasttröskeln.
Kontrastkänsligheten kan beskrivas
med hjälp av en kurva där X-axeln motsvarar spatiell frekvens och Y-axeln står för
kontrastkänslighet. Kontrastkänsligheten
är det inventerade värdet av kontrasttröskelvärdet och ritas in i förhållande till frekvensen i diagrammet. Skalorna i diagrammet är logaritmiska. Kurvan ger en bild av
försökspersonens kontrastkänslighetsfunktion, CFS. En kontrastkänslighet på
1 motsvarar en kontrasttröskel på 100 procent. Känsligheten är allra högst vid mellanfrekvenserna och är lägre längs kurvans
sidor. En av de saker som påverkar kontrastkänsligheten är ögats optik, men det
finns även andra orsaker som ännu inte är
helt förklarade. Kontrastkänlighetsminskningen vid låga frekvenser kan inte förklaras optiskt, men det beror till viss del på
lateral inhibition, en aktiv nervcells hämmande effekt på omkringliggande nervceller. (Martin, 1995).
1.2.1 VisTech
VisTech är en klinisk metod för att mäta en
persons kontrastkänslighet. Den finns för
både långt och på nära håll. Normal rumsbelysning används och ska vara jämn över
hela tavlan; 30 – 80 cd/m2. Samma belysning används vid varje mätning. Tavlan
placeras på tre meters avstånd från försökspersonen. På tavlan finns det fem rader
(A – E) och nio kolumner (1 – 9) med randmönstrade cirklar av olika spatiell frekvens
och kontrast. Varje rad har olika spatiell
frekvens. I de översta cirklarna är frekvensen
lägst och kontrasten blir lägre och lägre ju
längre åt höger man kommer, det vill säga
frekvensen ökar nedåt och kontrasten
minskar åt höger. Testet utförs med ett öga
i taget.
Detta ger en bild av försökspersonens
NORDIC VISION 5·2006 31
C260828_NordicVision_5_06.indd 31
06-11-02 13.28.37
Sfärisk aberration μm
EX AMENSARBETE
0,100
= Okorr
0,050
= Dailies
= Def AC
0
-0,050
4 mm
4,5 mm
5 mm
6 mm
-0,100
-0,150
-0,200
Kontrastkänslighet
Figur 3.1 I diagrammet ovan visas resultaten av mätningarnas medelvärden för sfärisk
aberration i höger öga vid olika pupillstorlekar och korrektioner.
180
= Hab
160
= Dailies
140
= Def AC
Spatiell
frekvens
120
100
80
60
40
20
0
A 1,5
cyk/grad
B 3,0
cyk/grad
C 6,0
cyk/grad
D 12, 0
cyk/grad
E 18,0
cyk/grad
Figur 3.3 Kontrastkänslighetskurva för höger öga med habituell korrektion, Definition AC och Dailies.
kontrastkänslighetskurva. På nära håll
utförs testet på samma sätt, fast med hjälp
av små tavlor i en speciell tavelhållare
(Martin, 1995).
2. MATERIAL OCH METOD
försökspersonernas aberrationer gjordes
mätningar med Zywave utan någon korrektion på. Mätningarna i Zywave ut-fördes
också monokulärt. Efter mätningarna tillpassades en kontaktlins och visus kontrollerades. Varannan försöksperson fick en
Definition AC och varannan fick en Dailies.
2.1 Urval och kriterier
Försökspersonerna i undersökningen var
20 – 37 år med en myopi mellan -0,50 D och
-8,0 D. Antalet försökspersoner var 24 och
alla var friska. För att undvika påverkan av
till exempel katarakt och andra åldersrelaterade ögonsjukdomar, då detta till exempel
kan påverka kontrastseendet, sattes en övre
åldersgräns till 37 år. Två försökspersoner
föll bort då kontaktlinsen inte passade, i
båda fallen var kontaktlinsen för flat.
2.2.2 Besök 2
2.2 Mätinstrument och metoder
Vid sista besöket utfördes samma mätningar som vid besök 2 men med den vid
besök 2 tillpassade kontaktlinsen på ögat.
Försökspersonerna kom på tre besök.
Vid besök två gjordes samma mätningar
igen, det vill säga ett kontrastkänslighetstest med VisTech-tavlan och aberrationsmätningar med Zywave och visus kontrollerades. Vid alla mätningar behölls linsen
på. Efter mätningarna tillpassades den
andra kontaktlinsen, samma styrka på
kontaktlinsen användes.
2.2.3 Besök 3
3. RESULTAT
3.1 Sfäriska aberration
Aberrationen mättes i Zywave och med
hjälp av ett dataprogram skiljdes sfärisk
aberration ut. Ett medelvärde beräknades
och presenteras i diagram ovan (figur 3.1).
Den statistiska signifikansen testades
med ett Tukey-Kramer multiple comparison test och en signifikansnivå på α=0,05
sattes, om p < 0,05 är det en statistiskt
säkerställd signifikans.
En jämförelse mellan Dailies och Definition AC, Definition AC och okorrigerat och
okorrigerat och Dailies gav att all data fick
ett p < 0,05. Vilket gav att det var en statistiskt säkerställd signifikans. Det samma
gällde för alla pupillstorlekar och ögon.
3.2 Kontrastkänslighet
Ett Dunns multiple comparison test användes för att göra den statistiska analysen av
kontrastkänslighetsmätningarna.
(Figur 3.3)
Signifikansnivån sattes till 0,05. Alla
mätningar gav ett resultat på p > 0,05, vilket
gav att ingen statistiskt säkerställd signifikans fanns.
3.3 Visus
Vid jämförelse av visus blev det ingen mätbar skillnad.
2.2.4 Behandling av mätdata
3.4 RMS
Inte heller RMS gav någon statistiskt säkerställd skillnad. Vilket visas med standardavvikelse staplarna. (Figur 3.6)
All data från Zywave samlades in och med
hjälp av ett dataprogram skiljdes mätdata för
sfärisk aberration ut. Efter detta sorterades
mätvärden för högerögon för sig och för vänsterögon för sig. Det gjordes på detta sätt på
4. DISKUSSION
Syftet med undersökningen var att undersöka om det går att få bättre syn med en
2.2.1 Besök 1
Vid första besöket mättes försökspersonernas
kontrastseende på en VisTech-tavla. Försökspersonen hade sin egen korrektion på, då
mätningarna gjordes på avstånd och alla försökspersoner var myoper. Mätningarna
utfördes monokulärt. Vid uppmätning av
grund av eventuella bortfall. Okorrigerat
jämfördes med Dailies, Dailies jämfördes
med Definition AC och Definition AC jämfördes med okorrigerat för att se om det
fanns någon statistiskt säkerställd skillnad.
Statistikprogrammet InStat 3 användes för
att göra statistikanalysen. För att göra diagram beräknades medelvärden av mätningarna för varje korrektion. Kontrastkänslighetsdata omvandlades, enligt tabell i VisTech-manualen och behandlades på samma
sätt som mätvärdena för sfärisk aberration.
32 NORDIC VISION 5·2006
C260828_NordicVision_5_06.indd 32
06-11-02 13.28.38
Visus
EX AMENSARBETE
0,45
1,4
= Dailies
0,35
1
= Def AC
RMS μm
0,30
0,8
0,6
0,25
0,20
0,4
0,15
0,2
0,10
0
= Okorr
0,40
1,2
0,05
Höger
Vänster
= Dailies
= Def AC
0
4 mm
4,5 mm
Figur 3.5 Visus med Dailies och Definition AC.
Figur 3.6 Högre ordningens rms värden.
standardiserad aberrationskontrollerad
lins. Det intressanta var om det gick att tillpassa en sådan kontaktlinslins på ett öga
och sedan mäta om optiken blev bättre.
Ögat är inte ett perfekt rätlinjigt optiskt
system och inte heller ett stabilt optiskt system. Den föränderliga pupillstorleken och
ackommodationen gör att det blir förändring av aberrationerna och därför också
vågfronten. Tyvärr är inte dessa ändringar
konsekventa. Dessutom är ögat ett aktivt
biologiskt system som förändras över tiden.
Vilket gör det svårt att mäta den exakta
aberrationen i ett öga. Även tårfilmen har
viss inverkan på aberrationerna. En dålig
tårfilm, med snabb Tear Break Up Time,
kan öka högre ordningens aberrationer i
ögat. En studie som gjorts visar att i torra
ögon var det signifikant större förekomst
av sfärisk aberration och coma än i ett normalt öga. Varje blinkning har också viss
inverkan på det optiska systemet men hålls
tårfilmen stabil borde påverkan vara minimal (Eisenberg, 2005).
Mina resultat visar att Definition AC inte
är att rekommendera för mina försökspersoner. Medelvärdet för sfärisk aberration
ligger mellan 0,1 μm och 0,14 μm vid en
pupillstorlek på 6 mm. I mina mätningar
ligger medelvärdet på < 0,09 μm. Definition AC som är designat efter ett medelöga,
antagligen för ett värde mellan kommer 0,1
μm och 0,14 μm, kommer att ta bort positiv
sfärisk aberration, men reducera den för
mycket och kvar blir negativ sfärisk aberration. Sfärisk aberration ska ligga så nära
noll som möjligt. I det okorrigerade ögat
var den sfäriska aberrationen positiv och
med Definition AC sänktes den i och för
sig, men blev istället negativ. Med Dailies
blev resultatet en sfärisk aberration nära
noll, vilket är det man eftersträvar. Mät-
ningsresultaten visar att de flesta försökspersoner i denna undersökning hade positiv
sfärisk aberration när ögat var okorrigerat
och ögat är mer vant vid positiv sfärisk aberration. Ackommodationen påverkar den
sfäriska aberrationen och gör att den går
mot noll, i vissa fall blir den också negativ.
Med det borde inte vara en felkälla då
Zywave mäter det ackommodationsavslappnade ögat. Försökspersoner i undersökningen var unga och den positiva sfärisk
aberration var låg, därför är inte Definition
AC förstahandsvalet av kontaktlins. Det
finns undersökningar som visar att positiv
sfärisk aberration ökar med åldern. En Definition AC är kanske mer att rekommendera
för äldre individer.
Visusmätningarna visade att det inte
blev någon signifikant skillnad mellan kontaktlinserna och det säger ju ändå att Definition AC inte försämrade synen. Kontrastkänslighetsmätningen gav inte heller någon
signifikant skillnad.
Kan vara möjligt att det skulle ha gett ett
större utslag om man använt andra mätmetoder för visus och kontrastkänslighet.
Exempelvis är VisTech ett ganska grovt test
som mäter i stora kontraststeg. Möjligtvis
skulle man ha fått ett större utslag om man
använt sig av mätmetoder som mäter i
mindre steg. Jag undersökte också om det
fanns någon signifikant skillnad i RMSvärdena för högre ordningens aberration
och kom fram till att inte heller där fanns
det någon signifikant säkerställd skillnad,
vilket visar att Definition AC trots allt inte
försämrade synen. Det hade varit intressant att titta på hur dessa kontaktlinser
fungerar vid nattmyopi. Det gjordes ingen
subjektiv utvärdering eftersom detta hade
krävt att försökspersonerna skulle använda
linserna längre än bara några dagar. Detta
5 mm
6 mm
hade också kunnat ge ett intressant resultat.
Slutsatsen blir att, trots att Definition AC
inte försämrade synen ska de nog bara tillpassas på personer som är i behov av aberrationskontroll och har hög positiv sfärisk
aberration. För att ta reda på om värdet av
sfärisk aberration är högt eller lågt och om
en aberrationskontrollerande kontaktlins
ska tillpassas bör vågfrontsmätningar utföras. Kort sagt framtiden kommer att handla
mer och mer om aberrationer och därför
bör vi lära oss att använda vågfrontsmätare
och tolka vågfronter.
Referenser
1. Jeffrey S. Eisenberg (2005) The Reality of Super
Vision, Review of Optometry, Vol. No: 142:4Issue:
4/15/05.
2. John de Brabander (2004), Wavefront Technology
part 1, Global Contact, nr 36, sida 32-35.
3. John de Brabander (2004), Wavefront Technology
part, Global Contact, nr 37, sida 44-49.
4. John de Brabander (2004), Wavefront Technology
part 3, Global Contact, nr 38, sida 35-39.
5. Jörgen Ringmans föreläsning 2002-11-05.
6. Lena Martin (1995) Att mäta syn, sida 169-171.
7. Linda Lundström (2006-04-24) muntlig
information.
8. M.H. Freeman, C.C. Hull (2003) Optics,
Eleventh edition, kapitel 7, sida 233.
9. Michel Millodot (2004) Dictionary of optometry
and visual science, Sixth edition, sida 1, 2, 283.
10. Minna Morri (2005) Ackommodationens
påverkan på ögats aberrationer, Examensarbete
Optikerprogrammet, Karolinska Institutet,
Stockholm.
11. Peter Unsbos föreläsning 2006-03-17, Kontaktlinsföreningens föreläsning om vågfrontslinser på
Scandic hotell, Sollentuna.
12. Roland B. Rabbetts, Bennets (1998) Clinical Visual
Optics, Third edition, sida:
13. Sveriges Kontaktlinsförening (2006)
KLASS 2006, sida 20 och 23.
14. W.N. Charman (2005) Wavefront technology:
Past, present and future, Vol 28, Issue 2, June 2005,
sida 75-92.
Anm. Uppsatsen är ej helt i originalversion. Viss redigering har gjorts inför
publicering i denna tidskrift.
NORDIC VISION 5·2006 33
C260828_NordicVision_5_06.indd 33
06-11-02 13.28.38
KONTAKTOLOGI
When Thinner is not Better
Of t e n i n l i f e we are conditioned to
think that thinner is better, but this sentiment does not apply to the cornea. The
thinner cornea is sometimes liable to become
ecstatic, leading to distorted and poorer
vision. The cornea has an important function
in acting as an ultraviolet radiation (UVR)
filter to protect ocular components. The thinning of the cornea, as occurs with some
diseases and certain refractive surgeries, may
interfere with this function.
In keratoconus, pellucid marginal degeneration and other corneal thinning disease,
we do not know what is lost when the cornea
becomes thinner. Clinically we observe this
as a stromal thinning. However, what is lost
in the cornea and where precisely it starts
remains a mystery.
Research in our laboratory first had to
focus on developing a more precise understanding of the normal human cornea. To
determine if we with disease lose stromal
lamellae, we needed to establish how many
there should be in the first place. By using
technology with ultimate resolution, transmission electron microscopy, we have for
the first time established that the human cornea contains an average of 242 lamellae and
that this value does not vary a great deal
between humans.
If corneal ectasia is the result of weakening
of the cornea, where then is the weakening
located? In LASIK, for instance, anterior
lamellae are severed, and in some cases this
leads to corneal ectasia. Is there something
related to the arrangement of anterior lamellae
that provides a vital structural strength to
the corneal shape? Almost without exception
lamellae are described in literature as crossing
the cornea limbus to limbus. Our research has
provided clear evidence suggesting that
anterior lamellae, often if not always, stop
short of providing a limbus to limbus bridge.
We have yet to determine whether this new
finding relating to the lamellar architecture
evolved for structural or optical purposes.
Histopathological examination of keratoconic corneas has revealed that the focus of
this disease is the anterior cornea. At least in
relatively early stages the posterior stroma,
posterior limiting lamina and endothelium
are of normal appearance, but significant
changes are present in the epithelium, anterior limiting lamina (ALL) and anterior stroma.
The ALL is absent over significant corneal
areas and the anterior stroma harbors
activated cells together with a noticeable
thinning in the central ecstatic area. Our
future work will assess the number of lamellae present in the cone and compare that to
the periphery of the same cornea and also
that of the healthy human cornea. Although
the focus of the disease is in the ALL and the
anterior stroma it may still be a disease originating and orchestrated from the epithelium.
Future treatments, or even cures, of pathological thinning disease require that we
understand what is lost and where it starts.
An interesting result of our research on the
UVR effects on the ocular components has
shown that, contrary to popular opinion, all
corneal UVR absorption is not occurring in
the epithelium. A significant amount of corneal UVR absorption takes place in the stroma.
It follows that thinning of the stroma will
allow more UVR and also more toxic shorter
wavelengths through this tissue to bombard
internal ocular structures, where the crystalline lens will be the primary recipient. This
leads to the question: are eyes with thinner
corneas prone to develop cataract earlier?
Unlike the body as a whole, thinner is not
healthier for the cornea and the eye.
Jan Bergmanson
Ortoptiska skäl att använda kontaktlinser
I E ng l a n d h a r minst fem procent av
patienterna som besöker en optometrisk
praktik med stor andel förstagångskontroller
av barn, någon form av binokulär avvikelse.
Nästan alla barn i England får sin första
ögonundersökning utförd av en optometrist,
som i normalfallet har en vidareutbildning
i ämnet.
Den vanligaste orsaken till ett binokulärt
problem, är amblyopi i förening med anisometropi, men vanliga orsaker är också okompenserad heterofori och strabism. Barn som
har den förstnämnda anomalin har stora
möjligheter att bli behandlade enbart genom
att använda kontaktlinser. Genom introduktionen av de nya silikonhydrogelmaterialen
och därmed kontaktlinser som kan användas
dygnet-runt i upp till trettio dygn, har ett
genombrott i behandlingen skett. En besvärande amblyopi kan i vissa fall reduceras bara
genom användning av kontaktlinser. Det
kan visa sig att det inte alls behövs någon
ocklusionsbehandling.
En anisometropi kan antingen vara refraktiv eller axial. Den teori som har talat för
användning av glasögonkorrektion i stället
för linser, är att aniseikonin vid axial anisometropi reduceras genom den större förändringen av näthinnebilden i det mer felsynta
ögat. Förutsättningen är att näthinnans
receptorer är jämnt fördelade i respektive
näthinna, trots skillnad i yta, vilket inte är
troligt. I praktiken har det visat sig att kontaktlinser har andra fördelar som gör att
patienterna föredrar dessa. Exempelvis ett
normalt perifert seende, inga prismadiffe-
renser vid sned blickriktning och en normal
bildåtergivning.
Stewart et al undersökte barn mellan 3 och
8 år, med tidigare obehandlad amblyopi och
fann att i 22 procent av fallen försvann amblyopin enbart genom kontaktlinskorrektion.
Ingen ocklusionsbehandling var nödvändig.
Den etablerade uppfattningen är att
amblyopi bör behandlas före sju års ålder, då
receptiviteten är som störst. Denna insikt
tycks gälla amblyopi vid strabism, men flera
studier de senaste åren har visat att amblyopi
på grund av anisometropi kan behandlas
oberoende av patientens ålder.
(Bruce J.W. Evans, Institute of Optometry,
Department of Optometry and Visual Science,
City University, London. Contactlens & Anterior
Eye, September. 2006).
34 NORDIC VISION 5·2006
C260828_NordicVision_5_06.indd 34
06-11-02 13.28.39
KONTAKTOLOGI
Tänkbara orsaker till torrhetssymptom
hos kontaktlinsbärare
D e n va n l i g a s t e o r s a k e n till
”drop-outs” hos kontaktlinsbärare är dålig
komfort. Den vanligaste orsaken till dålig
komfort är torra ögon eller torrhetsliknande
symptom. Frågan är om patienter med torrhetsliknande symptom verkligen har torra
ögon eller om det är andra problem som ger
upphov till torrhetskänslan. Doktor Thomas
G. Quinn, OD, från Athens i USA reder ut
begreppen.
Mekanisk irritation. Kontaktlinser som har
en alltför stor rörlighet på ögat eller en dålig
linskant kan ibland orsaka en liten, men överkomlig, irritation. Med styvare linser (högre
modulus) accentueras problemet. I enstaka
fall kan till och med papillförändringar ske
på konjunktivans palpebrala del. Förändringar som lätt kan förväxlas med dem som
uppkommer vid allergi. De subjektiva besvären kan av patienten antas bero på torra ögon.
Hypoxi. Om patienten använder linser
med låg syretransmission kan en uppkom-
men syrebrist i kornea ge en känsla av torrhet. De annars klassiska tecknen på syrebrist
i kornea, nämligen kärlinväxning, striae och
mikrocystor, kan kompletteras med en långsam ökning av myopin. Åtgärder här är förstås att byta till linser med ett högt Dk/t, till
exempel silikonhydrogellinser.
Kladdiga linsytor. När linsens passform
kontrolleras i biomikroskopet är det viktigt
att också spana efter eventuella linsbeläggningar orsakade av till exempel tvål, spray,
parfym eller dylikt. Beläggningar ger ofta
torrhetssymptom och det finns därför skäl
att påminna om god skötsel i form av gnuggning av linsytorna efter varje urtagning.
Denna rutin är speciellt viktig när silikonhydrogellinser används, oberoende av vilket
skötselsystem som används.
Vätskekänslighet. Om patienten har torrhetssymptom och alla orsaker enligt ovan är
eliminerade finns anledning att misstänka
en överkänslighet mot skötselvätskorna, eller
snarare vissa ämnen i dem. Den radikala
åtgärden är då att byta system, exempelvis
till väteperoxid, eller att helt enkelt gå över
till endagslinser.
Torra ögon. Många patienter som uppvisar
torrhetssymptom har detta eftersom de faktiskt har torra ögon på riktigt. För att kunna
ställa den diagnosen måste praktikern ha
konstaterat att patienten faktiskt har en tunn
tårmenisk, färgning av kornea och konjunktiva, kort uppsprickningstid (T-BUT) och en
allmänt nedsatt tårproduktion.
För att avhjälpa situationen måste tårproduktionen förbättras både kvantitativt och
kvalitativt. Fuktande ögondroppar, medicinering, massage av ögonlockskanterna och
intag av Omega-3 tabletter är exempel på
åtgärder som kan minska torrheten i ögonen.
Ökad fuktning kan numera också åstadkommas genom användning av vissa självfuktande kontaktlinser.
(Contact Lens Spectrum, september, 2006).
Kliniska erfarenheter av endagslinser
med inbyggd fuktningsförmåga
S e n t på e f t e r m i ddag e n upplever
70 procent av mjuklinsbärarna torrhetssymptom. Av dessa har 35 procent sådana
problem att de överväger att sluta använda
linser helt och hållet. Den instabilitet i tårfilmen som en lins i ögat orsakar leder till
dålig komfort och minskad användningstid
per dag. Olika tårsubstitut kan användas för
att kyla ner ögat, smörja kontaktlinsen,
minska friktionen mot övre ögonlocket och
skölja bort främmande partiklar i tårvätskan.
En vanlig ingrediens i dylika droppar är
polyvinylalkohol (PVA), 1 %. PVA anses ha en
stabiliserande effekt på tårfilmen samt minskar nedbrytningen och avdunstningen. Ett
tårsubstitut kan även öka användningstiden
per dag och minska torrhetssymptomen,
rödögdheten och färgbarheten av kornea.
Med PVA minskar även proteinbeläggningar
på HEMA-material.
Som tidigare rapporterats innehåller
materialet nelfilcon A (Focus Dailies), 1,5 %
PVA. Utöver denna mängd finns 0,5 % obundet PVA i matrisen och det är denna del som
långsamt pressas ut ur matrisen och ut i tårfilmen genom den mekaniska påverkan som
blinkningen ger. Därmed erhålls en fuktande
effekt av linsen. Fenomenet benämns ”AquaRelease”.
Användningstiden per dag för en kontaktlinsbärare är i genomsnitt 13 – 14 timmar,
med en standard deviation på +-4 timmar. I
en nyligen publicerad undersökning visar
det sig att de kontaktlinsbärare som tidigare
burit sina linser som daglinser hade mer torrhetssymptom än de som burit sina linser
dygnet-runt.
För att testa hypotesen att AquaRelease
förlänger komforten till dagens slut ändrades
mängden av obundet PVA i nelfilcon A för att
se om effekten efter 16 timmars användning
per dag blev förbättrad tårstabilitet och komfort. På äldre kontaktlinsbärare antogs heldagsanvändning vara värre, men ingen av
försökspersonerna, varken yngre eller äldre,
behövde ta ut linserna i förtid på grund av
för dålig komfort.
Som jämförelse till nelfilcon A tillpassades
även ocufilcon B (Biomedics), men den enda
marginella skillnaden var en sämre initial
komfort hos det sistnämnda materialet. Därmed föredrog de flesta försökspersonerna
AquaRelease. En möjlig bidragande orsak
kunde också vara att denna lins tillpassades
något lösare, vilket gav mindre färgbarhet av
kornealepitelet.
(Rachael C. Peterson, James S. Wolffsohn,
Joachim Nick, Lynn Winterton, John Lally, Life
and Health Sciences, Aston University, Birmingham, England. CIBA Vision, Duluth, USA, Contact Lens & Anterior Eye, nr. 3, 2006). Tre av
författarna är anställda av CIBA Vision.
NORDIC VISION 5·2006 35
C260828_NordicVision_5_06.indd 35
06-11-02 13.28.40
PRODUKTNYHETER
C I BA V i sion h a r n u lanserat sin ”ProGuard Lens Case”, en linsbehållare som
innehåller silverjoner för avdödning av bakterier och minimerar kontamination på
behållarens yta. Enligt CIBA frigörs silverjonerna långsamt när behållaren blir fuktig.
Denna långsamma frigörelse förlänger den
antimikrobiella effekten.
Bättre droppar för
sårläkning
I e n n y l ig e n genomförd studie visade
det sig att vid återbesök hade 0,3% gatifloxacin läkt bakteriella sår snabbare än vad 0,3%
ciprofloxacin hade gjort.
Plasmabehandling
av stabila linser
E s s i l or L a b or at or i e s i U S A har
tillsammans med Paragon Vision Sciences
lanserat en ny och renare plasmabehandling
av sina stabila linser. Den finns på alla linser
tillverkade med Paragon HDS teknologi och
på FluoroPerm GP material.
Video om
kontaktlinsmyter
The Contact Lens Manufacturers
A s s o c i at i o n (CLMA) erbjuder en fri
kopia av en video som undersöker och förklarar olika kontaktlinsrelaterade myter.
Gå in på www.gpli.info för att få en egen
kopia.
Stopp för biofilm?
F o r s k a r e v i d M o n ta n a S tat e
U n i v e r s i t y har upptäckt att chitosan,
en sockermolekyl som finns i celler från
krabba och räkor, stöter bort bakterier och
jästsvampar, vilket hindrar mikrober att
bilda biofilm. Sådan biofilm tros stå för upp
till 65 procent av bakteriella infektioner i
USA. Den antimikrobiella effekten för chitosan är välkänd, men det här är första gången
som man beskrivit anti-biofilm aktivitet.
Chitosan skulle kunna användas för att ytbehandla t ex kontaktlinser och därigenom förhindra tillväxt av bakterier och svamp.
Istockfoto
Antimikrob
linsbehållare
En sockermolekyl från bl a krabbceller hindrar
mikrober att bilda biofilm.
Frequency XC
CooperVision lanserar nu en ny baslins, Frequency XC. Den är ett resultat av samgåendet med OSI (Ocular Sciences, Inc) där
man har sammanfört de bästa egenskaperna
hos två olika kontaktlinser. Från den ena linsen, Biomedics Evolution, har designen kopierats för att nå bästa möjliga synskärpa och från
den andra linsen, Proclear, har man tagit
själva materialet och resultatet har blivit en
baslins med utmärkt komfort, Frequency XC.
De egenskaper som framhålls är
– Materialets fördelar med den unika
PC-teknologin.
– Aberration Neutralising System (ANS), en
uppgradering av den asfäriska designen.
– Förbättrad kantprofil (rund) ger en mer
komfortabel och hållbar lins.
Linsmaterialet är Omafilcon A med 60 procent vätskehalt och Dk/t = 33. Linsen tillverkas genom gjutning i en baskurva, 8,50, och
en diameter, 14,2. Hanteringsfärgen är ljusblå
, linserna förpackas i 6-pack och linsen är
avsedd för dagligt bruk.
Tillgängliga linsstyrkor är +- 6,00 dioptrier
i 0,25 steg, +- 6,50 till +- 10,00 i 0,50 steg.
([email protected])
Utökat omfång
F r å n o c h m e d den 1 oktober 2006 finns
Focus Dailies Toric även med cylinderstyrkan –1,50 dioptrier i axellägena 90 och 180
grader. Materialet är Nelfilcon A (69 procent
vatten) kompletterat med komforthöjaren
AquaComfort.
Mer info: Ciba Vision 031-7226610.
Demografisk
undersökning
Imperial Optical har publicerat
en undersökning som visar demografiska data
från konsumenter vilka gjort sökningar på
internet efter kontaktlinser från J&J, Cooper,
Ciba och B&L. Listan visar de tio vanligaste
linsmärkena under juli 2006. Gå in på www.
imperialoptical.com för att ta del av undersökningen.
AOA Seal för UV-skydd
AOA : s (The American Optometric Association) kommission för oftalmisk standard har
tilldelat Vistakons Acuvue Advance och
Acuvue Oasys sitt “Seal of Acceptance for UV
Absorbing contact lenses”. AOA:s specifikationer är i linje med ANSI och ISO standard. UV-
blockade linser klassificeras i två grupper
baserat på linsens absorptionsförmåga vid
minsta materialtjocklek. Vistakon hävdar att
Acuvue är de enda linser som tilldelats klass 1
UV-block, vilket kräver att minst 90 procent
UVA och minst 99 procent UVB absorberas.
36 NORDIC VISION 5·2006
C260828_NordicVision_5_06.indd 36
06-11-02 13.28.40
PRODUKTNYHETER
PureVision Multi-Focal
B au s c h & L om b s n ya PureVision
Multi-Focal, som Nordic Vision rapporterade om i nummer 3 då den precis hade lanserats i USA, finns sedan augusti även i
Sverige.
B&L har kombinerat den
fina synprestandan i sin Soflens Multi-Focal med tillpassningsegenskaper, hälsa
och komfort från PureVision. Med denna multifokala
lins i silikonhydrogel förenas
erfarenhet och ny teknologi i en spännande
ny produkt för skarp syn, flexibelt långtidsbärande och utmärkt komfort.
PureVision Multi-Focal modifierar medfödd aberration genom att inducera negativ,
sfärisk aberration med linsen. Detta fungerar
i samklang med medfödd aberration i ögat.
Man skapar flera fokalpunkter
på retina, som producerar den
multifokala effekten. Detta ger
en enastående skarp, färgstark
synkvalitet på nära håll, på
avstånd och mellanavstånd.
Kliniska tester pågår för närvarande runt om i Europa och
resultaten kommer att presenteras av UMIST i
Manchester, England.
([email protected])
Linsvätska utan
konserveringsmedel
S y n e rgi ä r e n ny typ av linsvätska för
mjuka linser från det italienska företaget
VitaResearch. Enligt tillverkaren erbjuder
denna väteperoxidbaserade envätskelösning
en effektiv desinfektion och proteinrengöring
genom den aktiva komponenten Oxychlorite. Ämnet bryts ned i ögat till vatten, salt
och syre och vätskan är således fri från konserveringsmedel. Det vätande och smörjande
ämnet är HPMC 0,15 procent.
Tunn linsförpackning
C l e a r L a b , e t t h e l ägt dotterbolag
till 1-800 CONTACTS, har nyligen presenterat
AquaSoft Singles, en innovativ platt förpackning för kontaktlinser. Förpackningen är
endast 1 mm tjock. Linsen komprimeras för
att få plats och packas med linsens insida
nedåt. När patienten river av folien ligger linsen med utsidan upp, och linsens insida
behöver därmed inte vidröras.
Förpackningen tar naturligtvis mycket
mindre plats än standardförpackningar. Ett
par linser får plats i kreditkortsfacket i plånboken!
Mer info: www.aquasoft.com
Mer info: www.hydrolens.se
Insändare
Kontaktlinsföreningen får en
guldstjärna för
behövlig och
lyckad förnyelse
av Nordic Vision.
Det är en professionell tidskrift av
stor betydelse för
optiker och ögonläkare. Nordic Vision
har ett inbjudande utseende, fräsch
layout och väl strukturerat vetenskapsbaserat innehåll. Det är en
svensk branschtidning som håller
internationell klass.
BENGT NORDBERG
Är du optiker...
Bli medlem i optikernas
egen fackförening!
Information och ansökan på www.srat.se
Svensk Optikerförening – En del av SRAT
08-442 44 60 L [email protected]
NORDIC VISION 5·2006 37
C260828_NordicVision_5_06.indd 37
06-11-02 13.28.43
SKLF
Kalendarium
November
12
European Ortho-K Symposium,
London, England.
18 – 19
Skandinavisk Optometrikongress,
Stockholm.
[email protected]
26
SKLFs vågfrontskurs,
S:t Eriks Ögonsjukhus, Stockholm
SKLFs assistentkurs,
S:t Eriks Ögonsjukhus, Stockholm
December
1–3
Annual Symposium of Cornea,
Contact Lenses and Contemporary
Vision Care, Houston, USA.
www.opt.uh.edu; [email protected]
7 – 10
American Academy of Optometry,
Annual Meeting, Denver, USA.
www.aaopt.org.
2007
Januari
11 – 14
Optik 2007, Stockholmsmässan.
[email protected]
Mars
16 – 18
Kontaktlinskongressen 2007,
Göteborg.
[email protected]
Översta raden från vänster: Marie Wallman Andersson, Olof Nesterud, Matilda
Bremme, Erik Sundbom och Inga-Lill Thunholm-Henriksson.
Nedre raden från vänster: Birgitta Nordin, Kurt Östlund och Anna-Karin Dahlin.
Saknas på bilden gör Jan Johnsson, Nils Juto och Sven Åström.
Information från
SKLFs styrelse
SK L F s or df ör a n de K u rt Ö s t lu n d har efter diskussion i styrelsen
sammanställt ett svar på den remiss angående en ny optikerföreskrift som Socialstyrelsen tidigare delgivit föreningen. Remissens frågor och svar finns att läsa i sin
helhet i detta nummer av Nordic Vision, sid 6 – 7.
Op t i k e r Ow e F l odi ng har på SKLFs uppdrag hållit en efterutbildningskurs om kontaktlinser för ögonläkarna i samband med deras årsmöte i Uppsala.
Enligt uppgift var denna kurs både eftertraktad och uppskattad.
De n   nov e m be r ordnar SKLF åter en kurs i vågfrontsteknologi och en
kurs för kontaktlinsassistenter. Dessa kurser kommer att hållas på S:t Eriks
Ögonsjukhus i Stockholm.
I b örja n av nästa år lanserar SKLF en helt ny hemsida med ny layout och
utökade funktioner, bland annat matrikel och forum.
S t y r e l s e n h a r be s lu tat att sträva efter att helt eliminera utskick med
vanlig post och istället satsa fullt ut på e-post. Allt för att spara pengar som istället
kan användas på annat håll.
Maj – Juni
I s y f t e at t öka avkastningen har styrelsen beslutat att placera en del av
föreningens innestående medel i värdepapper enligt förslag från Handelsbanken.
31 maj – 3 juni
BCLas kongress i Manchester
(Galamiddag på Manchester Uniteds
hemmaarena Old Trafford)
På gru n d av ökad arbetsbelastning har styrelsen beslutat att från 1 september
utöka föreningens anställde kanslist Johan Östlunds anställning från 80 procent
till heltid.
I s a m ba n d m e d styrelsemötet den 26 augusti valdes Jörgen Gustafsson och
Eva Ljungberg in som aktiva medlemmar i SKLF.
38 NORDIC VISION 5·2006
C260828_NordicVision_5_06.indd 38
06-11-02 13.28.49
Topcon Scandinavia, Box 25, 431 21 Mölndal.
Tel: 031-710 92 00 • Fax 031-710 92 49
www.topcon.se
$7
5PQDPOTTVWFSÊOBUFLOJLJMÊDLFS
GÚSQBDLOJOH%FOÊSNJOESFÊOWÌSB
NFLBOJTLBNPEFMMFSPDImOOT
NFE8JOEPXTFMMFS
QBOFMTUZSOJOH
0TMBHCBSFS
HPOPNJPDI
TPNUJEJHBSF
NFEMÊOLUJMM
NBSLOBEFOT
WBOMJHBTUFKPVS
OBMTZTUFNGÚS
TOBCCÚWFSGÚSJOH
BWSFGSBLUJPOTEBUB
-FWFSBOTFSOBIBSTUBSUBUy
$7-JUFNJOESFGPSPQUFS
GÚSQFOHBSOB
C260828_NordicVision_5_06.indd 39
06-11-02 13.28.54
Posttidning B
Avs: Sveriges Kontaktlinsfond AB
Isafjordsgatan 22B
164 40 Kista
7 317074 936924
C260828_NordicVision_5_06.indd 40
06-11-02 13.28.55
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards