Store Kongensgade 36-38, 1 tr. 1264 København K

advertisement
Infomaterial
Store Kongensgade 36-38, 1 tr.
1264 København K
Danmark
+45 325 733 16
Innehåll
1.
2.
Insemination ...................................................................................................................... 4
1.1.
Journalsamtalet .............................................................................................................. 4
1.2.
Själva inseminationen ...................................................................................................... 5
1.3.
Undersökningar .............................................................................................................. 6
1.3.1.
Hysterosalpingoultrasonografi (HSU) .......................................................................... 7
1.3.2.
Smear..................................................................................................................... 7
1.4.
Ultraljudsvägledning ........................................................................................................ 8
1.5.
Heminsemination ............................................................................................................ 8
Hormonstimulering ............................................................................................................ 9
2.1.
Att påbörja en hormonstimulerad cykel .............................................................................. 9
2.1.1.
Hormoner och möjliga biverkningar .......................................................................... 11
2.1.2.
Hormonstimulerad cykel steg för steg ....................................................................... 11
2.1.3.
Så här tar du hormonerna ....................................................................................... 12
2.1.4.
Ultraljudsskanning i samband med hormonstimulering ................................................ 13
2.1.5.
Ägglossningsspruta i samband med hormonstimulering ............................................... 14
2.1.6.
Relevanta hormoner ............................................................................................... 14
2.2.
3.
IVF-behandling ................................................................................................................ 16
3.1.
Det inledande samtalet .................................................................................................. 16
3.2.
4.
5.
Hormonstimulering hos din egen gynekolog ...................................................................... 15
Fertilitetsutredning ........................................................................................................ 17
3.2.1.
Utredning av kvinnan .............................................................................................. 17
3.2.2.
Utredning av mannen ............................................................................................. 17
3.3.
ICSI ............................................................................................................................ 18
3.4.
TESA ........................................................................................................................... 18
3.5.
FER ............................................................................................................................. 19
3.6.
AHA............................................................................................................................. 19
3.7.
EmbryoScope ............................................................................................................... 19
3.8.
Läkemedel ................................................................................................................... 20
Donator ............................................................................................................................ 21
4.1.
Val av donator .............................................................................................................. 21
4.2.
Donatorinformation ....................................................................................................... 22
4.3.
Egen donator ................................................................................................................ 23
4.4.
Reservation .................................................................................................................. 24
Fertilitet ........................................................................................................................... 25
5.1.
Kvinnan ....................................................................................................................... 25
5.1.1.
När orsaken till barnlöshet ligger hos kvinnan ............................................................ 25
5.1.2.
Hormoner som kan ha betydelse för fertiliteten .......................................................... 27
[2]
5.1.3.
Det kvinnliga reproduktiva systemet ......................................................................... 28
5.1.4.
Kvinnans inre könsorgan ......................................................................................... 28
5.1.5.
Kvinnans menstruationscykel ................................................................................... 29
5.2.
6.
Mannen........................................................................................................................ 30
5.2.1.
När orsaken till barnlöshet ligger hos mannen ............................................................ 30
5.2.2.
Det manliga reproduktiva systemet .......................................................................... 31
5.3.
Känslor ........................................................................................................................ 32
5.4.
Livsstil ......................................................................................................................... 33
5.4.1.
Kost före graviditeten ............................................................................................. 33
5.4.2.
Läkemedel och naturläkemedel ................................................................................ 34
5.4.3.
Vikt ...................................................................................................................... 34
5.4.4.
Motion .................................................................................................................. 34
5.4.5.
Rökning ................................................................................................................ 34
5.4.6.
Alkohol ................................................................................................................. 35
5.4.7.
Koffein .................................................................................................................. 35
5.5.
PCO ............................................................................................................................. 35
5.6.
Fertilitetsrådgivning ....................................................................................................... 37
Kontakt ............................................................................................................................ 38
[3]
1. Insemination
Så kommer du igång!
Det är ett stort beslut att bli förälder, oavsett hur barnet blir till
Därför kan insemination för de allra flesta vara en process som är både viktig, spännande och emotionell.
När du kommer hit ska du känna dig trygg.
Därför har vi försökt skapa andra ramar kring inseminationen än du kanske tidigare har upplevt vid en
traditionell gynekologisk undersökning.
Innan du insemineras kallas du till ett inledande journalsamtal, då du även har möjlighet att ställa alla
frågor du har kring insemination.
Du bokar tid för samtalet genom att kontakta oss på telefon +45 325 733 16.
Om du bor långt bort kan samtalet ske per telefon eller Skype om du vill.
Senast 10 dagar före samtalet ska vi ha mottagit din ifyllda journal och registrerat din betalning.
Journalen hittar du på vår webbplats, där du även kan ladda ner vårt djupgående informationsmaterial.
Vi ställer krav på att du har genomgått undersökning för klamydia, smear (cellprov från livmoderhalsen),
hepatit B och C, hiv 1/2 och andra relevanta prover före inseminationen. Läs mer under Undersökningar
på sidan 6 och Fertilitetsutredning på sidan 19.
Är du osäker på om insemination är ett alternativ för dig?
Du kan komma till det inledande samtalet även om du fortfarande är osäker på om insemination är ett
alternativ för dig. Vi kan stödja din process genom vår erfarenhet, besvara relevanta frågor och
informera dig om andra möjligheter att bli gravid.
Vi tror att det är väldigt viktigt för både barnet och dig att du är säker på ditt beslut att bilda familj.
1.1. Journalsamtalet
Journalsamtalet är det första steget i processen.
Journalsamtalet är ett personligt samtal vars syfte är att förbereda dig inför processen, både fysiskt och
psykiskt, och ge dig den rådgivning du behöver.
Du behöver inte ha fått alla dina provsvar före samtalet, men alla dina dokument ska vara i ordning före
själva inseminationen.
Om du tidigare har fått barn med hjälp från StorkKlinik ber vi dig fylla i en ny journal så att vi har
aktuella uppgifter om dig och din förestående graviditet.
Det pratar vi om
Samtalet handlar om dig och din situation. Vi går igenom det du har skrivit i din journal och ger
vägledning om den fortsatta processen.
Vi vill stödja dig fram till ett slutligt beslut. Vi kommer att tala om olika typer av donatorsperma –
kontaktbar eller inte kontaktbar donator? Vilka fördelar eller nackdelar kan det ha att eventuellt välja
ytterligare upplysningar om donatorn? Varför? Vilka är dina önskningar och drömmar, och vilka är de
konkreta faktorerna?
Vår inställning är att det inte finns något rätt beslut utan en rad förhållanden som ska vägas in utifrån din
personliga livssyn, din familjebakgrund och var du står i livet just nu. Därför ska du använda
journalsamtalet och våra fördjupande frågor till att fundera över och känna efter vad som egentligen är
viktigt och mindre viktigt för dig när det gäller donatorsperman.
[4]
Vid journalsamtalet kommer vi att prata om de mer känslomässiga aspekterna, om ett hälsosamt liv, rätt
kost, arbete och livsstil.
Det gör vi därför eftersom vi menar att om du lever sunt innan du blir gravid kommer du att vara friskare
under graviditeten och få ett friskare barn.
Vi bedömer dina chanser att bli gravid och diskuterar dina tankar om vad du själv kan göra för att öka
dina chanser att bli gravid så snabbt och enkelt som möjligt.
Vi avsätter ungefär 45 minuter till journalsamtalet.
Du kan komma ensam, med din partner eller med en god vän. Om du har en partner rekommenderar vi
att han eller hon också är med vid samtalet, även om det sker via telefon eller Skype.
Före samtalet ber vi dig fylla i den elektroniska journalen på vår hemsida och skicka den till oss.
Du behöver inte vara 100 procent säker på ditt beslut före samtalet. Det är bra att prata med oss även
om du fortfarande överväger om insemination kan vara något för dig. Tala bara om när du bokar
samtalet att du vill ha samtal för att komma fram till ett beslut.
När du kommer till själva inseminationen ber vi dig om en giltig fotolegitimation. Det gör vi för att ha så
god säkerhet som möjligt.
1.2. Själva inseminationen
Det ska vara en trevlig och hänsynsfull upplevelse att bli inseminerad och det ska finnas gott om tid. Vi
ser till att vi har en timme till samtal, insemination och vila efteråt.
En annorlunda, varm och nära upplevelse av befruktningen
Vi anser att det är viktigt att inseminationen sker i lugn och ro, med själ och hjärta, innan du ger dig ut i
storstadens brus.
Vi rekommenderar att du tar god tid på dig att slappna av och njuta av lugnet i ungefär en halvtimme
efter inseminationen för att kropp och själ ska hinna med. Vi försöker skapa en behaglig inramning med
varm atmosfär, stearinljus och möjlighet till musik. Om du inte känner för eller har tid att vila är det
också helt okej! Du kan självklart bli gravid ändå. Det viktigaste är att du har haft en bra upplevelse och
känt dig trygg och väl omhändertagen.
Britsen har organiska former och är extra bred så att du ligger bekvämt. Det finns plats för din partner
ifall ni vill vila tillsammans efter inseminationen. Vårt spekulum för undersökning är extra smalt och
värms alltid till 37 grader före undersökningen.
Det finns också stödkilar för fötterna på britsen i stället för de vanliga benstöden. Det kan främja en
bättre upplevelse om dina ben inte är "upphängda" vid inseminationen utan fria och har stöd mot
bädden.
Det är alltså du själv som bestämmer hur din insemination ska gå till.
Donatorsperman görs klar
Timmarna innan du kommer tvättas donatorsperman för att sortera bort manliga könshormoner,
bakterier, döda spermier m.m. Tvätten är viktig för att se till att enbart de bästa och snabbaste
spermierna kommer upp i livmodern.
Ramarna kring din insemination är trygga och avslappnade och vi förklarar i detalj vad som ska ske.
Själva inseminationen tar bara ett ögonblick och sker genom att spermier förs upp i din livmoder genom
en tunn kateter under din ägglossning.
[5]
Du lär märka att vi har utvecklat en särskilt varsam inseminationsteknik som är särskilt anpassad för
kvinnor som tycker att det är jobbigt med gynekologiska undersökningar.
1.3. Undersökningar
Undersökningar före inseminationen
Enligt dansk lagstiftning ska provsvar utskrivna av laboratoriet vara kliniken till handa innan vi kan börja
inseminera dig. Du ska försäkra dig om att dina provsvar är mottagna och godkända av oss genom att
ringa eller mejla kliniken före din insemination. Hepatit B- och C samt hiv-blodproverna får vara upp till
2 år gamla och ska ha analyserats av ett ISO-certifierat laboratorium.
Om mannens sperma ska användas vid behandlingen ska han ha tagit samma blodprover och skickat
svaren till oss. Även dessa svar ska vara analyserade av ett ISO-certifierat laboratorium.
Det kan hända att du själv behöver betala för olika prover som tas hos din egen läkare.
Anti-HIV 1 + 2 (antigen/antikropp)
Hepatit B (2 test behövs): HBsAg (=Hepatitis B-virus-surface-antigen) OCH Anti-HBc (=Hepatitis B-coreantibody)
Hepatit C: Anti-HCV-Ab
Klamydia: cervixodling (vi accepterar inte hemtester)
Dessa provsvar ska enligt krav från danska läkemedelsmyndigheten analyseras på ett laboratorium, som
är certifierat enligt den danska vävnadslagen (i Köpenhamn är det blodbanken på Rigshospitalet).
Tyvärr har vi inte kapacitet att behandla dig om du är smittad med hiv, hepatit B eller hepatit C.
Nedanstående två prover tas vid en gynekologisk undersökning, antingen hos din egen läkare eller
gynekolog eller hos oss på StorkKlinik.
Klamydia: cervixodling (får vara högst 6 månader gammal)
Smear: screening för cellförändringar i livmoderhalsen (får vara högst 3 år gammal)
Vi rekommenderar dessutom:


att du genom ett blodprov får undersökt om du har bildat antikroppar mot rubella (röda hund) vid
en tidigare infektion eller efter vaccination. Om du inte är immun råder vi dig att vaccinera dig
före fertilitetsbehandlingen, eftersom en infektion under graviditeten kan leda till
fostermissbildningar. Efter vaccination med MFR-vaccinet ska det gå 1 månad innan du får bli
gravid.
att du även får dina hormonvärden mätta genom ett blodprov på dag 2-3 i menstruationscykeln
(FSH, LH, östradiol, AMH samt prolaktin och TSH).
Hos gynekologen
Om du tidigare har haft en infektion i livmodern eller äggledarna, klamydia eller gonorré kan det finnas
ärrbildningar i äggledarna som hindrar ägg och spermier från att passera. Dessvärre händer det ibland
att man får en "tyst infektion", dvs. utan symtom. Därför rekommenderar vi att du före inseminationen
blir undersökt av en gynekolog som kan göra en bedömning av dina chanser att bli gravid genom
insemination.
MRSA
StorkKlinik har inte kapacitet att behandla dig om du testar positivt för MRSA. Om vi ska kunna behandla
dig ifall du tidigare har testat positivt för MRSA måste du först kunna visa minst 3 uppsättningar negativa
MRSA-topsningar efter avslutad behandling mot MRSA. Den sista topsningen ska vara gjord minst 6
månader efter avslutad behandling.
[6]
Om du inom de senaste 6 månaderna har varit i kontakt med en MRSA-positiv person eller har fått
behandling på ett sjukhus eller en klinik utanför Norden bedöms risken för smitta och möjligheten till
behandling av StorkKliniks läkare.
1.3.1. Hysterosalpingoultrasonografi (HSU)
För att du ska kunna bli gravid, oavsett om det är genom samlag eller insemination, måste det finnas
passage genom minst en av dina äggledare.
Om det inte finns någon passage kan ägg och spermier inte mötas – och ingen befruktning av ägget kan
ske. Om passagen är nedsatt i äggledaren är risken större för ett utomkvedshavandeskap. Därför
rekommenderar vi att du får passagen i dina äggledare undersökt. Vid hormonstimulerad insemination
måste du gå igenom en HSU-undersökning. Om båda äggledarna är stängda är provrörsbefruktning (IVF)
den enda möjligheten att bli gravid.
De flesta kvinnor har normal passage genom äggledarna, men om du har tidigare har haft
underlivsinfektion, klamydia, blindtarmsinflammation, endometrios eller andra sjukdomar som innebär att
dina äggledare kan ha skadats är risken större för att passagen genom äggledarna är nedsatt eller
stängd. Vi vill göra dig uppmärksam på att en symtomfri underlivsinfektion ("tyst infektion") med
klamydia kan förekomma.
Du kan få en äggledarundersökning här på kliniken. Hos StorkKlinik görs undersökningen med hjälp av
ett ultraljud som kallas hysterosalpingoultrasonografi (HSU). På sjukhus och röntgenkliniker kan man
göra en röntgenundersökning med kontrastmedel, vilket kallas hysterosalpingografi (HSG).
Undersökningen görs under perioden efter mensens slut och före förväntad ägglossning, dvs. ungefär
mellan åttonde och tionde cykeldagen. På så sätt kan du insemineras under samma cykel. En
förutsättning för att göra undersökningen är att vi har en negativ klamydiaodling från livmoderhalsen.
Klamydiaprovet kan tas på StorkKlinik eller hos din egen läkare eller gynekolog.
Själva HSU-undersökningen görs i en gynekologstol. Först tvättas livmoderhalsen (så att inga bakterier
kommer upp i själva livmodern), sedan förs en tunn kateter in genom livmoderhalsen och upp till
livmodern. När katetern är på plats fylls en liten ballong i kateterns ände med lite luft. Det gör vi för att
försäkra oss om att vätskan som senare sprutas upp i livmodern inte rinner ut genom livmoderhalsen
utan genom äggledarna. Vissa kvinnor kan uppleva ballongfyllningen som en spänning i underlivet, men
den gör inte ont. När ballongen är full med vatten och sitter som den ska görs ett ultraljud. Under
ultraljudet förs en blandning av saltvatten och luft in i livmodern samtidigt som vi följer vattnets passage
genom äggledarna. Om äggledarna är stängda kan vätskan inte löpa fritt genom dem.
Vissa kvinnor kan uppleva smärtor som liknar menstruationssmärtor under undersökningen.
Undersökningen görs utan bedövning och de allra flesta kan gå till jobbet direkt efteråt. För vissa kvinnor
kan det vara en god idé att ta smärtstillande, t.ex. Ibuprofen 200-300 mg ca en timme före
undersökningen. Du kommer att ha möjlighet att vila dig innan du åker hem.
Efter undersökningen kan du få en tunn flytning eller en liten mellanblödning. Vi rekommenderar att du
använder en binda efter undersökningen. Infektionsrisken är minimal, men om du skulle få ont eller feber
under dagarna efter undersökningen är det viktigt att du kontaktar läkare för eventuell behandling. Du
kan ta Ibuprofen som smärtstillande, men oftast behövs det inte.
Om det inte går att påvisa normal passage i båda dina äggledare informerar vår läkare dig om det
fortsatta förloppet. Eventuellt blir du rekommenderad att göra en titthålsoperation av äggledarna
(laparoskopi) eller att gå direkt till provrörsbefruktning (IVF).
1.3.2. Smear
[7]
En förebyggande undersökning mot livmoderhalscancer
Vi på StorkKlinik vill att du blir screenad med ett cellprov från din livmoderhals innan du börjar processen
på kliniken. Det beror på att vi vill se till att du inte ställs inför oväntade utmaningar mitt i processen.
Syftet med att ta ett cellprov från livmoderhalsen är nämligen att diagnostisera förstadier
(cellförändringar) till livmoderhalscancer så att man kan behandla förändringarna och förhindra att de
utvecklas vidare till livmoderhalscancer. Man tror att livmoderhalscancer utvecklas under flera år via flera
förstadier av ökande svårighetsgrad. Till skillnad från små cellförändringar, som ofta försvinner spontant,
förvärras svåra cellförändringar oftare och utvecklas så småningom till livmoderhalscancer.
Eftersom förstadier till livmoderhalscancer oftast inte ger några symtom upptäcks förstadierna först
genom ett cellprov från livmoderhalsen. Det finns flera grader av onormala celler och att du har
cellförändringar innebär inte att du har livmoderhalscancer.
Provet tas vid en vanlig gynekologisk undersökning, då cellerna oftast tas från livmoderhalsen med en
liten mjuk borste. Det gör inte ont att få ett cellprov taget, men det kan kännas lite obehagligt. Provet
skickas sedan vidare för undersökning av onormala celler. Normalt får man veta resultatet av
undersökningen efter några veckor.
Även om cellprovet visar att du har onormala celler eller lättare cellförändringar är det inte säkert att du
behöver behandling. Men du får göra en ny, grundligare gynekologisk undersökning innan man avgör vad
nästa steg ska bli. Under väntetiden börjar vi inte med fertilitetsbehandlingen eftersom det är viktigt att
du – och det barn du kanske får – kan gå igenom processen med hälsan i behåll.
Vi vill betona att cellförändringar inte är samma sak som livmoderhalscancer, men man bör alltid utreda
cellförändringar närmare.
1.4. Ultraljudsvägledning
Insemination under den naturliga cykeln med stöd av ultraljud och eventuell
ägglossningsspruta
Om inseminationen ska göras under den naturliga cykeln behöver man veta när ägglossningen sker.
Vissa kvinnor känner sig inte säkra på att hitta den optimala ägglossningstidpunkten, antingen för att
cykeln är oregelbunden eller för att de kan vara osäkra på avläsningen av ägglossningstestet (LH-testet).
På StorkKlinik kan vi hjälpa dig med ultraljudsundersökning och ägglossningsspruta.
Ultraljudsundersökning
Genom att undersöka dina äggstockar med ultraljud kan vi se hur många och hur stora dina äggblåsor
är. Dessutom går det att se hur slemhinnan i livmodern ser ut och mäta hur tjock den är. Detta ger en
samlad bild av när det är optimalt att inseminera dig. Ultraljudet kan göras 1-4 dagar före förväntad
ägglossning.
Ägglossningsspruta
Du kan fortsätta testa dig för LH-stegring och bli inseminerad i förhållande till den. Om du vill vara säker
på att få ägglossning kan du ta en ägglossningsspruta ca 36 timmar före inseminationen. Men du bör inte
ta någon ägglossningsspruta annat än om du har gjort en ultraljudsskanning och sett att det finns ett
lagom antal mogna äggblåsor (folliklar). Barnmorskan eller sjuksköterskan kan sedan tala om för dig när
den optimala tidpunkten är.
1.5. Heminsemination
Om du har en man som gärna vill vara donator, pappa eller något mitt emellan kan du ta med
dig honom till ett rådgivande samtal
Vi pratar med er om vad det innebär att använda och att vara en känd donator:


Det praktiska – vilka sprutor, hur och när?
Det känslomässiga – vem ska ha vilka roller? Vi gör en avstämning av era förväntningar på
varandra.
[8]

Det juridiska – vem ska vara vårdnadshavare osv.
Om ni ska vara flera om föräldrarollen är det en stor fördel att ni alla är med på samtalet.
Ofta kan det vara bra med en utomstående som kan ställa de lite svårare frågorna.
Du, eller ni, behöver inte ha bestämt er till 100 procent före samtalet. Tala bara om när du bokar
samtalet att du vill ha ett samtal för att komma fram till ett beslut så att vi kan boka in någon som ge dig
råd.
2. Hormonstimulering
Vid en hormonstimulerad inseminationsbehandling följs din process av våra specialister på StorkKlinik
med samtal, vägledning, ultraljud och utskrivning av recept på läkemedel för din behandling.
För att du ska kunna börja en hormonstimulerad insemination vill vi be dig ta de hormonprover som
nämns nedan och skicka dem till oss, samt att fylla i en elektronisk journal på vår hemsida om du inte
tidigare har fått behandling på StorkKlinik eller om det är länge sedan du var här senast. Vi ber dig om
detta därför att vi gärna vill vara förberedda inför samtalet och kunna ge dig den bästa behandlingen som
är anpassad efter din situation.
2.1. Att påbörja en hormonstimulerad cykel
Innan du kan påbörja en hormonstimulerad cykel behöver vi känna till din hormonella status. Därför
behöver du ta vissa prover före behandlingsstart.
Undersökningar och utredning i samband med hormonstimulering
Många undersökningar kan din egen läkare göra. Det kan skynda på behandlingen om vi har resultaten
redan första gången du kommer till oss för ett samtal om hormonstimulering.
Om du tidigare har behandlats på StorkKlinik har kanske några av proverna redan tagits och resultaten
gäller kanske fortfarande. Kontakta därför gärna oss för mer information.
Innan StorkKlinik kan erbjuda hormonbehandling behöver vi ha svar på följande prover:
Undersökningar av kvinnan
Blodprover:
Särskild förberedelse:
FSH, LH och östradiol
Tas på cykeldag 2-3
TSH
Cykeloberoende
Prolaktin
Ha varit vaken minst 2-3
timmar/minus stressaktivitet,
cykeloberoende
AMH (anti-müllerskt hormon)
Cykeloberoende
Antikroppar mot Rubella
HIV
Ingår i priset för
hormonstimulerad insemination
och IVF/ICSI-behandling
Hepatit B-virusantigen
Ingår i priset för
hormonstimulerad insemination
och IVF/ICSI-behandling
Antikroppar mot hepatit Bkärnantigen
Ingår i priset för
hormonstimulerad insemination
och IVF/ICSI-behandling
[9]
Värde:
Provtagningsdatum:
Ingår i priset för
Antikroppar mot hepatit C-virus hormonstimulerad insemination
och IVF/ICSI-behandling
C-peptid
Tas eventuellt vid PCOS
Androgener
Tas eventuellt vid PCOS
Övriga undersökningar
HSG (hysterosalpingografi)
eller
HSU kan göras på StorkKlinik
HSU
(hysterosalpingoultrasonografi)
Smear
Cellprov från livmoderhalsen
Klamydia
Odling från livmoderhalsen
Undersökningar av mannen
Blodprover:
Särskild förberedelse:
HIV
Ingår i priset för hormonstimulerad
insemination och IVF/ICSIbehandling
Hepatit B-virusantigen
Ingår i priset för hormonstimulerad
insemination och IVF/ICSIbehandling
Antikroppar mot hepatit Bkärnantigen
Ingår i priset för hormonstimulerad
insemination och IVF/ICSIbehandling
Antikroppar mot hepatit Cvirus
Ingår i priset för hormonstimulerad
insemination och IVF/ICSIbehandling
Spermieprov:
Bör göras tidigt med tanke på
planeringen av behandlingstypen.
Kan göras på StorkKlinik när vi har
fått svaren på virusproverna.
Värde:
Provtagningsdatum:
Dokumentation som visar resultaten av ovanstående prover måste skickas.
OBS: Sundhedsstyrelsen kräver enligt dansk lag att analyser för HIV och hepatit B och C görs på
laboratorier som är godkända som EU-vävnadscentrum. Alternativt måste vi göra om blodprovet.
Alla ovanstående blodprover, odlingar och undersökningar kan göras på StorkKlinik.
Med dina provsvar som underlag kan vi planera hormonstimuleringen så att den passar dig så bra som
möjligt. När du har fått svar på proverna kan du ringa till oss och beställa tid för ett samtal här på
kliniken.
Under samtalet går vi igenom dina provsvar och gör en ultraljudsskanning av din livmoder och dina
äggstockar. Om provsvaren och ultraljudsresultatet tillåter kan du börja med hormonstimulering från och
med dag 2-3 i cykeln. Du kommer att få en grundlig vägledning och instruktion om hur själva
behandlingen går till. Du får även kontaktuppgifterna till StorkKliniks hormonstimuleringsgrupp så att du
vid behov kan ställa frågor om din behandling. De hormonpreparat du ska använda ordineras av den
ansvariga läkaren på StorkKlinik och lämnas till dig samma dag som du är på kliniken. Det finns ett
apotek nära StorkKlinik där du oftast kan köpa de hormoner du ska använda.
Efter 8-10 dagars hormonbehandling ska du göra ytterligare ett ultraljud. Denna ultraljudsundersökning
kan vi göra på kliniken, eller så kan du låta din egen gynekolog göra den. Om det är din egen gynekolog
som gör ultraljudet är det viktigt att vi får resultatet från undersökningen samma dag som den görs så
[10]
att vi kan planera det fortsatta förloppet. Ofta kan vi efter detta ultraljud planera när du ska få
ägglossningssprutan och när du kan insemineras. Men det kan också hända att du ska fortsätta med
hormonstimuleringen ytterligare några dagar innan inseminationen kan planeras med hjälp av en tredje
ultraljudsskanning.
Vissa kvinnor kan uppleva biverkningar i samband med hormonstimuleringen, men oftast rör det sig om
lindriga biverkningar.
2.1.1. Hormoner och möjliga biverkningar
Allmänt gäller att hormonbehandling ökar sannolikheten för en tvillinggraviditet, och som med alla
läkemedel kan man få olika biverkningar i samband med hormonstimuleringen. Biverkningarna är oftast
lindriga och upphör när du slutar ta hormonerna. Det är viktigt att du vänder dig till StorkKlinik eller din
egen läkare om du känner dig otrygg eller inte mår bra i samband med hormonstimuleringen. Här kan du
läsa lite om de hormoner vi typiskt använder på StorkKlinik samt deras vanligaste biverkningar.
PERGOTIME® (clomifen)
Stimulerar hypofysen till att producera mer naturligt (endogent) FSH. Därmed stimuleras även tillväxten
av äggblåsor (folliklar) i äggstockarna.
Biverkningar: spänningar i brösten, illamående, blodvallningar, huvudvärk, sömnlöshet, magont och
humörsvängningar, samt i mycket sällsynta fall leverpåverkan och dimsyn. Pergotime säljs i tablettform.
GONAL-F® (FSH), PUREGON® (FSH) och MENOPUR® (FSH+LH)
FSH, follikelstimulerande hormon. LH, luteiniserande hormon.
Stimulerar äggstockarna till att utveckla och mogna fram fler äggblåsor (folliklar).
Biverkningar: lokal irritation vid insticksstället, trötthet, uppblåsthet, huvudvärk, spänningar i brösten och
tryck i underlivet, när äggstockarna växer. Hormonerna ska injiceras i huden på buken.
OVITRELLE® (hCG)
hCG, humant choriongonadotropin (även känt som graviditetshormon). Ovitrelle sörjer för att ägget
genomgår en sista mognad och ger ägglossning ca 36-40 timmar efter att det har administrerats. Verkar
som det naturliga ägglossningshormonet, LH (luteiniserande hormon).
Biverkningar: lokal irritation på insticksstället, lätta spänningar i brösten, trötthet, illamående, huvudvärk
och uppblåsthet. Vissa kvinnor upplever sin ägglossning mer intensivt än vanligt. Om du gör ett
graviditetstest inom 10-14 dagar efter att du har tagit Ovitrelle kan testresultatet vara falskt-positivt.
Hormonerna ska injiceras i huden på buken.
CRINONE® LUTINUS
Progesteron stabiliserar livmoderslemhinnan och gör den mottaglig för befruktade ägg. Används vid
inseminationationsbehandling endast om din egen produktion av progesteron är för låg. Crinone är en
vaginalgel. Lutinus är vaginaltabletter.
Biverkningar: spänningar i brösten, ödem och i sällsynta fall psykiska biverkningar. Läkemedlen "håller
fast" slemhinnan. Därför kan det hända att mensen inte kommer på förväntat datum, trots att du inte är
gravid. Man kan känna sig gravid utan att vara det.
Allmänna varningssignaler under hormonbehandling
Tecken på infektion på injektionsstället: rodnad, svullnad, förtjockning
Tecken på lokal allergisk reaktion på injektionsstället: rodnad, svullnad, klåda
Tecken på begynnande överstimulering (är dock mycket sällsynt i samband med insemination): utspänd
mage, underlivssmärtor, viktökning, ödem, feber, kräkningar, svårt att kissa, andningsproblem
2.1.2. Hormonstimulerad cykel steg för steg
När vi har tagit emot alla dina provsvar och om vi bedömer att hormonstimulerad insemination kan öka
dina chanser att bli gravid inväntar vi bara den första menstruationsdagen.
[11]
Första menstruationsdagen = Första cykeldagen
Detta är den första dagen med en rejäl blödning. Småblödningar (spotting) före menstruationen räknas
inte. Om din mens börjar på kvällen räknas nästa dag som första cykeldagen.
Det är på första cykeldagen du ska ringa kliniken på telefon +45 325 733 16 eller mejla oss på
[email protected]
På så sätt talar du om att du är redo att börja med behandlingen och vi kan försäkra oss om att allt är
klart för att börja med hormonerna på dag 2, 3 eller 4 i cykeln.
Första ultraljudet på dag 2 eller 3 i cykeln
Vi gör en ultraljudsundersökning före behandlingen för att se att allt är som det ska. Den gamla
slemhinnan ska ha avstötts och dina äggstockar ska vara redo för en ny cykel och vara fria från cystor.
De flesta kvinnor får emellanåt cystor som är helt ofarliga och som man inte märker själv, men som vi
upptäcker vid ultraljud. De försvinner normalt av sig själva vid nästa menstruation, men eftersom vi inte
kan hormonbehandla dig om du har cystor måste behandlingen i sådana fall skjutas upp. Vissa kvinnor
har mindre cystor som är permanenta och inte förändrar sig, och i så fall kan man i vissa fall behandla
ändå.
På StorkKlinik använder vi Pergotime-tabletter eller injektioner med FSH (Puregon, Gonal-F eller
Menopur). Dessa läkemedel ökar innehållet av FSH (follikelstimulerande hormon) i blodet och stimulerar
därmed tillväxten av folliklarna i äggstockarna.
Andra ultraljudsundersökningen på dag 8-10 i cykeln
Vid den andra ultraljudsundersökningen under behandlingen mäts folliklarnas storlek och antal samt
livmoderslemhinnans tjocklek. Utifrån dessa mätningar kan vi oftast beräkna när äggcellen är mogen för
befruktning och därmed planera tidpunkten för den ägglossningsstimulerande injektionen (Ovitrelle).
Tredje ultraljudsundersökningen
Det kan hända att en tredje ultraljudsundersökning behöver göras för att vi ska kunna bedöma
tidpunkten för ägglossningssprutan.
Eventuellt avbrott av behandlingen
Behandlingen avbryts om fler än tre folliklar är över 14 mm stora. I särskilda/individuella fall kan man
övergå till akut IVF-behandling eller låta göra en follikelreduktion (folliklar tas bort genom punktur).
Ägglossningssprutan
Tidpunkten for ägglossningen planeras genom att du får en injektion med ett hormon, Ovitrelle (eller
Pregnyl), som stimulerar ägglossningen och ger ägglossning ca 36-40 timmar efter injektionen.
Inseminationen görs oftast 36 timmar efter injektionen, precis vid ägglossningen.
2.1.3. Så här tar du hormonerna
Hormonstimuleringen ges antingen i tablettform och/eller som injektioner i huden på magen, strax under
naveln. Du får noggranna instruktioner av personalen på StorkKlinik, och du är alltid välkommen att
vända dig till oss om du har några frågor.
Teknik vid injektion av hormon
 kläm ihop huden på magen strax under naveln till en valk och stick in nålen vinkelrätt
 injicera läkemedlet långsamt
Blandning av pulver och vätska från ampuller eller injektionsflaskor
 tvätta händerna
 ta fram spruta och nål
[12]






bryt ampullerna eller sprita av injektionsflaskorna
dra upp vätskan från ampullen eller injektionsflaskan
spruta ner vätskan i pulvret och dra upp blandningen i sprutan igen
om du ska använda mer än ett pulver sprutar du sedan ner blandningen i nästa ampull eller
injektionsflaska med pulver. OBS: högst 3 pulver per portion vatten
när du har blandat de ordinerade läkemedlen byter du till en tunn nål
tryck ut eventuella luftbubblor och injicera sedan blandningen i huden under naveln
Användning av injektionspenna
På StorkKlinik använder vi två olika typer av pennor för att injicera follikelstimulerande hormon.
Den ena pennan är förfylld med hormon och du byter hela pennan när den är tom. I den andra pennan
sätter man in en patron med läkemedel åt gången, och samma penna används under hela behandlingen.
Patronen byts när den är tom.
Principen är enkel för båda pennorna och du får utförliga instruktioner på kliniken, både muntliga,
skriftliga och praktiska.





ta av hatten på pennan
sätt en ny nål på pennan och stick in den i huden på magen
ställ in dosen
injicera läkemedlet
ta bort nålen och sätt på hatten på pennan igen
Användning av förfyllda injektionssprutor – Orgalutran/Ovitrelle
Vissa läkemedel säljs färdigblandade i användningsfärdiga sprutor. Du behöver alltså inte själv blanda till
läkemedlet. Sprutan är fylld med den mängd läkemedel som du ska injicera. Det gäller t.ex.
ägglossningssprutan.
Om du är osäker eller vid behov är du alltid välkommen att kontakta StorkKlinik. Du kan ringa till oss
under våra öppettider på telefon +45 325 733 16 eller skicka ett mejl till [email protected]
2.1.4. Ultraljudsskanning i samband med hormonstimulering
I samband med en hormonstimulerad insemination behöver 2-3 ultraljud göras per cykel.
Med hjälp av ultraljudsundersökningarna kan vi följa follikeltillväxten och antalet folliklar, samt bedöma
om hormonbehandlingen har önskad effekt. Vi använder dessutom ultraljudsundersökningarna för att
planera in den bästa tidpunkten för insemination.
Det första ultraljudet görs på andra eller tredje dagen i din cykel. Sedan görs ett till på åttonde till tionde
cykeldagen. Oftast kan vi bestämma datum för inseminationen vid det andra ultraljudet, men ibland
måste vi göra ytterligare ett ultraljud efter några dagar. Om din egen gynekolog gör
ultraljudsundersökningen är det viktigt att du kontaktar oss med resultatet samma dag s