Höst kick-off 201509 - Viggbyholms sjöscoutkår

Välkommen till kickoff med Ledare och
Funktionärer
Viggbyholms Sjöscoutkår
8:e september 2015
Agenda











Introduktion
Program och märken
Kalender och web
Korvförsäljning
Sjöscoutseglingar
Demokratimöten
Medlemsregister
Närvarokort
Båtar
Budget och kvitton
Nycklar











Kurser
Trygga möten
Registerutdrag för nya ledare
Komihåglista för
avdelningsledare
Eftersnack och sommarminnen
Kommunikation
Tider
Läger
Handlingsplan
Krisplan
Platsannonser
Kårstyrelsen
Bo Olofzon, KO
 Johanna Falkenström
 Christian Blomquist, Kassör
 Niklas Segerström
 Fredrik Barnå
 Jessica Cronier

 Adjungerande
vKO
Funktionärer









Maria Mannerstråle, Medlemsregistrerare
Sven Bergland, Webmaster
Vakant, Lokalansvarig
Henrik Cronier, Nyckelansvarig
Thomas Lund, Materialansvarig
Henrik Hangård, Motorbåtsfogde
Vakant, Försäljning Scoutvaror
Minna Storm, Kökschef, KO emeritus
Tor Hedvall, Revisor, Båtbesiktningsman
Program
Alla avdelningar skall publicera ett
program på webben
 Programmet skall följa scoutmetoden
 Det finns programböcker

 Dom
kan vi få gratis om vi startar studiecirklar
Röda tråden med märken/båtbehörigheter
 Sjöscoutledarhandboken

Webben
Vssk.se
 En fantastisk
platform för
kommunikation
och ordning och
reda
 Hjälp oss
utveckla!

Kalendarium

Lägg gärna in hajker och utflykter som
sker utanför ordinarie mötestid
 Då
kan vi lättare identifiera krockar mellan
avdelningarna och mellan andra aktiviteter
Kårfixvecka

Att göra mha av föräldrar under möten








Båtfix
Organisera segelboden, justera hyllor, dörr
Organisera förrådet
Färdigställa förrådstak måla
Städa scoutlokalen
Inventera och organisera köket
Mera?
Större projekt

Montera diskbänk, nya underskåp, knoppar, större varmvattenberedare
Demokratimöte
Scouterna är en demokratisk rörelse och
verkar för demokrati
 Pga av detta och statsbidragets
utformning skall varje patrull hålla ett
årsmöte i November

 Spåraravdelningarna
betraktas som en patrull
Årsberättelse och protokoll skall redovisas
 Mera info här

Medlemsregister

Scoutnet login
 Första
gången klickar du på glömt lösenord
Avdelningsledare kan dela in i patruller
och avregistrera medlemmar
 Medlem kan justera sina uppgifter
 Medlemsregistrerare kan t ex

 Registrera
medlemmar
 Dela ut behörigheter
 Dela ut medlemsnummer
Närvarolistor

Kommunalt aktivitetsbidrag
 Närvarolistor

ifylles och redovisas per termin
Statligt bidrag söks via scoutnet
 Vi
söker per patrull
 Viktigt att medlemsregistret (scoutnet) är
uppdaterat till varje årskifte

Sensus
 Närvarolistor
per patrull eller projekt
Avdelningens att göra

September

Planera Terminsprogram och publicera på webben
 Registrera avdelningens medlemmar och ledare i Scoutnet
 Publicera program och ledares kontaktuppgifter på webben

Oktober


November


Skicka in närvarokort
Januari


Hålla årsmöten och skicka in protokoll (del av bidragsrutin)
December


Dela in avdelningen i patruller i Scoutnet (en eller flera patruller för spårare)
Planera Terminsprogram och publicera på webben
Juni

Skicka in närvarokort
Båtar

Riktlinjer
 Spårare:
optimister, askelad m. ledare
 Upptäckare: askelad

(tvåkrona m. seglarintyg 1)
 Äventyrare:
tvåkrona
 Utmanare: kölbåt


Följebåt: båtvana krävs
Bensin
 Tömmer
du en Jeepdunk så ta med och fyll den till
nästa gång, eller skicka en förälder
Budget och kvitton

Varje avdelning har en budget på 2000 kr per
kalenderår
 Förbrukningsmateriel

belastar ej avdelning
För kvitton vid utlägg gäller följande:
 Kvitton
skall vara i original
 Lägges endera i kassörfacket i hyllan i köket i lokalen
eller skickas hem till kassören (helst)
 Skriv på baksidan av kvittot eller separat papper vad
utlägget avser
 Lämna också information om vilket konto som
pengarna skall sättas in på
Kurser


Trygga möten (obligatorisk för ledare)
Att leda scouting är kursen för alla nya ledare
 Torsdag
1/10 kl 18.30-21.30 + Lördag 3/10 kl 9-16 i
Danderyd


SjöLU (inspiration för sjöscoutledare)
Navigationskurser (jämna år)
 Förarintyg
för Äventyrare
 Kustskeppare för Utmanare

Kåren betalar för kurser som gagnar
verksamheten
Handlingsplan
Trygga Möten!
 Handlingsplan vid misstanke om
övergrepp mot barn och ungdom
 Riksorganisationen och kommunen har
krav på detta
 Vi behöver också prata om detta ledare
emellan

Krisplan

Distriktet rekommenderar att det vid varje
utflykt/övernattning finns en krisberedskap
 Kontaktpersoner
på hemmaplan som känner till
aktiviteten och färdplanen
 Om olyckan skulle vara framme kan dessa hantera
kontakter med myndigheter, förbundet (media) och
föräldrar
 Då kan ledare på plats fokuserar på att hantera
situationen där

Formulär kommer finnas på webben
Scoutskjorta, märken och prylar

Scoutdräkten
 Vi
scouter känns lätt igen när vi bär
scoutdräkt. På scoutskjortan fäster vi märken
för att berätta vad vi gjort, tillhörighet och vilka
intressen vi har.
 På scouternas webshop kan du köpa
scoutdräkten och massor av fina och
praktiska scoutprylar.
 Scouternas webshop >>
Avdelningsledaren











Vara kårens ansikte mot avdelningens föräldrar
Bekanta sig med gällande säkerhetsregler
Ansvara för att verksamheten sker på ett tryggt och säkert sätt
Ställa in möte eller segling om tillräckligt antal ledare inte kan säkras
Utse en ansvarig ledare vid egen frånvaro
Föra närvaro
Meddela om scouter slutar eller börjar via scoutnet
Rekrytera scouter och ledare vid behov
Bevaka avdelningens budget
Utse båtansvarig ledare
Delegera till ledarkollegor
Kommunikation

Avdelningarna har bäst kontakt med
föräldrar och scouter
undviker gärna att spamma 
 Avdelningens kontakt person förmedlar info
från styrelsen till föräldrar
 Styrelsen
Kontaktuppgifter finns på webben
 Felmeddelande funktion på webben
diskuteras för båtar, lokal och material

Mötestider
Tid
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
Måndag
Vindar
Vindar
Vindar
Tisdag
Havsörnar
Havsörnar
Havsörnar
Havsörnar
Onsdag
Hajar
Hajar
Hajar
Q8 Hajar
Q8
Q8
Q8
Q8
Q8
Torsdag
Optimister
Optimister
Sjöfåglar Optimister Sjöfarare
Sjöfåglar
Sjöfarare
Sjöfåglar
Sjöfarare
Läger



Ishajk 2016
Distriktssläger, Sjö för alla, Åland 2016
Rikssjöscoutläger 2016
Webben igen
Hajk och lägeranmälningar
 Meddelande service
 Checklistor

Platsannonser





Lägerchef
Försäljning scoutvaror
Styrelseledamöter
Båtfogdar
Unga ledare
Agenda











Introduktion
Program och märken
Kalender och web
Korvförsäljning
Sjöscoutseglingar
Demokratimöten
Medlemsregister
Närvarokort
Båtar
Budget och kvitton
Nycklar











Kurser
Trygga möten
Registerutdrag för nya ledare
Komihåglista för
avdelningsledare
Eftersnack och sommarminnen
Kommunikation
Tider
Läger
Handlingsplan
Krisplan
Platsannonser