Tentamen i Preparativ Organisk kemi 3(NKEC44) 2005-03-18

Tentamen i Preparativ Organisk kemi 3(NKEC44)
2005-03-18 kl.14.00-19-00
1.
Ange trolig produkt A – E för följande reaktioner:
F
(2p / svar)
OH-
A
NO2
NO2
R2NH
B
O
LiAlH4
O
C
Et3N , Me3SiCl
D
MeMgBr
O
E
CuCl, Et2O
2.a)
Öppning av epoxiden med HBr kan ge två olika produkter. Vilken Bildas ?
Förklara med lämpliga stereoformler. (5p)
t-Bu
t-Bu
t-Bu
HBr
A
Br
OH
O
b)
B
eller
Br
OH
Skriv mekanism för följande jämviktsreaktion mot den icke cykliska formen (5p)
O
O
H+
H 3C
OH
3.
O
H
Visa med mekanism hur Fmoc-gruppen resp. t-butylestern kan tas bort (avskyddas)
selektivt utan att den andra gruppen påverkas.
(5 + 5 p)
O
O
O
N
H
O
Fmoc-Val-OtBu
4.
Ge förslag på reagens A – F , samt mekanism för sista steget med reagens F.
(6x1 + 4 p)
OH
O
OTHP
A
1. B
OTHP
CN
O
OTHP
OTHP
CHO
CN
OH
CH2
O
CH2
E
D
OTHP OH2
F
OTHP
OTHP
CH3
5.
C
2. H2O
CN
= THP
OH
OH
CH3
CH3
CH3
Mitsunobu reaktionen är en av de säkraste metoderna för att göra en stereokemiskt ren
inversion. Visa mekanismen för denna reaktion i följande exempel. (10 p)
Ph3P / DEAD
PhSH
OH
DEAD =
O
EtO
N
N
SPh
OEt
O
6.
Efter reduktion av respektive enantiomer A och B med H2 / Pt kommer en av de
enskilda produkterna att vara optisk inaktiv.
a. Vilken produkt är detta och varför är den optiskt inaktiv ? (4 p)
b. Namnge denna förening med R- och S-konfiguration. (2 p)
OH
OH
OH
H
OH
H
H
c)
A
H
B
I en annan reduktionsreaktion reagerar enantiomeren av 2,5-dimethylcyklopentan
i figuren nedan med natriumborhydrid. Vilken eller vilka produkter bildas vid
reaktionen ? Ange stereokemin.
(4 p)
O
Me
7.
Me
NaBH4
?
Förklara med mekanism hur denna reaktion sker:
(10 p)
O
O
O
NaH
O
1)
CN
CN
2) Neut.
H
Ph
COOH
Ph
8.
Analysera strukturen för den förening vars olika spektra visas nedan. För fullständigt
svar ska 13C- och 1H-NMR spektra vara analyserade med avseende på kemiska skift,
och för 1H-NMR ska även kopplingsmönstret vara utrett. (10 p)