Rik Boklund
!
Innehåller livsmedel kol?
Vi ska göra experiment på olika livsmedel för att se om det
finns kol i dem.
Hypotes: Jag tror att mitt plommon innehåller kol eftersom att plommon är
en frukt, som kommer från en växt, och växter är organiska eftersom att dem
använder fotosyntesen, det innebär att dem omvandlar koldioxid till syre och
socker, därför består växter och mitt plommon av kol.
!
Material: Socker, Frukt (Plommon, Äpple mm) Grönsaker (Gurka, Morot
mm) Bröd (Mjukt och hårt), Pasta (Mjukt och hårt), Tänger Brännare,
Tändstickor, Glasbrickor.
!
Genomförande: Vi började med att dela upp våra livsmedel i mindre bitar
så att vi kunde hålla dem över brännaren. Vi ände brännaren. Vi tog livsmedlet
med tänger och höll dem över elden. När vi såg att dem började brännas (dem
blev svarta) så tog vi bort dem och la dem på glasbrickor.
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
GEOLOGY 101 REPORT
!1
Resultat:
LIVSMEDEL
BLEV SVART?
SNABBT/LÅNGSAMT
SOCKER
JA
BLEV FLYTANDE
PLOMMON
JA
LÅNGSAMT
GURKA
JA
LÅNGSAMT
MOROT
JA
SNABBT
BRÖD (HÅRT)
JA
SNABBT
BRÖD (MJUKT)
JA
SNABBT SOM SATAN
PASTA (RÅ)
JA
SNABBT
PASTA (KOKT)
JA
SNABBT
TOMAT
JA
LÅNGSAMT
ÄPPLE
JA
LÅNGSAMT
!
!
Slutsats: Svaret är alltså ja, livsmedel innehåller kol eftersom att dem är
organiska. Min hypotes stämde. Man kan se att dem brände olika snabbt, detta
är för att dem innehåller olika saker. Dem saker som brändes långsamt innehöll
vatten/vätskor, det gör så att elden måste bränna/förånga vätskan innan den
kan komma åt själva livsmedlet.
!
Felkällor: Vi höll inte alla livsmedlen i elden lika länge, detta kan ha gett
olika resultat. Vi (min grupp) kollade inte om det var elden som sotade
livsmedlet eller om dem faktiskt brände, men det gjorde en annan grupp och det
gjorde dem genom att hålla en bit glas över elden, och då såg man att elden inte
sotade glaset. Vi använde inte samma brännare, som sagt, någon grupp kan ha
använt en brännare som sotade till livsmedlet. Vi kunde ha kollat fler livsmedel,
som t.ex salt eller mjöl. Vi hade kunnat ta torkade versioner och icke torkade
versioner av samma livsmedel för att se hur vätskorna påverkade livsmedlet.
GEOLOGY 101 REPORT
!2