Antagningsstatistik De kom även år, våra nya studenter som valt oss

advertisement
Nr 89, 4 oktober 2010
Antagningsstatistik
De kom även år, våra nya studenter som valt oss för sin fortsatta utbildning. Vi fyllde i stort sett
våra platser på högskoleingenjörsprogrammet och civilingenjörsprogrammet. Men trenden för
antalet 1:a handssökande är tyvärr nedåtgående och detta är något som diskuteras mycket inom
skolan. Idéer finns om allt från att skapa nya program till att minska antalet platser för att om
möjligt undvika att få en ”stjärna” i antagningsstatistiken.
Tekniskt basår
Knappt 200 studenter, 40 % tjejer.
Högskoleingenjörsprogrammet Kemiteknik
39 antagna, 36 % tjejer. Snittålder ca 24 år .
Civilingenjörsprogrammet inkl språk
85 antagna, 32 % tjejer, 70 % från Mälardalen, i princip 70 % från Stockholmsområdet. Snittålder
22 år.
Kinesiska inriktningen har tre killar och en tjej antagna, japanska har sex killar antagna. Dessa
studenter är i snitt något äldre plus i mycket högre utsträckning är de studenter som kommer från
andra delar av landet än Stockholm.
Till senare del antogs fyra studenter till Kemivetenskap.
Alla våra program har * dvs alla antagna, utom en av språkinriktningarna som hade betygssnitt19.7 och 1,4.
Antagning till masterprogrammen
Makromolekylära material: 12 externa studenter + åtta interna.
Kemiteknik för energi och miljö: 14 externa studenter + 16 interna.
Molekylär vetenskap och teknik: Tre externa + 17 interna.
De externa studenterna kom till absoluta majoriteten från länder utanför EES/EU, i huvudsak
Indien, Iran och Kina.
Nu startar rekryteringsarbetet för nästa år
Som tidigare meddelats i Kemibladet har skolchefen utsett en PR-grupp med fokus på aktivteter
som skall ske med anledning av Kemins år 2011, t ex gymnasielärardag mm.
Samtidigt fortsätter det kontinuerliga rekryteringsarbetet på KTH och på kansliet. Nu är tiden
inne för publiceringen av alla informationstexter till kataloger och webbsidor, så PA har fullt upp
att hitta bra och beskrivande texter om våra utbildningar, som samtidigt låter attraktiva i studenternas öron. I dagarna har vi också studiebesök av två av de gymnasier vi har nära samarbete
med: Europaskolan och Åva gymnasium, en åk 1-klass och en åk 2-klass.
Den 28 oktober arrangeras för första gången en gemensam mässa för KTHs masterprogram. Vill
du läsa mer om vad som sker inom KTHs centrala rekryteringsaktiviteter så ta en titt på deras
nyhetsbrev:
http://intra.kth.se/kth-informerar/studentrekrytering/nyhetsbrev/nummer-6-september-20101.68238
Marie Larson (– då skolchefen i skrivande stund befinner sig i Frankrike)
Se Stefan Jarls film Underkastelsen!
I samband med nästa skolkollegium, måndagen den 25 oktober, har CHE-skolan bokat
biografen Zita för visning av dokumentärfilmen Underkastelsen.
Underkastelsen handlar ”om kriget mot oss
själva och mänsklighetens möjlighet att överleva det”.
Underkastelsen är en film om de hundratals kemikalier vi alla idag bär i vårt blod, som ett resultat av den oerhörda mängd kemikalier vi sedan andra världskriget spritt i vår miljö och underkastat oss.
Med hjälp av professor Åke Bergman, Institutionen för miljökemi vid Stockholms universitet,
undersöker Stefan Jarl vilka kemikalier som finns i blodet. I filmarens fall är det flera hundra
och då vänder han sig till den 35 år yngre skådespelerskan Eva Röse för att se om också hon har
hunnit samla på sig lika många kemikalier. Stefan Jarl har med en rad världsledande forskare i
filmen, för att försöka ta reda på vad dessa kemikalier kan ställa till med. Experterna berättar
vad vi idag vet om effekter och risker, om cocktail-effekten och om hormonstörande ämnen.
Detta special-skolkollegium startar med fika vid 15-tiden, skolkollegieinfo i biosalongen från
15.30, filmstart kl 16.00 och slut 17.30. Biografen Zita har adress Birger Jarlsgatan 37. Ingen föranmälan.
Verkstadshjälp!
Den gamla Kemiverkstaden heter nu Gemensamma verkstaden och ligger sedan en tid i Energitekniks lokaler på Brinellvägen 78. Där jobbar Kemiskolans verkstadstekniker Tomas och Bosse
som kan hjälpa till med allt från tekniska lösningar till färdiga detaljer och apparater eller andra
verkstadstekniska utmaningar. Alla jobb behöver inte ske på verkstaden, de kommer gärna ut
och hjälper till med byggnation och montering på plats om det behövs.
Verkstadens hemsida: http://www.kth.se/che/divisions/gv
Telefonnummer: 790 7430
Mail: [email protected]
Gemensamma verkstaden Brinellvägen 78 Lärarlunch på Restaurang Q
Torsdagen den 30 september bjöds skolans lärare till lunch. Ärtsoppan och pannkakorna ackompanjerades av matnyttig information från några av skolans PA och GA. Anna Wistrand,
som sedan några månader är PA för kandidatdelen på civilingenjörsprogrammet Kemivetenskap, berättade om vad som är aktuellt just nu:
9 Inför nästa läsår åk 3 sker en rockad i kurserna: Polymerteknologi med cellulosateknologi flyttas till period 1 och Bioteknik till period 2, anledningen är tidpunkten för
studenternas val till masterutbildning.
9 Anna jobbar på att ta bort 0,5 hp från kandidatprogrammet, som i och med de nya
matematikkurserna blev 180,5 hp. Ett annat problem med nya mattekurserna: Algebra och geometri, den första kursen i åk 1, är alldeles för svår tycker våra studenter,
som inte hinner med kursen trots att de lägger ned mycket tid. Anna för diskussioner med matematik om en lösning.
9 Kandidatexamensjobben – dags att börja anmäla projekt. Studenterna längtar redan
efter detta och alla inblandade förra året har haft enormt positiva åsikter om detta.
Man kan ha liknande projekt som förra omgången så länge det finns en frågeställning kvar att lösa! Det kommer att vara 3-4 personer i varje grupp.
Tore Brinck, PA på masterprogrammet Molekylärvetenskap och teknik, nämner något om gemensamma kursanalyser/kursenkäter. Planen är att det på Bilda initialt skall finnas en gemensam kursenkät, i första hand att använda för kurserna på masternivå, men på sikt förhoppningsvis för alla våra kurser.
István Furó, GA, informerar om CSN-läget,
där KTH nu beslutat hur man skall hantera de
studenter som drabbats ekonomiskt på grund
av CSN:s hantering. Fortfarande återstår utmaningen för att KTH att studenterna har
möjlighet att registrera sig på 30 hp/termin.
Vidare informerar István om beslutet att KTH
stoppat all antagning av fristående studenter
till programkurser, detta har man tvingats till
då KTH riskerar att slå i HÅS-taket, dvs KTH
producerar mer än vi får ersättning från staten.
På lite längre sikt:
9 PR-grupp som startar med en inspirationsdag för KeGy-lärare 3 november, över 100
anmälda. Jobbar sedan vidare under kemiåret 2011.
9 Kemiteknikutbildningarna i Sverige och några branschinstitut träffas den 12/11 på
KTH för att se hur vi kan jobba gemensamt för att öka intresset för kemi.
K-54 på återträff Fredagen den 24 september hade vi på skolan glädjen att ta emot den glada samlingen före detta
kemistudenter. När de började sin utbildning kunde de nog inte föreställa sig att de skulle sitta i
samma kemihus drygt 50 år senare. De visade sig dock att det inte var ett engångstillfälle att
denna kemiklass strålade samman, utan de har lyckats träffas ungefär vartannat år på olika platser runt om i landet och en gång reste de ända till Kanada där en av studiekamraterna bodde.
Vid besöket var de givetvis nyfikna på vad som ha de hänt på deras skola sen sist. Ann Cornell,
som är en av skolans programansvariga,
berättade därför hur utbildningen ser ut
nu och Klara Ekeberg, student på Kprogrammet, berättade lite om studentlivet nuförtiden. Dessutom fick de träffa
Torbjörn Norin prof emeritus i Organisk
kemi vid KTH och därtill K-53, som
kunde ge en fin bild av KTH idag. Sist
men inte minst kunde Ulla Jacobsson,
som är ansvarig för lokaler och ombyggnader inom CHE, berätta lite hur kemiområdet vuxit inom KTH och också om
spännande nyheter som t ex Greenhouse
Labs. Sällskapet lämnade KTH för att
fortsätta med samkväm på annat håll och vi som träffat dem gick tillbaka till jobbet med extra
gott humör!
Marie Larson
Kommande disputationer…
Samir Andersson, Supramolecular Chemistry based on Redox-Active Components and Cucurbit[n]urils,
(Kemi med inriktning mot Organisk kemi), fredag 15 oktober, kl 10.00, F3, Lindstedtsvägen 26.
Huvudhandledare: Prof Licheng Sun.
Maria Wesselmark, Electrochemical Reactions in Polymer Electrolyte Fuel Cells (Kemiteknik), måndag
25 oktober, kl 10.00, F3, Lindstedtsvägen 26. Handledare: Prof Göran Lindbergh
… och licentiatseminarier
Jonathan Liljeblad, Biomimetic Membranes: Molecular Structure and Stability Studies by Vibrational Sum
Frequency Spectroscopy (Kemi med inriktning mot Ytkemi), fredag 8 oktober, kl 14.00, Rum 3,
YKI, Drottning Kristinas väg 45. Huvudhandledare: Prof Mark Rutland.
Rasmus Andersson, Evaluation of Two Hydrocyclone Designs for Pulp Fractionation (Pappers- och
massateknologi), fredag 22 oktober, kl 13.00, STFI-salen, Innventia AB, Drottning Kristinas väg
61. Huvudhandledare: Prof Mikael Lindström.
Yolanda Hedberg, Environmental and Health Aspects of Corrosion – Importance of Chemical Speciation
(Korrosionslära), torsdag 28 oktober, kl 10.00, Konferenssal 3, YKI, Drottning Kristinas väg
49A. Huvudhandledare: Prof Inger Odnevall Wallinder.
Simon Utsel, Surface Modification of Fibres for Use in Advanced Materials (Pappers- och massateknologi), fredag 29 oktober kl 13.00, V1, Teknikringen 76, 1 tr.
Huvudhandledare: Prof Lars Wågberg.
Till sist…
Speak Low
av Kurt Weill, text Ogden Nash
Speak low when you speak, love
Our summer day withers away too soon, too soon
Speak low when you speak, love
Our moment is swift, like ships adrift, we're swept apart, too soon
Speak low, darling, speak low
Love is a spark, lost in the dark too soon, too soon
I feel wherever I go that tomorrow is near,
tomorrow is here and always too soon
Time is so old and love so brief
Love is pure gold and time a thief
We're late, darling, we're late
The curtain descends, ev'rything ends too soon, too soon
I wait, darling, I wait
Will you speak low to me, speak love to me and soon
Nästa nummer publiceras 18 oktober
Redaktör: [email protected]
Download