Råd angående förebyggande och behandling av skabbinfektion

Patientinformation
Råd angående förebyggande och behandling av
skabbinfektion
Allmänt
Sjukdomen skabb orsakas av ett litet, för ögat knappt synligt djur
som borrar sig in i huden och lägger ägg. Efter cirka 2-6 veckor
kommer klåda och hudutslag. Skabb är en smittsam men ofarlig
sjukdom.
Smittvägar
Smittar från människa till människa vid hudkontakt, t.ex. då man
ligger i samma säng, vid dans eller vid vård av barn. I rumstemperatur kan skabbdjuren leva kvar i sängkläder, stoppade möbler,
kläder, skor i högst fem dygn.
Behandling
Skabb behandlas vanligtvis med det receptfria läkemedlet Tenutex
emulsion.
Följande råd är viktiga i samband med behandling:
• Hela kroppen ska noga smörjas från hakan till och med tår,
även utsidan av underliv och under naglar efter att dessa klippts.
Även fotsulor och mellan tår och fingrar ska smörjas. Hos sängliggande och spädbarn smörjs även huvudet. Medlet ska tvättas
bort efter 24 timmar.
• Efter handtvätt måste medlet smörjas på igen.
• Tenutex kan ge upphov till gulfärgning eller en viss kvarstående
doft hos vissa textilier. Använd därför alltid oömma kläder och
textilier i samband med behandlingen.
Alla i samma bostad och nära kontakter ska behandlas samtidigt
med den smittade även om de övriga personerna inte har klåda,
annars kan återsmitta ske.
Under behandlingen ska alla kläder närmast kroppen, sänglinne
och handdukar tvättas (maskintvätt 60°). Använd plasthandskar.
Skor och ytterkläder (även mössor, vantar och mjukisdjur) vädras,
gärna utomhus, i fem dygn varvid skabbdjuren dör.
Undvik att sitta i stoppade möbler under fem dygn eller täck med
lakan som tas bort och tvättas efter det att behandlingen med
Tenutex är avslutad.
Behandling och sanering kan upprepas vid mycket hudutslag efter
en till två veckor.
Klådan avtar successivt under flera veckor efter behandling. Vid
klåda kan receptfri hydrokortisonkräm prövas. Vid besvärande
klåda kontakta din läkare.
Mars 2015 Terapigrupp Hud-Lunga Läkemedelskommittén