Whiplashskydd bättre för män

advertisement
Whiplashskydd bättre för män
Folksam har gjort en studie som visar hur
effektiva bilarnas whiplashskydd är för kvinnor respektive män. I studien framkommer
att skydden i var femte bil har lågt eller ingen
verkan för kvinnor, men fungerar desto bättre
för män som tillverkarna också utgått från vid
utvecklingen.
TEXT: gustav liljeberg
Omkring 60 procent av alla personskador vid
bilkollisioner är whiplashskador. Kvinnor är generellt sett inblandade i färre olyckor per körd kilometer än män, men skulle olyckan vara framme är
det dubbelt så stor risk att en kvinna drabbas av en
whiplashskada. Folksam presenterade nyligen resultaten från sin undersökning där de tittat på 55 000
rapporterade whiplashskador åren 1998–2012 för
att se hur effektiva bilarnas whiplashskydd är för
kvinnor respektive män.
– Vi har klarlagt skillnaderna i olika bilars skydd
mot whiplashskador. Det är inte acceptabelt att en
femtedel av dagens bilmodeller har undermåliga
whiplashskydd för kvinnor, säger Anders Kullgren,
trafikforskningschef på Folksam.
I slutet på 1990-talet kom de första skydden ut
på marknaden. Saab presenterade sitt SAHR 1996.
Det var ett reaktivt system där nackskyddet rörde
sig uppåt vid en påkörning bakifrån. SAHR sattes i
produktion 1997 i sin första generation i och med
introduktionen av modellen 9–5. Konstruktionen
vidareutvecklades och förbättrades 2003.
Näst på tur var Volvo som 1998 lanserade
WHIPS på S80-modellen. Det här var också ett
mekaniskt system, men här lutades stolsryggen bakåt vid en kollision bakifrån.Ytterligare ett år senare
I framkant. Toyota
valde ett helt passivt whiplashskydd och det har visat sig vara lika bra för kvinnor som för män.
FOTO: ARNE WINDERDAL
Flera andra tillverkare har senare utvecklat liknande system.
kom Toyota med en lösning som var helt passiv –
kroppen sjönk in i stolen.
De reaktiva systemen, som förutom i Saab även
fram till 2008 fanns i märken som Audi, Ford, Hyundai, Kia, Mercedes, Nissan, Opel, Seat, Skoda
och Volkswagen, har visat sig ha stor effekt för män
men låg eller ingen effekt för kvinnor.
I många fall har de reaktiva systemen ersatts med
passiva lösningar, det vill säga liknande de Toyota
tog fram. För de här konstruktionerna – och Volvos
WHIPS – ser den skyddande effekten ut att vara
likvärdig för kvinnor och män.
– Har bilen ett reaktivt huvudstöd som rör sig
mot huvudet vid en krock är det troligen sämre för
kvinnor. Välj bland de bilmodeller som har samma
skyddseffekt för båda könen, säger Anders Kullgren
och tipsar om listan som finns på Folksams hemsida.
Fotnot: Hela listan finns på www.folksam.se/testergodarad/bilkoparguider/hursakerarbilen
könsneutralt skydd. År 1998
introducerade Volvo sitt whiplashskydd kallat WHIPS. Systemet
gör att stolen lutas bakåt vid en
påkörning bakifrån. Det har visat
sig ha likvärdig effekt för såväl
kvinnor som män, till skillnad
från de reaktiva systemen som
är konstruerade för män.
ILLUSTRATION: VOLVO
019.NYHETER
Nyckeln till mobilitet.
Finansiering
Serviceavtal
Försäkring
Varför Volkswagen Finansiering?
Du kan finansiera din bil på olika sätt.
Betala kontant, belåna boendet eller
genom att sälja aktier eller fonder.
Volkswagen Finansiering är anpassat för
just ditt bilinnehav och ger många fördelar. Bilen fungerar som säkerhet och
finansieringen belastar inte ditt övriga
kreditutrymme i banken. Vi erbjuder
finansiering med restvärde eller restskuld där månadsbetalningarna följer
bilens värdeminskning. Det innebär att
du får en så låg månadsbetalning som
möjligt och att du kan byta till ny bil
oftare. Att separera bil- och bolån ger dig
trygghet när kreditutrymmet behöver
användas för ett nytt kök, eller när
bolånet ska läggas om.
Med Volkswagen Finansiering får Du
även rabatt på vår bilförsäkring när du
finansierar bilen. De flesta kunder oavsett ålder eller bostadsort kommer att
uppfatta försäkringspremien som fördelaktig med förmånliga villkor.
Kombinera med Volkswagen Serviceavtal
så får du en fast månadskostnad under
hela avtalstiden. Du får alltid service
med Volkswagen Originaldelar, bilen
uppdaterad med den senaste programvaran och kontroll på kostnaderna för
service. Volkswagen Originalservice ökar
både livslängden och andrahandsvärdet
på din bil.
Med en oslagbar kombination av bil,
finansiering, serviceavtal och rabatterad
försäkring får du ett attraktivt helhetserbjudande. Allt samlat på samma ställe
med betalning per månad.
Bilfinansiering via Volkswagen Finans < Köp...
http://personbilar.volkswagen.se/sv/koepa_och_k...
Vill du veta mer? Skanna
QR-koden eller gå in på
volkswagen.se/ļ¬nansiering
http://kaywa.me/ujSk7
Download the Kaywa QR Code Reader (App Store &Android Market) and scan your code!
Volkswagen Finansiering
Download