Kvinnan i Islam المرأة في االسالم

advertisement
1
EASTERN STAR GROUP
Eastern Star For Translation & More
NBL-BOKFORLAG. Nordiska Bok & Litteratur
Dr. Hu s s a m A l k o b l a w i
Kvinnan i Islam
‫المرأة في االسالم‬
"Allah den högste har uppenbarat för mig att ni
måste vara artiga och hjärtliga mot varandra, så
att ingen av er ska bete sig överlägset mot den
andre, och på så vis kränka denne."
2
Första upplagan augusti 2016
Första tryckning 2016
För beställning
Eastern Star Group
NBL - Bokförlag
bestä[email protected]
kvinnan i islam av Dr. HUSSAM ALKOBLAWI
Upplaga 1:1
ISBN: 978-91-983335-1-0
Copyright 2016, författaren och Eastern Star Group, NBLBokförlag
Att mångfaldiga innehållet i denna bok, helt eller delvis, utan
medgivande av LBN- bokförlag, är förbjudet enligt lagen
(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
Förbudet gäller varje form av mångfaldigande, såsom
tryckning, kopiering, bandinspelning etc.
3
Kvinnan i Islam ‫المرأة في االسالم‬
Inledning
Muslimernas hälsningsfras är ”fred på er” och deras
Gud är Allah, Den Barmhärtige, Den Nåderike. Och
deras profet Muhammed säger "Jag kom bara för att
få människornas att fullkomna sitt goda
uppförande"
Men även ISIS, Al-Qaida och Talibanerna och flera
andra extremistiska och fundamentalistiska
beväpnade och icke beväpnade miliser och grupper
som inte bara förtycker och misshandlar kvinnor utan
dödar hela mänskligheten, är muslimer.
Medan koranen säger:
”Av denna orsak föreskrev Vi för Israels barn att om
någon dödar en människa, som inte själv har dödat
någon eller försökt störa ordningen på jorden och
sprida sedefördärv, skall det anses som om han
hade dödat hela människosläktet och om någon
räddar en människa skall det anses som om han
hade räddat hela människosläktet.”
”Tag inte en annans liv – Gud har gjort det heligt…”
4
Varje år dödas ett flertal oskyldiga människor,
muslimer och icke muslimer, runt om i världen i
islams namn. Självmordsbombare, bilbomber,
implanterade sprängladdningar och övriga
terrorattack kräver många liv, likaväl i Irak, i Libyen, i
Yemen, i Syrien, i Pakistan, i Indonesien som i
Frankrike, i England, i Belgien och USA, i Guds Den
Allsmäktiges namn.
Liksom på korsets namn har korstågen från Europa
plundrat, dödat och ruinerat muslimska länder, har
kyrkan i Europa, framtill snar tid, haft makten och
styrt över människornas levebröd, och ländernas
förmögenheter och tillgångar.
På religiösa grunder har även judarna ockuperat
länder, och mark och fördrivit ett helt folk från sitt
land, vilka till idag lever i diaspora.
Handlingar som inte är enliga med islam,
kristendomen och judendomen. Men begås i
religionens namn.
Muslimsk befolkningen förtrycktes och utsattes för
utrotning och utrensning i före detta Sovjetunionen
och forna Jugoslavien. Fortfarande pågår det
rasutrensningskrig mot muslimer i många länder i
Afrika och i Asien såsom i Brunei. Men omvärlden är
tyst. Bara terroraktioner som begås av muslimska
extremistgrupper som belyses och tas upp i
världsmedia.
5
I denna bok kommer jag varken prata för eller mot
islam, utan tar upp ämnet helt opartiskt i enlighet
med sanna islamslära. Jag kommer varken ta hänsyn
till proislams- eller antiislamsanhängare och
sympatisörer, utan jag lägger fram den nakna
sanningen som den är. Jag kommer berätta om vad
islams lära säger och vad muslimer gör.
För att diskutera islam och dess kvinnosyn samt
kvinnans roll inom islam, måste vi först skilja
mellan vad muslimer gör och vad Koranen föreskriver
och vad islam lär, och hur övriga muslimska
samhällen påverkas av lokala och regionala
traditioner och seder. Vi måste även inse att
skillnader i traditioner och seder skiljer sig från land
till land i den muslimska världen. Inte bara det, utan
att skillnaderna i traditioner och seder skiljer sig
avsevärt från stad till stad, från by till by, från
samhälle till samhälle, från stam till stam, från klan
till klan och från familj till familj, i ett och samma
muslimska land. Vi måste även förstå att vissa seder
präglar de övriga folkgrupperna i ett muslimskt land
oberoende av deras tro och religiösa tillhörighet.
Hedersmord till exempel är inte kopplade till islams
lära utan till landets seder och traditioner. I södra
Egypten, där merparten av de kristna bor, sker de
flesta av hedersmorden i landet.
6
När andra religioner eller andra etniciteter nämns i
boken är syftet inte att förnedra, underskatta och
nervärdera dessa, utan endast upplysande. När man
skriver eller talar om Islams ståndpunkt i vilken fråga
som helst, måste man klart skilja mellan islams
normerande läror och den mångfald av kulturella
seder som finns bland dess anhängare, och som kan
vara, eller inte vara, förenliga med dessa läror. I
denna bok avser jag att ge en kort och autentisk
översikt över vad Islam står för när det gäller
muslimska kvinnors ställning, status och rättigheter.
Även om det i dag finns kulturer i vilka det
förekommer kvinnoförtryck återspeglar dessa endast
lokala seder – och inte islams egentliga kvinnosyn.
Islam förväntar sig att dess bekännare skall bejaka
kvinnors rättigheter, värna om deras status och på
alla sätt motverka att de behandlas illa.
Profeten Muhammed sa ”De troende med den bästa
tron är de med bäst uppförande och de bästa av er
är de som behandlar sina fruar bäst”
Män och kvinnor har olika ansvar men också olika
rättigheter; de samarbetar och kompletterar
varandra. Även om kvinnans förpliktelser i vissa avseenden kan skilja sig från mannens, baserat på män
och kvinnors olikheter mentalt och i kroppsbyggnad
7
mm, är varje individ lika ansvarig för sitt särskilda
ansvarsområde. Att bortse från dessa skillnader är
inte realistiskt men det finns ändå ingen anledning till
att förmoda att islam har en nedvärderande
kvinnosyn. Ingenstans i koranen eller i profetens
uttalande finner man stöd till kvinnoförtryck, utan
snarare dess motsats. Då både koranen och profeten
uppmanar mannen att behandla kvinnan med hög
grad av respekt och ödmjukhet.
Islam stärkte kvinnans roll då hon inte längre sågs
vara ett lösöre, som skulle att överföras från far till
son. När hennes status och värde i samhället höjdes,
den blev hennes värde samma som mannens, med
både rättigheter och skyldigheter att ta hänsyn till.
Tyvärr faller muslimska kvinnor ofta offer för
kulturella avvikelser och en för islam och Koranen
främmande kvinnosyn. Närhelst media rapporterar
om hedersmord, könsstympning, tvångsäktenskap,
straff av våldtäktsoffer, kvinnor bundna till deras
hem eller kvinnor som nekas utbildning är detta
utövat av män och kvinnor som är okunniga om islam
och Koranens sanna kvinnosyn. Det är okunskap och
ignorans om sanna islams lära, av både muslimer och
icke muslimer, som ligger bakom den mörka bild som
islam tillskrivits under senaste tiden.
8
Jag tror att det är väldigt många människor som
känner till sanningen om islam. De vet att det är stor
skillnad mellan vad muslimer gör och vad islam lär.
Det handlar om att man verkligen vill veta sanningen
eller vill enbart tro på det man tror. Precis som allt
vackert i livet kan ses med andra ögon väldigt fullt. En
liten svartprick i en snygg vitklänning kanske många
inte lägger märke till och hänger sig vit. Medan andra
inte ser annat i den snygga klänningen än den lilla
svarta pricken. Och jag tror att sistnämnda kategorin
finns gott om i synnerhet i västländer.
För att läsa hela boken kan du köpa den direkt via
oss genom att skicka e-mail med dina uppgifter till:
‫لقراءة الكتاب كامال يمكنك شراءه من خاللنا مباشرة عبر ارسال‬
:‫رسالة على البريد االلكتروني التالي‬
[email protected]
eller på internetbokhandel, enklast genom följande
länk:
:‫او من المكتبات االلكترونية على االنترنت عبر الرابط التالي‬
www.adlibris.com
eller du kan låna från ett allmänt bibliotek på din
ort
‫او استعارته من المكتبة العامة في منطقتك‬
Download