Beskrivning

advertisement
Wallerska skolan
Skolförvaltning nordväst
ÖREBRO
NATURORIENTERANDE ÄMNEN (NO), ÅR 3
Målkriterier
Biologi
Eleven känner till några kroppsdelar och
organ.
.
Beskrivning
1(1)
Exempel
Eleven kan namnge och placera några
Jag vet var t.ex. hjärtat, lungorna och
viktiga kroppsdelar och organ och vet något revbenen sitter.
om deras funktion.
Jag vet lite om varför olika kroppsdelar och
organ behövs i kroppen.
Eleven känner till några olika typer av
funktionshinder.
Eleven får information om olika
funktionshinder och hur man kan
kompensera dessa med olika typer av
hjälpmedel.
Jag vet lite om olika funktionshinder, t.ex.
rörelsehinder, hörselskada, synskada etc.
Fysik
Eleven känner till något om jordens
uppkomst och det första livet på jorden.
Eleven får kunskap om hur fysiken kan
förklara jordens uppkomst och livet på
jorden.
Jag vet något om hur man kan förklara hur
jorden kom till, t.ex Big Bang-teorin.
Eleven kan följa instruktioner för
observationer, mätningar och experiment.
Eleven kan skriva en enkel
laborationsrapport och dra egna slutsatser.
Kemi
Eleven känner till vattnets olika former.
Eleven kan genomföra enkla övningar och
experiment ensam eller i grupp.
Eleven kan redogöra för processen och
slutsatserna på olika sätt.
Jag kan läsa hur jag ska göra ett
experiment, göra det ensam eller i grupp
och sedan skriva och rita om det.
Eleven lär sig om vattnets
aggregationsformer: gas, flytande och fast
form genom olika experiment och
iakttagelser.
Jag vet att vattnet kan ha olika former.
Jag har gjort experiment med t.ex.kokning,
avdunstning, stelning och kondensering.
Download