Hopp, Hopp, Hopp Jesus är mitt enda Hopp

advertisement
Hopp, Hopp, Hopp
Jesus är mitt enda Hopp
Av: Johannes Djerf
I tisdags på min lediga dag så tog jag på mig mina stövlar och gav mig ut
på mossen. Det var en helt klarblå himmel, solen lysta emot mig och
luften var så där härligt frisk, som en höstdag ska vara. De gånger jag har
varit ute på mossen så har jag i förväg förväntat mig att idag ska jag få se
en örn eller någon annan stor och ovanlig fågel. Men i stort sett så har jag
varje gång kommit hem utan att fått sett någonting. Och det var likadant
den här dagen. Inte en fågel i sikte, inte något liv över huvud taget. Man
kunde ana att det fanns en och annan insekt någonstans, men jag såg
ingen. Det var tidigt på eftermiddagen också och jag var helt ensam ute
på myren. När man stannade upp och lyssnade så hörde man inte ett
enda ljud, det var bara vinden som svepte lite tyst förbi örat. Det var med
andra ord helt dött, men inom mig så blev jag ändå överväldigad av hopp!
Jag blev så fängslad av detta enorma som låg framför mina ögon. I denna
dyblöta mark, där knappt några djur över huvud taget kan leva, så sticker
det ändå upp små träd lite här och var. Och inte minst så var det jag såg
oerhört vackert. Det trollband mig i flera timmar och det bibelord som
plockades fram i mitt hjärta var Matt 19:26. Det står. Jesus såg på dem
och sade: "För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt."
Jag vet inte vad du kommer med den här söndagsmorgonen. Kanske
känner du dig just nu som en dyblöt mosse där ingenting växer. Du vill se
saker hända i ditt liv eller i andra människors liv, men du känner bara
hopplöshet. Vet du, Jesus tittar på dig och säger ”Ingenting är omöjligt,
för att för mig är allting möjligt”! För mig finns det inga hopplösa fall!
Vi ska fortsättningsvis idag få upptäcka att detta är ord att lita på, att ge
sin förtröstan till. Det är en känsla, en övertygelse som Jesus vill ge dig
den här dagen. Vi ska börja med att läsa i Joh.5:1-8.
Betesda var en damm i Jerusalem som var känd som läkeplats. Här
samlades sjuka, blinda, lama och lytta.
I vers 4 som vanligtvis är bortplockad i de flesta biblar som vi har, men
som finns med i vissa översättningar så står det ”Ty en ängel från Herren
steg då och då ner i bassängen och rörde upp vattnet, och den förste som
steg i vattnet sedan det hade rörts upp blev frisk, vilken sjukdom han än
hade”
Alltså så var det en samling av människor som hade gett sitt hopp till
denna damm. Vi vet inte hur ofta det rörde sig i vattnet, men vad vi kan
förstå så kunde det dröja länge, kanske flera år mellan gångerna. Många
hade säkert gett upp hoppet många gånger om att få komma först ner i
vattnet och bli frisk. Jag tror inte att det var någon som gick runt och
frågade om de skulle spela lite boll idag. För det var ingen som spelade
boll. De flesta låg och väntade på att det skulle börja röra sig i dammen.
Då de flesta blev besvikna gång på gång. För när det väl började röra på
sig så var det alltid någon annan som kom före. Det var en miljö som
genomsyrades av hopplöshet. Men i den här miljön så kom Jesus in med
hopp.
Jesus möter här en man som har varit sjuk i 38 år. Det är en lång tid! Jag
har många år kvar till det att jag är 38, och jag tycker att mina 26 år
ändå är en ganska lång tid. Så den här mannen hade omringats av
hopplöshet genom hela sitt liv. Han hade säkerligen försökt gång på gång
ta sig ner till dammen när ängeln kom och rörde vid vattnet men det var
alltid någon annan som kom före. Och när nu Jesus kom och frågade
honom om han ville bli frisk, så var ju dammen det ända han tänkte på.
Han svarar inte ens på Jesus fråga utan han börjar berätta sin story om
hur jobbigt allt var och att han inte kan gå ner till vattnet själv. Kanske
var han till och med ovillig att ta emot hjälp. Han ville klara det själv.
Denna känsla av hopplöshet har kanske även vuxit fram inom dig. Du
kanske känner att hoppet börjar svikta när du tänker på dig själv. Vi har
ofta liksom den här mannen i berättelsen en tendens att jämföra våra
svagheter med andras styrkor. Han får komma ner till dammen men jag
får vänta år efter år och sitta kvar med samma problem. Han eller hon
verkar inte ha några som helst problem med sin arbetsplats, sin ekonomi
eller sina barn, men för mig är det bara en enda stor kamp varje dag. Jag
vet inte om du har varit på en Gudstjänst någon gång å känt det som att
alla andra blir jättevälsignade och får möta Gud, men inte du. Till och med
han som nästan aldrig går på Gudstjänst eller kommer på alla bönemöten
som du gör, han blir helad och till och med välsignad med 10.000 kr.
Och till dig kommer pastorn och förmanar dig om saker som du behöver
ta itu med i ditt liv. Och man kan känna..ohh..det är ju hopplöst detta!
Jag ger upp…
Livet är inte rättvist, det är inte det. Men vet du, vi behöver inte sjunka
ner i hopplöshetens träsk utan vi kan ställa oss på Jesu axlar som bär oss
upp. Utan att mannen vid Betesdasjön visade någon som helst tro eller
hopp om att bli frisk så kunde Jesus göra honom frisk! Stig upp, ta din
bädd och gå, sa han till mannen. Och han som varit sjuk i så många år tar
upp sin bädd och går! Den man som tidigare behövt hjälp att förflytta sig
blir nu genast frisk. Och det bästa i den här berättelsen tycker jag är att
initiativet kommer ifrån Jesus och inte ifrån mannen. Det är en fullständig
demonstration ifrån Jesus sida. Den sjukes tro spelar inte någon som helst
roll. Mannen visste säkerligen inte ens vem Jesus var, men Jesus
proklamerade Guds kraft och hopp ändå! Alltså, även fast du tror att allt
hopp är ute i att din granne kan komma till tro, även om du till och med
saknar hopp i din tro på Gud, så kan Jesus komma in och visa på något
mer, på något större! Ur det som verkar helt dött så kan det växa upp
små träd och det kan bli så mycket bättre, så mycket vackrare än vad du
någonsin kunnat drömma om! Frisk, för den här mannen handlade om att
doppa sig i vattnet. Med Jesus kom med något annat, han visade att det
finns ett större hopp utanför mannens ramar!
Han hade satt sitt hopp till den här dammen. På samma sätt kan du och
jag sätta vårt hopp till pengar, vårt företag, vår familj eller vår försäkring.
Och till och med oss själva. Att detta ska jag allt klara själv, för det verkar
ju som att alla andra klarar det själva.
Men ni liksom jag vet att det kommer i slutet inte att hålla, det gör inte
det! Vi måste sätta vårt hopp till något mer! Och den känslan, det hoppet
vill Jesus komma med in i ditt liv idag. Du kanske tycker att din situation
på jobbet eller i skolan känns hopplös. Du är nära att ge upp när det
gäller dina barn som bara stretar emot i allt gott som du önskar för dem,
du kanske känner hopplöshet när du tänker på din hälsa eller din bästa
vän som inte kommer till tro efter alla böner som du har bett. Jesus vill
idag berätta för dig att det finns hopp i din situation! Jesus säger själv att
han är världens hopp! Och du är en del av den här världen! Nae, jag bor i
Tyngel tänker du, jamen det är också världen! Och han vill skapa känslan
inom dig idag av att ”Det finns en väg i alla fall, jag vet inte hur, jag vet
inte hur jag ska klara det, men jag vill ändå fortsätta kämpa, jag vill
fortsätta tro!
Vi ska läsa Rom.4 18-22 nu. Om allt hopp är ute, hur mycket hopp är då
inne? Det här är ju en logik som inte riktigt går ihop kan vi tycka. För när
det inte finns något hopp, då finns det ju inget kvar. Men här står det att
när allt hopp var ute så hoppades Abraham ändå! Hur går detta ihop!?
Jo, han hade sitt hopp någon annan stans! Abraham hade kommit till en
punkt där allt hopp var slut. Han hade fått ett löfte ifrån Gud, 75 år
gammal att han skulle få barn. Han hade inga barn och vid den här åldern
så är det inte det enklaste att få några barn. Och så tog det 25 år till och
då blir det ju inte direkt enklare att få barn utan bara svårare, ja helt
omöjligt skulle jag vilja säga! Han tittade på sig själv och tänker att här
blir det inga barn. Han tittade på Sara och blev inte gladare för det. Hon
var ju nästan 100 år hon också. Han inser att hoppet är ute. Men han gick
inte hem och la sig i sängen och bara gav upp. Nej, ”han tvivlade inte i
otro på Guds löfte utan blev i stället starkare i tron och gav Gud äran. Han
var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att
hålla.”
Hopplösheten säger att Gud kan inte göra under, Men hoppet ger
utrymme för Guds kraft, där ingenting är omöjligt. Du och jag måste
precis som Abraham sätta vårt hopp till något annat än oss själva, något
annat än vårt bankkonto. Abraham förtröstade på Gud även när
omständigheterna sade motsatsen. Ur det hoppet kan Gud göra under här
mitt ibland oss den här dagen. Fylla dig på nytt med sin glädje och sin
frid. Så att du kan gå härifrån med ett leende på läpparna och i hjärtat!!
Jesaja skriver i kapitel 40 och vers 13. ”De som hoppas på HERREN får ny
kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas,
de färdas framåt utan att bli trötta. ”
Det finns ny kraft att hämta idag. Jesus är här för att visa på att hans
löfte fortfarande är något att lita på. Att detta hopp kommer alltid att
bestå! Kommer du ihåg!? För människor är det omöjligt, men för Gud är
allting möjligt."
- Berätta i några korta meningar för den som sitter bredvid dig vad denna
predikan handlade om…
* Lovsång, ”allt som du har sagt”
Download